FANDOM


Doğal afet nedir?Edit

Yerleşim,ulaşım,üretim ,altyapı,haberleşme gibi genel hayatın zorunlu vasıtalarını bozacak ölçüde aniden ve belirli bir süreç içerisinde meydana gelen doğal yer ve hava hareketleridir.

Afet Nedir?Edit

İNSANLAR İÇİN; Fiziksel, ekonomik ve Sosyal kayıplar doğuran,normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal ve teknolojik veya insan kökenli olaylara genel bir terim olarak afet denilmektedir.

ÜLKEMİZDE 1900-2006 YILLARI ARASINDA MEYDANA GELEN EN ŞİDDETLİ DEPREMLER

İLİ YILI ŞİDDETİ CAN HASARLI

                     KAYBI      BİNA

Erzincan 1939 7.9 32968 116720

Muş(Varto) 1966 6.9 2396 20007

Gölcük 1999 7.8 17480 73342

Doğal Afetler:Edit

Deprem(Yer Sarsıntısı)

Su Baskını(Sel)

Kaya Düşmesi

Toprak kayması

Çığ

Kuraklık

Fırtına

Kasırga

Tayfun

Tornada

Hortumlar

Volkan Patlaması

Tusunami (Deprem sonrası oluşan dev dalgalar)

Hava

Su

Çevre Kirlenmesi

Yangın

Teknolojik afetler:Edit

Baraj Patlaması

Sınai Kazalar

İnsan kökenli afetler:Edit

Yangın

Hava

Su

Çevre Kirlenmesi

Ulaşım (Karayolu-Demiryolu-Hava-Deniz) Kazaları.

ÖZELLİKLERİ – SONUÇLARIEdit

Çeşitli güç ve genişlikte olurlar.

Alt yapıyı bozarlar.

Şok tesiri yaratırlar.

Ölüm, sakatlık ve öksüz kalma gibi sonuçlar doğururlar.

Bulaşıcı ve salgın hastalıkların (Tifo, tifüs, sarılık, veba vb.) çıkmasına neden olurlar.

Yörenin ekonomik yapısını bozarlar.

Devletin planladığı yatırımları geciktirirler.

Bu özellikler aynı zamanda doğal afetlerin olağan sonuçlarıdır.

Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır

Geçmişte yurdumuzda birçok yıkıcı depremler olduğu gibi, gelecekte de sık sık oluşacak depremlerle büyük can ve mal kaybına uğrayacağımız bir gerçektir.

Deprem Nedir?Edit

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle aniden ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri yerlerde oluşturduğu sarsıntılara Deprem denir.

Dünyadaki deprem kuşaklarıEdit

1-Pasifik kuşağı % 68 (Büyük okyanüs kenarlarını kapsayan Şili, Peru, Meksika, Kaliforniya, Japonya, Filipin, Endonezya, Zellanda)

2-Akdeniz-Himalaya kuşağı %21 (İspanyadan başlayıp, Kuzey Afrika, İtalya, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, İran, Afganistan üzerinden Himalayalar

3-% 11 diger bölgeler bu alanlar aynı zamanda volkanik ve tektonik faaliyetler bakımından son derece hareketlidir.

Deprem olmayan yerler ise Sibirya, Kanada, Afrika’nın orta kesimi ve Brezilya

TÜRKİYEDE DEPREM BÖLGELERİ HARİTASINA GÖREEdit

.Deprem Bölgesi…………………….% 92

.Bölgede Yaşayan Nüfus……………% 95

.Sanayi Merkezleri…………………. % 98

.Barajlarımızın………………………% 93’ü

Deprem bölgelerinde bulunduğu bilinmektedir. .Son 58 yılda 58.202 kişi ölmüş, 1.222.096 kişi Yaralanmış ve yaklaşık 411.465 bina yıkılmış ve Ağır hasar görmüştür.

Türkiyedeki deprem nedenleri:Edit

Arap levhası yılda 2-3 cm ilerleyerek Afrika levhasından ayrılıp Avrasya levhasının altına girer.Güneydoğu sınırlarımıza paralel geçen bir hat boyunca Anadolu’yu sıkıştırır. Bu sıkıştırma sonucu kuzey Anadolu fay hattında biriken enerji depremlerle boşalır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı(KAF):Edit

Ülkemizdeki en büyük fay hattı olup, Van Gölü’nden başlayıp Marmara Denizi’ne kadar uzanmaktadır. Genel olarak İzmit, Adapazarı, Bolu, Gerede, Çerkeş, Erbaa, Ladik, Erzincan, Varto gibi yoğun yerleşim alanlarından geçmektedir. Uzunluğu 1200 km, genişliği 100 m.ile 10 km.arasında değişir

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Edit

Ülkemiz güney doğusunda Karlıova, Bingöl, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş ve Antalya’ya uzanan doğrultu atımlı bir faydır. Bu fay hattı da belirli tarihlerde deprem üretmiştir.

Ege Idorst-Graben SistemiEdit

Ege bölgesindeki ova ve dağ sisteminin oluşturduğu faylar olup, Ege Denize dik ve birbirine paraleldir ki hareket tarzları eğim atımlı faylardır.

Deprem çeşitleriEdit

1-Tektonik depremler: levhaların hareketi sonucu oluşur. Ülkemiz deki depremlerin % 90 ı tektonik deprem

2-Volkanik depremler:ülkemizde görülmez.

3-Çöküntü depremleri:yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu mağara,maden ocakları ve tuz yataklarındaki çökme.

Odağı deniz dibinde olan Derin Deniz Depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki bunlara (Tsunami) denir. Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya'da Tsunami'den 1896 yılında 30.000 kişi ölmüştür

P DalgasıEdit

Odak noktasından başlayıp her doğrultuda yayılan ilk sismik dalgaya P (Primary- Birincil) dalgası denir. P dalgasının yayılma hızı 4-7 km/sn civarındadır. Bu hareket katı, sıvı ve hava ortamında ilerleyebilir. İçinden geçtikleri kayaları sıkıştırır ve gerer. (Bu hareketi, bir ucu sabit bir yayın diğer ucunu çekip bırakıldığında yayın yaptığı harekete benzetebiliriz.)

S DalgasıEdit

Zemindeki ikinci tip sismik dalgalar S (Sekondary-İkincil) dalgaları olup, yapılara P dalgasından sonra ulaşır. Hareket hızı 2-6 km/sn arasındadır. S dalgaları katı ortamlarda ilerleyebilir.

Depremlerde esas hasarı S dalgaları vermektedir. S dalgaları kayaları aynı anda hem yukarı-aşağı, hem de iki yöne doğru hareket ettirir. (Bu hareketi, bir ucu sabit bir ipin diğer ucundan salınım yaptırıldığında ortaya çıkan harekete benzetebiliriz.) Dikey ve Yatay Hareket eder.

Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir. Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir ve büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI MISINIZ ?Edit

1-Aile içinde depremin ne olduğu ve bir deprem sırasında neler yapabileceğiniz konusu konuşulurmu ?

(Bir ev deprem planı hazırladınız mı?)

2-Şok depremlerde 72 saatlik acil durum için hazırlıklı mısınız?

(Aile bireyleri arasında görev dağılımı varmı?)

3-Acil durum için lüzumlu İlkyardım çantanız veya gerekli malzemeniz varmı?

(Devamlı kullanmakta olduğunuz ilaçların birer yedeği çantanın içinde mi ?)

4-Ailenizin herhangibir üyesi ilkyardım, kurtarma ve yangın söndürme eğitimi aldımı?

5-Evinizde çadır, yangın söndürücü, pilli radyo ve el feneri var mı?

6-Ailenizin bütün üyeleri; tehlike geçtikten sonra, elektrik şalterlerini, su ve gaz vanaları ile bunlarla çalışan alet, araç ve cihazları açıp kapama, kontrol altına alma konusunda bilgili mi?

7-Bir afet sırasında evin dışında nerede ve nasıl buluşacaksınız ? Yanınıza almanız gereken önemli eşyalar nelerdir?

8-Önemli evrak ve belgelerinizin başka yerde kopyaları var mı veya sakladığınız yer emniyetli mi?

9-Telefonlarınızın zarar görmesi halinde akraba ve yakınlarınızla nası haberleşebilirsiniz?

10-Çocuklarınızın gittiği okulda afet sırasında yapılacak işler biliniyor mu?

11-Devrilebilecek eşyalarınızı sağlamlaştırdınız mı? Raf, Kitaplık,gardolap gibi eşyalarınız duvara sabitli mi? Ağır nesneler alt bölümlerde kırılabilir olanlar emniyetli yerlerde mi?

12-İliniz/İlçeniz kurtarma ve yardım komitesi hakkında neler biliyorsunuz? Ailenizde hizmet grublarında görevli kişi var mı?

13-Özel aracınız varsa içinde battaniye, ilkyardım çantası, el feneri, pilli radyo bulunduruyormusunuz?

14-Evinizi, eşyalarınızı, aracınızı afete karşı sigortaladınız mı?

15-Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği veya olası bir yıkılmada sizi bunların etkisinden koruyacak (kanepe, koltuk, yatak yanı gibi) kütle oluşturan cisimler vb.güvenli yerler belirlediniz mi?

DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEREdit

1-Asla panik yapmayın, kaçmaya çalışmayın, önceden her odada hazırladığınız hayat boşluklarına cenin pozisyonunda sığının. Unutmayın ki deprem sırasında ayakta duramaz, koşamaz ve başkasına yardım edemezsiniz. Başkalarının size öğrettiği "Bulunduğunuz yeri 10 sn içinde terk edebiliyorsanız kaçın" önerisi sizi sadece ölüme götürecek ve sevdiklerinizden ayıracaktır.

2-Dış duvarlardan, ayna, pencere ve üzerinize düşebilecek eşyalardan uzak durunuz.

3-Tehlikede iseniz; sakin bir şekilde kanepe ve koltuk ön ve yanları, çamaşır makinesi ve vb.eşyaların yanına kalorifer petekleri yanları,diğerlerine oranla daha küçük hacimli olan yerler ve özellikle mutfakta korunma imkanınız varsa mutfağa girerek mümkün olduğu kadar hedef küçülterek korununuz.

4-Koşarak dışarıya kaçmaya çalışmayınız.Kapıların sizin için birer tuzak olduğnu asla unutmayın, kendiliğinden açılabilir ve size çıkarsan kurtulursun mesajı verirler, ancak nedense de tam siz ulaşıp çıkacağınız sırada da kapanır ve üstelikte sıkışırlar ve sizin hayat boşluğuna sığınabileceğiniz en değerli zamanınızı çalarlar.Geri dönüp sığınma kararı verildiğinde ise çoğu zaman artık çok geç kalınmıştır.

5-Çok katlı binalarda deprem başladığı anda hemen merdiven boşluğuna çıkmayın ve asansörleri kullanmayın. Çünkü ülkemizde ilk hasar gören ve yıkılan yerler merdiven boşluklarıdır. Şayet depreme merdivenlerde yakanmış iseniz, asla dönüp aşağı koşmayın, tam tersine kendinizi koruyarak yukarı çıkmaya gayret edin.

6-DEPREM ANINDA DIŞARIDA İSENİZ


Yüksek binalardan, elektrik hatlarından ve devrilebilecek şeylerden uzak durunuz.

7-Cadde ve sokak boyunca koşmayınız, varsa boş alan ve parklara sığınınız.

8-DEPREM ANINDA OTOMOBİLDE İSENİZ;

Otomabilinizi emniyetli bir yere park edip, motoru durdurunuz ve otomabilin içinde oturunuz.

9-Deprem anında sahilden uzak durunuz.

10-Trafiğin tıkanabileceğini düşünerek aracınızı açık alanlara doğru sürünüz. Görevliler ve acil durumlar için kullanılacak ana yol ve merkezi yerleri işgal etmeyiniz.

11-Yardımla muhtaç kişilere yardım ediniz.

EVİNİZDEEdit

Apartamanların dış duvarları tehlikelidir. İç duvarlara yakın durmaya çalışın. Koridorlar çoğunlukla iç duvarlarla çevrelendiklerinden daha güvenlidir.

Sarsıntı sırasında başınıza düşecek cisimlerin duvardaki tabloların, süs eşyalarının, kitap raflarının olduğu yerler tehlikelidir. Devrilebilecek mobilyalar tehlikelidir.

Pencere kenarları, hem dış duvar olduklarından hemde camları kırılabileceğinden tehlikelidir.

Evinizde en güvenli yerleri tespit ettiniz mi?Edit

YATAK ODASINDA

SALONDA

OTURMA ODASINDA

BANYO VE TUVALETTE

MUTFAKTA

TEHLİKE GEÇTİKTEN SONRAEdit

Evinizdeki kapatılması gereken elektrik sigortaları, gaz ve su vanaları

DEPREMDEN SONRAEdit

Eviniz hasar gördüyse bir büyüğünüze elektrik sigortalarını gaz ve su vanalarını kapatmasını hatırlatın, gerekirse yerlerini gösterin.

EVİNİZİ NASIL TERK EDECEKSİNİZ ?Edit

Evinizi terk ederken eğer varsa asansörü kullanmak tehlikelidir.

Merdivenler depremden zarar görmüş olabilir.

Dışarı çıkmak için merdivenleri kullanmaya karar verdiyseniz DİKKATLİ OLUNUZ.

Camdan atlamak her durumda tehlikelidir " ASLA ATLANMAMALIDIR "

EVDEN ÇIKARKENEdit

Yalınayak olmamaya çalışın, cam kırıklarına basıp yaralanabilirsiniz.

DEPREMDEN SONRA YAPILMASI GEREKENLEREdit

1-Ocağı, sobayı, söndürünüz, ELEKTRİKLE ÇALIŞAN ALETLER VARSA KAPATINIZ.

2-Elektrik sigortalarını kapatınız ve sökünüz.

3-LPG Tüpü, Doğalgaz ve su vanalarını kapatınız.

4-Bulunduğunuz binayı soğukkanlılıkla terk ediniz.

5-Binayı terk ederken ASANSÖRÜ KULLANMAYINIZ

6- DUVAR DİPLERİNDE UÇURUM KENARLARINDA VE DİK KAYALARIN YAKININDA DURMAYINIZ.

7- ELEKTRİK HATLARINDAN VE DİREKLERİNDEN UZAK DURUNUZ.

8-HASARI AZDA OLSA ,YETKİLİLER İZİN VERMEDİKÇE EVİNİZE GİRMEYİNİZ.

9-ACİL DURUM OLMADIKÇA TELEFONUNUZU KULLANMAYINIZ.

10-KESİNLİKLE DEPREM HAKKINDA SÖYLENTİ YAYMAYINIZ VE RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDAKİ SÖYLENTİLERE İNANMAYINIZ.

11- OLASI BİR SONRAKİ DEPREME KARŞI TEDBİRLİ OLUNUZ.

12-Önceden bir çadır edinmişseniz barınmak için uygun bir yere kurunuz. Yardıma gelen kamu görevlilerine yardımcı olunuz.

13-Sivil Savunma ve Kurtarma ekiplerinde görevli iseniz ilgili kuruma başvurunuz.

DEPREMDEN SONRAEdit

Buluşma yeri: Edit

Depremden sonra aileniz üyeleri için buluşma yerlerini belirleyin.


Bağlantı için telefon numarası Edit

Başka bir kentte yaşayan bir yakınınızın telefon numarasını ezberleyiniz. Buluşma yerlerinde birbirinizi bulamaz iseniz bu numara yolu ile birbirinizden haber alabilirsiniz.


DEPREMSİZ GÜNLER Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki