FANDOM


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI BAŞVURU İNCELEME DEĞERLENDİRME DAĞITIM VE TESLİM USUL VE ESASLARI [Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 19/04/2006 tarihli ve 2006/2 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulmuştur.)


BaşvuruEdit

Başvuru Kapsamı Edit

1 Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak, (*)

2 Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamak,


Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı;

Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak,

Başvuru YeriEdit

1 Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır.

2 Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;

Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.


Başvuru ŞekliEdit

1 Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla)

2 Bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından, yapılır.

Yardım Programlarına Göre Başvurularda Gerekli BelgelerEdit

Başvurularda, yardım programlarına göre aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb) istenmeyecektir.Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.


Aile YardımlarıEdit

Gıda YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yakacak YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Barınma YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Barınma İhtiyaç raporu (EK-7/Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak)
 • Varsa Hasar Tespit Raporu

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)Edit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Diğer Aile YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler


Eğitim Yardımları Edit

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)Edit

Öğrenci İhtiyaç Yardımı uygulamasının okullar aracılığı ile toplu olarak yürütülmesi durumunda; bu yardım programından faydalanacakların tespiti okullarda oluşturulacak “Yardım Tespit Heyeti” tarafından belirleneceğinden, kişiden herhangi bir belge istenmez. Edit

Öğrenci İhtiyaç Yardımı için münferit olarak yapılan başvurularda; Edit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Öğrenci Belgesi


Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt-Pansiyon vb) Edit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (Anne ve Babanın)
 • Öğrenci Belgesi
 • Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge

Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)Edit

 • SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

Diğer Eğitim YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

SAĞLIK YARDIMLARIEdit

Tedavi Destekleri Edit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)Edit

 • SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

Diğer Sağlık YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler


ÖZÜRLÜ YARDIMLARIEdit

Özürlü İhtiyaç YardımıEdit

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb)Edit
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb Edit
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
İşitme CihazıEdit
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Odyo testi
 • İşitme cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
Konuşma CihazıEdit
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
 • Konuşma cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)
====Özürlü Özel Eğitim Yardımı====
 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Özel eğitim gerektiğine dair sağlık kurulu raporu

Diğer Özürlü YardımlarıEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler


ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR Edit

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb) Edit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
 • Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

Aşevi FaaliyetleriEdit

Vakıfların belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda yürütülecektir. Aşevlerinden faydalanan ailelerin kimlik bilgileri ile adres varsa iletişim bilgileri kayıt altına alınacaktır.

Diğer Özel Amaçlı YardımlarEdit

 • SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
 • Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

PROJE DESTEKLERİEdit


4.6.1.SRAP Yerel Girişimler Programı;

    * Yerel Girişimler Başvuru Formu ve diğer belgeler

4.6.2.SRAP dışındaki projeler için;

    * SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
    * Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
    * Projenin niteliğine göre SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığınca veya
      vakıfça istenebilecek belgeler

5- Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi :

  5.1. Başvuru Kayıt Formu

1 TEMMUZ 2006 tarihinden itibaren başvurular “SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞVURU KAYIT FORMU” (EK-1) ile yapılır. (bir defaya mahsus) Vakıfda daha önce kayıt altında olanlarında, 1 TEMMUZ 2006 tarihinden itibaren (SYDV BAŞVURU KAYIT FORMU ile kayıtları yenilenir. İncelemeleri yapılır. 5.2. Başvuru Dilekçesi “Başvuru Kayıt Formu” ile vakıfta kayıt altına alınanların DAHA SONRA yapacakları her başvuru, “SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞVURU DİLEKÇESİ” (EK-2) ile yapılır.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞVURU KAYIT FORMU

(Başvuru İşlemleri)


5.1.1. Form(EK-1)örneğine uygun olarak vakıfça çoğaltılır. 5.1.2. Vakıf personeli tarafından;

     Formun 1.2.3.4. ve 5. bölümleri başvuru sahibinin verdiği belge ve bilgiler doğrultusunda doldurulur ve başvuru sahibinin imzası alınır. (okuma yazması olmayanlara parmak bastırılır.)

5.1.3. Başvuruya verilen kayıt tarihi (formun doldurulduğu tarih) ve kayıt numarası Forma yazılır. 5.1.4. Formun 6. bölümü, başvuruyu alan vakıf personeli tarafından doldurularak, imzalanır. 5.1.5. “SYDV Başvuru Alındı Belgesi (EK-3) düzenlenir ve başvuruyu alan personel tarafından imzalanarak, başvuru sahibine verilir. Alındı belgesine, faydalanılmak istenilen yardımın türüne göre gerekli belgelerden eksik olan belgeler yazılır. 5.1.6. Forma, vakıf personelince çekilecek;

     TC. vatandaşı ise; başvuru sahibi ve evli ise eşinin nüfus cüzdanlarının önlü arkalı fotokopileri,
     Yabancı uyruklu ise; ikametgah tezkeresi/ pasaportun fotokopisi eklenir.

5.1.7. Başvuru sahibinden;

     *Başvuru esnasında ikametgah ilmühaberi getirmemiş ise, kendisinden formun 7. bölümün ikamet ettiği mahalle/köy muhtarından onaylatması,
     *Faydalanmak istediği yardım türüne göre 4. maddede yer alan belgeler, (Alındı belgesinde de belirtilen) istenir.

5.1.8. Başvuru sahibinin, yardım türüne göre gerekli belgelerin tamamını vakfa vermesini müteakip;

     - 6. maddede belirtildiği şekilde başvuru
       numarası verilir ve başvuru formuna yazılır.
     -7.maddede belirtildiği şekilde başvuru kartı düzenlenir ve başvuru sahibine verilir.
     -8. maddede belirtildiği şekilde, başvuru dosyası açılır.

5.1.9. Vakıfça, nüfus idaresinden başvuru sahiplerinin vukuatlı nüfus kayıt örnekleri alınarak dosyaya konur. 5.1.10. Başvuru sahibinin ve evli ise eşinin sosyal güvenlik sorgulamaları ile 2022 sorgulaması yapılır. (9. maddede belirtildiği şekilde) 5.1.11.Yeşil Kart sorgulaması yapılır. (10.maddede belirtildiği şekilde) 5.1.12.Bakmakla yükümlü olanların sorgulaması sadece sağlık yardımları başvurularında yapılır. (11. maddede belirtildiği şekilde) 5.1.13.Sosyal güvencesi olmayanların başvuru dosyası, yerinde inceleme yapılmak üzere, sosyal yardım ve inceleme görevlisine verilir.

      Sosyal güvencesi olmayanların başvuruları, istenilen belgelerin tam olması, sorgulama ve incelemenin yapılmasını müteakip, mütevelli heyet toplantı gündemine alınır.

5.1.14.Sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğu tesbit edilenler tabi oldukları sosyal güvenlik kurumları belirtilerek, incelemeye alınmadan mütevelli heyet toplantı gündemine alınır.

      Mütevelli heyetince gereği halinde inceleme istenebilir. İnceleme istenen başvurulara, başvuru dosyası açılır. Başvuru dosyası, yerinde inceleme yapılmak üzere sosyal yardım ve inceleme görevlilerine verilir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

BAŞVURU DİLEKÇESİ

(Başvuru İşlemleri)

------------------------------------------------------ 
  5.2.1. Başvuru Dilekçesi (EK-2) örneğine uygun olarak 
       vakıfça çoğaltılır.

5.2.2. Vakıf personeli tarafından dilekçenin metin kısmı ile 1. bölümü doldurulur ve başvuru sahibinin imzası alınır. (okuma yazması olmayanlara parmak bastırılır.) 5.2.3. Başvuruya verilen kayıt tarihi (dilekçenin doldurulduğu tarih) ve kayıt numarası dilekçeye yazılır. 5.2.4. Dilekçenin 3.bölümü, başvuruyu alan vakıf personeli tarafından doldurularak, imzalanır. 5.2.5. “SYDV Başvuru Alındı Belgesi (EK-3) düzenlenir ve dilekçeyi alan personel tarafından imzalanarak, başvuru sahibine verilir. Alındı belgesine, faydalanılmak istenilen yardımın türüne göre gerekli belgelerden eksik olan belgeler yazılır. 5.2.6. Başvuru sahibinin, yardım türüne göre gerekli belgelerin tamamını vakfa vermesini müteakip;

      Vakıf personeli tarafından dilekçenin 2. bölümünde belirtilen İkamet Bilgileri-Medeni Durum- İnceleme Süre kontrolü yapılır.

-Adres değişikliğinin tespiti halinde; başvuru esnasında ikametgah belgesi getirmemiş ise 4.bölümünün ikamet ettiği mahalle/köy muhtarından onaylatması istenir. İnceleme süresi gözetilmeksizin, dosya incelemeye sevk edilir. -Medeni durumda değişikliğin tespiti halinde; evlenmiş ise eşinin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, boşanmış ise boşanma ilamı, eşlerden biri ölü ise ölüm ilamı vb belge istenir. Her iki durumda da nüfus idaresinden vakıfça vukuatlı nüfus kayıt örneği alınır. İnceleme süresi gözetilmeksizin dosya incelemeye sevk edilir. -İnceleme süresinin dolduğunun tespiti halinde dosya incelemeye sevk edilir. 5.2.7. Başvuru sahibinin ve evli ise eşinin sosyal güvenlik sorgulamaları ile 2022 sorgulaması yapılır. (9. maddede belirtildiği şekilde) 5.2.8. Yeşil Kart sorgulaması yapılır. (10.maddede belirtildiği şekilde) 5.2.9. Bakmakla yükümlü olanların sorgulaması sadece sağlık yardımları başvurularında yapılır. (11. maddede belirtildiği şekilde) 5.2.10. Sosyal güvencesi olmayanların başvuruları, istenilen belgelerin tam olması, sorgulama ve incelemenin yapılmasını müteakip, mütevelli heyet toplantı gündemine alınır. 5.2.11. Sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğu tesbit edilenler, tabi oldukları sosyal güvenlik kurumları belirtilerek, mütevelli heyet toplantı gündemine alınır. Mütevelli heyetince gereği halinde inceleme istenebilir. İnceleme istenen başvuru yerinde inceleme yapılmak üzere sosyal yardım ve inceleme görevlilerine verilir.6- Başvuru Numarasının (No) Verilmesi:

Başvuru sahibi, başvuru esnasında ikametgah ilmühaberi getirmemişse, Formun 7. bölümünü muhtardan onaylatır. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip;

Başvuruya bir başvuru numarası verilir. Başvuru Kayıt Formu ile yapılan başvuru sonrasında yapılan tüm başvurularda bu başvuru numarası kullanılır. Aynı kişiye ikinci bir başvuru numarası verilmez. Ayrı dosya açılmaz.

Başvuru numarası, 6 haneden oluşan vakıf kodu ve bu kodun arkasına 1’den başlayarak başvuruda bulunanlara sırayla verilecek sayıdan oluşur. 6 haneli vakıf kodu Genel Müdürlükçe belirlenmiş olup, sıra numaralara vakıfça verilecektir.

Örneğin: Ankara İli Keçiören İlçesi SYDV’nın vakıf kodu: 300618 olup, ilk başvuruya verilecek başvuru numarası 3006181, 101. başvuruya verilecek numara 300618101 olacaktır.

Vakfınızın, vakıf kodu …………….... ‘dır. (Vakfınızın kodu, ayrıca yazılarak, kitapçıkla birlikte

                                                gönderilmektedir.)

Verilen başvuru numarası, “Başvuru Kayıt Formunun” 1.bölümünde yer alan “Başvuru No” kısmına yazılır.

7-Başvuru Kartının Düzenlenmesi:

Başvuru sahibinin, hızlı bir biçimde bilgilerine ulaşılması ve vakıfta kayıt altına alındığını göstermesi bakımından her başvuruda örneği aşağıda bulunan “Başvuru Kartı” bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir. Düzenlenen başvuru tanıtım kartı, başvuru sahibine verilir. Vakfa yapacağı her türlü başvurularda bu kartın kullanılması istenir.


     ......................SOSYAL
     YARDIMLAŞMA VE 
     DAYANIŞMA VAKFI

BAŞVURU KARTI

  Adı-Soyadı          :
  Başvuru Numarası   :
  TC.Kimlik Numarası :


    BU KART KİMLİK YERİNE KULLANILAMAZ


       ÖNEMLİ NOT
  *Bu kartı, sadece vakfa yapılacak başvurularda kullanınız.
  *Vakfa yapılacak her başvuruda, bu kartı vakıf görevlisine gösteriniz.
  *Kartın kaybolması halinde, vakfa bilgi veriniz.
  *Adres-telefon-kimlik bilgilerindeki değişiklikleri vakfa bildiriniz.


8- Başvuru Dosyası Açılması:

Başvuru sahiplerinin tüm bilgi ve belgelerinin saklanması, yapılan yardımların izlenmesi bakımından; her başvuru sahibine sadece bir kez (tam kapaklı dosya) “Başvuru Dosyası” açılır. Yapılan her başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler bu dosyada muhafaza edilir. Başvuru dosyasının kapağı aşağıdaki formatta düzenlenir.


………………….. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

                 BAŞVURU DOSYASI

BAŞVURU NOADI

SOYADI

T.C. KİMLİK NO

İKAMET ADRESİ Mahalle : ………………………….

                    Cadde   : ………………………….
                    Sokak   : ………………………….
                    Bina No  : ………………………….
                    Kapı No : ………………………….
                    İlçe Adı  : …………………………
                    İl Adı    : …………………………


İLETİŞİM TELEFONU


Başvuru Dosyasında ;

  -SYDV Başvuru Kayıt Formu, (ilk başvuruda  /  ilk kayıt yenilemede)
  -SYDV Başvuru Dilekçesi, (Başvuru kayıt formu ile kayıt altına alınanların daha sonra yapacakları her başvuruda)
  -Nüfus cüzdan fotokopileri, (kendisi ve evli ise eşinin)
  -Yardım programına göre kitapçığın 4. maddesinde yer alan diğer ek belgeler,
  -Sosyal güvenlik sorgulama çıktıları, (her başvuru için)
  -Vukuatlı Aile Kayıt Örneği, (ilk başvuruda ve değişiklik halinde yenilecektir.)
  -SYDV İnceleme Raporu ve eki Hane Ziyaret Bilgi Formu,
  -SYDV Karar Takip Formu, EK-6 (mütevelli heyetçe alınacak her kararın işlenmesi için)
  -SYDGM ile Vakıf Mütevelli Heyetinin yukarıda belirtilen belgeler dışında isteyeceği belgeler,

yer alır.
9-Sosyal Güvenlik Sorgulaması:

Vakıflarca, başvuruda bulunanlardan sosyal güvenlik kurumlarına tabi olup, olmadıklarına dair belge istenmez. (Başvuru sahibinden vakıfça elektronik ortamda yapılan sorgulamaya herhangi bir itirazın olmaması halinde)

Başvuru sahibi, HER BAŞVURUSUNDA, (eşlerin her ikisinin de/ sağlık yardımlarına ilişkin başvurularda ise eşinin yanı sıra bakmakla yükümlü olan kişilerin de) vakıf personeli tarafından, internet üzerinden 3 sosyal güvenlik kurumunun aşağıdaki web adreslerinden SORGULANIR. Bağ-Kur sorgulaması : bag-kur.gov.tr SSK sorgulaması : ssk.gov.tr Emekli Sandığı sorgulaması : emekli.gov.tr.

Sorgulamaya ilişkin bilgisayar çıktıları, sorgulamayı yapan vakıf görevlisi tarafından paraflanır. Başvuru Kayıt Formunun 8. bölümü / Başvuru Dilekçesinin 5. bölümü işaretlenir. Çıktılar dosyaya konulur.

2022 Sorgulaması: Sosyal güvenlik sorgulaması bölümünde yer alan 2022 sorgulaması, bu yasadan faydalananlar 3294 Sayılı Kanun kapsamında olduğundan sadece bilgi ve gelirlerinin belirlenmesi bakımından yapılır.


10- Yeşil Kart Sorgulaması: Gerek sağlık yardımlarına yönelik yapılan başvuruların değerlendirilmesi, gerekse diğer yardım başvurularında bilgi edinilmesi bakımından, her başvuruda yeşil kart sorgulaması yapılır.

Yeşil kart sorgulamasının yapılabilmesi için, Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Usul ve Esaslarının Tablo-4’de yeraldığı gibi Emekli Sandığının “Kamu Kurum ve Kuruluşları Reçete Kontrol Uygulamasına” yönelik kurulumun yapılmış olması gerekmektedir.

Bu çerçevede; yeşil kart sorgulaması http://www.emekli.gov.tr/html/hastane/Kurum.html adresinden “Kurum Uygulaması” bölümünden daha önce vakıflara bildirilmiş olan Kurum Sicili ve Şifresi girilerek ulaşılacak alandan “Şahıs Giriş/Düzeltme” menüsü seçilir. Başvuru sahibinin TC kimlik no’su girilir. Yeşil kartlı olması halinde ekranın sol alt köşesinde “KİŞİ YEŞİL KART SAHİBİDİR” ifadesi belirir. Bu ifadenin belirmemesi halinde kişinin yeşil kartlı olmadığı anlaşılır.

Yapılan görsel sorgulama sonucunda, Başvuru Kayıt Formunun 9. bölümü / Başvuru Dilekçesinin 6. bölümü işaretlenir.

11-Bakmakla Yükümlü Olanların Sorgulaması; Bakmakla yükümlü olanların sorgulaması, SADECE “SAĞLIK YARDIMLARI” başvuruları için yapılır.

Bakmakla yükümlülerin tespiti, vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılır. Vakıfça, nüfus idaresinden, başvuru sahibinin vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. (Eş-anne-baba-reşit çocuklar) 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarının Tablo-3 bölümünde belirtildiği şekilde sorgulamaları yapılır ve yardım başvurularında söz konusu esaslar uygulanır.

Bakmakla yükümlü olanların sorgulamalarının yapılması durumunda, başvuru kayıt formunun 10. bölümü/ başvuru dilekçesinin 7. bölümü işaretlenir.

572 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olan kişinin sosyal güvenlik kurumuna tabi olduğunun tespiti halinde, sosyal güvenlik kurumundan ihtiyacı olan araç-gereç bedelini karşılamadığına dair/karşıladığı kısmı gösterir belge getirmesi istenir.İNCELEME


1- SYDV İnceleme:

İnceleme, vakıflara yardım talebi için başvuranın, ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutlarıyla tespiti için ikamet adresine yapılan ziyaretlerdir.

İnceleme, başvuru sahibinin ikametinde, vakfın sosyal yardım ve inceleme görevlileri tarafından yılda bir kez bizzat yapılır.

İncelemenin süresi 1 yıldır. İnceleme, vakfa başvuru tarihi baz alınarak her yıl yenilenir. İnceleme, başvuru sahibinin ikametine düzenlenecek ziyaret ile gerçekleşir. İncelemelerde kişi onurunun incitilmemesine gerekli hassasiyet gösterilir.

Gerekli görülen hallerde yapılan inceleme sadece düzenlenecek inceleme raporu ve eki hane ziyaret formu bilgileri ile sınırlı kalmayıp, elde edilen bilgilere ek olarak mahalle muhtarı, okul müdürü,öğretmen,cami görevlisi gibi kişilerden de yazılı görüş alınabilir.


2-SYDV Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi:

Sosyal yardım ve İnceleme görevlisi, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek üzere vakıflarda varsa sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, diğer yükseköğrenim mezunları vb. yoksa bu görevi bugüne kadar yerine getiren bilgi, birikimi olan vakıf çalışanı/çalışanları içerisinden görevlendirilecek kişilerdir.

İnceleme, vakıf mütevelli heyeti tarafından görevlendirilen, sosyal yardım ve inceleme görevlileri dışında, kolluk kuvvetlerine (jandarma/polis gibi) yaptırılamaz. Özel durumlarda kolluk kuvvetlerinin, sosyal yardım ve inceleme görevlilerine refakat etmeleri sağlanır.

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlileri, inceleme esnasında başvuru sahibinden veya çevreden vakfa başvurusu olmayan muhtaç aile veya kişilerin varlığından haberdar olması durumunda, bu aile ve kişilerin vakfa başvurusu olup, olmadığına bakılmaksızın yerinde incelemelerini yaparak, vakıfta kayıt altına alınmalarının sağlanması ile yükümlüdürler.


3-SYDV İnceleme Raporu (EK-4) :

İnceleme raporu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından vakfa yardım talebi için başvuran kişinin ikametgahına yapılan ziyaret ve bu ziyaret sonunda edinilen bilgi ve izlenimlerini içeren ve görevlinin kanaatini bildirdiği rapordur.

Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi, “Hane Ziyaret Bilgi Formunda ” yer alan bilgiler ve yaptığı tespitler çerçevesinde oluşan görüş ve kanaatini, vakıf mütevelli heyetine sunmak üzere inceleme raporunu düzenler. Raporda, yardım başvurusuna ilişkin kanaatini ve başvuranın başvuruda belirlediği yardım türünün dışında ihtiyaç sahibi ise faydalandırılması öngörülen yardım türünü de belirtir.

İnceleme Raporu ve eki Hane Ziyaret Bilgi Formu, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır.


4-SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu (EK-5) :

Hane Ziyaret Bilgi Formu (EK-5) SYDV inceleme raporunun eki olup, yerinde yapılan incelemede, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından yapılan gözlemler ve formda yer alan sorulara alınan cevaplar çerçevesinde doldurulan formdur.

Bu form, inceleme esnasında görüşülen kişi/kişiler ile, sosyal yardım ve inceleme görevlisi tarafından imzalanır. Vakıf mütevelli heyetinin toplantı gündemine alınmak üzere vakfa teslim eder.


5-SYDV İnceleme Raporunun Süresi:

İnceleme raporunun geçerlilik süresi, başvuru tarihi baz alınarak 1 yıldır. Ancak, adres, medeni durum değişikliği veya vakıf mütevelli heyetince gerekli görülmesi halinde bu süre dolmadan, yeniden inceleme yapılır ve inceleme raporu ve eki SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu düzenlenir.    DEĞERLENDİRME


  1-Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantı Gündeminin Hazırlanması;

Vakıf Görevlisi tarafından, başvuru usul ve esaslarının 8.maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin tam olup, olmadığı kontrol edilir.

Dosyada bilgi ve belgesi eksik olan başvurular, vakıf mütevelli heyet toplantı gündemine alınmaz.

Bilgi ve belgelerde eksikliğin başvuru sahibinden kaynaklandığının tespiti halinde, tamamlanması gereken bilgi ve belgeler, başvuru sahibine yazılı bildirilir.

Bilgi ve belgelerdeki eksikliğin vakıftan kaynaklandığının tespiti halinde, eksik bilgi ve belgeler, vakıf personeli tarafından beklenmeksizin tamamlanır.

Bilgi ve belgeleri tamam olan başvuru dosyaları vakıf mütevelli heyeti gündemi için hazırlanır. Vakıf müdürü, vakıf mütevelli heyetinin her toplantısı için “Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantı Gündemini hazırlar ve heyete sunar.

Her toplantıda, gündemi oluşturan yardım başvurularının yanı sıra, vakfın mali durumu, varsa vakıfların faaliyetlerine yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluşlarından gönderilen dağıtımlı yazılar ve genelgeler hakkında vakıf mütevelli heyet üyeleri bilgilendirilir.

Toplantı Gündemleri, vakıf mütevelli heyetinin ilgili toplantısında alınan kararlar imzalandıktan sonra birer örnekleri ile birlikte dosyalanır.

  2-Vakıf Mütevelli Heyetlerince Başvuruların Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması;

Toplantı gündeminde yer alan konular ve yardım başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Mütevelli Heyetlerince değerlendirilir ve karara bağlanır.

Vakıf Mütevelli Heyet toplantılarının, yardım başvurularının bekletilmeksizin değerlendirilmesi, iş ve işlemlerin zamanında yerine getirilmesi için haftada bir yapılması esastır.

Vakıf Mütevelli Heyeti çoğunlukla toplanır ve çoğunlukla karar alır. Karar almada oyların eşit çıkması durumunda vakıf başkanının oyu iki sayılır.

Vakıf Mütevelli Heyetince, yardım başvuruları; başvuranın vakfa sunduğu belgeler, sosyal güvenlik durumu, (sağlık yardım başvurularında, sosyal güvencenin yanı sıra sağlık güvence durumu), faydalanmak istediği yardım programı, başvuranın/ailenin ekonomik gücü, inceleme görevlisinin raporu ve görüşü çerçevesinde değerlendirilir. Vakıf Mütevelli Heyetince yardım başvurularının değerlendirmesi sonucunda kararlar; yardım başvurusu uygun görülenler için yapılacak yardımın türü, miktarı ve süresi tespit edilerek, yardım başvurusu reddedilenler için, ret gerekçesi belirtilerek alınır.

Heyet toplantısını takip eden gün:

 • Yardım başvurusu uygun görülenlerin, isimleri, faydalanacakları yardımın türü, miktarı ve şeklinin,
 • Yardım başvuruları reddedilenlerin isimleri, red gerekçesinin,
belirtildiği listeler, vakıfta herkesin görebileceği bir yere asılmak suretiyle ilan edilir. İlanın yanı sıra vakıf mütevelli heyetince alınan kararlar, belirlenecek yöntemlerle de (telefon-davetiye vb) başvuru sahiplerine bildirilebilir.

Başvuru sahibinin istemesi halinde, yaptığı başvuru sonucu ile ilgili vakıfça yazılı bilgi verilir.

Başvuru sahipleri vakıf mütevelli heyetinin almış olduğu karara yazılı itirazda bulunabilir. İtirazına yönelik varsa bilgi ve belgelerle birlikte itiraz gerekçesinin belirtildiği yazılı dilekçe, vakıf personeli tarafından alınır. Başvuru sahibinin dosyası yeniden görüşülmek üzere vakıf mütevelli heyetine sunulur.

Başvuruda bulunan kişilerin her yardım başvurusu sonucunda, yardım talebi ile ilgili vakıf mütevelli heyetinin vermiş olduğu kararların bütünüyle izlenmesi amacıyla alınan kararlar, başvurusu dosyasındaki Karar Takip Formuna (EK-6 ) işlenir.


 DAĞITIM VE TESLİMYardımların dağıtımı, vakıf mütevelli heyetinin alacağı karar doğrultusunda ayni veya nakdi olarak yapılır.

Dağıtım, kargaşaya ve izdihama meydan vermeden, kişi onurunu rencide etmeyecek şekilde, zamanında yapılır.

Yardımların, başvuru sahiplerine teslimi esastır. ŞNT yardımları ile vakıf mütevelli heyetince yardımın kime teslim edileceği belirlenmemiş ise yardımlar, belgelendirmek kaydı ile eşe, anne veya babaya 18 yaşından büyük çocuklarına, yasal vekiline de teslim edilebilir.

Vakfa gelme imkanı bulunmayan yaşlı, hasta, özürlü vb. kimsesizlere yapılacak yardımların teslimi, bir vakıf görevlisi ve hak sahibinin belirleyeceği bir kişi veya mahalle muhtarı huzurunda ikametgahında düzenlenecek tutanakla yapılabilir.

Ayni ve Nakdi Yardımların teslimi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yürürlükteki mevzuatları çerçevesinde yapılır.

Araç-gereç-cihaz vb yardımlarının vakıf kayıtlarında izlenmesi, kullanılmadığının tespiti halinde ihtiyaç sahibi diğer kişilerin kullanımına verilmesinin temini bakımından teslimleri Ek-8’deki “SYDV Araç-Gereç-Cihaz Teslim Belgesi” ile yapılır.  EKLEREK: 1 - Başvuru Kayıt Formu EK: 2 - Başvuru Dilekçesi EK: 3 - Başvuru Alındı Belgesi EK: 4 - İnceleme Raporu EK: 5 - Hane Ziyaret Bilgi Formu EK: 6 - Karar Takip Formu EK: 7 - Barınma İhtiyaç Raporu EK: 8 - Araç/Gereç/Cihaz Teslim Belgesi                                                                              EK-3 
                                                                          EK-4


……………………………. SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI İNCELEME RAPORU

Başvuranın Adı- Soyadı : Başvuru No : Görüşülen Kişi ve Yakınlığı :

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi / Görevlileri İmza : İmza : Adı- Soyadı : Adı- Soyadı : İnceleme Tarihi : / /


      Vakfımıza yardım başvurusunda bulunan ikametinde ziyaret edilmiştir. Gözlemlerimize ve görüşülen kişi /kişilerin beyanına dayalı olarak ekteki “Hane Ziyaret Bilgi Formu” doldurulmuştur..
      Görüş ve kanaat;

………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

      Önerilen Yardımlar:…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..

      Gereği için Vakıf Mütevelli Heyetinin takdirlerine sunulur.


Başvuru sahibi, ÖNCELİKLİ VE ACİL DESTEK GRUBU kapsamında yer alan kişinin/ailenin acilen desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu görüş ve kanaati oluşmuştur.Konu vakıf mütevelli heyetinin takdirlerine sunulur.
ÖNCELİKLİ VE ACİL DESTEK GRUBU :


BU GRUP: Kamuoyu vicdanını rahatsız edecek derecede yoksulluk ve sefalet içinde yaşayan kişilerin, vakıfların yardım programlarından ilk öncelikli olarak faydalandırılmalarının sağlanması, vakıf mütevelli heyetlerinin özel olarak bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.Öncelikli ve Acil Destek Grubunda Yer Alacak Başvuru Sahipleri;

1)İnsan onuruna yakışmayacak derecede sefalet ve acz içinde yaşayanlar;

  1) Evsiz[ ]   2) Çadır[ ]    3) Baraka[ ]   4) Naylon Ev[ ]   5)Oturulamayacak derecede elverişsiz
                                                                 ve sağlıksız mekan [ ]

2) Kendilerine bakmakla yükümlü kimseleri olmayan veya bakmakla yükümlü eşi, /çocuğu/ anne-babası olmasına karşılık, terk edilen, kendilerine sahip çıkılmayan, tek başlarına yaşamak zorunda kalanlar;

   Kimsesizler :    Yaşlı [ ]    Özürlü [ ]    Kadın / Erkek [ ]    Yetim / Öksüz [ ]


3) Anne ve babanın ikisinin bir arada bulunduğu hanelerde babanın, tek ebeveynli hanelerde ebeveynin kronik hastalık, özür durumu, iş gücü kaybı gibi nedenlerle “Çalışamaz” durumda olanlar, [ ]Öncelikli ve Acil Destek Grubunda Yer Alacak Başvuru Sahiplerinin İnceleme Raporunda belirtilmesi;


            İnceleme görevlisi tarafından, incelemede; bu kapsamdaki kişilerin tespiti halinde 
         Raporun ön kısmındaki kırmızı (Acil Destek) alana X işareti konulur,kişinin acil desteğe    İhtiyaçlı   olduğu  ve  vakıflarca  yapılan   yardımlardan  geniş  kapsamlı 
         faydalandırılmaları,  gereği  halinde sürekli  yardım  kapsamına  alınmaları 
         konusunda özellikli  olarak vakıf mütevelli heyetinin dikkatine sunulur.
       ……………………………..                             EK- 5

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI “HANE ZİYARET BİLGİ FORMU”

Başvuru Dosya No:………………..


1) İkamet Edilen Yerin Gelişmişlik Durumu

1) İl Merkezi 2) İlçe Merkezi 3) Kasaba/Belde/Köy

        (Gelişmiş)            (Gelişmiş)

4) İl Merkezi 5) İlçe Merkezi 6) Diğer …………..(Belirtiniz)

        (Az Gelişmiş, Gecekondu) (Az Gelişmiş, Gecekondu)

2) Konut Durumu

1) Sokakta Yaşıyor/Evsiz 2) Çadır/Baraka 3) Gecekondu 4) Müstakil Betonarme

5) Apartman Dairesi 6) Diğer …………… (Kerpiç Ev, Kapıcı Dairesi vb.)


3) Konutun Mülkiyet Durumu

1) Kira 2) Kira Ödemiyor 3)Ev Sahibi 4) Diğer……………………….(Belirtiniz)

Kira ise; Aylık Kirası : Ev Sahibinin Adı – Soyadı: Telefon No:

4) Konutun Oda Sayısı (Mutfak Hariç)

1) 1 Oda 2) 2 Oda 3) 3 Oda 4) Diğer ……………… (Belirtiniz)


5) Banyo ve Tuvalet Ayrı Mı?

1) Evet 2) Hayır 3) Diğer …………… (Belirtiniz)


6) Konut İçinde Elektrik ve Su Var Mı?

1) Elektrik 1) Var 2) Su 1) Var

          2) Yok …………  (Belirtiniz)        2) Yok …………… (Belirtiniz)


7) Konutun Isınma Şekli

1) Sobalı 2) Doğalgaz Sobalı 3) Katalitik/Tüpgaz Sobalı 4) Elektrik Sobalı 5) Kombi

6) Kalorifer 7) Diğer ……………(Belirtiniz)


8) Konutun Isıtılmasında Kullanılan Yakıt Türü

1) Kağıt 2) Tezek/Talaş 3) Odun-Kömür 4) Doğalgaz 5) Diğer ……………...(Belirtiniz)


9) Hanede Bulunan Eşyalar


Eşyalar Yok Var (Kullanılabilir/Yeni) Var (Kullanılamaz/çokeski) Buzdolabı Televizyon Otomatik Çamaşır Makinesi Merdaneli Çamaşır Makinesi Bulaşık Makinesi Telefon Cep Telefonu Fırınlı Ocak Elektrikli Süpürge Müzik Seti Uydu Anteni Güneş Enerji Sistemi Bilgisayar Şofben Diğer……………………………. 10) Taşıt Durumu

1) Yok

2) Var 1) Binek Oto 2)Ticari Araç 3)Traktör 4) Diğer ……………(Belirtiniz)

               Markası …………….        Modeli ……………………….

11) Hane Halkının Sahip Olduğu Gayrimenkul Durumu

Gayrimenkul Tipi Var/Miktarı Yok Ev Dükkan Bağ/Bahçe Arazi/Tarla

12) Hane Halkına Ait Hayvan Cinsi ve Miktarı

1) Yok

2) Var 1) Küçükbaş Miktarı ……………..

 2) Büyükbaş               Miktarı ……………..

13) Hane Halkı Tipi

1) Tek Kişi 2) Tek Ebeveynli Aile 3) Çekirdek Aile 4) Geniş Aile

                                    (Anne,baba, çocuk)   (Anne,baba,hala,dede,çocuk vb.)

5) Diğer ….................. (Belirtiniz)

14) Başvuru Sahibinin Medeni Durumu

1) Eşi ölmüş 2) Evli (terkedilmiş) 3) Nikahlı Ayrı Yaşıyor 4) Evli (Nikahsız)

   5) Boşanmış (Kanunen)  6) Bekar             7) Evli (nikahlı)         8) Diğer


15) Yeşil Kartınız Var Mı ?

      1) Var  Kişi Kodu……………..     2) Yok …………………………(Nedenini belirtiniz)


16) Son 1 Yıl İçersinde Herhangi Bir Yardım Kuruluşundan Yardım Aldınız Mı?

1) Hayır

2) Evet

                                                Alınan Yardım Türü
     1) Belediye …………………………..……………………………………..……..
           2) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu  ………………………………
           3) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı………………..………………..
           4) Sivil Toplum Örgütleri……………………………..…………………………..
           5) Diğer  …………………………………..………………………………………

17) Hanede 2022 Sayılı Kanundan Faydalanan Var Mı?

1) Yok

2) Var

                                          3 Aylık Gelir Miktarı                                          
      1) Kendisi                         ……………………………YTL
            2) Eşi                             …………………………....YTL
           3) Çocuğu                         …………………………….YTL
           4) Anne-Baba                       ………………..………….. YTL
           5) Diğer  ………………(Belirtiniz)       …………………………….YTL


18) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının Hangi Yardım Türünden Faydalanmak

   istiyorsunuz?
    1) Gıda     2) Yakacak       3) Nakit      4) Sağlık        5) Özel Eğitim

    6)Diğer………………………………………….………………………………(Belirtiniz)
111 EK-7 BARINMA İHTİYAÇ RAPORU

……………….. VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞI


…………………………..SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

                       …………………….
      İlimiz / İlçemiz………………………………………………………………. adresinde ikamet etmekte olan …………………….. oğlu / kızı …………………………………….’ın yaşadığı yerde yapılan inceleme sonucunda;
      -Meskenin durumu nedir?
        Çadır /Baraka/Naylon ( )  Gecekondu ( )       Müstakil Betonarme ( )
        Apartman Dairesi ( )     Diğer………………(Kerpiç ev, Kapıcı Dairesi vb.)   
      -Meskende kişi başına düşen alan yeterli mi ? (en az 2 m2)
         Yeterli ( )            Yetersiz ( )
      -Mesken yeterince havalandırılabiliyor mu ?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Mesken güneş ışığından yararlanabiliyor mu?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Meskende nem ve rutubet var mı ?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Meskende banyo, tuvalet mevcut mu?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Meskendeki mutfak bölümü kullanıma elverişli mi ?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Meskende evsel sıvı atıklar nereye atılıyor ?
         Kanalizasyon ( )        Foseptik ( )         Açığa ( )
      -Meskende ısınma sistemi var mı?
         Evet ( )               Hayır ( )
      -Mesken ne şekilde ısıtılıyor ?
         Kalorifer ( )           Soba ( )            Elektrik ( )
      -Mesken olarak kullanılan yerin fiziksel durumu nedir?
          Meskenin fiziksel durumu ikamet için uygun (  )
          Meskenin fiziksel durumu ikamet için uygun değil 
              Oturulamayacak durumda ( )
              İnsan sağlığına elverişli değil ( )
              Yıkılır durumda ( )
              Diğer ( )………………

Yukarıdaki tespitler yapılmıştır. Bilgilerinize arz ederim. / / 200..

Çevre Sağlığı Teknisyeni Sağlık Memuru İmza : ……………… İmza : ……………… Adı-Soyadı :………………. Adı-Soyadı :……………….

Not: İl Sağlık Müdürlüğü / Sağlık Grup Başkanlığından bu belgenin doldurulması vakıf tarafından istenecektir.

EK-8 ......................................... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
ARAÇ / GEREÇ/ CİHAZ TESLİM BELGESİ

   Yardım Yapılan Kişinin;
   Adı-Soyadı    :………………………........................
   Başvuru No’su : ....................................

Vakıf Mütevelli Heyetinin; Karar Tarihi : ....../...../..... Karar No : ................... Karar Sıra No: ...................

   Teslim Edilen Araç/Gereç/Cihazın;

Adı :……………………..……….................... Markası :……………………………..…………… Adeti :………………………………………...... Garanti Süresi : ………………………………………….. Seri Numarası :……………………………………….......

Satın alınan Firma :………………………………………….. Fatura Tarih ve No’su : ..../...../............ - ..............

Teslim Şartları : Yukarıda belirtilen araç/gereç/cihaz;

1- Vakıf kayıtlarında izlenmekte olup, kullanım hakkı verilmektedir. (el ayak protezleri, işitme-konuşma cihazları hariç)

2- İhtiyacın kalmaması halinde (ölüm, iyeleşme veya kullanımdan vazgeçmesi gibi) Vakfa iade edilecektir.

  (el ayak protezleri, işitme-konuşma cihazları hariç)

3- Satılamaz, başkasına devredilemez, icra yolu ile haczedilemez. 4- Amaca uygun kullanıp kullanılmadığı belirli aralıklarla Vakıfça kontrol edilir.

5-Garanti süresi içerisindeki tamir masrafı, kullanım hatasından kaynaklanması halinde kişiye aittir.

6-Garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, vakfa bildirilir.

7-Araç/Gereç/Cihaz teslimi yapılan kişi ikamet adresinin değişmesi halinde yeni adresini vakfa bildirmekle yükümlüdür.


Yukarıda belirtilen.........................................

Sağlam ve çalışır vaziyette teslim edilmiştir.


Teslim Tarihi :..../...../.........


Teslim Eden Vakıf Görevlisinin

İmza :................................... Adı – Soyadı :.................................... Teslim şartlarını kabul ediyorum.Cihazı sağlam ve çalışır vaziyette teslim aldım.


Teslim Tarihi :..../...../.........


Teslim Alan Kişinin


İmza :.................................. Adı – Soyadı :..................................• İstihdam eğitimi projeleri • İşbirliğine dayalı sosyal yardım/sosyal hizmet projeleri

Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları Proje Elemanı: 1. Her Vakıf bünyesinde Genel Müdürlük Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde çalışacak bir proje elemanı görevlendirilecektir. 2. Görevlendirilen proje elemanı: • Hedef kitleyi yönlendirebilecek, • Proje geliştirebilecek, • Uygulanan projeleri izleyerek raporlayabilecek • Web tabanlı sistem üzerinden bilgi akışını takip edebilecek niteliklere sahip olmalıdır. 3. Yukarıdaki niteliklere sahip bir vakıf personelinin bulunmadığı yerlerde Mülki İdare Amiri tarafından, ilgili kamu kurumlarından 1 kişi “proje elemanı” olarak görevlendirilecektir. 4. Görevlendirilen proje elemanı Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı’na bildirilecektir. 5. Bu elemanlar projelerin oluşturularak geliştirilmesinden, gerçekleştirilmesinden, izlenmesinden ve raporlanmasından sorumlu olacaklardır.
50.000.- YTL VE ALTI GELİR GETİRİCİ PROJELER DESTEK PROSEDÜRLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

(50.000.- YTL ve Altı Gelir Getirici Projeler)


Kamu İhale Kanunu hükümleri ve mevcut SRAP uygulamaları dikkate alındığında, 4 Aralık 2006 sonrası sisteme girilerek Vakıf Mütevelli Heyet Kararı ile SYDV’lerce uygulanacak olan projelere ilişkin örnek uygulama süreci ve akış şeması aşağıdaki gibi olacaktır.


1. AŞAMA


2. AŞAMA
VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ KARARI İLE UYGULANACAK 50.000.-YTL VE ALTI GELİR GETİRİCİ PROJELER UYGULAMA ESASLARI

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin içinde bulundukları durumların düzeltilerek, bu kişilerin ekonomik anlamda kendi kendilerine yeterli bir gelir elde edebilecek üretici bireyler haline dönüştürülmesi amacıyla: • Kentsel alanda çeşitli alanlarda iş kurmaya yönelik, • Kırsal alanda yöre şartlarına uygun alanlardaki faaliyetlere yönelik

      proje destekleri verilecektir.

2. Sisteme girişi yapılan projelere ilişkin kullanılacak belgelere on-line sistemin sol kısmında Matbu Form İşlemleri/SYDGM Proje Başvuru Belgeleri bölümünden ulaşılabilir. 3. Projeler için vakıf hesabına gönderilen kaynak, vakıf tarafından, gerçekleştirilecek tüm projeleri kapsayacak tek bir “SYDGM Proje Hesabına” (vakıfça açılan) aktarılarak, projeler ile ilgili işlemler (paranın kullandırılması, geri dönüşler vb.) bu hesap üzerinden sürdürülecek ve takip edilecektir. 4. Tarımsal makine/alet alımına yönelik projeler kapsamında çapa makinesi, el traktörü, küçük çaplı tarımsal mekanizasyon aletlerine destek verilecektir. 5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen gelir getirici projeler için kırsal alanda kişi başına en fazla 7.500.- YTL, kentsel alanda kişi başına en fazla 10.000.- YTL destek sağlanacaktır. Grup projeler için talep edilen toplam proje bedeli kişi başına limitler (kentsel alanda azami 10.000.-YTL, kırsal alanda azami 7.500.-YTL) dikkate alınarak belirlenecektir. 6. Tarımsal ve hayvansal üretim projelerin tamamı için kırsal alan limitleri göz önünde bulundurulacaktır. 7. Projeler ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından web tabanlı sisteme kaydedilerek, proje bedeli 50.000.-YTL ve altındaki gelir getirici projeler “Vakıf Mütevelli Heyet Kararı” ile uygulanacaktır. 8. 50.000.-YTL altındaki gelir getirici projelerde vatandaşın kefil/teminat bulamaması halinde, vatandaşın durumu Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yeniden değerlendirilerek, projenin kefilsiz/teminatsız yürütülüp yürütülemeyeceği hakkında karar verilir. 9. Kaynağın gönderilmesi: 50.000 YTL ve altındaki gelir getirici projeler için Vakıf tarafından talep edilen kaynağın tamamı Genel Müdürlükçe değerlendirildikten sonra ilgili Vakfa gönderilecektir. 10. Projeler sisteme kaydedilirken proje uygulama esaslarına yönelik olarak alınmış Fon Kurulu kararları dikkate alınacak ve bu kararlara uygun olan projeler sisteme kaydedilecektir. 11. Uygulama, izleme ve değerlendirme tamamen Vakfın sorumluluğunda gerçekleştirilecek, Genel Müdürlük Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı uzman ve uzman yardımcıları tarafından gerektiğinde projeler yerinde incelenerek gerekli değerlendirme, bilgilendirme ve uyarılar ilgili Vakfa yapılacaktır. 12. Gelir getirici projeler mutlaka geri dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Geri dönüşler; • İlk yıl ödemesiz, • İkinci yıl verilen proje desteğinin %20’si, • Üçüncü yıl %20’si, • Dördüncü yıl %30’u, • Beşinci yıl %30’u şeklinde olmak üzere 5 yıl vade ile faizsiz olarak uygulanacaktır. Projelerin başarısından ve geri ödemelerin takibinden Vakıf Mütevelli Heyeti bizzat sorumlu olacaktır. Genel Müdürlük, geri dönüşler hakkında ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bilgilendirilecektir. 13. Projelerin sisteme girilmesinde dikkat edilecek hususlar: • http://www.sydtf.gov.tr/GMWEB/CODES/SifreGiris.asp?Which=2 adresinin açılış sayfasının sol tarafında bulunan bölümünden giriş yapılarak “30.000 ABD Doları Altı Projeler” menüsü seçilecektir. • Projeler sisteme kaydedilirken öncelikle Fayda Sahibi (FS) Formları doldurulacaktır. Puanlama sonucunda Fayda Sahibi olamayan kişilerin de sistem üzerinden görülmesi sağlanacaktır. Fayda Sahibi olamayan bir kişinin 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı, muhtaç durumda bulunduğu ve projeden yararlanmasının uygun olacağı düşünülüyorsa bu kişinin projeden yararlanmasının uygun olduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyeti kararı alınarak kişi projeye dahil edilebilecektir. Bu durumdaki kişilerin Fayda Sahibi formunda ayrıca “Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı İle Yararlandı” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. • Fayda sahibi formları girildikten sonra projeye ilişkin bilgilerin (Alt Proje Hazırlama Formu, Alt Proje Başvuru Formu, İş Planı Dokümanı, Proje Kontrol Listesi) sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. • Proje kaydı işlemlerine başlamadan önce genelge ve kitapçıkta belirtilen araştırmaların, işlemlerin, kontrollerin ve değerlendirmelerin Vakıflar tarafından önceden yapılması ve uygun olduğuna kanaat getirilen projelerin kayıt işlemlerine başlanması gerekmektedir. 14. Projeden yararlanacak Fayda Sahibi sayısı tespit edilirken, sistemde Fayda Sahibi olabilen (Puanlama sonucunda veya Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla) kişi sayısı dikkate alınacaktır. Fon’dan talep edilen tutar, bu kişiler arasında eşit paylaştırılacak ve geri ödemeler bu kişiler tarafından yapılacaktır. 15. Projelere ilişkin tüm formlar doldurulduktan sonra Fayda Sahibi sayısına göre EK-10’da ya da EK-11’de yer alan sözleşme metinlerinden birisi ilgili taraflarca imzalanacaktır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir nüshası proje dosyasında saklanacaktır. 16. Proje kaynağının aktarılması: • Tüm bilgileri sisteme kaydedilen ve kontrol listeleri doğrultusunda gerekli kontrolleri yapılan ve uygulamaya geçmeye hazır tüm proje başvuruları için; merkeze gönderme ekranında yer alan (1.Aşama Merkeze Gönderme Ekranı) proje sözleşme tarihi, proje kategorisi (iş kurma ve iş kurma dışındaki gelir getirici projeler) ve benzeri bilgiler doldurulacak ve “Gönder” tuşuna basılacaktır. • Daha sonraki aşamada ekrana gelecek kontrol listesi işaretlenerek (projenin konusuna göre EK-1’de ya da EK-2’de yer alan kontrol listelerinden biri) proje tekrar onaylanacak (2. Aşama Merkeze Gönderme Ekranı) ve Genel Müdürlüğe gönderilecektir. • EK-1’de ya da EK-2’de yer alan kontrol listelerinin işaretlenen her bir maddesi ilgili Vakıf açısından bir taahhüt anlamını taşımakta olup, işaretlenecek maddeye ilişkin kontrolün titizlikle ve dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. • Tüm işlemleri tamamlanan ve Genel Müdürlüğe gönderilen proje sistem üzerinde “MG(Merkeze Gönderildi)” durum kodunu alacaktır. • “MG(Merkeze Gönderildi)” durum koduna alınmasından sonra sistemde yer alan “Kaynak Aktarım Talep Yazısı” (EK-4’te yer alan) yazdırılacaktır. Söz konusu yazı Mülki İdare Amirine imzalatılacak, evrak tarih/sayısı alınarak “Kişinin/Kişilerin 3294 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğuna ve Projenin Uygun Görüldüğüne Dair Vakıf Mütevelli Heyet Kararı Örneği” ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilecek ve bir örneği proje dosyasında saklanacaktır. 17. Proje uygulamasından vazgeçilmesi durumunda proje Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile iptal edilerek Vİ (Vakıf İptal) konumuna alınacaktır. 18. Birden fazla fayda sahibinin yer aldığı projelerde, projeden yararlanan fayda sahibi/sahiplerinin herhangi bir nedenle proje uygulamasından vazgeçmesi/vazgeçmeleri durumunda veya başvuru sahiplerinden bir kısmı hak sahibi olamadığında, söz konusu proje ya kalan hak sahipleri ile devam ettirilir ya da Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile iptal edilerek Vİ (Vakıf İptal) konumuna alınır. Projenin son durumuna ilişkin olarak sözleşmenin ve güncellenmesi gereken diğer proje bilgilerinin son durumdaki hak sahibi/sahipleri için revize edilmesi gerekmektedir. 19. Vakfınız tarafından projeler sisteme girilirken, aynı konuda fazla sayıda projenin sisteme girilmemesine dikkat edilmelidir. Aynı konuda faaliyet gösterecek kişilerin birbirlerinin pazarını daraltmayacak şekilde, farklı yerleşimlerden seçilmesine özen gösterilmelidir. 20. Proje kapsamında yapılacak mal alımlarının proje sözleşmesi imzalandıktan ve Fon tarafından kaynak aktarımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Harcama belgeleri/fatura tarihleri mutlaka sözleşme tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. 21. Gelir Getirici projelerde iş yeri kira kontratının en az 1 yıllık yapılması gerekmektedir. 22. Harcama kalemleri proje iş planında belirtilen kalemlerle uyumlu olmalı ve iş planında belirtilmeyen kalemler alınmamalıdır. 23. Projeler kapsamında satın alınacak malzemelerin mutlaka faturalı olarak alınması ve 2. el malzeme alımının yapılmaması gerekmektedir. 24. Fon kaynaklarıyla desteklenerek Vakfınızca uygulanmakta olan projelerin 3 ayda bir izleme - değerlendirme ziyaretlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak, bu formların daha sonra sistem üzerinden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilmesine gerek yoktur. Söz konusu formların Vakıflara yapılacak saha ziyaretlerinde başvurulmak üzere Vakfınızca proje dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 25. EK-3’de yer alan “Proje Dosyasında Saklanması Gereken Belgeler”de belirtilen bütün bilgi, belge ve dokümanların, yapılacak denetimlerde ve saha ziyaretlerinde başvurulmak üzere eksiksiz olarak dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 26. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olduğu göz önünde bulundurulacaktır. 27. Mevzuat hükümleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına doğrudan kaynak aktarma mümkün olamayacağından, sivil toplum kuruluşlarının proje başvuruları, vakıflarca proje önerisi olarak alınacak ve proje vakıf projesi şeklinde değerlendirilerek, proje için gönderilen kaynak vakıflar tarafından kullanılacaktır.
50.000.- YTL ÜSTÜ GELİR GETİRİCİ PROJELER İLE DİĞER PROJELER DESTEK PROSEDÜRLERİ


SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI (50.000.- YTL Üstü Gelir Getirici Projeler ile Tutarı Ne Olursa Olsun Gelir Getirici Haricindeki Projeler ) Kamu İhale Kanunu hükümleri ve mevcut SRAP uygulamaları dikkate alındığında, 4 Aralık 2006 sonrası sisteme girilerek SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca değerlendirilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu onayı ile SYDV’lerce uygulanacak olan projelere ilişkin örnek uygulama süreci ve akış şeması mevcut sistemde yapılacak ufak bir değişiklik ile aşağıdaki gibi olacaktır.

1. AŞAMA


2. AŞAMA


3.AŞAMA

4. AŞAMA 5. AŞAMA50.000.-YTL ÜSTÜ GELİR GETİRİCİ PROJELER VE DİĞER TÜM PROJELER UYGULAMA ESASLARI

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarıyla (Fon Kurulu kararları ile) uygulancak proje konuları: • Ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin içinde bulundukları durumların düzeltilerek, bu kişilerin ekonomik anlamda kendi kendilerine yeterli bir gelir elde edebilecek üretici bireyler haline dönüştürülmesi amacıyla kentsel ve kırsal alana yönelik proje destekleri, • İşbirliğine dayalı sosyal yardım/sosyal hizmet projeleri.

2. Sisteme girişi yapılan projelere ilişkin kullanılacak belgelere on-line sistemin sol kısmında Matbu Form İşlemleri/SYDGM Proje Başvuru Belgeleri bölümünden ulaşılabilir. 3. Projeler için vakıf hesabına gönderilen kaynak, vakıf tarafından, gerçekleştirilecek tüm projeleri kapsayacak tek bir “SYDGM Proje Hesabına” (vakıfça açılan) aktarılarak, projeler ile ilgili işlemler (paranın kullandırılması, geri dönüşler vb.) bu hesap üzerinden sürdürülecek ve takip edilecektir. 4. Tarımsal makine/alet alımına yönelik projeler kapsamında çapa makinesi, el traktörü, küçük çaplı tarımsal mekanizasyon aletlerine destek verilecektir. 5. Fon Kaynaklarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen gelir getirici projeler için kırsal alanda kişi başına en fazla 7.500.- YTL, kentsel alanda kişi başına en fazla 10.000.- YTL destek sağlanacaktır. Grup bazlı gelir getirici projeler için kişisel limitler göz önünde bulundurularak en fazla 150.000.- YTL destek verilecektir. Tarımsal ve hayvansal üretim projelerin tamamı için kırsal alan limitleri uygulanmalıdır. 6. Gelir getirici projeler ve 150.000.-YTL’nin üzerindeki istihdam eğitimi projeleri dışındaki diğer tüm projeler Fon Kurulu’nca değerlendirilerek destek tutarı belirlenecektir. 7. Proje bedeli 50.000 YTL’nin üzerindeki gelir getirici projeler ile diğer tüm projeler web tabanlı sistem üzerinden Genel Müdürlüğe gönderilerek, Genel Müdürlük tarafından incelenerek değerlendirilecek ve “Fon Kurulu Kararı” ile uygulanacaktır. 8. Projeler sisteme kaydedilirken proje uygulama esaslarına yönelik olarak alınmış Fon Kurulu kararları dikkate alınacak ve bu kararlara uygun olan projeler sisteme kaydedilecektir. 9. Uygulama, izleme ve değerlendirme tamamen Vakfın sorumluluğunda gerçekleştirilecek, Genel Müdürlük Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı uzman ve uzman yardımcıları tarafından gerektiğinde projeler yerinde incelenerek gerekli değerlendirme, bilgilendirme ve uyarılar ilgili Vakfa yapılacaktır. 10. Gelir getirici projeler mutlaka geri dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Geri dönüşler; • İlk yıl ödemesiz, • İkinci yıl verilen proje desteğinin %20’si, • Üçüncü yıl %20’si, • Dördüncü yıl %30’u, • Beşinci yıl %30’u şeklinde olmak üzere

5 yıl vade ile faizsiz olarak uygulanacaktır.

PROJELERİN BAŞARISINDAN VE GERİ ÖDEMELERİN TAKİBİNDEN VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ BİZZAT SORUMLU OLACAKTIR. GENEL MÜDÜRLÜK, GERİ DÖNÜŞLER HAKKINDA İLGİLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLECEKTİR. 11. Gelir getirici projeler haricindeki diğer projeler geri dönüşsüz uygulanacaktır. 12. Projelerin sisteme girilmesinde dikkat edilecek hususlar: • http://www.sydtf.gov.tr/GMWEB/CODES/SifreGiris.asp?Which=2 adresinin açılış sayfasının sol tarafında bulunan bölümünden proje girişi yapılacaktır. • Gelir getirici projeler ve istihdam eğitimi projeleri sisteme kaydedilirken öncelikle Fayda Sahibi (FS) Formları doldurulacaktır. Puanlama sonucunda Fayda Sahibi olamayan kişilerin de sistem üzerinden görülmesi sağlanacaktır. Fayda Sahibi olamayan bir kişinin 3294 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı, muhtaç durumda bulunduğu ve projeden yararlanmasının uygun olacağı düşünülüyorsa bu kişinin projeden yararlanmasının uygun olduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyeti kararı alınarak kişi projeye dahil edilebilecektir. Bu durumdaki kişilerin Fayda Sahibi formunda ayrıca “Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı İle Yararlandı” kutucuğunun işaretlenmesi gerekmektedir. • Fayda sahibi formları girildikten sonra projeye ilişkin bilgilerin (Alt Proje Hazırlama Formu, Alt Proje Başvuru Formu, İş Planı Dokümanı, Proje Kontrol Listesi) sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. • Proje kaydı işlemlerine başlamadan önce genelge ve kitapçıkta belirtilen araştırmaların, işlemlerin, kontrollerin ve değerlendirmelerin Vakıflar tarafından önceden yapılması ve uygun olduğuna kanaat getirilen projelerin kayıt işlemlerine başlanması gerekmektedir. 13. Gelir getirici projelerden yararlanacak Fayda Sahibi sayısı tespit edilirken, sistemde Fayda Sahibi olabilen (Puanlama sonucunda veya Vakıf Mütevelli Heyeti kararıyla) kişi sayısı dikkate alınacaktır. Fon’dan talep edilen tutar bu kişiler arasında eşit paylaştırılacak ve geri ödemeler bu kişiler tarafından yapılacaktır. 14. Projelere ilişkin tüm formlar doldurulduktan sonra Fayda Sahibi sayısına göre EK-11’de ve EK-12’de yer alan sözleşme metinlerinden birisi ilgili taraflarca imzalanacaktır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir nüshası proje dosyasında saklanacaktır. 15. Projenin onaylanma süreci ve kaynağın gönderilmesi: • Genel Müdürlüğe sistem üzerinden gönderilen proje Genel Müdürlük Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığınca incelenecektir. • Yapılan inceleme sonucunda proje ile ilgili bilgilerde varsa eksikliklerin giderilmesi projeyi gönderen Vakıftan talep edilecektir. • Eksiklikleri giderilen proje Genel Müdürlük tarafından “Onay Bekliyor” konumuna alınacaktır. • “Onay bekliyor” konumuna alınan projeye ilişkin EK-6’da yer alan Mülki İdare Amiri Onay Yazısı ile projenin konusuna göre EK-8 ve EK-9’da yer alan mütevelli heyet kararlarından “uygun olanı” ve kursiyerlerin istihdam edileceğine ilişkin protokol/protokoller (istihdam eğitimi projelerinde) Genel Müdürlüğe gönderilecektir. • Fon Kurulunca görüşülerek uygun bulunan proje için, projenin uygulanmasına dair Fon Kurulu Kararı ile birlikte proje için tahsis edilen kaynak miktarı ve projeye yönelik alımlara ilişkin gerekli prosedürlerinin yapılması Vakıftan talep edilecektir. • Projeye ilişkin taraflarca imzalanan sözleşmenin bir örneği (Genelgenin eklerinde yer alan ve projeye uygun olan sözleşme örneklerinden biri EK-11 veya EK-12) ile birlikte, EK-7’de yer alan “Kaynak Aktarım Talep Yazısı” Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 16. Proje uygulamasından vazgeçilmesi durumunda proje Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile iptal edilerek Vİ (Vakıf İptal) konumuna alınacaktır. 17. Projeden yararlanan fayda sahibi/sahiplerinin herhangi bir nedenle proje uygulamasından vazgeçmesi/vazgeçmeleri durumunda veya başvuru sahiplerinden bir kısmı hak sahibi olamadığında, söz konusu proje ya kalan hak sahipleri ile devam ettirilir ya da Vakıf Mütevelli Heyet kararı ile iptal edilerek Vİ (Vakıf İptal) konumuna alınır. Projenin son durumuna ilişkin olarak sözleşmenin ve güncellenmesi gereken diğer proje bilgilerinin son durumdaki hak sahibi/sahipleri için revize edilmesi gerekmektedir. 18. Vakfınız tarafından projeler sisteme girilirken, aynı konuda fazla sayıda projenin sisteme girilmemesine dikkat edilmelidir. Aynı konuda faaliyet gösterecek kişilerin birbirlerinin pazarını daraltmayacak şekilde, farklı yerleşimlerden seçilmesine özen gösterilmelidir. 19. Projeler kapsamında satın alınacak malzemelerin mutlaka faturalı olarak alınması ve 2. el malzeme alımının yapılmaması gerekmektedir. 20. Proje kapsamında yapılacak mal alımlarının proje sözleşmesi imzalandıktan ve Fon tarafından kaynak aktarımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Harcama belgeleri/fatura tarihleri mutlaka sözleşme tarihinden sonraki bir tarih olmalıdır. 21. Gelir Getirici projelerde iş yeri kira kontratının en az 1 yıllık yapılması gerekmektedir. 22. Harcama kalemleri proje iş planında belirtilen kalemlerle uyumlu olmalı ve iş planında belirtilmeyen kalemler alınmamalıdır. 23. Fon kaynaklarıyla desteklenerek Vakfınızca uygulanmakta olan projelerin 3 ayda bir izleme - değerlendirme ziyaretlerinin yapılması gerekmektedir. Ancak, bu formların daha sonra sistem üzerinden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe gönderilmesine gerek yoktur. Söz konusu formların Vakıflara yapılacak saha ziyaretlerinde başvurulmak üzere Vakfınızca proje dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 24. EK-5’te yer alan “Proje Dosyasında Saklanması Gereken Belgeler”de belirtilen bütün bilgi, belge ve dokümanların ise yapılacak denetimlerde ve saha ziyaretlerinde başvurulmak üzere eksiksiz olarak dosyasında muhafaza edilmesi gerekmektedir. 25. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu kaynaklarının Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olduğu göz önünde bulundurulacaktır. 26. Mevzuat hükümleri çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarına doğrudan kaynak aktarma mümkün olamayacağından, sivil toplum kuruluşlarının proje başvuruları, vakıflarca proje önerisi olarak alınacak ve proje vakıf projesi şeklinde değerlendirilerek, proje için gönderilen kaynak vakıflar tarafından kullanılacaktır. EKLER:

1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) kaynaklarıyla desteklenecek (50.000.-YTL ve altı) Bireysel ya da Grup Bazlı Gelir Getirici İş Kurma Projeleri İçin Kontrol Listesi

2. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) kaynaklarıyla desteklenecek (50.000.-YTL ve altı) Bireysel ya da Grup Bazlı Gelir Getirici İş Kurma Projeleri Dışındaki Gelir Getirici Projeler İçin Kontrol Listesi

3. Proje Dosyasında Saklanması Gereken Belgeler

  (50.000.- YTL ve altı Gelir Getirici Projeler)

4. 50.000.-YTL ve altı Gelir Getirici Projeler İçin Kaynak Aktarım

  Talep Yazısı

5. Proje Dosyasında Saklanması Gereken Belgeler (50.000.- YTL üstü Gelir

  Getirici Projeler ile Gelir Getirici Haricindeki Diğer Tüm Projeler İçin)

6. Mülki İdare Amiri Onay Yazısı

7. 50.000.-YTL Üstü Gelir Getirici Projeler ile Diğer Projeler İçin Kaynak

  Aktarım Talep Yazısı

8. Gelir Getirici/İstihdam Eğitimi/Toplum Kalkınması/Geçici İstihdam Projeleri

  İçin Vakıf Mütevelli Heyet Karar Örneği

9. Sosyal Hizmet Projeleri İçin Vakıf Mütevelli Heyet Karar Örneği 10. Bireysel Gelir Getirici Desteklerin Finansmanına İlişkin Sözleşme 11. Grup Bazlı Gelir Getirici Desteklerin Finansmanına İlişkin Sözleşme 12. İstihdam Eğitimi Projelerinin Finansmanına İlişkin Sözleşme 13. Sosyal Hizmet Projelerinin Finansmanına İlişkin Sözleşme


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU(SYDTF) KAYNAKLARIYLA DESTEKLENECEK (50.000.-YTL VE ALTI) BİREYSEL YA DA GRUP BAZLI GELİR GETİRİCİ İŞ KURMA PROJELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

Projenin Kodu Projenin Adı Projenin Konusu Uygulama Yeri Başvuru Sahibi/Sahipleri Başvuru Tarihi Toplam Bütçesi SYDTF Desteği


Aşağıdaki kontrol listesi toplam talep tutarı 50.000.-YTL ve altı gelir getirici bireysel ya da grup bazlı iş kurma projelerinin değerlendirilmesi için SYDV tarafından kullanılacaktır. Projenin uygun bulunması ve uygulamaya geçebilmesi için aşağıdaki listede belirtilen şartların yerine getirilmiş olması ve tüm kutucukların işaretlenmiş olması gereklidir. Ancak 8., 17., 18. ve 19. sorulardaki gibi koşullu ifadelerin yer aldığı sorularda, belirtilen koşul projede söz konusu değil ise kutucuk işaretlenerek diğer soruya geçilmelidir.

1. Fayda sahibi formları (YG El Kitabı Ek-1) eksiksiz olarak kaydedildi.

      ( )

2. Proje Dokümanı, Proje Hazırlama Formatında (YG El Kitabı Ek-4) belirtilen bilgileri içerecek şekilde eksiksiz olarak sisteme kaydedildi. ( )

3. Alt proje başvuru formu (YG El Kitabı Ek-5)eksiksiz olarak sisteme kaydedildi. ( )

4. Fayda sahibi başına talep edilen tutar kırsal alanda kişi başına 7.500.-YTL ve altı, kentsel alanda kişi başına 10.000.-YTL ve altı.

   ( )

5. SYDTF’den talep edilen tutar 50.000.-YTL ve altı.

   ( )

6. Projeden yararlanacak kişilerin sosyal güvenlik sorgulamaları SYDV tarafından tamamlandı, aktif sosyal güvencelerinin bulunmadığı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hiçbir hizmetinden yararlanmadıkları tespit edildi. (SYDTF tarafından verilecek proje desteklerinden faydalanmak isteyen kişi maddi durumu elverişli olmadığından 1 yıl veya daha uzun bir süredir prim borcunu ödeyemiyorsa ve bu durum Mütevelli Heyet Kararı ile SYDV tarafından tespit edilirse kişi projeden faydalanabilir.

   ( )

7. Projeden yararlanacak kişilerin aktif esnaf olmadıkları, talep ettikleri malzemelere sahip olmadıkları, projenin konusu ile ilgili faaliyet göstermedikleri (kayıt dışı, vs.) tespit edildi.

   ( )

8. Projeye başvuran kişi/kişiler evli ise eşlerinin sosyal güvenlik sorgulamaları yapıldı ve bireylerin 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları teyit edildi. ( )

9. Başvuru sahibi/sahiplerinin SYDTF kapsamında daha önce herhangi bir gelir getirici projeden yararlanmadıkları teyit edildi. ( )

10. Tüm fayda sahipleri için SYDV tarafından hane ziyareti/yerinde inceleme gerçekleştirildi ve Fayda Sahibi Formunda verilen bilgilerin doğru olduğu anlaşıldı. Düzenlenen form veya tutanak/lar proje dosyasına konuldu. ( )

11. Fayda sahibi/sahiplerinin mevcut durumu SYDV tarafından araştırıldı ve aktif esnaf olmadıkları, iş yeri ve vergi kayıtlarının bulunmadığı, proje kapsamında yeni bir işletme kurulacağı ve kişinin/lerin talep ettikleri malzemelere sahip olmadıkları belirlendi. Alınan belgeler ve düzenlenen tutanak/lar proje dosyasına konuldu.

   ( )

12. Fayda sahibi/sahipleri sözleşme imza tarihinden itibaren 24. ayda 36. ayda, 48. ayda ve 60. ayda geri ödeme yapmayı ve (projede ortak olarak birden fazla yararlanıcı var ise birbirlerinin borcuna müştereken ve müteselsilsen kefil olmayı) kabul etti/ler.

   ( )

13. Piyasa araştırması yapılarak alınacak ekipman/donanım hakkında bilgi edinildi ve yaklaşık proje maliyeti belirlenerek dosyasına eklendi. ( )

14. Proje kapsamında talep edilen tutar ile alınacak malzemelerin birim fiyat ve toplam fiyatlarının gösterildiği detaylı bir gelir-gider analizi projede yer alıyor. ( )

15. Proje kapsamında SYDTF desteği ile alınacak malzemeler arasında tütün ve alkollü mamullerin bulunmadığı teyit edildi. ( )

16. Fayda sahibi/sahiplerinin proje ile ilgili tecrübesi/lerini gösteren belge/ler (diploma, sertifika, referans mektubu vb.) proje ekinde yer alıyor. ( )

17. Projede ortak olarak birden fazla yararlanıcı var ise, kişiler arasında tarafların görev, sorumluluk ve ortaklık yapısını belirten bir adi ortaklık sözleşmesi imzalandı.

      ( )

18. Projenin gerçekleştirileceği mekan kiralanıyor ise proje ekinde kira kontratının bir kopyası bulunuyor. ( )

19. Projedeki harcama kalemleri arasında kira gideri bulunuyor ise SYDTF’den en fazla 3 aylık kira tutarı talep ediliyor ve kira tutarı SYDTF’den talep edilen tutarın en fazla %15’i oranında. ( )

20. Fayda sahibi/sahipleri, proje bütçesinin en az %5’i kadar işletme gideri, ayni ve nakdi katkı şeklinde öz kaynak katkısı sağlamaktadır. (Öz kaynak katkısı proje bütçesinde talep edilen tutardan fazla ise kişilerin 3294 sayılı Kanun kapsamında olup olmadıkları tekrar kontrol edilmeli ve teyit edilmelidir). ( )

21. Proje kapsamında herhangi bir danışmanlık ücreti ödenmemektedir. ( )

22. Proje kapsamında devir işlemlerine destek verilmemektedir. ( )

23. Fayda sahibi olmaya hak kazanan ve projeden yararlanacak olan kişinin/lerin yoksul olduğu, farklı hanelerde oturduğu (birden fazla fayda sahibinin yer aldığı projelerde), 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları ve bu nedenle projeden yararlanmalarının uygun bulunduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile projenin uygun bulunduğuna dair Vakıf Mütevelli heyeti kararı alındı. ( )

24. Sözleşme imzalanmadan önce vakfınızca verilen destek taahhüdü kapsamında projenin sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla Fayda sahip/lerince ve/veya diğer ilgili kurumlarca yerine getirilmesi zorunlu görülen onay şartlarının tamamlandığı hususu kontrol edildi. ( )

25. Fayda sahibi olmaya hak kazanan kişiyle/lerle SYDV arasında Sözleşme imzalandı ve proje dosyasında yer alıyor.

   ( )

26. İşletme faaliyete geçtikten sonra fayda sahibi/sahipleri tarafından 3’er aylık periyotlar halinde SYDV’ye işletmenin durumu hakkında bilgi verileceği konusunda fayda sahibinden/lerinden taahhüt alındı.

   ( )


Yukarıda belirtilen hususların yerine getirildiğini, ilgili belge ve dokümanların proje dosyasında bulunduğunu kontrol ettim ve bilgilerin doğruluğunu teyit ederim.


İncelemeyi Yapan SYDV Görevlisi: Vali Yardımcısı/Kaymakam: İsim: İsim: İmza: İmza: Tarih: Tarih:


                                                                    Ek.2

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU(SYDTF) KAYNAKLARIYLA DESTEKLENECEK(50.000.-YTL VE ALTI) BİREYSEL YA DA GRUP BAZLI GELİR GETİRİCİ İŞ KURMA PROJELERİ DIŞINDAKİ GELİR GETİRİCİ PROJELER İÇİN KONTROL LİSTESİ


Projenin Kodu Projenin Adı Projenin Konusu Uygulama Yeri Başvuru Sahibi/Sahipleri Başvuru Tarihi Toplam Bütçesi SYDTF Desteği


Aşağıdaki kontrol listesi toplam talep tutarı 50.000.-YTL ve altı gelir getirici bireysel ya da grup bazlı iş kurma projeleri dışındaki gelir getirici projelerin değerlendirilmesi için SYDV tarafından kullanılacaktır.

Projenin uygun bulunması ve uygulamaya geçebilmesi için aşağıdaki listede belirtilen şartların yerine getirilmiş olması ve tüm kutucukların işaretlenmiş olması gereklidir. Ancak koşullu ifadelerin yer aldığı 7.,13. ve 14. gibi sorularda, belirtilen koşul projede söz konusu değil ise kutucuk işaretlenerek diğer soruya geçilmelidir. 1. Fayda sahibi formları (YG El Kitabı Ek-1) eksiksiz olarak kaydedildi.

   ( )

2. Proje Dokümanı, Proje Hazırlama Formatında (YG El Kitabı Ek-4) belirtilen bilgileri içerecek şekilde eksiksiz olarak sisteme kaydedildi.

   ( )

3. Alt proje başvuru formu(YG El Kitabı Ek-5) eksiksiz olarak sisteme kaydedildi.

   ( )

4. Fayda sahibi başına talep edilen tutar kırsal alanda kişi başına 7.500.-YTL ve altı, kentsel alanda kişi başına 10.000.-YTL ve altı.

   ( )

5. SYDTF’den talep edilen tutar 50.000.-YTL ve altı.

      ( )

6. Projeden yararlanacak kişilerin sosyal güvenlik sorgulamaları SYDV tarafından tamamlandı, aktif sosyal güvencelerinin bulunmadığı ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hiçbir hizmetinden yararlanmadıkları tespit edildi. (SYDTF tarafından verilecek proje desteklerinden faydalanmak isteyen kişi maddi durumu elverişli olmadığından 1 yıl veya daha uzun bir süredir prim borcunu ödeyemiyorsa ve bu durum Mütevelli Heyet Kararı ile SYDV tarafından tespit edilirse kişi projeden faydalanabilir.

   ( )

7. Projeye başvuran kişi/kişiler evli ise eşlerinin sosyal güvenlik sorgulamaları yapıldı ve bireylerin 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları teyit edildi.

   ( )

8. Başvuru sahibi/sahiplerinin SYDTF kapsamında daha önce herhangi bir gelir getirici projeden yararlanmadıkları teyit edildi.

   ( )

9. Tüm fayda sahipleri için SYDV tarafından hane ziyareti/yerinde inceleme gerçekleştirildi ve Fayda Sahibi Formunda verilen bilgilerin doğru olduğu anlaşıldı. Düzenlenen form veya tutanak/lar proje dosyasına konuldu.

   ( )

10. Fayda sahibi/sahipleri sözleşme imza tarihinden itibaren 24. ayda 36. ayda, 48. ayda ve 60. ayda geri ödeme yapmayı ve (projede ortak olarak birden fazla yararlanıcı var ise birbirlerinin borcuna müştereken ve müteselsilsen kefil olmayı) kabul etti/ler.

   ( )

11. Piyasa araştırması yapılarak alınacak malzemeler hakkında bilgi edinildi ve yaklaşık proje maliyeti belirlenerek dosyasına eklendi.

   ( )

12. Proje kapsamında talep edilen tutar ile alınacak malzemelerin birim fiyat ve toplam fiyatlarının gösterildiği detaylı bir gelir-gider analizi projede yer alıyor. ( )

13. Projenin gerçekleştirileceği mekan kiralanıyor ise proje ekinde kira kontratının bir kopyası bulunuyor.

      ( )

14. Projedeki harcama kalemleri arasında kira gideri bulunuyor ise SYDTF’den en fazla 3 aylık kira tutarı talep ediliyor ve kira tutarı SYDTF’den talep edilen tutarın en fazla %15’i oranında.

   ( )

15. Fayda sahibi/sahipleri, proje bütçesinin en az %5’i kadar işletme gideri, ayni ve nakdi katkı şeklinde öz kaynak katkısı sağlamaktadır. (Öz kaynak katkısı proje bütçesinde talep edilen tutardan fazla ise kişilerin 3294 sayılı Kanun kapsamında olup olmadıkları tekrar kontrol edilmeli ve teyit edilmelidir). ( )

16. Proje bütçesi içerisinde Fayda Sahibi/Sahipleri tarafından sağlanan/sağlanacak işçilik giderlerinin yer almadığı teyit edildi.

      ( )

17. Proje kapsamında herhangi bir danışmanlık ücreti ödenmemektedir.

      ( )

18. Fayda sahibi olmaya hak kazanan ve projeden yararlanacak olan kişinin/lerin yoksul olduğu, farklı hanelerde oturduğu (birden fazla fayda sahibinin yer aldığı projelerde), 3294 sayılı Kanun kapsamında oldukları ve bu nedenle projeden yararlanmalarının uygun bulunduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyeti Kararı ile projenin uygun bulunduğuna dair Vakıf Mütevelli heyeti kararı alındı.

   ( )

19. Fayda sahibi olmaya hak kazanan kişiyle/lerle SYDV arasında Sözleşme imzalandı ve proje dosyasında yer alıyor.

      ( )

20. Proje faaliyete geçtikten sonra fayda sahibi/sahipleri tarafından 3’er aylık periyotlar halinde SYDV’ye işletmenin durumu hakkında bilgi verileceği konusunda fayda sahibinden/lerinden taahhüt alındı.

   ( )

Yukarıda belirtilen hususların yerine getirildiğini, ilgili belge ve dokümanların proje dosyasında bulunduğunu kontrol ettim ve bilgilerin doğruluğunu teyit ederim.


İncelemeyi Yapan SYDV Görevlisi: Vali Yardımcısı/Kaymakam: İsim: İsim: İmza: İmza: Tarih: Tarih: Ek.3

PROJE DOSYASINDA SAKLANMASI GEREKEN BELGELER 1) a. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) Kaynaklarıyla Desteklenecek (50.000.-YTL Ve Altı) Bireysel ya da Grup Bazlı Gelir Getirici İş Kurma Projeleri İçin “Kontrol Listesi”ne (ek-1’de yer alan) ilişkin olarak: • 1. maddede belirtilen Fayda Sahibi Başvuru Formu/Formları (YG El Kitabı-Ek-1), • 2. maddede belirtilen Alt Proje Dokümanı (YG El Kitabı Ek-4), • 3.maddede belirtilen Alt Proje Başvuru Formu (YG El Kitabı Ek-5), • 6. maddede belirtilen, kişilerin sosyal güvenlik sorgulamalarına ilişkin dokümanlar, • Varsa 8. maddede belirtilen kişilerin sosyal güvenlik sorgulamalarına ilişkin dokümanlar, • 10. maddede belirtilen hane ziyareti yerinde inceleme form/ları veya tutanak/ları, • 11. maddede belirtilen fayda sahibi/sahiplerinin mevcut durumu ve aktif esnaf olmadıkları, iş yeri ve vergi kayıtlarının bulunmadığı, proje kapsamında yeni bir işletme kurulacağı ve kişinin/lerin talep ettikleri malzemelere sahip olmadıklarına ilişkin alınan belgeler ve düzenlenen tutanak/lar, • 13. maddede belirtilen piyasa araştırmasına ilişkin dokümanlar, • 16. maddede belirtilen kişilerin tecrübesini gösteren belgeler, • 18. maddede belirtilen kira kontratı, • 23. maddede belirtilen Vakıf Mütevelli Heyet kararları, • 25. maddede belirtilen sözleşme dokümanı. • Vergi levhası örneği • İşyeri açma ruhsatı örneği • Kişinin bağkur kaydını yaptırdığına ilişkin belge

  b) Proje kapsamında yapılan alımlara ilişkin dokümanlar

2) a. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF) Kaynaklarıyla Desteklenecek (50.000.-YTL Ve Altı) Bireysel ya da Grup Bazlı Gelir Getirici İş Kurma Projeleri Dışındaki Gelir Getirici Projeler İçin “Kontrol Listesi”ne (ek-1’de yer alan) ilişkin olarak: • 1.maddede belirtilen Fayda Sahibi Başvuru Formu/Formları(YG ElKitabı-Ek1) • 2. maddede belirtilen Alt Proje Dokümanı (YG El Kitabı Ek-4), • 3.maddede belirtilen Alt Proje Başvuru Formu (YG El Kitabı Ek-5), • 6. maddede belirtilen, kişilerin sosyal güvenlik sorgulamalarına ilişkin dokümanlar, • Varsa 7. maddede belirtilen kişilerin sosyal güvenlik sorgulamalarına ilişkin dokümanlar, • 9. maddede belirtilen hane ziyareti yerinde inceleme form/ları veya tutanak/ları, • 11. maddede belirtilen piyasa araştırmasına ilişkin dokümanlar, • 13. maddede belirtilen kira kontratı, • 18. maddede belirtilen Vakıf Mütevelli Heyet kararları, • 20. maddede belirtilen sözleşme dokümanı. • Vergi levhası örneği • Kişinin bağkur kaydını yaptırdığına ilişkin belge

 b. Proje kapsamında yapılan alımlara ilişkin dokümanlar
Ek.4 …………. İLİ ………… İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI


Sayı: …/…./…. Konu: 50.000.-YTL ve Altı Gelir Getirici

     Projeler İçin Kaynak Aktarım Talep YazısıSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan sağlanan finansman ile yürütülecek, …….... web kodlu ……….…..…İli/…………….……….. İlçesi “……………………………………………………….” Projesinin tüm işlemleri Vakfımız tarafından tamamlanmış ve tüm kontroller gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede projenin sisteme girilen bilgileri incelenmiş olup verilen tüm bilgiler doğrudur ve proje kapsamında taahhüt edilen işler Vakıf tarafından yapılacak ve düzenli olarak takip edilecektir.

 Mütevelli Heyetinin ……..no’lu Kararı ile ………………………………………… -YTL (………………………………………………..) tutarında bütçeyle yürütülmesi uygun görülen proje için gerekli kaynağın Vakfımıza aktarılması hususunda gereğini arz ederim.


  …/…/…
    …………………..
                                                 Vali Yrd. / Kaymakam
                                                      Vakıf Başkanı


EK:

50.000.-YTL ve altı Gelir Getirici Projeler İçin Kişinin/Kişilerin “3294 Sayılı Yasa Kapsamında Olduğuna ve Projenin Uygun Görüldüğüne Dair” Mütevelli Heyet Karar Fotokopisi


Ek.5

PROJE DOSYASINDA SAKLANMASI GEREKEN BELGELER (50.000.-YTL Üstü Gelir Getirici Projeler ve Diğer Tüm Projeler İçin)

• Gelir getirici projeler ve istihdam eğitimi projeleri için Fayda Sahibi Başvuru Formu/Formları (YG El Kitabı-Ek-1), • Alt Proje Dokümanı (YG El Kitabı Ek-4), • Alt Proje Başvuru Formu (YG El Kitabı Ek-5), • Fayda Sahiplerinin sosyal güvenlik sorgulamalarına ilişkin dokümanlar, • Hane ziyareti yerinde inceleme form/ları veya tutanak/ları, • Fayda sahibi/sahiplerinin mevcut durumu ve aktif esnaf olmadıkları, iş yeri ve vergi kayıtlarının bulunmadığı, proje kapsamında yeni bir işletme kurulacağı ve kişinin/lerin talep ettikleri malzemelere sahip olmadıklarına ilişkin alınan belgeler ve düzenlenen tutanak/lar, • Piyasa araştırmasına ilişkin dokümanlar, • Gelir getirici projeler için kişilerin tecrübesini gösteren belgeler, • Kira kontratı(varsa), • Projeye ilişkin Vakıf Mütevelli Heyet kararları • Fayda sahiplerine ilişkin (Sosyal Hizmet Projeleri dışındaki projeler için) Vakıf Mütevelli Heyet kararları, • Sözleşme dokümanı, • Kursiyerlerin istihdam edileceğine ilişkin protokol/protokoller (istihdam eğitimi projelerinde) • 50.000.-YTL üstü gelir getirici projeler için vergi levhası örneği • 50.000.-YTL üstü gelir getirici projeler için iş yeri açma ruhsatı örneği • 50.000.-YTL üstü gelir getirici projeler için kişinin bağkur kaydını yaptırdığına ilşkin belge • Proje kapsamında yapılan alımlara ilişkin dokümanlar.
                                                                   Ek.6

…………. İLİ ………… İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Sayı: …. /…./ 20.. Konu: Mülki İdare Amiri Onay YazısıSOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

İlgi: .../…./20.. tarih ve …. Sayı ile kaydı yapılan, ……. Web kodlu “……………………………………………..………..” isimli proje başvurumuz.

……. Kodlu ve “………………………………………………” isimli projemizin bilgileri ve ekleri, internet aracılığıyla Proje Programına girilerek SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Proje Programına kaydedilen ve SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nca ön incelemesi ve değerlendirmesi yapılarak Fon Kuruluna sunulabilir bulunan ……………………..projemizin, sisteme girilen bilgilerinin incelendiği, verilen tüm bilgilerin doğru olduğu ve taahhüt edilen işlerin Vakıf tarafından yapılacağı ve düzenli olarak takip edileceği hususunu bilgilerinize arz ederim.

…/…/…

                                                    …………………..
                                                   Vali Yrd./Kaymakam
                                                      Vakıf Başkanı


Ek.7 …………. İLİ ………… İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Sayı: …./…./20.. Konu: 50.000.- YTL Üstü Gelir Getirici Projeler ile

     Gelir Getirici Haricindeki Diğer Projeler İçin 
     Kaynak Aktarım Talep Yazısı


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığı)

Fon Kurulunun ……………………….sayılı Kararı ile uygun görülen, ……………….. web kodlu ………………İli/………………….. İlçesi “……………………………………………………….” Projesi için EK’li proje maliyet tablosunda yer alan proje bütçesinde belirtilen tüm harcama kalemleri için toplam ……………….-YTL (………………………………………..) tutarındaki toplam ödemesinin yapılmasını arz ederim.

                                                       …/…/…
                                              
    …………………..
                                                 Vali Yrd. / Kaymakam
                                                      Vakıf BaşkanıEK:

Proje Maliyet Tablosu


PROJE MALİYET TABLOSU SIRA NO MAL/HİZMET CİNSİ ADET/MİKTAR TUTAR(YTL) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOPLAM
Ek.8 ..……… İLİ

 …………..….İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi : Karar No :


KARAR

Vakıf Mütevelli Heyeti Vali/ Kaymakam ………. …….. başkanlığında yapılan toplantı sonucunda; “………………….……………… Projesi”nden yararlanmak için Vakfımıza müracaat eden ve Ekli listede adları yazan (….) kişinin 3294 sayılı yasa kapsamında olduğuna, Projenin Fon Kuruluna sunulmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine

Karar verilmiştir.…….. ………. ……….. ………. ………. …………. ………… ……….. Vali/Kaymakam Belediye Başkanı Defterdar/Mal Müdürü Milli Eğitim Md. (Vakıf Başkanı)


……. ……….      ………..……….      ………….………     …………………   
 Sağlık Md./	Tarım Md            Müftü           (SHÇEK İl Md.)

Sağlık Grup Bşk.


…….……….. ……………. …………………. ………….………

    Üye               Üye                 Üye            Üye


……………

  ÜyeHaklarında Mütevelli Heyeti Kararı Alınan Kişilere Ait Liste Sıra No Adı - Soyadı Baba Adı Doğum Tarihi TC Kimlik No Adres Bilgileri

Ek.9 …………….. İLİ ……………. İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

Karar Tarihi : Karar No :KARAR

Vakıf Mütevelli Heyeti Vali/ Kaymakam ………. …….. başkanlığında yapılan toplantı sonucunda; Sosyal hizmet içerikli “………………………… Projesi”nin Projenin Fon Kuruluna sunulmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verilmiştir.……..………. ………..………. ……….…………. …………………….. Vali/Kaymakam Belediye Başkanı Defterdar/Mal Müdürü Milli Eğitim Md. (Vakıf Başkanı)


……. ……….      ………..……….      ………….………     …………………   
 Sağlık Md./	Tarım Md            Müftü           (SHÇEK İl Md.)

Sağlık Grup Bşk.


…….……….. ……………. …………………. ………….………

    Üye               Üye                 Üye            Üye


……………

  Üye

Ek.10 BİREYSEL GELİR GETİRİCİ DESTEKLERİN FİNANSMANINA İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE I – TARAFLAR İşbu Sözleşme; i. .......................................................... adresinde yerleşik ........... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (bundan böyle “SYDV” olarak anılacaktır) ve ii. .......................................................... adresinde yerleşik …………………. (bundan böyle “Fayda Sahibi” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır.

MADDE II – KONU Fayda Sahibi’ne gelir getirmek amacıyla kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan (bundan böyle “SYDTF” olarak anılacaktır) sağlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı ile onaylanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kullandırılması kararlaştırılan ““..................................................................”” Projesi”nin (bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır) finansmanına ve uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir. MADDE III – YÜKÜMLÜLÜKLER 1. SYDV’nin Yükümlülükleri a) Proje’nin finansmanını bu sözleşme koşullarına uygun şekilde sağlamak; b) Projeyi, uygulama kurallarını içeren dokümanlar (Proje Destek Esasları, vb.) çerçevesinde yönetmek; c) Proje konusu emtianın satın alım belgelerinin usulüne uygun şekilde muhafaza edilmelerini sağlamak; d) Emtia için gerekli sigorta işlemlerinin yapılmasında Fayda Sahibine yardımcı olmak; e) Fayda Sahibi’ni ürün satış ve pazarlaması dâhil Proje’nin başarısı için gerekli her konuda bilgilendirmek; organizasyon eğitimleri vermek; eğitim toplantıları, çiftlik ziyaretleri vs. yollarla Fayda Sahibi’nin bu ve benzeri konulardaki bilgi ve eğitim eksikliklerini tamamlamak; f) Proje’de sağlanan gelişmeleri değerlendirmek için izleme/takip formları oluşturmak; bu formların Fayda Sahibi tarafından düzenli kullanımını sağlamak; g) Proje uygulamalarını ve gelişmeleri periyodik olarak yerinde incelemek ve kontrol etmek; h) Alan ziyaretleri yapmak;2. Fayda Sahibi’nin Yükümlülükleri a) Proje’yi, onaylandığı şekliyle, maksimum dikkat, özen ve etkinlikle yürütmek; b) Projeyi ilgili dokümanlarda gösterilen (Proje Destek Esasları, vs.) teknik, mali, idari ve çevresel standart, politika ve prosedürlere uygun olarak yürütmek; c) Proje kapsamında temin edilen emtiayı bir tutanakla teslim almak ve imzaladığı tutanakta yer alan bilgileri kontrol ederek doğru ve eksiksiz olduklarını kabul ve taahhüt etmek; d) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin belgeleri SYDV’ye teslim etmek; e) Proje kapsamında aldıkları emtianın taşınması, depolanması, bakımı, tedavisi vs. için gerekli depo, ahır vs. iş ortamını kendi imkânlarıyla sağlamak ve giderlerini karşılamak; f) Sözleşme süresince emtiayı depoladığı/barındırdığı yerde ve ikametinde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında yedi(7) gün içerisinde SYDV’yi haberdar ederek yerini bildirmek; g) Proje kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat veya SYDV’ye önceden yazılı olarak bildireceği resmi vekili aracılığı ile yerine getirmek; h) Proje kapsamında aldıkları emtiayı ve yararlandığı hizmetleri yalnızca Proje’nin yürütülmesinde kullanmak; i) SYDV’ye istediği her türlü bilgiyi doğru olarak sağlamak ve Proje’nin işleyişiyle ilgili olarak SYDV’ye talep edeceği raporları sunmak; j) SYDV, Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Genel Müdürlüğü(SYDGM) ve bunların gerekli göreceği her türlü kişi ve kuruluşun Proje alanını ziyaretlerini mümkün kılmak; k) Proje kapsamında gönderilen kaynağın tamamını ekli Geri Ödeme Planı’nda gösterildiği şekilde ödemek;

MADDE IV – PROJE’NİN FİNANSMANI 1. SYDTF’nin Proje’nin finansmanı için SYDV aracılığı ile Fayda Sahibine sağlayacağı toplam bedel ..............- YTL (................................Yeni Türk Lirası) . 2. SYDV, SYDTF’den sağlayacağı bu finansmanın proje konusu işin gerçekleştirilme oranına göre aşamalı olarak kullanılmasını sağlayacaktır.

MADDE V – TEMİNAT/KEFİL 1. SYDV’nin talep etmesi halinde Fayda Sahibi bu sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin güvencesi olarak SYDV tarafından kabul edilebilir bir teminat/kefil gösterebilir. 2. Teminat tutarı, Proje’nin Madde IV.1’de gösterilen toplam finansmanından az olamaz. 3. Fayda Sahibi, sözleşmeye aykırı davranışlarından dolayı SYDV’nin teminatını paraya çevirmesini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

MADDE VI - HUKUKİ MUTABAKATLAR 1. Bu sözleşme Fayda Sahibi’ni SYDV’nin çalışanı durumuna getirmez. SYDV Fayda Sahibi’ne herhangi bir aylık, haftalık, günlük ücret ödemeyeceği gibi, başka bir isim altında sabit gelir garantisi de vermemektedir. SYDV’nin Fayda Sahibi ve/veya yanında çalıştırdıkları kişiler lehine bu sözleşmede yazılanlar dışında hukuki, mali, vs. yükümlülükleri bulunmadığı gibi, herhangi bir sosyal sigorta yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 2. Fayda Sahibi geri ödemelerini işbu sözleşmeye uygun bir şekilde yerine getirmediği takdirde, borçlarına “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun” hükümlerine göre yasal gecikme faizi ve temerrüt faizi uygulanmasını peşinen kabul eder. 3. Fayda Sahibi, kendilerine teslim edilen emtiayı Proje kapsamında kullanmayarak üçüncü kişilere sattığı, başka bir ad altında kullandırdığı, başka amaçlarla kullandığı vb. durumlarda sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve sözleşmeye aykırı davranmış sayılacaktır. 4. Fayda Sahibi, işbu sözleşme gereği SYDV’ye teminat verdiği takdirde bu teminatın, sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışından doğacak gecikme faizi, tazminat vs. nedeniyle paraya çevrilmesini peşinen kabul ve taahhüt eder. SYDV’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan paraya yönelik haklarını belirleyeceği bir tarihte Fayda Sahibi’nden tahsil etmesi mümkün olduğu gibi, bu yola başvurmaksızın ve önceden yapılacak herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın doğrudan Fayda Sahibi’nin teminatından tahsil etmesi de mümkündür.

MADDE VII – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer ve taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ekli Geri Ödeme Planı’na göre ödemeler tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalır. MADDE VIII – SÖZLEŞMENİN FESHİ 1. SYDV aşağıdaki koşulların varlığı halinde sözleşmeyi Fayda Sahibi yönünden süresinden önce feshetme hakkına sahiptir. i) Fayda Sahibi’nin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmemesi; ii) Sözleşme kapsamında yapılan harcamaların belgelerinin SYDV’ye teslim edilmemesi; iii) Sözleşme kapsamındaki finansman miktarının, Proje için üzerinde anlaşmaya varılan ve işbu Sözleşme ekinde tanımlanan amaçların haricinde kullanılması veya suiistimal edilmesi; iv) İşbu sözleşmenin planlanan faydalarını ciddi şekilde sekteye uğratabilecek nedenlerin ortaya çıkması ve yapılan yazılı uyarılardan sonra dahi bu nedenlerin ortadan kaldırılamaması. 2. SYDV, sözleşmeyi Fayda Sahibi yönünden feshederken, fesih nedenlerini de yazılı olarak açıklamakla yükümlüdür. 3. Sözleşmenin Fayda Sahibi yönünden feshi emtia alımı yapılmadan önce gerçekleşirse, Fayda Sahibi varsa SYDV tarafından kendisine ödenmiş olan avansları ve teslim edilmiş her türlü emtiayı geri vermekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 4. Sözleşmenin Fayda Sahipleri yönünden feshi emtia alımı yapıldıktan sonra gerçekleşirse, Fayda Sahibi, haklı nedenleri olmadıkça, borçlandığı meblağın bakiyesini SYDV’ye yasal faiziyle birlikte derhal ve tamamen ödemekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. MADDE IX – BİLDİRİMLER İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir bildirim, istek veya teyit, aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirilmediği takdirde önceki adreslere yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. SYDV İçin : ...................... Fayda Sahibi İçin : ......................

MADDE X – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu sözleşmeden uygulanmasından ve yorumundan kaynaklanan ve taraflar arasında dostane yollarla çözümlenemeyen anlaşmazlıkların çözümünde ................. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE XI- DELİL KOŞULU İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SYDV’nin defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. XI (on bir) maddeden, beş(5) sayfa ve bir Ek’ten ibaret işbu sözleşme …./…./…. tarihinde, ……......... şehrinde imzalanmıştır.

FAYDA SAHİBİ İmza: Adı-Soyadı: SYDV ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı


Sözleşmenin VI-1 Teminat maddesi uyarınca kefil bulunuyor ise aşağıdaki bölüm doldurulmalıdır.


KEFİL 1 İmza: Adı-Soyadı: KEFİL 2 İmza:

Adı-Soyadı:

Ek:1) Fayda Sahipleri Listesi ve Geri Ödeme Planı

	2) Tarafların Kimlik ve Yetki Belgesi Fotokopileri

GERİ ÖDEME PLANI Yukarıda yazılı olup imzaladığım işbu sözleşmeyle .....................Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’ndan “...................................................” Projesi için aldığım toplam ............. - YTL (........................................ Yeni Türk Lirası) aşağıdaki Geri Ödeme Planı’nda belirtilen şekilde ve tarihte SYDV’nin ………………… Bankası ……………… şubesindeki ………………. No.lu hesabına geri ödemeyi; ödeme planında belirtilen tutarın herhangi birinin zamanında ve belirtilen miktarda yapılmaması halinde fiili ödeme tarihine kadar oluşacak yasal gecikme faiziyle birlikte ödeme yapmayı; iki veya daha fazla taksitin ödenmemesi halinde ise borcun kalan tutarını, yasal gecikme faiziyle birlikte def’aten ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı-Soyadı: İmza:

GERİ ÖDEME PLANI:


DÖNEMİ SON ÖDEME TARİHİ MİKTARI (YTL) ORANI (Toplam borçlandırılan bedelin) 24. Ay %20 36. Ay %20 48.Ay %30 60.Ay %30

Ek.11 GRUP BAZLI GELİR GETİRİCİ DESTEKLERİN FİNANSMANINA İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE I – TARAFLAR İşbu Sözleşme; i) ......................................................... adresinde yerleşik ...................... SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (bundan böyle “SYDV” olarak anılacaktır) ve ii) Ekli listede isimleri ve adresleri yer alan kişiler (bundan böyle “Fayda Sahipleri” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. MADDE II – KONU Fayda Sahiplerine gelir getirmek amacıyla kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan (bundan böyle “SYDTF” olarak anılacaktır) sağlanan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Kararı/Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu Kurulu Kararı ile onaylanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kullandırılması kararlaştırılan ““..................................................................”” Projesi”nin (bundan böyle “Proje” olarak anılacaktır) finansmanına ve uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

MADDE III – YÜKÜMLÜLÜKLER 1. SYDV’nin Yükümlülükleri a) Proje’nin finansmanını sözleşme koşullarına uygun şekilde sağlamak b) Projeyi, uygulama kurallarını içeren dokümanlar (Proje Destek Esasları, vb.) çerçevesinde yönetmek; c) Proje konusu emtianın satın alım belgelerinin usulüne uygun şekilde muhafaza edilmelerini sağlamak; d) Emtia için gerekli sigorta işlemlerinin yapılmasında yardımcı olmak; e) Fayda Sahiplerini ürün satış ve pazarlaması dâhil Proje’nin başarısı için gerekli her konuda bilgilendirmek; organizasyon eğitimleri vermek; eğitim toplantıları, çiftlik ziyaretleri vs. yollarla Fayda Sahiplerinin bu ve benzeri konulardaki bilgi ve eğitim eksikliklerini tamamlamak; f) Proje’de sağlanan gelişmeleri değerlendirmek için izleme/takip formları oluşturmak; bu formların Fayda Sahipleri tarafından düzenli kullanımını sağlamak; g) Proje uygulamalarını ve gelişmeleri periyodik olarak yerinde incelemek ve kontrol etmek; h) Alan ziyaretleri yapmak; 2. Fayda Sahipleri’nin Yükümlülükleri a) Proje’yi, onaylandığı şekliyle, maksimum dikkat, özen ve etkinlikle yürütmek; b) Projeyi ilgili dokümanlarda gösterilen (Proje Destek Esasları, vs.) teknik, mali, idari ve çevresel standart, politika ve prosedürlere uygun olarak yürütmek; c) Proje kapsamında temin edilen emtiayı bir tutanakla teslim almak ve imzaladığı tutanakta yer alan bilgileri kontrol ederek doğru ve eksiksiz olduklarını kabul ve taahhüt etmek; d) Proje kapsamında yapılan harcamalara ilişkin belgeleri SYDV’ye teslim etmek; e) Proje kapsamında aldıkları emtianın taşınması, depolanması, bakımı, tedavisi vs. için gerekli depo, ahır vs. iş ortamını kendi imkânlarıyla sağlamak ve giderlerini karşılamak; f) Sözleşme süresince emtiayı depoladığı/barındırdığı yerde ve ikametinde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında yedi (7) gün içerisinde SYDV’yi haberdar ederek yerini bildirmek; g) Proje kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat veya SYDV’ye önceden yazılı olarak bildireceği resmi vekili aracılığı ile yerine getirmek; h) Proje kapsamında aldıkları emtiayı ve yararlandıkları hizmetleri yalnızca Proje’nin yürütülmesinde kullanmak; i) SYDV’ye istediği her türlü bilgiyi doğru olarak sağlamak ve Proje’nin işleyişiyle ilgili olarak SYDV’ye talep edeceği raporları sunmak; j) SYDV, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müsürlüğü ve bunların gerekli göreceği her türlü kişi ve kuruluşun Proje alanını ziyaretlerini mümkün kılmak; k) Proje kapsamında gönderilen kaynağın tamamını ekli Geri Ödeme Planı’nda gösterildiği şekilde ödemek;

MADDE IV – PROJE’NİN FİNANSMANI i. SYDTF’nin Proje’nin finansmanı için SYDV aracılığı ile Fayda Sahiplerine sağlayacağı toplam bedel ..............- YTL (................................Yeni Türk Lirası)’dır. ii. SYDV, SYDTF’den sağlayacağı bu finansmanın proje konusu işin gerçekleştirilme oranına göre aşamalı olarak kullanılmasını sağlayacaktır. MADDE V - HUKUKİ MUTABAKATLAR 1. Bu sözleşme Fayda Sahiplerini SYDV’nin çalışanı durumuna getirmez. SYDV Fayda Sahiplerine herhangi bir aylık, haftalık, günlük ücret ödemeyeceği gibi, başka bir isim altında sabit gelir garantisi de vermemektedir. SYDV’nin Fayda Sahipleri ve/veya yanında çalıştırdıkları kişiler lehine bu sözleşmede yazılanlar dışında hukuki, mali, vs. yükümlülükleri bulunmadığı gibi, herhangi bir sosyal sigorta yükümlülüğü de bulunmamaktadır. 2. Fayda Sahipleri geri ödemelerini işbu sözleşmeye uygun bir şekilde yerine getirmediği takdirde, borçlarına “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun” hükümlerine göre yasal gecikme faizi ve temerrüt faizi uygulanmasını peşinen kabul ederler. 3. Fayda Sahipleri, kendilerine teslim edilen emtiayı Proje kapsamında kullanmayarak üçüncü kişilere sattıkları, başka bir ad altında kullandırdıkları, başka amaçlarla kullandıkları vb. durumlarda sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve sözleşmeye aykırı davranmış sayılacaklardır. 4. Fayda Sahipleri, işbu sözleşme gereği SYDV’ye teminat verdikleri takdirde bu teminatın, sözleşmeye aykırı herhangi bir davranışlarından doğacak gecikme faizi, tazminat vs. nedeniyle paraya çevrilmesini peşinen kabul ve taahhüt ederler. SYDV’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan paraya yönelik haklarını belirleyeceği bir tarihte Fayda Sahiplerinden tahsil etmesi mümkün olduğu gibi, bu yola başvurmaksızın ve önceden yapılacak herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın doğrudan bildirilmişse Fayda Sahiplerinin teminatından tahsil etmesi de mümkündür. MADDE VI – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu Sözleşme, imza tarihinde yürürlüğe girer ve taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, ekli Geri Ödeme Planı’na göre ödemeler tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalır. MADDE VII – SÖZLEŞMENİN FESHİ 1. SYDV aşağıdaki koşulların varlığı halinde sözleşmeyi Fayda Sahipleri yönünden süresinden önce feshetme hakkına sahiptir. a) Fayda Sahiplerinin işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getirmemesi; b) Sözleşme kapsamında yapılan harcamaların belgelerinin SYDV’ye teslim edilmemesi; c) Sözleşme kapsamındaki finansman miktarının, Proje için üzerinde anlaşmaya varılan ve işbu Sözleşme ekinde tanımlanan amaçların haricinde kullanılması veya suiistimal edilmesi; d) İşbu sözleşmenin planlanan faydalarını ciddi şekilde sekteye uğratabilecek nedenlerin ortaya çıkması ve bu nedenlerin Fayda Sahiplerine yapılacak yazılı ihtardan sonra dahi ortadan kaldırılamaması. e) SYDV, sözleşmeyi Fayda Sahipleri yönünden feshederken, fesih nedenlerini de yazılı olarak açıklamakla yükümlüdür. 2. Sözleşmenin Fayda Sahipleri yönünden feshi emtia alımı yapılmadan önce gerçekleşirse, Fayda Sahipleri varsa SYDV tarafından kendisine ödenmiş olan avansları ve alınmış olan her türlü emtiayı geri vermekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 3. Sözleşmenin Fayda Sahipleri yönünden feshi emtia alımı yapıldıktan sonra gerçekleşirse, Fayda Sahipleri, haklı nedenleri olmadıkça, borçlandığı meblağın bakiyesini SYDV’ye yasal faiziyle birlikte derhal ve tamamen ödemekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. MADDE VIII – BİLDİRİMLER İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir bildirim, istek veya teyit, aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirilmediği taktirde önceki adreslere yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. SYDV İçin : ...................... Fayda Sahipleri İçin : EK-1 Liste’de gösterilen adresler MADDE IX – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu sözleşmeden uygulanmasından ve yorumundan kaynaklanan ve taraflar arasında dostane yollarla çözümlenemeyen anlaşmazlıkların çözümünde............ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE X- DELİL KOŞULU İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SYDV’nin defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. X (on) maddeden, beş (5) sayfa ve bir Ek’ten (2 sayfa) ibaret işbu sözleşme …./…./…. tarihinde, ……......... şehrinde imzalanmıştır.

FAYDA SAHİPLERİ EK-1’deki listede isim ve imzaları bulunan ...... fayda sahibi SYDV ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı
Ek: 1) Fayda Sahipleri Listesi ve Geri Ödeme Planı 2) Tarafların Kimlik ve Yetki Belgesi Fotokopileri FAYDA SAHİPLERİ VE GERİ ÖDEME PLANI Yukarıda yazılı olup imzaladığımız işbu sözleşmeyle .................. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’ndan “.....................................” Projesi” için aldığımız toplam ............... - YTL (.................... Yeni Türk Lirası) aşağıdaki Geri Ödeme Planı’nda belirtilen şekilde ve tarihte SYDV’nin ………………… Bankası ……………… şubesindeki ………………. No.lu hesabına geri ödemeyi; ödeme planında belirtilen tutarın herhangi birinin zamanında ve belirtilen miktarda yapılmaması halinde fiili ödeme tarihine kadar oluşacak yasal gecikme faiziyle birlikte ödeme yapmayı; iki veya daha fazla taksitin ödenmemesi halinde ise borcun kalan tutarını, yasal gecikme faiziyle birlikte def’aten ödemeyi müteselsilsen ve müştereken kabul ve taahhüt ediyoruz.

FAYDA SAHİPLERİ ADI VE SOYADI ADRESİ İMZA / PARMAK İZİ
HER BİR FAYDA SAHİBİ İÇİN GERİ ÖDEME PLANI:


DÖNEMİ SON ÖDEME TARİHİ MİKTARI (YTL) ORANI (Toplam borçlandırılan bedelin) 24. Ay %20 36. Ay %20 48.Ay %30 60.Ay %30

Ek.12 İSTİHDAM EĞİTİMİ PROJELERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE I – TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) .......................................................... adresinde yerleşik ........................ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (bundan böyle “SYDV” olarak anılacaktır) ve b) .......................................................... adresinde yerleşik ....................... (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. MADDE II – KONU Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarının karşılanarak topluma entegre olması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu (bundan böyle “Fon Kurulu” diye anılacaktır) kararı ile uygulanan ve kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan (bundan böyle “Fon” diye anılacaktır) sağlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kullandırılması kararlaştırılan ““..................................................................”” Projesi”nin (bundan böyle “Proje olarak anılacaktır) finansmanına ve uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

MADDE III – YÜKÜMLÜLÜKLER 1. SYDV’nin Yükümlülükleri a) Proje için Fon tarafından sağlanan finansmanın sözleşme koşullarına ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun şekilde kullanmak; b) Projeyi, uygulama kurallarını içeren dokümanlar (Proje Destekleri El Kitapçığı vb.) çerçevesinde yönetmek; c) Proje sürecini ve sonuçlarını izlemek ve SYDGM’ne raporlamak, d) Hizmet Sağlayıcı kuruluşun Sivil Toplum Kuruluşu olması durumunda Sözleşmenin “Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri” başlıklı ikinci maddesinin ( c) bendinde belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirmek.

2. Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri a) Proje’yi, onaylandığı şekliyle, maksimum dikkat, özen ve etkinlikle yürütmek; b) Projeyi ilgili dokümanlarda gösterilen Esaslar ile mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek; c) SYDV ile işbirliği içerisinde proje kapsamındaki emtia ve/veya hizmetlerin satın alınabilmesi için mevzuat hükümlerine uygun olarak çeşitli ve yeter sayıda teklif almak, bu tekliflerin teknik şartnameye uygunluğunu denetlemek; d) Proje kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat veya SYDV’ye önceden yazılı olarak bildireceği resmi vekili aracılığı ile yerine getirmek; e) Proje kapsamında alınan emtiayı yalnızca Proje’nin yürütülmesinde kullanmak; f) SYDV’ye istediği her türlü bilgiyi doğru olarak sağlamak ve Proje’nin işleyişiyle ilgili olarak SYDV’ye talep edeceği raporları sunmak; g) SYDV ve gerekli göreceği her türlü kişi ve kuruluşun Proje alanını ziyaretlerini mümkün kılmak.

MADDE IV – PROJE’NİN FİNANSMANI

1. Proje’nin bedeli olarak Fon’dan..............- YTL (................................Yeni Türk Lirası) kaynak tahsis edilmiştir. 2. Bu kaynak, Proje Destek Esaslarında açıklanan usul ve esaslara göre Proje’nin uygulanması için ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen proje ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. 3. Tahsis edilen kaynak SYDV tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmet alımı ile diğer giderlerde işin gerçekleşme oranına göre kullanılacaktır.

MADDE V – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren (…) ay sürelidir. MADDE VI – SÖZLEŞMENİN FESHİ 1. SYDV, aşağıdaki nedenlerin varlığı halinde işbu sözleşmeyi Hizmet Sağlayıcı Kuruluş yönünden süresinden önce feshetme hakkına sahiptir: a) İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, kendisine yapılan yazılı bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde veya verilen herhangi bir ek süre içinde yerine getirmemesi; b) Sözleşme kapsamındaki finansman miktarının, Proje için üzerinde anlaşmaya varılan hususların ve amaçların haricinde kullanılması veya suiistimal edilmesi; c) İşbu sözleşmenin planlanan faydalarını ciddi şekilde sekteye uğratabilecek nedenlerin ortaya çıkması ve taraflar arasında yapılan görüşmelerden ve yazılı bildirimlerden sonra dahi bu nedenlerin ortadan kaldırılamaması; d) Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun, işbu sözleşmenin yürütülmesinde rüşvet veya hileye karışması. 2. Sözleşmenin feshi, satın alımlar yapılmadan önce gerçekleşirse, Hizmet Sağlayıcı Kuruluş varsa SYDV tarafından kendilerine ödenmiş olan avansları ve alınmış her türlü emtiayı SYDV’ye teslim etmekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 3. Sözleşmenin feshi, satın alımlar yapıldıktan sonra gerçekleşirse, Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun kusurlarından kaynaklanan SYDV’nin zararı varsa Hizmet Sağlayıcı Kuruluş SYDV’nin zararını telafi etmekle yükümlü olacaktır.


MADDE VII – BİLDİRİMLER İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir bildirim, istek veya teyit, aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirilmediği taktirde önceki adreslere yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. SYDV İçin : ...................... Hizmet Sağlayıcı İçin : ......................

MADDE VIII – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan kaynaklanan ve taraflar arasında çözümlenemeyen anlaşmazlıkların çözümünde ............................Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE IX- DELİL KOŞULU İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SYDV’nin defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. IX (dokuz) maddeden ibaret işbu sözleşme ....... tarihinde, ........ şehrinde imzalanmıştır.

HİZMET SAĞLAYICI ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı SYDV ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı

Ek: -Tarafların Kimlik ve Yetki Belgesi Fotokopileri
PROJE YARARLANICILARI ADI VE SOYADI ADRESİ İMZA / PARMAK İZİ


Ek.13 SOSYAL HİZMET PROJELERİNİN FİNANSMANINA İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE I – TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) .......................................................... adresinde yerleşik ........................ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (bundan böyle “SYDV” olarak anılacaktır) ve b) .......................................................... adresinde yerleşik ....................... (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır) arasında yapılmıştır. MADDE II – KONU Ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan vatandaşların toplumsal ihtiyaçlarının karşılanarak topluma entegre olması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu (bundan böyle “Fon Kurulu” diye anılacaktır) kararı ile uygulanan ve kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan (bundan böyle “Fon” diye anılacaktır) sağlanan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kullandırılması kararlaştırılan ““..................................................................”” Projesi”nin (bundan böyle “Proje olarak anılacaktır) finansmanına ve uygulanmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

MADDE III – YÜKÜMLÜLÜKLER 1. SYDV’nin Yükümlülükleri a) Proje için Fon tarafından sağlanan finansmanın sözleşme koşullarına ve Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun şekilde kullanmak; b) Projeyi, uygulama kurallarını içeren dokümanlar (Proje Destekleri El Kitapçığı vb.) çerçevesinde yönetmek; c) Proje sürecini ve sonuçlarını izlemek ve SYDGM’ne raporlamak, d) Hizmet Sağlayıcı kuruluşun Sivil Toplum Kuruluşu olması durumunda Sözleşmenin “Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri” başlıklı ikinci maddesinin ( c) bendinde belirtilen yükümlülükleri bizzat yerine getirmek.

2. Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun Yükümlülükleri a) Proje’yi, onaylandığı şekliyle, maksimum dikkat, özen ve etkinlikle yürütmek; b) Projeyi ilgili dokümanlarda gösterilen Esaslar ile mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek; c) SYDV ile işbirliği içerisinde proje kapsamındaki emtia ve/veya hizmetlerin satın alınabilmesi için mevzuat hükümlerine uygun olarak çeşitli ve yeter sayıda teklif almak, bu tekliflerin teknik şartnameye uygunluğunu denetlemek; d) Proje kapsamındaki yükümlülüklerini bizzat veya SYDV’ye önceden yazılı olarak bildireceği resmi vekili aracılığı ile yerine getirmek; e) Proje kapsamında alınan emtiayı yalnızca Proje’nin yürütülmesinde kullanmak; f) SYDV’ye istediği her türlü bilgiyi doğru olarak sağlamak ve Proje’nin işleyişiyle ilgili olarak SYDV’ye talep edeceği raporları sunmak; g) SYDV ve gerekli göreceği her türlü kişi ve kuruluşun Proje alanını ziyaretlerini mümkün kılmak.

MADDE IV – PROJE’NİN FİNANSMANI

1. Proje’nin bedeli olarak Fon’dan..............- YTL (................................Yeni Türk Lirası) kaynak tahsis edilmiştir. 2. Bu kaynak, Proje Destek Esaslarında açıklanan usul ve esaslara göre Proje’nin uygulanması için ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen proje ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. 3. Tahsis edilen kaynak SYDV tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmet alımı ile diğer giderlerde işin gerçekleşme oranına göre kullanılacaktır.

MADDE V – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren (…) ay sürelidir. MADDE VI – SÖZLEŞMENİN FESHİ 1. SYDV, aşağıdaki nedenlerin varlığı halinde işbu sözleşmeyi Hizmet Sağlayıcı Kuruluş yönünden süresinden önce feshetme hakkına sahiptir: a) İşbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, kendisine yapılan yazılı bildirimden itibaren 30 (otuz) gün içinde veya verilen herhangi bir ek süre içinde yerine getirmemesi; b) Sözleşme kapsamındaki finansman miktarının, Proje için üzerinde anlaşmaya varılan hususların ve amaçların haricinde kullanılması veya suiistimal edilmesi; c) İşbu sözleşmenin planlanan faydalarını ciddi şekilde sekteye uğratabilecek nedenlerin ortaya çıkması ve taraflar arasında yapılan görüşmelerden ve yazılı bildirimlerden sonra dahi bu nedenlerin ortadan kaldırılamaması; d) Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun, işbu sözleşmenin yürütülmesinde rüşvet veya hileye karışması. 2. Sözleşmenin feshi, satın alımlar yapılmadan önce gerçekleşirse, Hizmet Sağlayıcı Kuruluş varsa SYDV tarafından kendilerine ödenmiş olan avansları ve alınmış her türlü emtiayı SYDV’ye teslim etmekle yükümlüdür. SYDV’nin varsa zararlarının telafisine ilişkin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 3. Sözleşmenin feshi, satın alımlar yapıldıktan sonra gerçekleşirse, Hizmet Sağlayıcı Kuruluşun kusurlarından kaynaklanan SYDV’nin zararı varsa Hizmet Sağlayıcı Kuruluş SYDV’nin zararını telafi etmekle yükümlü olacaktır.

MADDE VII – BİLDİRİMLER İşbu sözleşme kapsamındaki herhangi bir bildirim, istek veya teyit, aşağıdaki adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Adres değişiklikleri 7 (yedi) gün içinde diğer tarafa bildirilmediği taktirde önceki adreslere yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır. SYDV İçin : ...................... Hizmet Sağlayıcı İçin : ......................

MADDE VIII – ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan kaynaklanan ve taraflar arasında çözümlenemeyen anlaşmazlıkların çözümünde ............................Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE IX- DELİL KOŞULU İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda SYDV’nin defter ve kayıtları kesin delil teşkil edecektir. IX (dokuz) maddeden ibaret işbu sözleşme ....... tarihinde, ........ şehrinde imzalanmıştır.

HİZMET SAĞLAYICI ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı SYDV ADINA İmza: Adı-Soyadı: Unvanı

Ek: -Tarafların Kimlik ve Yetki Belgesi FotokopileriKIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ UYGULAMA ESASLARI (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun 03/11/2003 tarihli ve 2003/8 sayılı Kararı ile yürülüğe konulmuştur)

I-DAYANAK Bu “Uygulama Esasları” Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamı arttırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için ortak projeler uygulamak amacıyla hazırlanan protokol dayanak alınarak hazırlanmıştır. II-AMAÇ VE KAPSAM 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan kişi ve ailelere yönelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülecek projelerdeki uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. III-TANIMLAR Bu Uygulama Esaslarında geçen : Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı, Fon Kurulu : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nu, SYDGM : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nü, TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nü, TÜGEM : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü, Vakıf :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını, İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü'nü, İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü Banka : T.C. Ziraat Bankası A. Ş.Genel Müdürlüğünü, Mahalli Şube : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Mahalli Şubelerini, Temerküz Şube : T.C. Ziraat Bankası A Ş.Ankara Kurumsal Şubesini, Kooperatif : Bakanlık görev alanına giren, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş, kooperatifler ile onların üst kuruluşlarını, Proje Tutarı : Proje sabit yatırım tutarı ile işletme sermayesi toplamını, ifade eder. IV-UYGULAMA ESASLARI A-Kaynak : Bu projeden yararlanan kooperatif ortakları 3294 sayılı yasayla belirlenen fayda sahipleri olacağı için kaynak SYDGM ’den sağlanacaktır. B-Proje Ölçekleri 1- En az 50 Aile X 2 Baş Süt Sığırcılığı Projesi 2- 50 Aile X 25 Baş Koyunculuk Projesi 3-Bakanlığın teklifi SYDGM’ nün uygun görmesi üzerine uygulanacak kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projeler 4-Bakanlığın teklifi ve SYDGM tarafından uygun görülmesi üzerine ahır-ağıl ve sağım ünitelerinin bir arada topluca yapılması 5-Bakanlığımız tarafından geliştirilmiş olan ”tip” işletme binası ahır, ağıl ve sera inşaatlarının bölgesel şartlara uygun olarak yeniden hazırlanacak projeler çerçevesinde yapılması ( sundurma altı, hakim rüzgarlara kapalı, açık veya yarı açık ahır-ağıl projelerinin uygulanması). Proje kredisi, kooperatif şeklinde bir araya gelmiş gruplara verilecektir. Bu çerçevede; a) Halen TEDGEM tarafından kredilendirilmeyi bekleyen, kuruluşlarını tamamlamış ve proje konusu almış (hangi faaliyet alanında çalışacağı belirlenmiş) olan mevcut kooperatifler içinde yer almalıdır, b) Bir veya birkaç köyden, her aileden en fazla bir kişi olmak üzere, en az 50 fayda sahibi, yeni bir kooperatif kurmak suretiyle teşkilatlanmalıdır.Bir defada en fazla 120 kooperatif ortağı projeden yararlandırılabilecektir., c) TEDGEM tarafından proje uygulanmış olan yerlerde ve herhangi bir tarımsal kalkınma kooperatifine üye olmayan küçük gruplar proje sahasındaki kooperatiflere üye olması şartıyla desteklenebilecektir. C-Kredi Kullanma Esasları : Kredi kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir. a) Kredilendirmede kullanılacak kaynak sabit yatırım ve işletme sermayesi ile kredinin aynî olarak kullandırılması halinde ortaya çıkan ihale, taşıma ve benzeri giderleri karşılamak için kullandırılır. b) Kredi kooperatif tüzel kişiliği adına tahsis edilir. Ancak, projeyle ilgili ferdi üretim üniteleri ile işletme binaları, ekipmanları, taşıt aracı ve işletme sermayesi için kullandırılacak kredi, kooperatif tüzel kişiliği ile ünite sahibi ortağın müteselsilen borçlandırılması suretiyle kullandırılır. c) Kredilerde; kullandırılma yılının birim fiyatları esas alınır. Yapım ile ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatları, işin özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları, birim fiyatlarına göre yapılmış analizler, bu birim fiyatlarında yer almayan kalemler için ise, ilgili kuruluşlara (Ticaret, Sanayi Odaları v.b.) tasdik ettirilmiş rayiç bedelleri ile piyasa araştırılması neticesi tespit edilmiş değerler kullanılır. D-Programa Alınma Esasları : Kooperatiflerin kredilendirme programına alınabilmeleri için, kalkınma planlarında ve yıllık programlar ile icra planlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bölgeler arası dengeler de gözetilerek, aşağıdaki şartlar aranır. a) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na ve Anasözleşme’ ye aykırı durumun bulunmaması ve ayrıca 3476 sayılı kanuna göre intibakını yapmış olması, b) Tarımsal Kalkınma veya Ana Sözleşmesi’nde madde değişikliği yapmış Sulama Kooperatifi olması, c) Kredi programına alınacak kooperatiflerin kanuni organlarının teşekkül etmiş olması ve faaliyette bulunması, d) Projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü tasarrufta bulunmak üzere genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermiş olması, kredi için yönetim kurulu kararı ile müracaatta bulunulması, e) Kredi verilecek kooperatif ortaklarının en az %50’ sinin geçiminin tamamını veya bir kısmını tarımsal üretimde bulunarak sağlaması, f) İl Müdürlüklerince düzenlenen sosyo-ekonomik etüdlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygun proje konusunun belirlenerek TEDGEM tarafından hazırlanmış veya uygun görülmüş projesinin bulunması, g) Kredi verilecek projeye ilişkin ortakların ikamet ettiği çalışma bölgesinin anasözleşmede tespit edilip TEDGEM tarafından uygun görülmesi, h) Kooperatifin, proje kapasitesine göre belirlenecek asgari ortak sayısına sahip olması, i) Kooperatifin işletme binası için gerekli olan tapulu araziyi veya çalışma bölgesinde işletme binası olarak proje kriterlerimize uygun binaları “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre temin etmiş olmaları, j) Damızlık Koyun Yetiştiriciliği projesi için kooperatifin çalışma bölgesi dahilindeki mera varlığının 500 dekardan, süt sığırcılığı projesi için 300 dekardan aşağı olmaması. Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren kooperatifler arasından kredi programına alınacakların seçimi Fon Kurulu tarafından yapılır. Fon Kurulu tarafından onaylanarak programa alınan kooperatiflerin proje kapasitelerinde artırıma gidilemez. E-Tahsis Şartları : Kooperatiflere kredi tahsisinin kesinleşebilmesi için: a) Krediye esas olan konuda kesin projenin TEDGEM tarafından onaylanmış olması, b) Krediye esas olan konuda kesin projelerin onaylanmasından önce; - Tüzel kişilikleri adına tapuda tescilli ve üzerinde projenin uygulanacağı bir arazi bulunması, - Veya kadastro geçmemiş yerlerde, zilyetlik yoluyla arazi edinmek durumunda iseler, zilyetliğin mahkeme yoluyla tüzel kişilikleri adına tescil edilmiş olması, - Proje için sağladıkları ve halihazır rayiç bedeli satış bedelinden farklı araziler ile tüzel kişiliklerine hibe edilen araziler için, İl Müdürünün başkanlığında ilgili kuruluşlardan (Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası) teşkil edilecek üç kişilik takdir komisyonunca rayiç bedelinin tespit edilmiş olması, - Tapulu arazi temin etmenin mümkün olmadığının belirlenmesi şartıyla köy tüzel kişiliği veya Belediyelerin mülkiyetinde olan arazinin uygulanan projenin ekonomik ömründen az olmamak ve 49 yılı aşmamak kaydıyla kooperatif hükmi şahsiyetine irtifak hakkı tesis edildiğini belirleyen belgelerin dikkate alınarak değerlendirme yapılması, - Yukarıdaki esasların birine uygun olarak sağlanmış arazinin projedeki miktara ve teknik şartlara uygunluğunun İl Müdürlüğünce yapılacak kontrolle tespiti ve TEDGEM tarafından kabulü. c) Kooperatifin idari, mali ve hukuki yönden denetimi TEDGEM kontrolörleri tarafından yapılır. d) Kooperatiflerin; hukuki, idari, mali ve teknik yönden ilgili kanun, tüzük, anasözleşme ve bu usul ve esaslarda belirtilen vecibeleri yerine getirmiş olmaları, e) Ortağın mülkiyetinde ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde projeden yararlanacak ortaklarda aşağıdaki şartlar aranır ; 1- T.C. Vatandaşı olması, 2- Esas faaliyet olarak çiftçilikle uğraşması, 3- Uygulanacak proje konusunda tecrübeli, yetenekli, hevesli ve bu işi yapabilecek güce sahip olması, 4-1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa ve Anasözleşmeye aykırı durumunun bulunmaması, 5- Kooperatife karşı (Aidatlarını ödemesi, taahhüdünü yerine getirmesi v.b.) ortaklık vecibelerini yerine getirmiş olması, 6- Kooperatif çalışma bölgesi içerisinde ikamet etmesi, 7- Süt sığırcılığı ve damızlık koyun yetiştiriciliği projelerini uygulayacak ortakların ahır ve ağıl inşaatı için gerekli araziyi temin etmeleri, 8- Süt Sığırcılığı projesi uygulayacak ortakların yonca veya diğer yeşil yemi üretmeye yeterli araziye sahip olmalı (hayvan başına en az 2 dekar). Damızlık Koyun Yetiştiriciliği için yonca veya diğer yeşil yemi üretmeye yeterli araziye sahip olmalı (ortak başına 3 dekar), Kooperatif ortakları yem bitkisi üretmek için yeterli araziye sahip olmamaları durumunda; bu arazileri kooperatif sahası içinden veya çevre köylerden kiralama yoluyla temin edebilirler. 9-İşletme binasına ait kullanılmış makine-ekipman veya Süt Toplama aracı alınabilir. Bu durumdaki malzemelerin 5 yıl süreyle kullanılabileceğine, kapasite, özellik ve kalite yönünden projeye uygun olduğuna dair İl Müdürlüğü uzmanları ve Vakıf temsilcisinden kurulacak komisyonca hazırlanacak rapor ve tespit edilen bedel İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in onayı ile kabul edilebilir. Bu genel şartları taşımak kaydıyla 3294 sayılı kanun kapsamında olan kişi ve ailelerin başvuruları ilgili vakıf tarafından karara bağlanacaktır. f) Krediden yararlanacak kooperatifin; kredilendirilecek projeyi kooperatifçilik ilkelerine sadık kalarak uygulayıp üçüncü şahıslara devretmeyeceğine, projenin gerçekleştirilmesinde TEDGEM tarafından uygun görülecek usul ve yapılacak işlemleri kabul edeceğine; işletme dahil olmak üzere projedeki teknik şartlara ve bu usul ve esaslarda belirtilen hükümlere aynen uyacağına, krediyi proje amaçlarına uygun olarak zamanında kullanacağına, verilen mal, malzeme ve tesisi başkasına satmayacağına, TEDGEM’in izni olmadan devir ve kiraya vermeyeceğine, çeşitli nedenlerle elden çıkarılan canlı hayvanların yerine, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin bilgisi dahilinde (sigorta kapsamında olan hayvanın elden çıkması durumunda sigorta tazminatının ilgili bankaya intikalini takip eden) 1 ay içerisinde yenisini, ahırına/ağılına koyacağına ,tesisi ve tesisle ilgili ekipmanları, taşıtları ve motorlu tarım araçlarını sigorta ettireceğine, TEDGEM’in projenin özelliğine göre talimatla belirleyeceği idari ve teknik personeli çalıştıracağına, bunlara uymadığı takdirde borçlanma sözleşmesinde yer alan 11. madde hükmünü kabul ettiğine, diğer taraftan ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde kredilerden yararlanacak ortakların, kredi borcu tamamen bitmeden kooperatif ortaklığından ayrılmayacağına, projede yer alan şartları zamanında yerine getireceğine, üretimini kooperatifine teslim edeceğine, proje ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri başkasına satmayacağına, devir ve kiraya vermeyeceğine dair sözleşme imzalamaları g) “Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı” ve “Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Projesi “ uygulayan üyelerin hayvanlarının siğorta süresi hayvanların teslim edildiği tarihinden itibaren 1 yıl olup sigorta bedelleri yüklenici firma tarafından, sigorta şirketleri Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüklerinin TEDGEM’ e bildirmiş oldukları ilgili banka hesap numaralarına peşin olarak veya nakden yatıracak, banka dekontu ve ortaklar adına ayrı ayrı düzenlenmiş tip poliçeler ilgili İl Müdürlüğüne veya kooperatif yönetimine teslim edeceklerdir. F-Kredilerin Gönderilmesi Fon Kurulu tarafından programa alınan ve tahsis belgeleri üzerinden TEDGEM tarafından yapılan değerlendirmede uygunluğu tespit edilen kooperatiflere kullandırılacak kredi miktarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne bildirilir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ nün talimatıyla SYDGM’nün Temerküz Şubede bulunan Projeye Yönelik Gelir Hesabından proje kaynağı Vakıflar tarafından mahalli şubede programa alınan kooperatif için açılacak Projeye Yönelik Gelir Hesabına aktarılır. Mahalli banka şubesine intikal ettirilen bu krediler yapılan işler karşılığında İl Müdürlüğünce düzenlenen belgelere dayanılarak ilgili vakıf tarafından mahalli şubeye talimat verilerek kontrollü ve kademeli olarak kullandırılır. G-Programdan Çıkarılma Yapılacak program değerlendirilmesi sonucunda, bu usul ve esaslarda belirtilen şartları yerine getirmeyen kooperatifler Fon Kurulu tarafından programdan çıkarılır. Programdan çıkarılan kooperatiflerin yerine yardım talebinde bulunan ve uygunluğu tespit edilmiş olan diğer kooperatifler programa alınır.


H-Kredinin Kullandırılması Kredilerin kooperatiflere nakdi mi yoksa aynî mi kullandırılacağı projenin kapasitesi, proje ve bölge özellikleri, kooperatiflerin durumları ve imkanları dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından tespit edilir. Kredinin kullandırılabilmesi için: a) Kredi alacak kooperatif ve ferdi üretim için krediden yararlanacak kooperatif ortağı için İl Müdürlüğünce örneğine uygun olarak düzenlenecek borçlanma sözleşmesinin (Ek1) aslını ve bir suretini vakfa gönderir. Vakıf sözleşmenin aslını mahalli şubeye gönderir. b) TEDGEM tarafından uygun görülen ve kooperatifçe uygulanması kabul edilen projede değişiklik yapılamaz. Ancak uygulamadan doğan zaruri değişiklikler TEDGEM’in izni ile yapılabilir. Tip projelerde bölge şartlarının gerektirdiği değişiklikler, ilgili İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in uygun görmesi halinde yapılır. Kredi verilen projelerde konu ve kapasite değişikliği zaruri görülürse, İl Müdürlüğünce yapılacak etütle uygun görülecek yeni konuyu ve kapasiteyi TEDGEM’in kabul etmesi gerekir. İlk projenin sabit yatırım bölümlerinin ikinci projede devamı söz konusu ise, bu bölümler için önceden kullandırılmış kredilerin muaccel olarak tahsili cihetine gidilmez. Konu değişikliği dolayısıyla ikinci projede kullanılmayan ve tasfiyesi söz konusu olan inşaat, alet-ekipmanlar için evvelce yapılmış krediler hazırlanacak yeni ödeme planında dikkate alınarak bu ödeme planına göre SYDGM’nün Temerküz Şubedeki hesabına kredi geri dönüşü sağlanır. Proje konusu değişikliği halinde, bu Usul ve Esaslara uygun olarak kooperatifçe verilmiş borçlanma sözleşmesinde gerekli değişiklik yapılır. c) TEDGEM’ce gerekli görüldüğünde, sabit yatırımda yer alan inşai tesisler, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vs. sağlanarak kooperatife aynî kredi verilir. İl Müdürlüklerince görevlendirilecek elemanlar, ihaleye verilen sabit yatırımların projesine göre uygulama durumunu kontrolle yetkilidirler. d) Hayvan alımları; ihale, şartname hazırlıkları TEDGEM’ce uygulanan esaslara göre yapılacaktır. İlgili vakıflar gözlemci bulunduracaklardır. e) Tahsis edilen kredi, İl Müdürlüğünce uygun görülen proje bölümleri için "Durum Raporları" na istinaden kullandırılır. İl Müdürlüğünce ödenecek meblağ için vakfa yazı yazılır, vakıf tarafından mahalli bankaya talimat verilir. f) Fon Kurulu tarafından kredinin aynî olarak yapılmasının uygun görülmesi halinde; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır. g) Projenin sabit yatırım bölümünde yer alan inşaat malzemeleri, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vb. alımı ile ilgili olarak, gerektiğinde; kooperatifin kamu kuruluşları veya firmalarla yaptığı ve TEDGEM tarafından da uygun görülen anlaşmalar dahilinde Vakfın talimatı üzerine, kooperatife tahsis edilen krediden uygun görülen miktarlarda ödeme yapılabilir. h) Nakdî ödemeler, yıllık iş programındaki uygulama kademelerinin projesine uygun gerçekleştirildiği ilgili İl Müdürlüğünce veya gerektiğinde TEDGEM tarafından tasdik edildikten sonra, projenin uygun görülen bölümleri için bankaya talimat verilerek yapılır. Kooperatif yönetim kurulunca kendilerine imza yetkisi verilen en az iki kişinin müşterek imzaları ile para kooperatif adına çekilir. i) Kooperatife tahsis edilen ödeneklerden artan miktarın yatırım tutarı tablosunda yer alan diğer kalemlerde (Süt Toplama Aracı alımı, v.s.) veya işletme sermayesi olarak kullandırılmasına ilişkin talepler TEDGEM tarafından değerlendirilir.TEDGEM yaptığı işlem hakkında SYDGM’ne bilgi verir.Kullandırılamayan ödeneklerin tenkis işlemi SYDGM tarafından yapılır.

  I-Kredinin Durdurulması ve Geri Alınması

TEDGEM veya İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, mahalline aktarılan kredinin maksada uygun ve zamanında kullanılmadığı, proje uygulamalarının ve kooperatif işlemlerinin bu Usul ve Esaslarda yer alan hususlara, ilgili kanunlar ve anasözleşme hükümlerine aykırı olduğu görülürse, kooperatife durumun en çok 45 gün içinde düzeltilmesi için yazılı uyarı yapılır. Uyarının gereğini yerine getirmeyen kooperatife tanınan sürenin sonunda, verilmekte olan krediler durdurulur ve uyarı tarihinden itibaren kooperatif veya ortaklara kullandırılan toplam borç o gün cari olan "3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun" hükmüne göre belirlenecek faizle tahsil edilerek, SYDFGM’ nün T.C. Ziraat Bankası Temerküz Şubesindeki hesabına aktarılır. J-Kredinin Miktarı Kredinin miktarı aşağıdaki esaslara göre tespit edilir: a) Kredi, projenin sabit yatırım ve işletme sermayesi bölümlerinden biri veya her ikisine Fon Kurulu’nda belirlenen miktarlarda verilir. b) Krediler bankaca teminata bağlandığından, bu kredilerde sorumluluk sınırı aranmaz. c) Kooperatif kredi alarak projesini gerçekleştirip verimli bir şekilde işletmeye geçtikten sonra bu projenin büyütülmesi, entegrasyonu veya rehabilitasyonu TEDGEM’ce uygun görülmesi halinde öncelikle programa alınabilir. d) Kooperatif, kredi ile uygulamış olduğu projelerini en az iki yıl üst üste başarılı bir şekilde çalıştırmış olması kaydıyla başka bir proje uygulamak isterse bu isteğin TEDGEM tarafından uygun görülmesi halinde tekrar programa alınabilir. K-Vade Kooperatiflere kullandırılacak kredilerde, borçlanma sözleşmesindeki vade 5 yıl olup, vade tarihi itibariyle birinci ve ikinci ödemesiz , üçüncü , dördüncü ve beşinci yıllarda eşit taksitler halinde geri alınır. Tahsis edilen kredilerin mahalli Bankaya intikalini takip eden 1 ay içinde borçlanma sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde de kullanılması zorunludur. Bu sürelerde faaliyet gösterilmemesi halinde verilen kredi tenkis edilerek Fon’un Temerküz Şubedeki hesabına aktarılır. Ancak kredinin kullandırılmasında uygun görülen mücbir sebeplerin bulunması halinde ilgili vakfın talebi üzerine SYDGM tarafından 6 aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir 6 ay daha uzatılabilir. L-Faiz SYDGM kaynaklarından kullandırılan krediler için faiz alınmayacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ nün Bankayla yaptığı protokol gereği banka tarafından da bu kapsamda kullandırılan kredilerin tahsis ve takip işlemleri için herhangi bir masraf veya komisyon alınmayacaktır. Temerrüt Faizi; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun gereği o gün geçerli olan faiz oranıdır. M-Borcun Tahsili a) Kredi borcu borçlanma sözleşmesinde belirtilen vadelerde tahsil edilir. b) Borcun vadesinde ödenmemesi halinde, yapılacak ödeme için 3 aylık bekleme süresi verilir. c) Borcun taksitleri vadesinde ödenmez veya vadeyi takip eden 3 aylık bekleme süresi sonunda da ödenmemesi halinde, borç muaccel hale gelir. Bu durumda borcunu ödemeyen faydalanıcıların kredi hesap numarası, adı soyadı, T.C.Kimlik No.su, baba adı, doğum tarihi, ilçesi, köyü, mahallesi ve vade sonu itibariyle yatırılması gereken borç taksiti ile borç bakiyesini gösteren listeler, Mahalli Banka Şubesince Vakfa bildirilir. Vakıftan alınacak talimata göre yasal takip işlemleri başlatılır. Bu kapsamda Vakfın talebiyle yasal takibe intikal eden ve muaccel hale gelen toplam borç veya bakiye borç miktarına; borcun muaccel olduğu yıla ait taksit ödeme tarihinden (borç taksidi ödenmeyen vade tarihinden) başlatılarak borcun tahsil edildiği tarihe kadar o gün cari olan “3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Hükmü”ne göre belirlenecek temerrüt faiz oranı uygulanarak toplam borç tahsil edilir. d) Muacceliyet hükümleri, borcunu yukarıda belirtilen esaslara göre ödemeyen ortaklar için uygulanır. Borcunu zamanında ödeyen ortaklar için muacceliyet hükümleri uygulanmaz. e) Kooperatif tüzel kişiliğine açılan kredilerin yukarıda belirtilen esaslara göre ödenmemesi ve muaccel olması halinde yalnızca kooperatif tüzel kişiliğine açılan krediye muacceliyet hükümleri uygulanır. f) Muacceliyetin Kaldırılması; Herhangi bir sebeple muaccel duruma gelmiş bir kooperatif veya ortağın, muacceliyet sebebinin giderilmiş olması, işletme faaliyetini sürdürmesi ve üç aylık bekleme süresinin sonundaki ödenmesi gereken borcun o tarihteki toplam borç miktarı üzerinden ödeme tarihine kadar geçen günler için tahakkuk ettirilen temerrüt faizi ile birlikte tahsil edilmesi kaydıyla borçların muacceliyet hesaplarından çıkarılarak tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılması, Vakfın teklifi ve Fon Kurulu’nun onayı ile mümkün olabilir. N-Borcun Tespiti Kredi alan kooperatiflerin borcu; a) Tahsis edilen krediden, (gerek kooperatif, gerekse kooperatif ortaklarına müteselsil kefaletle kullandırılan kredi) b) Yatırımın sigorta giderlerinden, (sigorta Bankaca yapılmış ise) c) Projede yer alan sabit yatırım ihale yoluyla vakıf tarafından gerçekleştirilmiş ise bütün masraflarla birlikte maliyetinden, d) Ayni krediyle sağlanan malzemenin bütün masraflarla birlikte maliyetinden, e) Muacceliyet kesbeden borcun takibi ile malın paraya çevrilmesine ilişkin giderlerden, oluşur. O-Teminat Ortaklar için; Krediden yararlanacak kooperatif ortakları için en az üç ortak ve kooperatif tüzel kişiliğinin müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti. b) Kooperatif için; Kooperatif Tüzel Kişiliği için yatırım yapılacak arsa ve tesis (TEDGEM’ce onaylanmış projedeki yatırım bedelleri üzerinden), yatırım yapılacak tesisle ilgili diğer menkul ve gayrimenkuller (TEDGEM’ce onaylanmış projedeki veya rayiç bedeller üzerinden), diğer menkul ve gayrimenkuller, kooperatifin elindeki veya üreteceği emtianın rayiç bedeli, yönetim kurulu üyelerinin veya ortakların müteselsil kefaleti, üst kuruluşlar için ortak kooperatiflerin menkul ve gayrimenkulleri. Yukarıda belirtilen karşılıkların ipotek veya rehini banka lehine yapılır. İpotekte birinci derece birinci sıra dikkate alınır. Gayrimenkuller başka bir kuruluşa ipotekli veya başka bir kuruluştan kredi almış ise birinci derece ikinci sırada ipotek tesis edilebilir. P-Borcun Ertelenmesi Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu gibi tabii afet veya mücbir sebeplerle vade bitiminde borçlarını ödeyemeyen kooperatiflerin tahakkuk eden borçları ertelenebilir. Ertelenen borç nedeniyle sözleşmedeki taksit vadeleri birer yıl kaydırılır. Bu erteleme sebebiyle borçlanma sözleşmesinde değişiklik yapılmaz. Mücbir sebeplerle ödeme zorluğuna düşen kooperatiflerin borç ertelemeleri Vakfın gerekçeli raporları Fon Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yapılır. Erteleme işlemleri her program için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur, birden fazla ve muaccel hale gelen borçlara erteleme yapılamaz. Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu vb. gibi tabii afetler sebebiyle sıkıntıya düşen kooperatiflerin borçları (2090 sayılı Afet Yasası çerçevesinde il ve ilçelerde kurulan hasar tespit komisyonlarının kararları doğrultusunda) Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenebilir.


R-Tahsilat Havalesi Tahsil edilen kredi taksitleri ve muacceliyet hükümlerine göre alınacak diğer paralar mahalli bankada kooperatif adına açılan hesapta toplanarak her ayın sonunda SYDGM’ nün Temerküz Şubedeki hesabına aktarılır. Tahsilatın takibi ve Merkezdeki hesaba intikalinden Banka sorumludur. Mehmet TAŞAN Mevlüt BİLİCİ

Teşkilatlanma ve Destekleme Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü Genel Müdürü

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki