FANDOM


İdari Kadro

Türk millî eğitiminin temel amaçları doğrultusunda eğitim ve öğretim yapıyoruz.

Bu bağlamda öğrencilerimizi üniversiteye yönelik olarak çağdaş, donanımlı, nitelikli bireyler olarak hazırlamak ve millî, manevî, ahlakî, yönden toplumsal yaşama uyumunu sağlamakla görevliyiz.

Amacımız, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan öğrencilerimizin başarılarının, birikim ve donanımlarının yetkinleşmesini sağlamaktır.

VİZYONUMUZEdit

Sahip olduğumuz çağcıl, bilimsel ve teknolojik imkânları kullanabilme ve hedeflerimizi yakalama refleksimizle geldik bugüne.

İmkânlarla dolu bir okyanusun ortasına zorluklardan geçilerek, geleceğe olan inançla gelindi. Şimdi “Dumlupınar Gemisi” ile aydınlık geleceğin ufuk çizgisine yaklaştıkça güçleniyor, güçlendikçe yaklaşıyor; “Dumlupınar” adını böyle tarihleştiriyoruz.

Serüvenimizin inancıyla gençlerimizle geleceğimize yürüyoruz.

İLKELERİMİZEdit

• Yenilikçilik

• Değişime açıklık

• Üretimcilik

• Öğrenci Merkezlilik

• Eleştirellik

• Çözüm üretmek

• Katılımcılık

• Önerilere açık olmak

• Demokratik eğitim anlayışı

• Bireysel gelişime açıklık

• Bireysel farklılıklara saygı

• Özgüven

• Başarılı kimlik gelişimi

• İletişime açık olmak

• Sevgi, hoşgörü ve anlayış

DEĞERLERİMİZ Edit

• Yaşamın değişen koşullarının farkında ve takipçisiyiz.

• Yenilikler kazanan hayatın içinde eski yöntemlerle vizyonumuza ulaşamayacağımızı bilir ve tavrımızı perspektifimizi buna göre belirleriz.

• Yaşamdan kopuk olmamaya inanırız.

• Kazandırmaya çalıştığımız bireysel ve toplumsal davranışlar şimdi deki ruhu yakalamaya dönüktür.

• Yaşamsal sürecin her türlü getirisini kurum kültürümüzü geliştirmenin fırsatı sayarız

• Eleştiri ve uyarıları kurum kültürünü geliştirmek için bir fırsat bir olanak olarak algılarız.

• Zaman bizim için değerlidir.

• En iyi olmak arzusu enerjimizin bitmeyen dinamiğidir.

• Bugünde var olabilmenin ve kalabilmenin yolunun çalışma ve üretimden geldiğine inanırız.

• Biz bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.


İdari Kadrosu

Eğitim Kadrosu

Projelerimiz

Mersin Dumlupınar Lisesi

Web sayfamız için tıklayınız

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki