Wikia

Yeni Wiki

İçişleri Bakanlığı/Dernekler Dairesi Başkanlığı

Talk0
56.947pages on
this wiki

< İçişleri Bakanlığı

Bakınız

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı
Sadaret Kethüdalığı

Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam
İçişleri Bakanı
İçişleri Bakanları
Bakan Danışmanları - İİB/Danışmanları
İçişleri Bakanı Danışmanları
Özel Kalem Müdürü - İİB/Özel Kalem Müdürü
içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü
Genel Sekreter - İİB/Genel Sekreter
İçişleri Bakanı Genel Sekreteri
Bakanlık Müşavirleri - İİB/Bakanlık müşaviri

Bağlı Kurumlar
Emniyet Genel Müdürlüğü - EGM
Jandarma Genel Komutanlığı - JGK
Sahil Güvenlik Komutamlığı - SGK

Müsteşarlık
Müsteşar
İİB/Müsteşarı
İçişleri Bakanlığı müsteşarları
Müsteşar yardımcıları - İİB/Müsteşar yardımcıları

Ana Hizmet Birimleri
İller İdaresi Genel Müdürlüğü - İİGM
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - NVİGM
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü - MİGM
KİHBİ Daire Başkanlığı - KİHBİ
Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı -İİB/DİABDB
Dernekler Dairesi Başkanlığı -DDB

Denetim ve Danışma Birimleri
Teftiş Kurulu Başkanlığı - İİB/Teftiş Kurulu
İç Denetim Birimi Başkanlığı - İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı - İİB/SGB
Hukuk Müşavirliği - İİB/Hukuk Müşavirliği
Basın ve Halkla İlişkiler - İİB/BHİ
Bakanlık Müşavirliği - İİB/Bakanlık müşavirliği
AREM - İİB/AREM

Yardımcı Birimler
Personel Genel Müdürlüğü - İİB/PGM
Eğitim Dairesi Başkanlığı - İİB//EDB
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - İİB/İMİDB
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB

Sürekli Kurullar
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu
Bakanlık Encümeni
Merkez Valileri

Mevzuat
İİB/Mevzuat programı
İİB/Genelgeler

Taşra Teşkilatı
Valilikler
Kaymakamlıklar

Teşkilat
İİB/Teşkilat
İİB/Makam
İİB/Müsteşarlık

İİB/Ana Hizmet Birimleri

İİB/Denetim ve Danışma Birimleri
İİB/Yardımcı Birimler
İİB/Sürekli Kurullar
İİB/Sınır Yönetimi Bürosu
İİB/İltica ve Göç Bürosu

Projeler
Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi

İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı
3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi [2]

 • Dernek işlemlerim [3]


Teşkilat Edit

o Tanıtım Edit

     o

Şema

     o

Görevleri

  *

Dernek İşlemlerim

     o

Denetim İşlemleri

     o

Vakıflar

     o

Birlikler

     o

Yabancı Dernekler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

     o

İzne Tabi İşlemler

     o

Yardım Toplama

     o

Üst Kuruluş Kurma

  *

Mevzuat

     o

Kanunlar

     o

Yönetmelikler

     o

Yönergeler

     o

Tebliğler

     o

Genelgeler

     o Rehberler
  *

Bilgi Edinme

  *

Linkler

  *

İletişim

Around Wikia's network

Random Wiki