Wikia

Yeni Wiki

Cayma hakkı

Talk0
60.931pages on
this wiki

Cayma hakkı; kapıdan satışlarda ve mesafeli sözleşmelerde tüketiciye tanınan bir haktır. 4077 Sayılı Kanunun Kapıdan Satışlara ilişkin 8. maddesinde Bu tür satışlarda; tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı kabul etmekte ve hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. hükmü yer almaktadır. İşte tüketicinin bu yedi günlük sürede malı veya hizmeti reddetme hakkına cayma hakkı denir.


Dahili LinkleriEdit

Harici linklerEdit

Around Wikia's network

Random Wiki