FANDOM


[[T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI]] Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.TSH.027.01/ Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Bşk. Tel. 0 312 585 14 00 / 01 Sağlık Bakanlığı B-Blok 5.Kat Sıhhiye-ANKARA Faks 0 312 585 12 91 KQ TSE-ISO-EN 9000 Konu: 4207 sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması GENELGE 2009 / 44 Tütün kullanımı, çok yaygın bir bağımlılık çeşidi olmasının yanı sıra, tütün ve dumanında bulunan maddelerin insan sağlığı üzerine yaptığı olumsuz etkiler nedeniyle dünyanın ve ülkemizin en önemli ve önlenebilir halk sağlığı sorunlarından biridir. Tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına yön vermek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi” hazırlanmış ve ülkemizin de içinde yer aldığı 165 ülke bu sözleşmeye taraf olmuştur. Bakanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanan Ulusal Tütün Kontrol Programı 7 Ekim 2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi Gazetede 2006/29 sayılı Başbakanlık Genelgesi ekinde yayımlanmıştır. Diğer taraftan 4207 sayılı Kanunda değişiklik öngören 5727 sayılı “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 19.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak ve herkesin temiz hava solumasını sağlamaktır. Kanun ile birçok kurum ve kuruluşa yükümlülükler getirilmiş olup uygulama açısından Bakanlığımızın büyük sorumlulukları bulunmaktadır. Mezkûr Kanunun özel hukuk kişilerine ait kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde ve lokantalarda tütün ürünleri tüketilmemesine yönelik düzenlemeleri 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek olup diğer hükümler 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yerel düzeyde Kanun hükümlerine yönelik uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu ile ilgili yapılması gereken çalışmalara ilişkin 2008/66 sayılı Genelgemiz yayımlanmıştır. Ancak 19 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe girecek yeni hükümler nedeni ile mezkûr Genelgemizde bazı yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Tütün kontrol çalışmalarının il düzeyinde yürütülmesi sırasında uyulması gereken ilkeleri içeren “Uygulama Rehberi” Bakanlığımızca hazırlanmış olup, mezkûr rehber Ek’te yer almaktadır. Bu çerçevede 2007/38 ve 2008/66 sayılı Genelgelerimiz yürürlükten kaldırılmış olup, 19 Temmuz 2009 tarihi itibarıyla bu Genelgemiz ve Ek’indeki uygulama rehberi hükümleri uygulanacaktır. Kanun hükümlerine yönelik uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonuna yönelik yapılacak çalışmalarda Ek’te yer alan, ayrıca www.saglik.gov.tr ve www.havanikoru.org.tr adreslerinden de ulaşılabilen Uygulama Rehberinde belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi, rehberin ilinizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, belediyelere, üniversitelere, sivil toplum ve yerel medya kuruluşlarına dağıtılması ve özel işletmelere duyurulması bakımından gereken hassasiyetin gösterilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar V. EK: Uygulama Rehberi (32 sayfa) DAGITIM: A Planı

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki