FANDOM


Cayma hakkı; kapıdan satışlarda ve mesafeli sözleşmelerde tüketiciye tanınan bir haktır. 4077 Sayılı Kanunun Kapıdan Satışlara ilişkin 8. maddesinde Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı kabul etmekte ve hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. hükmü yer almaktadır. İşte tüketicinin bu yedi günlük sürede malı veya hizmeti reddetme hakkına cayma hakkı denir.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki