Fandom

Yeni Wiki

İstanbul'dan mal aldım, İstanbul'daki hakem heyetine mi müracaat etmem gerekiyor?

67.075pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Tüketici < Tüketici hakları

İstanbul'dan veya ikametgahının dışında herhangi bir ilden mal alan tüketici o mal ile ilgili müracaatını oturmakta olduğu yerdeki Hakem Heyetine yapabilir. Malı satın aldığı ilde müracaat zorunluluğu yoktur. Ancak tercih eder ise, malı satın aldığı yerdeki hakem heyetine de müracaat edebilir. Tüketici aynı konu hakkında birden fazla hakem heyetine başvuru yapamaz.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki