FANDOM


HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI Edit

COMENIUS PROGRAMI Edit

Comenius Program'ının temel amacı, "Okul Eğitimi" alanında Avrupa ülkeleriyle işbirliği yapmak suretiyle eğitimde kaliteyi artırmak ve kültürel diyalogu sağlayarak dil öğrenimini teşvik etmektir. Bu program,

•Okul Öncesi Eğitim

•İlköğretim

•Ortaöğretim

alanlarını kapsamaktadır.


Web sitesi için aşağıdaki linki tıklayınız:

[1]

ERASMUS PROGRAMIEdit

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır.

Bunun yanısıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

Merkezimiz bünyesinde mali destek sağlanan Erasmus faaliyetleri şöyledir:

.Hareketlilik Faaliyetleri

.Öğrenci Hareketliliği

.Öğrenim hareketliliği

.Staj hareketliliği

.Personel Hareketliliği

.Ders verme hareketliliği

.Personel eğitimi hareketliliği

.Hareketliliğin Organizasyonu

.Erasmus Yoğun Dil Kursları

.Yoğun Programlar

.Hazırlık Ziyaretleri

Web sitesi için aşağıdaki linki tıklayınız:

[2]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki