FANDOM


SYDV < Yenişehir SYDV < SYDV/Kitapçık

  • İlkeli yardım; SYDV’ye müracat eden fakire değil, fakirin ihtiyacına göre yardım dağıtılmalıdır. Bu sistem yardımlarda kayırmacılığın önüne geçilmesini sağlar.
  • Planlama; Yardımların hangi ay kime ne kadar verileceği planlanabilmelidir. Hane bazında planlama yapılabilmektedir. (Örneğin: birinci dereceden bir kişilik haneyle 3 veya 5 kişiden oluşan hanelere ayrı ayrı yardım yapılabilmektedir.
  • Yönetişim; Vakıfda vakıf başkanın dediği değil, demokratik anlamda heyetin dediği olmalıdır.
  • Demokratik yapı; Heyet üyelerinin hepsinin demokratik katılımı sağlanmakta ve derecede heyetin birer birer elde ettiği derecelerin ortalaması esas alınmalıdır.
  • Şeffaflık; Her belde ve köyün fakir listesi mütevelliye dağıtılarak iş ve işlenlerde şeffaflık sağlanmalıdır.
  • Bütçeleme; Gelir ve gider hakkında mütevelli bilgilendirilmekte ve hane sayısına göre derecelendirilmektedir, geriye kalan Vakıf kaynaklarının nasıl değerlendirilebileceği üzerinde öneriler sunulmaktadır.
  • Bürokratik işlemler kaldırılmalıdır; . Her ay fakirin dilekçe vermeye zorlanması zulümdür.
  • Hızlı yardım önemlidir; Binlerce fakire bir kaç dakika içinde yardım yapılabilmektedir.
  • İşlemleri hızlandırır; Her ay yapılacak yardımlar için saatlerce vakıfta tanımadığımız fakirler için tartışma değerlendirme yapılmamaktadır. Binlerce fakire birkaç dakika içinde yardım yapılabilmektedir
  • Kayırmacılığı önler: Kişi müracatta ya ağzı iyi laf yapar ya da vasıta kullanarak gelir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki