FANDOM


“Ey dipdiri meyyit, “iki el bir baş" 'içindir”

'Davransana... Eller de senin baş da' senindir!”

(*) (**) Şairin “Ey dipdiri meyyit” diye hitap ettiği insan yığını, maddeten yasayan; yiyen, içen, yatan, kalkan, ancak mânen ölmüş; gelecekten ümidini kesmiş, azmi elden bırakmış bir topluluktur. Normal bir insanın iki eli bir de bası vardır... Eller çalışır, kazanır ve bir bası beslemek, sağlıklı tutmak için yiyeceği ağza kadar götürür. Bası maddeten ve manen dik tutan, özgür kılan ellerdir.

Ayrıca “iki el” ifadesi ile insanların, halkın; “bir baş” ifadesi ile de âdil bir yöneticinin veya vatanın kast edildiği düşünülebilir. Baş yani yönetici veya vatan tehlikededir. Bunun tehlikeden kurtarılması gerekmektedir.

Öyleyse baş düşünecek; fikredecek, plân yapacak, eller de harekete geçerek basın düşündüklerini yerine getirecek; silah tutacak ve başı veya vatanı esir olmaktan veya kesilip ölmekten kurtaracaktır. Bütün bu imkânları yaratan insana vermiştir. İnsana düsen görev, davranması, harekete geçmesidir. Eller de, bas da insanın olduğuna göre, bunları kullanmak ve kurtarmak insanın kendine kalmıştır.

Neyzen Tevfik’in:

“Her ne yap yap becerip izzet-i nefsinle geçin


Kimseden bekleme yardım,' iki el bir baş için'


beyti ile Barış Manço’ nun “'Oku Bakayım' şarkısındaki “Kaptırmasınlar kimseye kafalarını ve kollarını” ifadesini de burada hatırlatalım.

(*) http://www.aku.edu.tr/AKU/DosyaYonetimi/SOSYALBILENS/dergi/V2/msari.pdf" adresinden alınmıştır.

(**)“Mehmet Âkif Ersoy’un Bir Şiirinde Karamsarlık ve Ümit”, Mehmet Sarı


KAYNAKÇA

ABDULKADİROĞLU, Doç. Dr. Abdulkerim-ABDULKADİROGLU, Nuran (hzl), Mehmet Âkif’in Kur’an-ı Kerim’i Tefsiri-Mev’ıza ve Hutbeler, Diyanet Vak.Yay. Ankara, 1997.


ABDULKADİROĞLU, Doç. Dr. Abdulkerim-ABDULKADİROGLU (hzl),Mehmet Âkif Ersoy Hakkında Yazılanlar, MAE. Fikir ve Sanat Vakfı Yay.,Ankara, 1989.

ABDULKADİROGLU, Doç. Dr. Abdulkerim-ABDULKADİROGLU (hzl), Mehmet Âkif Ersoy’un Makaleleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 1987.

AKYÜZ, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, Ankara, 1979.

ARSLAN, Dr. Tekin, Edebiyatımızda _simler ve Terimler, Ötüken yay., İst., 1999.

AYVERDİ, Samiha, “Mehmet Âkif’in Gayesi”, Türk Kültürü ve Medeniyeti (Makaleler) I, Atatürk Ünv. Yay., Ankara, 1976.

BİLGEGİL, Prof. Dr. M. Kaya, Yakınçağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar II, “Mehmet Âkif’e Dair-IV Şiirler-”, Atatürk Ü. Yay., Erzurum 1980.

DEVELLİOĞLU, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1993.

DÜZDAĞ, M. Ertuğrul, Safahat Tetkikleri, Med Yay., İst., 1979.

ERSOY, Mehmet Âkif, Safahat, İnkılâp ve Aka Basım., 11. baskı, İstanbul, 1977.

KAPLAN, Mehmet, Şiir Tahlilleri I, “Süleymaniye Kürsüsünden Bir Parça”, Dergah Yay., İstanbul, 1975.

KUNTAY, Mithat Cemal, Mehmet Âkif, S. Lütfi Kitabevi, İst., 1939. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yay., _st., 1978.

ÖZTÜRKMEN, Neriman Malkoç, Mehmet Âkif ve Dünyası, Altınok Mat., Ank., 1969. YAVUZ, A. Fikri (hzl.), Kur’an-ı Kerîm ve Meâlî Âlîsi, İstanbul, 1975.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki