FANDOM


Ehli vukuf veya bilirkişi, her hangi bir konuda vukufiyeti olan ,yani olaya,nesneye veya yere ait değer ve teknik bilgilere sahip kişilere verilen addır.

Kamulaştırmalarda bilirkişilikEdit

Kaymakamlığın bilirkişi tesbiti için yazısıEdit

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15.maddesinde yapılan değişiklikle, İlçe İdare Kurulunca bölgede oturan mühendis veya mimar olan taşınmaz mal sahipleri arasında 15 (onbeş) kişinin 2009 yılı içerisinde bilirkişi yapmak üzere seçilmesi gerekmektedir.

Yenişehir İlçesinde oturan mühendis ve mimar olan ve odalarca düzenlenen bilirkişi meslek içi eğitim seminerini başarı ile tamamlayarak, bilirkişi yetki belgesine sahip bulunan taşınmaz mal sahipleri arasından en az 15 kişinin tespit edilerek, en geç 21 Aralık 2009 tarihine kadar adları soyadları ve açık adresleri ile telefon numaralarının da belirtilerek liste halinde Kaymakamlığımıza gönderilmesini arz ve rica ederim.

TSHH için bilirkişi görevlendirmeEdit


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki