FANDOM


Mevzuat Edit

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 40. maddesinde bu özellikle konu hakkında bir hüküm bulunmaktadır.

Madde 40Kaymakam, lüzum gördüğü zamanlarda ilçe idare şube başkanlarıyla diğer memurları ve belediye ve ticaret ve ziraat odaları başkanlarını çeşitli işler ve kanunların tatbikatı üzerinde görüşmek üzere heyet halinde toplar. Toplantılar için yapılan çağrıya gelmemek vazifeden kaçınma sayılır. Toplantıda alınan kararlar valiye bildirilir.


Başkanı yeri ve zamanı Edit

Toplantı Kaymakamın uygun gördüğü gün ve saatte Kaymakam başkanlığında toplanır.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.