FANDOM


Hükümler. Kanunlar. Nizamlar.

Insanin, mevcudatin hakikatlerini bilip hayirli isleri yapmak sifati. Hakîmlik. Esyanin ahvâlinden, hârici ve bâtini keyfiyetlerinden bahseden ilim. (Buna Ilm-i Hikmet deniyor) * Herkesin bilmedigi gizli sebeb. Kâinattaki ve yaradilistaki Ilâhî gaye. * Ahlâka ve hakikata faydali kisa söz. * Sir. * Bilinmeyen nokta. Ilim, adâlet ve hilimin birlesmesinden dogan degerli sifat. * Kuvve-i akliyenin vasat mertebesidir. Hakki hak bilip imtisal etmek, batili batil bilip içtinab etmektir. * Allah'a itaat, fikih ve sâlih amel. * Akil, söz ve hareketteki uygunluk. * Hak emre uymak. * Allah'in yarattiklarinda tefekkür. (Bak: Felsefe)

Allah'in hikmeti. Mahlûkatin yaratilisinda Allah'in gayeleri.