FANDOM


İlgi (a) sayılı yazı ile Bulgaristan’dan ülkemize kitlesel göçlerin 1912 ve 1913 yıllarındaki Birinci ve İkinci Balkan Savaşları ertesinde, Bulgaristan’daki rejim değişikliğine müteakip 1950-1952 yılları arasında, 1966 yılında ve son olarak 1989 yılında “Zorunlu Göç” şeklinde meydana geldiği, yalnızca 1989 yılında 400.000 soydaşımızın ülkemize zorunlu göçe tabi tutulduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda, yaşanan göç sonucunda geride bırakılmış olan gayrimenkullerin kayıt altına alınabilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı eşgüdümünde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Dayanışma Derneği (BAHAD) tarafından yürütülecek kapsamlı bir çalışma yapılmasının kararlaştırıldığı, çalışmada ülkemiz genelinde bulunan Bulgaristan kökenli vatandaşlarımıza ulaşılarak, vatandaşlarımızın terk etmek zorunda kaldıkları gayrimenkullerine ilişkin bilgi ve belgelerin temin edilmesinin amaçlandığı, bu konu ile ilgili olarak yararlanabilecek bir bilgi notu ve vatandaşlarımızca doldurulması istenen başvuru formu ilgi (b) sayılı yazımızla köy ve mahalle muhtarlıklarına gönderilmişti. Ancak İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün ilgi (c) sayılı yazısı ile halen ulaşılamayan göçmen vatandaşlarımızın bulunduğu belirtilerek konunun bir kez daha iletilmesi istenmiştir.

Bu çerçevede; konunun belediye başkanlıkları ve muhtarlıklar tarafından anons araçları ile en geniş şekilde duyurularak ekte gönderilen başvuru formunun vatandaşlarımıza dağıtılmasını sağlanmasını, doldurulan formların muhtarlıklar tarafından toplanmayıp bizzat vatandaşlar tarafından doğrudan form üzerinde irtibat bilgileri bulunan BAHAD Derneğine gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki