FANDOM


135.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
137.Sayfa

Diye bağırdı. Bütün Ali Paşa askerleri pürsilâh, Seydi-Ahmed Paşa üzerine hücum edince, Ali Paşa perde arkasına girip hazine çadırına kaçtı. O anda çadıra kurşun, yağmur gibi yağdı. Onu görüm ki bir kurşun, garib Seydinin memesialtına isabet etti. «Hay meded kâfirler!» Diye koynundan mendilini çıkarıp kurşun yarasına soktu. Dal hançer olarak: «Bre at yetiştirin!» diye feryad edip sağa sola salıp, halkı hançer ile darmadağınık etti ve otağdan dışarı çıktı. Ama kendi askeri yok… hertarafta düşmanı çok… bir sarıca neferi mutfaktan, ucu yanmış bir odun alıp Seydi’nin koluna vurunca hançer elinden düştü. Bir şatırı, paşaya o anda gaddare verdi. Paşa önüne gelen bir adamı iki parça etti, birçoğunuda yıktı. Şatırı şehîd ettiler. Yedi adam daha yaralanıp, silâhdarı Küçük-Şahin, Gürcü Bey-zâdeler de yaralanıp yan verdiler. Zavallı Seydi dermansız kaldı. Saraçbaşı uğursuz bir at yetiştirdi. Seydi, eğerine el atayım derken, bir asker kılıçla atın ayak sinirlerini kesti. At ta can havliyle Seydi’nin göğsüne iki tekme vurdu. Zavallı Seydi iki eliyle asılı kaldı.eğerin kaytanıda boğazına geçti. Ondan kurtulmağa uğraşırken hademelerinden nankör deli mel’un Seydi ile yaka yakaya cenkederken, zavalının ecel kaytanı gibi boğazına, çadır ipleri de ayaklarına dolaştı. Elindeki gaddare ise yardım etmeyip, gaddarlık ediyordu. O anda,o deli herif bir odun ile o yiğit paşanın başına nice vurdu ise sersem eyledi. Etraftaki haşarat üşüp, yakalayarak otağa götürdüler. Asker içinde baş kaldırma olmasın diye, o anda Gazi Seydi-Ahmed Paşanın kellesini gövdesinden ayırıp şehîd ettiler. Allah’ın büyüklüğü, İslâm ordusu içinde bir feryad koptu ki, güya mahşer günü idi. Seydi Paşanın kendi askeri, yeniçeri ordusu, Budin ordusu, bizim Melek Paşanın Rumeli ordusu içinden deniz gibi asker Ali Paşanın otağına varıp ayaklandılar. Ama ne çare… Merhum Seydi’nin naaşını meydanda görüp «Eyvah… Ordumuzun her vakit üstün geleni gitti. Bosna, Erdel diyârına nasıl gidip, Kimyanoş Kral ile nasıl cenk ederiz? Ve nasıl kral tâyin edip te binikiyüz kese iki yıllık haracı alır ve pâdişaha nasıl cevap veririz?»diye herkes feryad edip perişan oldular. Hemen hakîr bu hâli görüp atıma atladım. Bir anda Melek-Ahmed Paşa efendimize geldim. Olup biteni bir bir an-