Wikia

Yeni Wiki

İl Görev Yeri Belirleme Kurulu

Talk0
55.814pages on
this wiki
Bakınız
Şablon:Atamabakınız - d {{Atamabakınız}}
Atama - Tayin
Terfi - Yükselme --- Nakil - İl içi nakil - Yer değiştirme

İlk atama - Atanma - Tayinen atanma - Terfien atanma - Naklen atama
İl Atama Kararnamesi/MEM

Kamu Personel Genel Tebliği (Devlet memurluğuna alınma) ilk atama, ayrılanın atanması, özürlü gazi vs. terör nedeniyle atanma
Atamalar - Tayinler
Şablon:Resmigazetebakınız
Resmi Gazete [1] - Blog tarzı RG [2]

MİA atamaları
MİA atamalar - Mülki Amir atamaları
Mia/Tayin - Mia/Kararname
MIA Atamalar 3/4/2011 - Kaymakam atamaları
İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
2011/2153Vali Atamaları Hakkında Karar
Kaymakamlar Kararnamesi 2011 Ağustos 29
2011 Kaymakamlar Kararnamesi

Yargı atamaları
Hakim Savcı atamaları
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları/13.08.2011
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Emniyet müdürleri kararnamesi
İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi/10 Kasım 2011

Eğitim atamaları
Okul Md ve Öğretmen Atamaları
Okul Müdürlerini Vali Atayacak
Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Atama Yönetmeliği
Öğretmen Atama
Öğretmen atama/2013
Eğitim Bölgesi Koordinatör Okulları
Norm kadro fazlası - İl içi atanma
Soruşturma raporuna göre il içinde görev yeri değiştirme
İl dışından istekle atananlar
İl dışından mazeret gruplarından atanma
İlk atama/MEM - Açıktan atama/MEM
Emekli dönüşü atama/MEM
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ/28.2.2013
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Müdürleri ve Müdür Yardımcıları Atama Yönetmeliği7.2.2014
Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atama kurulları
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu
Bursa MEM/İl Görev Yeri Belirleme Kurulu
Mevzuat
Norm kodro yönetmeliği -
Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği 42. md
Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği değişti
Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi

Nakil - Yer değiştirme
Nasb - Nasb ve terfi
Ata - İta - Kadro - Kıdem - Derece
Mehil - Mehil müddeti - Sağlık raporu ve mehil müddeti
Askerlerin memurluğa geçişi
Uzman Erbaşların asil memur olarak atanması
Uzman Erbaşlıktan Memur Kadrolarına Geçiş Şekli
Kamu Personel Genel Tebliği
3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu
Atama mevzuatı
Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
2451 Sayılı Bakanlıklar Ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
8610782 Sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
İçisleri Bakanlığı Memurlarinin Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarina Dair Yönetmelik
Mahalli İdareler Personeli İçin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
5538 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği

Başbakan Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Gençlik ve Spor ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
2011/2217 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İl Yazı İşleri Hizmetleri Mevzuatı
Valilik özel kalem hizmetleri ve mevzuat
Ragıp ALKANAdded by Ragıp ALKAN

Şablon:Yerdeğiştirme

Bakınız
Şablon:Eğitim kurulları - d {{Eğitim kurulları}}
Eğitim kurulları - Eğitim komisyonları
İl Danışma Kurulu - İl Danışma Komisyonu
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu
İl Milli Eğitim Danışma Kurulu/Bursa
İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu
İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa
2013-2014 İl Millî Eğitim Danışma Komisyonu/Bursa
İlçe Danışma Kurulu
İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu
İlçe Milli Eğitim Danışma Kurulu/Büyükorhan
İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu
İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu

İl Görev Yeri Belirleme Kurulu
İl Görev Yeri Belirleme Kurulu/Bursa
İl Milli Eğitim İl Görev Yeri Belirleme Kurulu

Sınav komisyonları
İl Değerlendirme ve Sınav Kurulu
Sınav Organizasyon Komisyonu

Disiplin kurulları
İl Milli Eğitim Dsiplin Kurulu
Öğrenci Üst Disiplin Kurulu

HBÖ komisyonları
Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranlarının Artırılması Komisyonu
Mevzuat
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Atama
İl Milli Eğitim Atama Kurulu

Özel eğitim
İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu


Şablon:Eğitimbakınız - Şablon:Bursa MEM
Şablon:Eğitim kurulları
Şablon:MİA başkanlığındaki kurul ve komisyonlar
Ragıp ALKANAdded by Ragıp ALKAN

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenelerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42. Maddesine göre teşkil edilen ''İL GÖREV YERİ BELİRLEME KURULUNCA ekli listede adı, soyadı ve görev yerleri yazılı 2 personelin ismi hizasında belirtilen görev yerlerine atanması Müdürlüğümüze uygun görülmüştür. Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde olurlarınıza arz ederim.

Şablon:Atanma Şablon:Yer değiştirme

Around Wikia's network

Random Wiki