FANDOM


Cayma Bildirimi: "Tüketicinin hiçbir hukuki sorumluluk üstelenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı veya sözleşmenin mizalandığı tarihten itibaren yedi gün içeresinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz." bu ibarenin sözleşmenin ön yüzünde 16 punto koyu siyah harflerle yazılı olması gerekmektedir. Tüketiciye verilen sözleşme üzerinde bu ibare yok ise tüketici cayma hakkını kullanmakta yedi günle sınırlı değildir.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki