FANDOM


İlçe Tarım Müdürlüğümüzün Görevleri:

Amaçlar kültür..kuzey Türk devleti

1-İlçenin tarım ürünleri ekiliş, verim ve üretim tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her türlü istatistiki bilgilerin zamanında toplanmasını sağlamak,

2-İlçe dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otların tespitini yapmak ve koruma programlarını hazırlamak, onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak,

3-İlçedeki hayvanların salgın ve paraziter hastalıklardan korunmasını sağlamak, bulaşıcı hastalıkların yurt çapında yayılmasını önlemek amacıyla İlçe çapında plan, program ve projeler hazırlamak, uygulama, denetlemek,

4-Her türlü yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgileri broşür, el kitabı, gösteri v.b. yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak, çözüm getirilmesi istenen çiftçi problemlerini araştırma merkezleri ve Bakanlığın ilgili birimlerine intikal ettirmek,

5-İlçenin tohum, fidan, fide, aşı, damızlık hayvan, balık yavrusu, ipek böceği tohumu, ana arı, kovan, sperma gibi girdi ve ihtiyaçlarının tedarik ve dağıtımı için tedbirler almak,

6-Soy kütüğü sisteminin yurt çapında yaygınlaştırılması için İl çapında gerekli tedbirleri almak,

7-Özel sektörce kurulacak suni tohumlama istasyonları ve damızlık yetiştirme işletmelerine Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre izin vermek ve denetlemek,

8-Projeye dayalı olarak işletmelere ait kredi taleplerini inceleyerek uygun olanların çiftlik geliştirme projelerini hazırlamak,

9-İlçe dahilinde faaliyette bulunan ilaç bayileri ile ilaçlama yapan özel ve tüzel kişilerin kontrolünü yapmak, gıda ve yem stokları, gıda ve yem konularını ilgilendiren etüt ve envanterleri hazırlamak ruhsatlı yem bayii ve fabrikalarını asgari teknik ve sağlık şartları bakımından denetlemek, gıda ve yem sanayi ürünlerinin belirlenmiş esaslara uygunluğunu denetlemek,

10-Projeler çerçevesinde istihdam imkanlarını arttırmak amacıyla el sanatlarını geliştirilmesini, yayılması ve tanıtılmasını sağlayıcı ve mamullerin pazarlamasını kolaylaştırıcı tedbirler almak,

11-Çiftçilerin teşkilatlanmasını ve kooperatifçiliği teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için teknik ve yetkisi dahilinde mali yardımda bulunmak ve denetlemektir.

Elma Erik Festivali Uygulaması Örnek ResimleriEdit

CIMG0198.JPG
CIMG0201.JPG

[[Dosya:100 1274.JPG|thumb

kısaca:

Çiftçilerin gelir,giderlerini hesaplar. Çiftçilere destek olur. Arazi denetimi yapar. İlaçlama ve sulama şekillerini kontrol eder. Tarım ürünlerinin geçirdiği koşulları ve büyütme şekillerinden sorumludur. Tohum, fidan, ürün yetiştirmeye uygun ortamlar hazırlamakla görevlidir...


Başarılar.. ☺

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki