FANDOM


GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARIEdit

a) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatının kuruluş ve görevleri hakkındaki 3045 sayılı yasa uyarınca taşınmazlara ait akitlerle her türlü tescil işleminin yapılmasını hazinenin sorumluluğu altındaki Tapu Sicilinin düzenli bir biçimde tutulmasını siciller üzerindeki değişikliklerin takibini denetlenmesine, sicil ve belgelerin korunmasına ilgili mevzuata uygun alarak sağlamak göreviyle yükümlü bulunmaktadır. Tapu Müdürlükleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,743 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 02 Aralık 2004 tarih ve 2004/8109 karar sayılı Tapu Tüzüğü dahilinde istekleri yerine getirmektedir


b) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı müstakil bir Genel Müdürlük olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün her il ve ilçede mevcut taşra kuruluşlarından olup, İlimizde Merkeze bağlı olarak bulunan Doğubeyazıt ilçesi Tapu  Müdürlüğünü teşkil etmektedir.

HİZMET BİNASI, PERSONEL ARAÇ - GEREÇ DURUMU Edit

a) Hizmet Binası, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu:

Hizmetimizi; mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsilli Doğubeyazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi Ağrı Caddesi No 256 'da bulunan 2 katlı binanın 2. katında kaloriferli kapalı alanı bulunan binada hizmet vermekteyiz.


b) Kadro ve Personel Durumu: Edit

S.NO ÜNVANI        TAHSİL DURUMU İHTİYAÇ

1  Tapu Müdürü      Yüksekokul    1
2  Tapu Müdür  Yrd.  Yüksekokul    1
3  V.H.K.İşletmeni    Yüksekokul    2
4  V.H.K.İşletmeni    Fakülte     2
5  V.H.K.İşletmeni    Fakülte     3
6  V.H.K.İşletmeni    Fakülte     2
7  V.H.K.İşletmeni    Fakülte     2
8  Tapu Arşiv Memuru   Fakülte     1
9   Memur        Lise       1
10  Daimi İşçi      Yüksekokul    1
11  Daimi İşçi      Lise       1
12  Daimi İşçi      İlkokul     1

Kadromuzda 1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Memur, 1 Tapu Arşiv Memuru, ve 3 İşçi olmak üzere 12 personel mevcut olup, 5 Fakülte, 4 yüksekokul mezunu

ve 2 Lise Mezunu, 1 İlkokul mezunudur.

c) Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu Edit

Mevcut teçhizatlar;


1 - Bilgisayar 7 Adet

2 - Lazer Yazıcı 6 Adet

3 - Fotokopi Makinası 1 Adet

4 - Faks 1 Adet

MÜDÜRLÜĞE BAĞLI OLAN MAHALLE VE KÖYLER:Edit

K Ö Y L E R: 85 KÖY 14 MAHALLE

Yetki alanında bulunan bütün Mahaller ve 81 Köy'e ait tüm kayıtlar bilgisayar Ortamında tutulmaktadır. Müdürlüğümüz 2008 tarihinde (TAKBİS) Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine bağlanmıştır.

FAALİYETLEREdit

Doğubayazıt Tapu Müdürlüğü Taşınmaz mallarla ilgili akitlerle her türlü tescil işlerinin yapılmasını, Hazinenin sorumluluğu altındaki tapu sicillerinin düzenli bir biçimde tutulmasını, siciller üzerinde değişikliklerin takibini, denetlenmesini, sicil ve belgelerin korunmasını ilgili mevzuata uygun olarak sağlamak ve Müdürlükten Mahkemelerin , İcra Müdürlüklerinin , Defterdarlığa bağlı Maliye Kuruluşları ve diğer kamu ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların işlemleri ile ilgili Yeşilkart , Bağ-kur , Emekli Sandığı ve Çiftçi Destekleme v.b. ilişkin işlemler eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

YILLIK İŞ YÜKÜ: Edit

01.01.2012- 28.08.2012 tarihleri arasında 3552 yevmiyeli işlem yapılarak yaklaşık 10000 Vatandaşımızın talebine cevap verilmiştir.

01.01.2012- 28.08.2012 tarihleri arasında 4281 işlem ile çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yazılı taleplerine cevap verilmiştir. Yeşilkart, Bağkur, Yaşlılık aylığı bağlanması, Sağlık Karnesi verilmesine esas teşkil eden Müdürlüğümüze intikal etmiş tüm soruşturmalara cevap verilmiştir. Yine aynı şekilde kara paranın aklanması, Mal bildirimi vs. soruşturmalarda Müdürlüğümüzde intikal etmiş tüm evraklara cevap verilmiştir..

İşlemlerde 3402 sayılı Kanun gereğince 214,710,00TL. Döner Sermaye bedeli tahsil edilmiştir.

2009 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEM SAYILARI Edit

AYI		  SATIŞ  İNTİKAL   İPOTEK  DİĞER  TOPLAM
OCAK -Ağustos 	   1257   98     300   1897   3552

YATIRIMLARI: Edit

Yatırımcı bir kuruluş olmayıp iş sahiplerinin günlük olarak taleplerine bağlı olarak faaliyetlerini yürütmekte olup, yasal olan tüm talepler zamanında karşılanmaktadır.


İHTİYAÇ VE SORUNLAR: Edit

a) Müdürlüğümüz hizmet binası mülkiyeti maliye hazinesine ait olan kullanım hakkının Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis edilmişDoğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi 15 ada 4 nolu parsel üzerinde hizmet vermekte olup TKGM'nin 27/06/2012 tarihi 1888 sayılı yaıya istinaden yeni bir hizmet binasının yapılmasına karar verildiğinden yeni hizmet binasının yapımı tamamlanana kadar geçici olarak kiralık bir hizmet binası temin edilmiştir.

b) Yapılan işlemlerin hızlı bir şekilde sonlandırılması ve vatandaşların işlerini daha kolay hale getirebilmek ve hizmet kalitesini artırmak için Doğubayazıt Tapu Müdürlüğünün bulunduğu hizmet binasında emlak beyan değerinin anında alınabilmesi için Doğubayazıt Belediyesi tarafından gişe açılması, ayrıca Müdürlüğümüz işlemleri esnasında tahakkuk ettirilen harç ve Döner Sermaye bedelinin tahsilâtı için Ziraat Bankası tarafından tahsilat gişesi açılmasına yönelik müracatlar için gerekli işlemler sürmektedir.Harç tahsilâtının aynı bina içerisinde yapılması halinde vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanması öngörülmektedir.

c) 5 adet bilgisayar, 2 adet HP Lazerjet 1320 printer; 2 adet HP Lazerjet 3005 printer ve Arşiv düzenlemesi yapıldığı İçin 5000 klasör 20000 dosya ihtiyacı bulunmaktadır.

d) Bağlı bulunduğumuz Doğubayazıt ilçesinin, imar planı çok önceden yapılmış olup sınır bölgesine yakın olmasının yanında sürekli ticari faaliyetlerin olması yeni imar alanlarının açılmasına ve yapılaşmanın hızla yoğunlaştığı bir bölgeye hitap eden bir ilçe olmasından, Müdürlüğümüzün yetki alanının genişlemesi, Müdürlüğümüze yeni katılan köy ve mahallelerin yoğun yerleşim alanında kalmasından dolayı sürekli sirkülasyon halinde olması nedeniyle, Müdürlüğümüzün işlem yoğunluğu artmıştır.

İPOTEK İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER Edit

İPOTEK EDİLECEK TAŞINMAZIN;Edit

1)-TAPU SENEDİ VEYA ADA VE PARSEL NUMARASINI BELİRTİR BELGE

2)-BORÇLULARIN VE ALACAKLILARIN NÜFUS CÜZDANINI ASLI VE FOTOKOPİLERİ

3)-BORÇLU VE ALACAKLILARIN SON ALTI AY İÇERİSİNDE ÇEKİLMİŞ BİR ADET FOTOĞRAFLARI

4)-İPOTEK İŞLEMİ TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILIYORSA TEMSİLE İLİŞKİN VEKÂLETNAME ASLI VEYA NOTERCE ONAYLI ÖRNEĞİ

5)-ALACAKLI VE/VEYA BORÇLULAR TÜZEL KİŞİ İSE TÜZEL KİŞİNİN TEMSİLCİSİNİ GÖSTERİR YETKİ BELGESİ

İŞLEMİN MALİ YÖNÜ;

 • 97,50 TL DÖNER SERMAYE,
 • BİNDE 3,96 TAPU HARCI,
 • BİNDE 8,25 DAMGA VERGİSİ

İPOTEK BORÇLUSUNDAN TAHSİL EDİLİR.


BANKALAR VE KATILIM BANKALARINCA (ÖZEL FİNANS KURUMLARI) KULLANDIRILAN KREDİLER İÇİN TESİS EDİLECEK İPOTEKLER DE TAPU HARCI VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAF TUTULMUŞ OLUP, 4,60*SAYFA BAŞINA SURET HARCI İPOTEK BORÇLUSUNDAN TAHSİL EDİLİR.

İNTİKAL İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELEREdit

İNTİKALİ İSTENİLEN TAŞINMAZIN;

1)-TAPU SENEDİ VEYA ADA VE PARSEL NUMARASINI BELİRTİR BELGE

2)-BELEDİYE RAİÇ BEDELİ

3)-VERASET BELGESİNİN ASLI YÂDA MAHKEME VEYA NOTERCE ONAYLI ÖRNEĞİ

4)-VERASET VE İNTİKAL VERGİ İLİŞİĞİ

5)-MİRASÇILARIN NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE FOTOKOPİLERİ

6)-MİRASÇILARIN TAŞINMAZ SAYISI KADAR SON ALTI AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI

7)-İNTİKAL TEMSİLCİ TARAFINDAN YAPILIYORSA TEMSİLE İLİŞKİN BELGE (VEKÂLETNAME, VASİ KARARI, KAYYIM KARARI vb.)İŞLEMİN MALİ YÖNÜ; 97,50 TL DÖNER SERMAYE

SATIŞ İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELEREdit

SATIŞI İSTENİLEN TAŞINMAZIN;

1)-TAPU SENEDİ VEYA ADA VE PARSEL NUMARASINI BELİRTİR BELGE

2)-BELEDİYA RAİÇ BEDELİ

3)-SATICI VE ALICILARIN NÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE FOTOKOPİLERİ

4)-SATICILARIN BİR, ALICILARIN İKİŞER ADET SON ALTI AY İÇİNDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFLARI

5)-İSTEM TEMSİLCİ İLE YAPILIYORSA TEMSİLE İLİŞKİN BELGE (VEKÂLETNAME, VASİ KARARI, KAYYIM KARARI vb.)

6)-İSTEM TÜZEL KİŞİ ADINA YAPILIYORSA TÜZEL KİŞİNİN TEMSİLCİSİNİ GÖSTERİR YETKİ BELGESİ


İŞLEMİN MALİ YÖNÜ;

SATIŞ BEDELİNİN %0,33 ALIM-SATIM BEDELİ VE 97,50 TL DÖNER SERMAYE

MİSYONUMUZ Taşınmaz mala yönelik mülkiyet ve mülkiyete bağlı hakları belirleyerek, tapu ve kadastro hizmetlerini devlet güvencesi altında, hızlı, doğru ve güvenilir bir şekilde yaparak gerçek ve tüzel kişilere insan odaklı hizmet sunmak mekansal bilgi sisteminin altlığını oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Harita-Tapu Kadastro hizmetlerinin tek çatı altında toplandığı, mekana bağlı olmaksızın, bilgisayar ortamında takip ve sorgulamanın yapıldığı, mülkiyete yönelik işlemlerin güvenilir bir şekilde gerçekleştirildiği hizmet odaklı, şeffaf bir kurum olmak.Talep sahiplerinin mekansal ve işlevsel olarak nasıl bir tapu dairesi ve nasıl bir hizmet görmek istedikleri yönünde hizmet kalitesini ve standartını arttırmak asıl gayemizdir.

ALO TAPU HATTI

Müdürlüğümüz ve çalışmalarımızla ilgili şikayet ve dilekleriniz için...

Doğubayazıt Kaymakamlığı 0(472)312 60 03

Erzurum Bölge Müdürlüğü 0(442)233 13 29


Genel Müdürlük 0(312)419 99 59 tapu@tkgm.gov.tr

Bakanlık 0(312)419 49 59 tapu@bayindirlik.gov.tr

S O N U Ç

Müdürlüğümüzün personel ihtiyacı, ödenek ihtiyacı, kırtasiye ile bilgisayar ve yazıcı ihtiyaçlarının giderilmesi halinde Müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verecektir. Bilgilerinize arz ederim.

DOĞUBAYAZIT TAPU MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ŞEMASI

                Ercam GÖKMEN
                  Müdür
                 
                 Enver ERSÖZ           
                 Müdür Yrd.
 Gülden KARATAŞ Özlem KABLAN   Cansu MUHACIR   Zehra CEYLAN
 Bilgisayar İşt. Bilgisayar İşt. Bilgisayar İşt.  Bilgisayar İşt.
      Raziye GÜVEN    Tunay ÇİFTÇİ     Ayşan BALLIKAYA   
     Bilgisayar İşt.   Arşiv Mmemuru       Memur
      Bülent SARIGÜL   Celal AYDEMİR   M.Salih DÖNDER  
       Daimi İşçi     Daimi İşçi     Daimi İşçi

PersonellerimizEdit

Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki