FANDOM


İsmail KALENDER;

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu(1991).

Çalışma hayatına 1992 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yarışma ve yeterlilik sınavını kazanarak Stajyer Kontrolör olarak göreve başladı.

1996 yılında yeterlilik sınavını vererek Kontrolör unvanını aldı.

2003 yılında da Başkontrolör olarak atandı.

Değişik türde (tarım satış kooperatifleri ve birlikleri, esnaf-kefalet, konut yapı kooperatifleri ile diğer) kooperatiflerde denetim ve incelemelerde bulundu(1992-1999).

2001-2007 yılları arasında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanının koordinasyonunda çalışan ve özel sektörün sorunlarının çözümü için oluşturulan Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulunun sekreterya çalışmalarını yürüttü.

Dünya Bankası finansmanı ile 2000 yılında uygulanmaya başlanan “ARIP” Projesi C Bileşeni (TSKB’lerin Yeniden Yapılandırılması) kapsamında, TSKB’leri birer özerk kuruluş haline getiren 4572 sayılı Kanunla kurulan Yeniden Yapılandırma Kurulunun çalışmalarına katkı verdi(2001-2007).

Mayıs 2007 tarihinde Bakanlık İç Denetçisi olarak atandı.

Haziran 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında Bakanlık İç Denetimi Birimi Başkanı olarak görev yaptı.

24 Eylül 2009 tarihinden bu yana Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü nde Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütmektedir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki