FANDOM


100 0082.jpg
DSC00029.jpg

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN ÖNERİLER

1. Arkadaşların, öğretmenlerin ve anne babanla zaman geçir: Üzüntü verici olaylar hakkında birbirimizle konuşmak bizim için yararlı olur. Her birimiz bu olaydan farklı biçimlerde etkilenebiliriz. Yakın ilişkilerimiz aracılığıyla acımızı dindirmek ve kendimizi daha iyi hissetmek için destek bulabiliriz. Yaşanan bu olay bizlere yaşamın ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Hayatında yer alan, sana yakın kişilerle konuş. Olanlara anlam vermekte güçlük çekiyorsan, yaşamında senin için önemli olan şeyleri düşünmek için bu iyi bir zaman olabilir.

2. Olanları tekrar tekrar televizyonda izlememeye çalış: Olayla ilgili görüntüleri defalarca izlemen, olanları anlamana ya da olanlara bir anlam vermene yardımcı olmayacaktır. Bu görüntüler korkutucu olmalarına rağmen ilgimizi çeker. Bu durum hemen herkes için böyledir. Bu görüntüleri tekrar tekrar izledikçe, anlamlarını çarpıtabilirsin. Küçük çocuklar gerçekte dört saldırı olduğu halde yüzlerce saldırı olduğunu sanabilirler. Bu nedenle, eğer bu görüntüleri izliyorsan ve eğer çevrende senden küçük kardeşlerin varsa, televizyonu kapat. Sen bu durumun üstesinden gelebilirsin, ancak küçük kardeşin olanları anlamayabilir.

3. Bu yaşananların, sana, evinde ya da okulunda güvende olmadığın duygusunu yaşatmasına izin verme: Evin ve okulun hala güvenli. Ayrıca, herşeyin daha güvenli hale gelebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

4. Eğer olanları aklından çıkaramıyorsan endişelenme: Zihninin "inanılması güç" olaylarla sürekli meşgul olması çok normal. Olaya ilişkin görüntülerin aklına gelmesi, rüyalar görmen ya da uçak sesi gibi şeylerin sana yeniden olayı hatırlatması doğal. Zamanla, bunlar düzelecektir.

5. Olayın yaşandığı yerden çok uzakta olmana rağmen, olanlarla ilgili çok güçlü/yoğun duygular yaşıyor olman seni endişelendirmesin: Olanları televizyondan izlemek ya da bununla ilgili başkalarıyla konuşmak, kendini olaya yakın hissetmene neden olabilir. Yaşananlar çok kötüydü. Bu nedenle kendini üzüntü, korku, karmaşa ve kızgınlık içinde bulabilirsin. Bu normaldir. Zaman geçtikçe, bu duygular da giderek azalacaktır.

6. Duyguların sık sık değişebilir: Kendini bu olayları düşünüp ağlarken bulabilirsin. Uykuya dalmakta zorluk çekebilirsin. Anne ya da babanın uçak yolculuğu yapacağını ya da yüksek bir binada çalıştığını düşünmek bile seni korkutabilir. Bir an çok iyiyken, başka bir zaman çok üzgün, bir başkasında da çok kızgın olabilirsin. Duygularındaki bu değişiklikler yorucu olabilir ve kendini bitkin hissedebilir ya da dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Çocuk ve genç için, bu durum geçicidir.

7. Öfkeni yanlış kişilere yöneltme: Bu terör olaylarına neden olan nefret duygusunun yayılmasına izin verme. Belli bir etnik gruptan (ırktan) ya da dinden olan insanların tümünü aynı kefeye koyma. Bu yaşananlara nefret dolu az sayıda insandan oluşan bir grup neden oldu. Bu insanları suçla. Ama sınıfında senden farklı olan diğer arkadaşlarını suçlama.

8. Eğer kendini çok üzgün, korkmuş ya da öfkeli hissedersen, öğretmenin ya da anne-babana söyle: Bazen olanlar çok fazla gelebilir. Eğer duygularının çok güçlü/yoğun olduğunu farkedersen güvendiğin bir büyüğüne bunu anlat. Yardım istemekten çekinme.


BAĞIMLILIK Piaget'e göre çocuğun öğrenmesinde, otonomi ( kendi kendini yönetmesi ) çok önemli bir faktördür. Çocuk sorusunun yanıtını öğretmenden almak yerine kendi başına bulup keşfettiği takdirde öğrenme etkili olmaktadır. Bebeklik yıllarında tam bağımlı bir şekilde hayatını devam ettiren çocuk, büyüdükçe kendine tanınan olanaklar ölçüsünde bağımsız olarak hareket etmeye başlar. Ancak aşırı koruyucu ve baskıcı ana-baba tutumları neticesinde çocuk bağımsız hareket etmede problemler yaşayabilir.

Bağımlılık hiçbir zaman tek bir olaya bağlı olarak ortaya çıkmaz. Yıllarca süren bir davranış biçimidir ve birçok nedeni olabilir. Bağımlılık her yaşta ortaya çıkabilir. Fakat önemli olan mümkün olduğunca erken fark etmektir.

 1. Bağımlılık Belirtileri Nelerdir ?
 2. Teneffüste diğer çocuklarla oynamak yerine öğretmenin yanında oturmayı ya da onları izlemeyi tercih ediyorsa.
 3. Öğretmenden sürekli daha fazla yönlendirme, onaylama, güvence ya da öneri bekliyorsa.
 4. Öğretmen yanına oturup adım adım ne yapacağını söylemedikçe, sınıftaki yeni etkinliklere katılmak istemiyorsa.
 5. Ev ödevini ya da sınıftaki ödevlerini, ancak yardım isteyeceği bir yetişkin varken yapıyorsa
 6. kula gitmek istemiyorsa,
 7. Bağımlılıktan kaynaklanan bir sorunu olabilir. Bu nedenle çocuğunuzla ilgilenmelisiniz.
        Şu akıldan çıkarılmamalıdır ki, bu davranışlar uzunca bir sürede yerleşmiş örüntülerdir ve onları değiştirirken sabra ihtiyacımız olacaktır.

Anne Babalar Bu Durumda Ne Yapmalıdır ?

 Öncelikle kendi davranışınızı gözden geçirip, hangi zamanlarda çocuğunuzun işlerini kendinizinmiş gibi aldığınızı fark edin.

 Çocuğunuzu ve kendinizi ayrı bireyler olarak görmelisiniz.

 Çocuğunuzu hata yapacak kadar bağımsız olmaya teşvik edin.

 Çocuğun yaptığı işlerde başarıyı değil çabayı övün.

 Beklediğiniz davranışı açık bir şekilde ifade edin

 Çabası için verdiğiniz ödüller, başarısı için verilenlerden daha sık olsun.

 Ev ödevlerini küçük bölümlere ayırarak çalışmasını sağlayın

 Çocuğunuzun yapmasını istediğiniz işleri bir tabloya tek tek yazın.
İLK ÖĞRETİMDE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

İlköğretim kavramı ile bugün, 6-14 yaşlar arasında bulunan çocukların devam etmesi tasarlanan 8 yıllık olan okul dile getirilmektedir. İlköğretim okullarının birinci yılından beşinci yılın sonuna kadar ki bölümüne birinci kademe; altıncı yılından sekizinci yılın sonuna kadar ki bölümüne de ikinci kademe denmektedir. Birinci kademe, ilkokulu; ikinci kademe ise ortaokul ve dengi okullar sınıfını karşılamaktadır.
Birinci kademede sınıf rehber öğretmenliğinin, daha kolay olduğu söylenebilir. Bunun nedenlerinden biri, ilkokulda eğitimin genellikle aynı öğretmenle sürdürülmesidir. Sınıf öğretmenlerinin, ders öğretmenlerine göre, öğrencilerini tanıma olanakları daha fazladır. İkinci bir neden ise; bu çağ çocuklarının sorunlarının derinleşmiş olmasıdır. 
Birinci kademede ki çocuklar, beşinci yıla kadar ikinci çocukluk döneminin özelliklerine yaşarlar. Bu yıldan sonra ergenlik dönemine girmektedirler. Böylece, ikinci kademe öğrencileri, birinci kademe öğrencilerinden farklı bedensel, cinsel, bilişsel, duyuşsal ve toplumsal sorunlarla baş etmek zorunda kalmaktadır. Birinci kademe çocukları bilişsel gelişim bakımından somut işlemler döneminde bulunurlarken, ikinci kademe öğrencileri soyut işlemler döneminde olurlar.
Rehberlik ve psikolojik danışma programında birinci kademe öğrencileri için, doğru konuşma, okuma, yazma, özetleme, hesaplama gibi temel becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, kişilik gelişimine ilişkin sorunların çözümü de ağırlık kazanmaktadır. İkinci kademede ise bu sorunların yanında birde mesleğe yönelme çalışmaları yer almaya başlar.
Birinci kademede rehberlik ve psikolojik danışma çocukların gelişimlerini destekleyecek sınıf ortamı etkinlikleri oluşturulmalıdır. Her öğrencinin kişisel gelişiminde, özgüven kazandırmada ve başkalarıyla dengeli ilişkiler içinde birlikte yaşamayı öğrenmesinde, böyle bir ortamın bulunması oldukça önemlidir. 

Birinci kademe rehberlik ve psikolojik danışma programında yer verilecek ikinci bir konu, bütün imkanları kullanarak öğrencileri tanıma ve onları kendilerine tanıtma çalışmaları olmalıdır. Tanıtma çalışmaları çerçevesinde, öğrencilerin kişisel sorunlarının saptanması ve bunların çözümleriyle ilgilenme fırsatı doğmaktadır.

Birinci kademede genişliğine yer verilmesi gereken diğer bir konu; “eğitsel rehberlik ve psikolojik danışma “dır. Bir bakıma, öğretimi bireyselleştirmek olan eğitsel rehberliğe önem verme bu sınıflarda özel bir anlam taşımaktadır.

Öğrencileri tanımayı ve onların gizil güçleri oranında gelişmelerini sağlamayı amaçlayan, öğrenci velileriyle yakın ilişkiler kurma birinci kademe rehberlik ve psikolojik danışma programında yer verilmesi gereken başka bir konudur. 
Ülkemizde ilköğretim okullarında rehberlik gereksinmesi, özel eğitimcilerimizin çabaları ile gündeme getirilmiş olup rehberlik ve araştırma merkezlerinin kuruluşu ile ilköğretim düzeyinde örgütlü rehberlik hizmetlerinin uygulanmasına başlanmıştır.
İlköğretim okullarında rehberlik hizmetlerinin gereği şu şekilde özetlenebilir:
1- Değerler, tutumlar ve alışkanlıklar gibi, kökü oldukça derinlerde olan ve yetişkin davranışlarını belirleyen özellikler çok erken yaşlarda kazandırılmakta olup, ileride değiştirilmesinde büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ağaç yaşken eğilir atasözü ile veciz bir şekilde ifade edilen bu gerçek kişilik eğitiminin sistemimizde çok erken yaşlarda ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.
2- İlköğretim, öğrenciler arasında bireysel farklılıkların çok görüldüğü bir eğitim düzeyidir. Bu yaştaki çocuklar arasında tipik ortalama öğrenciye göre düzenlenen öğretim programını izleyemeyecek kadar özürlü olanların ayrılmasında zorunluluk vardır. Ayrıca bir çocuğun herhangi bir alanda üstün yeteneğinin erken teşhisi ona uygun gelişim ortamlarının vaktinde sağlanabilmesine imkan verecektir. Rehberliğin programlara ayırma işlevi ilköğretim düzeyinde çeşitli nitelikler yönünden normal dağılımın uç noktalarında bulunan çocukların teşhisi ve uygun eğitim programlarına ayrılmasında kendini göstermektedir.
3- Ülkemizde temel eğitimi bitirdikten sonra çalışma hayatına atılma durumunda olan çocukların ilgi ve yeteneklerine uygun işlere yerleştirilmelerinde profesyonel bir yardım sağlanması gerekmektedir

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki