FANDOM


Kamu SM < Application

Nitelikli Elektronik Sertifika BaşvurusuEdit

Başvuru Formu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi İmzalama Yönteminin Belirlenmesi Doldurmuş olduğunuz başvuru formunu ve buna ait Sertifika Sahibi Taahhütnamesini (SST) aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek imzalayınız.

Yöntem 1 : Elektronik İmzalı Başvuru ArayüzüEdit

Geçerli bir Nitelikli Elektronik İmza Sertifikanız varsa Elektronik İmzalı Başvuru Arayüzü 'nü kullanarak başvurunuza devam edebilirsiniz. Başvuru formu ve Sertifika Sahibi Taahhütnamesi elektronik ortamda Kamu SM'ye ulaşacağı için elekronik imzalama işleminden sonra başka bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Yöntem 2 : Islak İmzalı Başvuru ArayüzüEdit

İlk defa Nitelikli Elektronik Sertifika alacaksanız ya da geçerli bir sertifikanız yoksa Islak İmzalı Başvuru Arayüzü 'nü kullanmalısınız. Başvuru sonunda oluşacak PDF belgesini yazıcınızdan çıkarıp, ıslak imza ile imzaladıktan sonra kurum yetkilinize teslim etmeniz gerekecektir.

İngilizce tercümeEdit

Qualified Electronic Certificate Application

Application Form and Certificate Signing Method for Determination of Owner Commitment The application form and fill it with which you have the Certificate of Commitment Owner (SST) by selecting one of the following methods sign.

Method 1: Electronically Signed Application InterfaceEdit

If you have a valid Certificate of Qualified Electronic Signature Signed Application Interface Electronics' nü can continue using your application. Application form and Certificate of Commitment Owner electronic media to reach the public for the electronic signing SM'ye after will not have to do anything else.

Method 2: Wet Signed Application InterfaceEdit

For the first time or if you receive qualified electronic certificate you do not have a valid certificate Wet Signed Application Interface 'nü should use. Applicants will be created at the end of the PDF document from your printer, and after signing with wet signature, institutions will need to surrender your authority.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki