FANDOM


GÖREVLERİNİZ

TANIM: DynEd İngilizce Okul Sorumluları: DynEd İngilizce Dil Egitimi Sistemi’nin ilkögretim okullarında verimli kullanılması için gerekli tüm is ve islemleri yapmaktan sorumlulardır. Bu kisiler, okul müdürüne ve okul müdürü ile birlikte DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne karsı sorumludur.

DYNED İNGİLİZCE OKUL SORUMLULARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1. DynEd İngilizce Bölge Temsilcisinden DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitimi almak,

2. Okula ait Yönetici Şifresi’ni, DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’nden almak, güvenliğini sağlamak için aynı gün içinde değiştirmek ve şifreyi hiç kimse ile paylaşmamak,

3. Okul Yönetici Şifresi ile Grup Şifresi’ni ve Gözlemci Şifresi’ni oluşturmak,

4. Okullarındaki Okul Müdürü, DynEd ile ilgili Müdür Yardımcısı ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumlularını DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemini takip edebilecek ve yönlendirebilecek düzeye getirmek için bilgilendirme toplantıları yapmak,

5. Okullarındaki Sınıf Temsilcileri’ne, (4. ve 5. sınıf öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleri) DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim verebilecek düzeye getirmek için, planlı olarak yılda dört defa ve her seferinde en az 6 saat olmak üzere eğitim vermek ve sürekli olarak onlara gereken desteği sağlamak,

6. 1-3. sınıf öğretmenlerinin gelecek yıllarda DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile Karsılaşabileceğini varsayarak bu öğretmenlere bilgilendirme toplantıları yapmak,

7. Öğrenci kayıtlarının sadece Yönetici Şifresi ile yapılmasını sağlayacak tedbirleri Kayıt Yöneticisi Yazılımı vasıtası ile almak,

8. Okullarındaki yöneticilere (Okul Müdürü ve DynEd ile ilgili Müdür Yardımcısı) ve DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu’na Gözlemci Şifresi’ni vererek rehberlik ve denetlemelerde Okul Gözlemci Şifresi’ni ilköğretim müfettişleri ile paylaşmak,

9. Yönetici Şifresi ile sınıfları kurmak ve DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri’ne kendi sınıflarına ait sınıf şifrelerini vermek ve bu şifreleri nasıl değiştirebileceklerini anlatmak,

10. Okullarındaki 4-8. sınıf öğrencilerinin sınıf listelerini ilgili öğretmenlerden bir MS Excel tablosu vasıtasıyla alarak DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ne bu öğrencilerin kayıtlarını yapmak,

11. Diger okullardan nakil gelen 4-8. sınıf öğrencilerinin kendi okullarındaki DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ne de kaydolmasını sağlamak,

12. Okuldan ayrılan öğrencilerin, ayrıldıkları okulundaki DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’ndeki kayıtlarını silmek,

13. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin, ilgili öğretmenler ve 4-8. sınıflarda kayıtlı öğrenciler haricinde kişi ve kişilerce kullanılmasını engellemek için gerekli tedbirleri almak,

14. Okullardaki sınıfların ve öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki performanslarını takip etmek ve daha verimli bir eğitim için Sınıf Temsilcileri’ne destek vermek,

15. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki eğitim ile ilgili sorunları DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri ve DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi’ne bildirip, destek alarak sorunu çözmek,

16. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’ndeki bilgisayar ile ilgili teknik sorunları DynEd Bilgisayar Okul Sorumlusu ile birlikte çözmeye çalışmak, gerektiğinde DynEd Bilgisayar İl Koordinatörü’nden ve DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’nden bilgi alarak sorunun giderilmesini sağlamak,

17. DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi’nden ve /veya DynEd Bilgisayar il Koordinatörü’nden DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin yeni sürümlerinin (versiyon) hazır olduğu bilgisi geldiği zaman, gerekli bilgileri Okul Bilgisayar Sorumlusu’na aktarmak ve güncelleme yapmasını sağlamak,

18. Gerektiğinde İngilizce öğretmeni, ilgili sınıf öğretmenleri ve öğrenciler için çoğaltılmak üzere en az bir adet DynEd Kurulum CD’sini muhafaza etmek.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki