FANDOM


Evliyacelebi11-hp

Evliya Çelebi için google logosu - logo
Google's New Logo (Doodle) More - Who Evliya Celebi? Google Evliya Celebi Google's New Logo (Doodle) More - Who Evliya Celebi? Google Evliya Celebi Illusionist Harry Houdini since then at the Google logo Evliya Celebi (doodle) started with. Evliya Celebi exactly 600 years old .. Google has not forgotten Evliya Çelebi Illusionist Harry Houdini since then at the Google logo Evliya Celebi (doodle) started with. Evliya Celebi full 400 years old .. Google has not forgotten Evliya Çelebi Evliya Celebi Who? Evliya Celebi (Ottoman Turkish: اوليا چلبي) (born March 25, 1611 Istanbul - fa. 1682 Egypt) 17. century, leading gezginlerindendir. Travelogue traveled and had seen for over forty years of the Ottoman territories were collected in his book. 1611'de Istanbul neighborhood, was born March 25 Unkapanı. His father, Dervis Mehmed Zilli I. Solomon I. Ahmad participated in expeditions to date, and sultans found kuyumcubaşılığında. Chalabi's family is originally Porcelains settled in Istanbul after the conquest. Evliya Celebi a very well studied. First went to the school district. Then came Sheikhulislam Hamid Efendi Madrasa. Here are seven years after reading a school-specific Enderun'a went to the palace. The school special education teachers out of the Koran Arabic nice article music physical education and foreign language studied. Hafiz was memorizing the Koran. Evliya Celebi After finishing school education took part in the palace. His works won the admiration of the sultan and government notables. So I thought to be very high positions. Evliya Çelebi's thoughts is very different. From early on there was little in the great desire to travel more. See new places wanted to get to know new people. So I could not stay more than the palace. According to the famous excursions on a dream he was told. [Citation needed] The first trip Istanbul and its environs did. Then came out of Istanbul. Now followed by visits to each other. Full fifty toured incessantly throughout the year. Among the places visited in the area of \u200b\u200bthe Ottoman Empire at that time had almost all places. [Citation needed] Evliya Celebi During these trips he saw many interesting places. Met new people. Many events encountered. Interesting book describing the events faced by the reader came to life in peril many times during kattı.Gezileri color. By participating in battles and wars told a Mini locations. Egypt was the last place went for a stroll. He died after 1682. Evliya Celebi, even today, the importance of these trips is the product of work with the Travelogues. Evliya Celebi Travelogues [edit] Travelogue (سياحت نامه) 17 by Evliya Celebi century, written in a very famous book of travel. Consists of 10 volumes. Events followed a realistic eye simple and clear from time to time in the fantastic narrative written as the public understands phrases used in a lot of people still understand. Evliya Celebi Seen around in places with their travel book describes the view. Evliya Celebi 10 volumes Seyahatnâme'si towns that have seen and traveled all about the very important information. Work on this aspect of Turkish culture and has an important place in terms of travel literature.

Kutahyada-yapilan-evliya-celebi-heykeli-torenle-acildi-IHA-20110324A240313C-01
Bakınız

Şablon:EÇSbakınız d


Osmanlıların ülkelere ve halklara formel bakışı veya Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
</p>
Evliya Celebi - Evliya Çelebi
Evliyâ Çelebi - Katip Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı

Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi
Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Seyahatnâme (Evliya Çelebi)
Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Resimler
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler
Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler

Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler
Evliya Çelebi/Türkiye
Evliya Çelebi/Türk dili
Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/Dua ve salavatı - EÇS/1/16
Evliya Çelebi/Rüyası
Evliya Çelebi/Girişi
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

EÇS/Tarihçiliği,tarihçi, Savaş muhabiri, Hakkak, Kuyumcu, Etimolog, Sosyolog, Etnograf, Tarihçi, Mizahçı, Gizli bilimci, Gurme, Mimar, Din adamı, Elçi, Arabulucu, Tıpçı, Asker, Vak'anüvist , Halkın tarihçisi, Binlerce kişiyle beraber, Olayları anlatır, bizim tarihçilerimiz kronolojik , Evliya Çelebi kişileri anlatıyor. Bizim teknoloji kullandığımızı anlatır, bağlı kurşun, İskender Pala (Okullarda poster yok,Evliya Çelebi eseri okurlarda yok,Kısa bir Tuna yolculuğu film olabilir, BBC'de İbn-i Batuta seyahatnamesi belgeseli yaptı, , Caroline Finkel Adamlar oturup sempozyum yapıyor, bu ise atla güzergahını geziyor , Seyit Ali Kahraman , İbni batuta şehir tarihleri tasviri yok, kaleleri adımlamış, Sponsorları paşalar, Krallar sponsor, Eli açık birisi,elindekileri de dağıtıyor.Paşaların hepsini tanıyor.Özi yi tek analatan tarihçi,Tarihi ete kemiğe büründürüp anlatıyor. Kösedir, ama sakallı tasvir edilir.Beni matruş görünce bana bu hoca değil dediler, , Çocuk yüzlü, Evlenmemiş,Kaza geçirdiğinden evlenmemiş, kullandığı ilaçları bile çekinmeden yazar, Evliya Çelebi insandır, insanlığı zafiyetleri anlatır, espirilidir. Bir kavgada "Kimin arabasına binersem , onun düdüğünü çalarım" der,
Feridun Emecen İÜ adetler muhteşem
Tasvir yasak ama Evliya da o devirde resimli kitaplardan bahseder....
Kronolojiyr bağlıyız, ama izinden çıkmıyoruz . Antik atarihten bilgiler veriyor. Girit halkı kimlerden oluşur? Ahlat güzel anlatılır, Ahlat neden harab olur, hukuksuzluktan yıkıldı. Manavgattan fena bahsediyor, kandırıldığından, istanbul sosyetesini anlatır, Halkın dili, kelimeleri verir, Yemek kelimeleri, küfürleri veriyor, muzip biri. Gençler bundan daha iyi bir kitap okulayamaz,
Viyanayı anlatırken, mora patlıcanı gibi burunu var,
Himmet Erenler
Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri
UNESCO

Çok garip bir olay :
Evliya Çelebi ile ilgili çalışmalar Yenişehir ilçemizde Yenişehir İÖO bünyesinde 2010 yılında başladı ve ne enteresandır ki 2011 yılı UNESCO tarafından 2011 Evliya Çelebi Yılı olarak ilan edildi. - Nedendir? dediğimizde bir bilen : - HİMMET ERENLER!!!! dedi. Ben de dedim ki;- erenler nere, bizde ermek nere? Dediki sizi kastetmiyorum. eee yani adı üzerine evliya ile uğraşıyorsunuz abi... dedi . Yani, bu yaptığınız erenlerin hoşuna gidiyor..

Not:Evliya Çelebi bir erendir. Yani Evliyadır. Evliya kelimesi ise Veli veya Velî kelimesinin cem'i olup Veliler yani Erenler yani Baba Erenler(Büyük Erenler) demektir.
Eyüp Sabri Kartal
İşte bu konuşma sırasında gelen yazı:

Konu : Evliya Çelebi 400.yıl Etkinlikleri.

İlgi : Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 08.02.2011 tarihli ve 876 sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan Türk Dil Kurumunun 17.01.2011 tarih ve 413 sayılı yazısında; Avrupa Konseyi Evliya Çelebi'yi "21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli 20 Kişiden Biri" olarak ilan ettiği, Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nun ise anma yıldönümleri programı kapsamında doğumunun 400. yıldönümü olmasından dolayı 2011 yılını Evliya Çelebi'ye ayırdığı bildirilmiştir.

Başta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşlarınca gerçekleştirilecek etkinliklerin tüm Türkiye'de tekrara düşmeden ve eşgüdüm içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Kurumunuzca Kaymakamlığımız bünyesinde "Evliya Çelebi 400 Etkinlikleri çerçevesinde yapmayı düşündüğünüz organizasyonların 23.02.2011 tarihine kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Şablon:EÇS

Bakınız

The intimate Life of an Ottoman Statesman (Evliya Celebi)
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı
Evliyâ Çelebi
Evliya Çelebi etkinlikleri sempozyumla başladı


Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi

Evliya Çelebi/Resimleri
Evliya Çelebi/Video
Evliya Çelebi/Animasyon
Evliya Çelebi/VP
Evliya Çelebi/WP
Evliya Çelebi/Sözler

Evliya Çelebi/Hayatı

Evliya Çelebi/Yenişehir

Evliya Çelebi/Proğramlar
Evliya Çelebi/Sempozyumları
Evliya Çelebi/Konferansları
Evliya Çelebi/Seminerleri
Evliya Çelebi/Tebliğleri
Evliya Çelebi/Sunuları
Evliya Çelebi/Tiyatroları
Evliya Çelebi/Orotoryoları
Evliya Çelebi/Piyesleri
Evliya Çelebi/Müzikalleri
Evliya Çelebi/Baleleri

Evliya Çelebi/Olağanüstülükler
--- Evliya Çelebi ve Kavimler
Evliya Çelebi/Tatarlar

Evliya Çelebi ve Ülkeler

Evliya Çelebi/Türkiye

Evliya Çelebi ve Bölgeler
Evliya Çelebi/Rumeli
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Çelebi ve Vilayetler
Evliya Çelebi/Mersin
Evliya Çelebi/İstanbul

Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Evliya Çelebi/Seyahatnamesi 1. Kitap
Evliya Çelebi/
Evliya Çelebi/

Evliya Celebi
Evliya Çelebi

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi
Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Dosya:Seyahatname 7 kitap.jpg

Seyahatname (سياحت نامه), Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur.

Gerçekçi br gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmış, yine halkın anlayacağı deyimler çokça kullanılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatnâme'sinde gezip gördüğü yerleri kendi üslûbu ile anlatmaktadır. Evliya Çelebi'nin on ciltlik Seyahatnâme'si, bütün görmüş ve gezmiş olduğu memleketler hakkında oldukça önemli bilgiler içermektedir. Eser bu yönden Türk Kültür tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi Seyahatname Ciltler Edit

Seyahatine dair bıraktığı 10 ciltlik Seyahatname’nin konuları şu şekildedir:

he:סיאחת נאמה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki