FANDOM


İade hakkının temelinde alınan ürünü sağlayıcıya verme vardır. Bundan sonraki adım tüketicinin talebine göre ya bedel iadesi ya da ürünün yenisini ile değişimi olabilir. İade hakkı 4077 Sayılı Kanunun Ayıplı Mallarla ilgili 4. maddesinde, mesafeli sözleşmelerle ilgili 9/a maddesinde ve abonelik sözleşmeleri ile ilgili 11/a maddesinde geçmektedir. İade hakkı, uygulamada 4077 Sayılı Kanununun tamamına yerleşmiştir. Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik'in 14/a maddesi iade hakkını uygulamada en fazla görebildiğimiz hukuki zemindir.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki