FANDOM


Ahmet Fındık.jpg

İlköğretim üzerine Düşünceler,

Her şeyden önce ilköğretimin önemi üzerine konuşmak gerektiğini düşünüyorum. İlköğretim insanlar için yeniden doğuştur. Birçok bilginin temeli burada atılır. Dayanışma ruhu, millet olma bilinci burada kazanılır. Ülkemizdeki okuma yazma oranı göz önünde bulundurulursa ilköğretime verilen önemin azlığı gözler önüne serilmektedir. İlköğretim eksikliğinin aşılması konusunda ilk görev sayın velilerimize düşmektedir. Velilerimiz; İlköğretimin önemini çocuklarımıza kavratmalı onlara okulun gerekliliği hakkında bilgi vermelidir. Ayrıca öğretmenlerimizle ve idaremizle sıkı ve iyi ilişkiler içinde olup sorunları birlikte aşmalıdırlar. Bilinmelidir ki sorunlar sahipleri ile paylaşıldıkça azalır ve son bulur. İkinci görevde değerli öğretmen arkadaşlarımıza düşmektedir. Öncelikle Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı nesiller yetiştirmek en büyük görevinizdir. Çünkü cumhuriyet sizden fikri hür ve vicdanı hür nesiller ister. İkincil olarak çocuklarımıza sıcak davranılmalı, en küçük sorunları bile paylaşılmalıdır. Okul, ev ortamına yakın bir şekle getirilmeli öğrenciye evindeki mutluluk ve sıcaklık okulda da hissettirilmelidir. Öğrenciyle ne kadar çok ilgilenilirse okula o kadar çok bağlanacağı ve okulu o kadar çok seveceği unutulmamalıdır. Üçüncü ve en önemli görev ise öğrencilerimize düşmektedir. Sevgili öğrenciler; siz çok çalışmalısınız. Çünkü tarih sahnesinde her zaman şerefle anılmış bir milletin torunlarısınız. Atalarınıza layık olmak sizin en büyük görevinizdir. Sorumluluğunuz büyüktür. Nedeni ise Ulu önder Atatürk Cumhuriyeti ve devrimlerini siz çocuklara emanet etmiştir. Bir de ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak sizin en büyük ödevinizdir. Bu ödevi başarı ile tamamlayacağınıza inanıyorum.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki