FANDOM


1. Kaymakamlığa gelen evrakları almak, İlgili dairelere havalelerini yaparak Kaymakamın bilgisine sunmak.

2. Dairenin düzen ve intizamını sağlamak, Personelin uyum içinde çalışmasını sağlamak.

3. Personelin özlük haklarıyla ilgili konularda Kaymakama teklifte bulunmak.

4. İdare Kurulu toplantılarında üyelerin toplantıya katılmalarını toplantıdan önce haber vermek,İdare Kuruluna girecek evrakları kurula sunmak üzere Kaymakama bildirmek, alınan kararların yazılıp gerekli işlemleri yapmak.

5. Kaymakam tarafından verilecek emirleri zamanında yerine getirmek.

6. Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin hasta sevk kağıtlarını imzalamak.

7. İlçede kuruluşu bulunmayan yabancı personelin hasta sevk kağıtlarını imzalamak (memurun yasal izinli olduğuna dair belge aranacaktır).

8. Görev nedeniyle Kaymakamın dairede bulunmadığı zamanlarda ve acil hallerde Daire Amirlerinin vizite kağıtlarını imzalamak (Gün sonunda Kaymakam’a bilgi verecektir).

9. İlçe Kaymakamının İlçede bulunmaması halinde İlçe İdare Kurulunca kararı verilmiş Acil Durumda Olan Kişilerin Yeşil Kartlarını imzalamak.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki