FANDOM


SYDV KİTAPÇK 159

Sütunlu derece sistemi kapağı

SYDV KİTAPÇK2

Puzzle ile Kapak

Kitapcik

Yap boz ile kapak

SYDV KİTAPÇK grafik

pastalı derecelendirme

SYDV KİTAPÇıkk copy

2-7 6-3 4-5


2. sayfa
FAKİRLERİN BEŞ DERECELİ TASNİF YÖNTEMİ
I.Derece  ;Fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızdan oluşmakta olup her ay yardım yapılması gerekli çok yoksul kişilerdir. 
II.Derece ;Üç ayda bir yapılan yardımla zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilen fakir ve yardıma muhtaç kişilerdir.
III.Derece;Altı ayda bir yapılacak yardımla hayatını idame ettirebilen fakir ve yardıma muhtaç kişilerdir. 
IV.Derece ;Yılda bir kez yapılan yardımla ayakta durabilen fakir ve yardıma muhtaç kişilerdir.
V.Derece  ;Yardıma ihtiyacı olmayan fakir sayılmayan ancak içinde bulunduğu durumun aciliyetine göre ayrıca değerlendirilecek kişilerdir.


3.Sayfa
KİMLER NASIL DERECELENDİRİYOR?
Kaymakam
Belediye Başkanı, 
İlçe Sağlık Grup Başkanı, 
İlçe Malmüdürü, 
İlçe Müftüsü, 
İlçe Tarım Müdürü, 
İlçe Milli eğitim Müdürü, 
Mahalle Muhtarı temsilcisi, 
Köy Muhtarı Temsilcisi, 
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi, 
İl Genel Meclisinin Seçtiği 2 Hayırsever Üye
Vakıf Sekreteri
Köy veya Mahalle muhtarları, (kendi mahallerinde yaşayan fakirler için)

Öncelikle;başvurusu alınan vatandaş ile ilgili tahkikati yapan görevli personelin ulaştığı bilgi ve görüntüler dijital ortamda yayınlanarak mütevelli heyete sunulur.Bu bilgi ve görüntüler heyetin objektif ve tarafsız karar vermelerinde yardımcı olur.Karşılıklı değerlendirilen bilgi ve yorumlar doğrultusunda yukarıda anılan mütevelli heyet üyemizin her biri 1 ile 5 arasında derece verir.Verilen derecelerin ortalaması vatandaş ile ilgili yapılacak yardım derecesini belirler.Mütevelli Heyetin derece kararları birbirine yakın olmakla birlikte istisnai durumlarda oluşan ve dikkat çeken derece farkı vatandaş ile ilgili daha detaylı tahkikat yapılmasını gerektirir.Böylelikle kasıtlı ve kayırıcı derecelendirmeler sorgulanabilir ve suistimallerin önüne geçilerek adaletsiz dağılım önlenebilir.

4.Sayfa
FAKİRLERİN DERECELİ TASNİF SİSTEMİ NEDİR?
Derecelendirme yöntemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca yapılmakta olan yardımlarda fakirleri derecelendirerek belirlenen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlara hangi zaman diliminde ne kadar yardım yapılacağının planlandığı ilkeli yardım yapılmasını sağlayacak olan yardımlarda kayırmacılığın
önüne geçilmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılmasını sağlayan, kırtasiyeciliği ortadan kaldıran bir sistemdir. 
Bu sistem ile yapılan her yardım için vatandaşlığın tekrar tekrar dilekçesi alınmamaktadır. (Sadece acil durumlarda veya 
şikayetlerde dilekçe alınmaktadır.
Her müracaatçıya bir derece verilmektedir ve verilen derece hane sayısı ile çarpılarak katsayısı bulunmaktadır. 
Bulunan katsayıya göre vatandaşa verilecek yardım belirlenmektedir.
Tüm mütevelli heyet üyelerine ilke ve yöntem gereği vakıftan yardım alan fakirlerin tüm listesi verilmektedir. 
Listelerde fakirlerin dereceleri olduğu gibi daha önce aldıkları yardımlarda yazılı olduğundan hem takibi kolay olmakta hem de 
daha önceki yanlışlar dikkat çekmektedir.
Böylelikle mütevelli heyet üyelerinin aktif katılımı sağlanmaktadır. Bu demokratik ve katılımcı bir yöntem şeklidir.
5.Sayfa
DERECE UYGULAMASININ TEMEL FELSEFESİ NEDİR?
 * Müracaatta bulunan fakir ve yardıma muhtaç her vatandaşın bir derecesi olmalıdır. 
Fakirlerin 5 ayrı dereceye ayrılması yapılan yardımları nesnelleştirileceğini düşündürmektedir. 
 * Müracaat eden her vatandaşa değil,mütevelli heyetin ihtiyacı olduğu kararına vardığı fakir ve yardıma muhtaç vatandaşa dağıtılmalıdır. 
 * Müracaatçıların sürekli vakıfa gelerek hem maddi,hem manevi anlamda yıpranmalarının önüne geçilmelidir. 
 * Müracaatçının başvuru esnasında verdiği bilgiler doğrultusunda yardım yapılması,yardım pastasının adilane dağıtılmadığı anlamında değerlendirilmelidir.
 * Yardımların hangi ay kime ne kadar yapılacağı planlanabilmelidir. 
 * Heyet toplantılarındaki kayırmacılığın yani “bu bizim fakirimiz çok mağdur yardım yapalım” tarzındaki şefaatçiliğin önüne geçilmelidir. 
 * Her mütevelli heyet üyesinin kanaati derece olarak alınmalı ancak kararı ortalama belirlemelidir.


6.Sayfa
 * Vakıfta vakıf başkanın dediği değil,demokratik anlamda mütevelli heyetin dediği olmalıdır. 
 * Heyet üyelerinin uygun gördükleri derecelerin ortalaması esas alınmalıdır. 
 * İlkeli yardım yapılmalıdır. 
 * Her müracaatçının farklı kurumlardan aldığı yardımlar da derece sistemi içerisinde belirtilerek daha objektif yardımların dağıtılması sağlanmalıdır. 
 * Mütevelli Heyete her mahalle,belde ve köyün fakir listesi dosya olarak verilip iş ve işlemlerde şeffaflık sağlanmalıdır. 
 * Mütevelli Heyetinin aktif katılımının sağlanması için bir sonraki toplantı gündem bilgileri önceden verilmelidir.
 * Bütçe ve yapılacaklar hakkında mütevelli heyet ayrıntılı bilgilendirilmelidir. 
 * Hane sayıları eklenmelidir ki fakir ve yardıma muhtaç vatandaşın derecesi belirlensin.Aldığı yardımlar yanında yeşil kartı var mı? sütunu da ilave edilerek yokluğu durumunda yeşil kart alabilmesi için yönlendirilmelidir.


7.Sayfa
* Sosyal güvenliği var mı? sütunu oluşturarak yanlışlıklar engellenmelidir.Eğer yaşlı veya özürlü ise 2022 ye müracaatı sağlanmalıdır.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki