FANDOM


Güve, kanatlı, havada uçuşan, besinlerimize ve yiyeceğimize zarar veren bir böcek türüdür. Güve kelebeğe benzer ve kanatları üzeri pullarla kaplıdır, boyları küçük genellikle 1cm zor bulur. Güve insan ve hayvanı ısırmaz ve insan kanını besin olarak kullanmaz. Güvenin zararları sadece besinlere ve eşyalarımızadır.

Güve yapısal olarak çok ufak bir böcektir. Görünüş olarak kelebeğe çok benzetilir. Fakat güveyi kelebekten ayıran bazı özellikleri vardır. Kelebeğin kanatları tüysüzdür ve renkleri çok canlıdır. Güvenin renkleri ise öyle değildir. Güvenin kanatlarında çok sayıda tüy vardır yani pamuksu bir şekildedir. Rengi ise kelebeğe oranla çok daha mat olan ve soluk bir şekildedir. Güvenin baş kısmında 1 çift antenleri bulunur. Bunun sayesinde besinin yerini çok rahat bululur ve kendi türleri arasında iletişimini sağlar. Güvelerde radar sisteminden daha güçlü bir sistem vardır bu sistem sayesinde kendini dış etkilerden korur. Güvelerin birçok türü vardır her güvenin kendine has bir beslenmesi ve özelliği vardır. Bazı güveler bitkisel beslenirken bazıları ise hayvansal besinler ile beslenirler. İnsanların en çok karşılaştıkları ve insanlara en çok zarar veren güveler; elbise güvesi, tahıl güvesi, deri güvesi, odun güvesi…vb birçok güve çeşidi insanlara farklı şekillerde zarar verir. Elbise güvesi sadece insanların elbiselerine ve giyeceklerine zarar verirken tahıl güvesi de insanların besin kaynaklarına zarar verir. Güveler sıcak havaları seven canlılardır. Bu hayvanlar aşırı sıcakta ve soğuk mevsimlerde kendine bir koza örerler ve bu koza içinde saklanırlar. Güveler farklı boylarda ve farklı yapılarda olabilirler. Buda güvenin türüne ve beslenmesine bağlı olarak değişir. Güveler genel olarak küçük yapılıdırlar ve boyları 5mm ile 2cm arası değişir. Bunlar gündüzleri kenar kuytu kısımlarda dinlenerek zaman geçirirler fakat geceleri ise aktif olup hem beslenirler hem de yer değiştirirler. Güveler beslenmek için insanlardan ve hayvanlardan kan emmez bu bakımdan insanlara saldırmaz ve insanlar üzerinde bulunmaz. Güveler beslenmesini tamamladıktan sonra yumurta bırakmaya çekilir. Öncelikle bulunduğu ortamda kenar kuytu kısımlarda ve ışık almayan kuytu bölgelerde bir pupa örer ve bu pupa içine yumurtasını bırakır. Elbise güveleri genellikle kullanılmayan elbiselerin dikiş aralarına, yaka altına ve elbisenin devrik ve kıvrılmış kısımlarına yumurtasını bırakır. Halı güvesi ve tahıl güvesi de bulunduğu ortama bağlı olarak farklı yerlere yumurtasını bırakır. Güveler eşyalara ve gıda maddelerine zarar verirken gıdalarda kalan salyaları, dışkıları ve üzerinden dökülen atıklar ile insanlara birçok mikroplar bulaşabilir. Bu nedenden dolayı güveler ile mücadele etmek gerekir. Güve ile mücadelede güvenin türüne bağlı olarak farklı şekillerde yapılır. Bir elbise güvesi ile bir tahıl güvesi için aynı ilaçlar kullanılmaz.

Pulkanatlılar Lepidoptera takımına bağlı bazı küçük gece kelebekleri ve kurtçuklarına verilen genel ad. Kanatları uzun, dar ve kenarları saçak gibi tüylüdür. Gündüzleri giyim dolaplarında, kiler ve depolarda saklanarak gece veya alaca karanlıkta faaliyet gösterirler. gündüz gardroptan p alto alınırken rahatsız edildiğinden, kanat çırparak havalanan küçücük kelebek elbise güvesinden başka bir şey değildir. En küçüklerinin boyu 5 milimetre kadardır. En büyüklerinin kanat açıklığı 2,5 santimetreye ulaşır.

Bu kelebeklerin larva denen küçük tırtılları ölü böcek, deri, yapağı, yünlü kumaşları yediklerinden büyük zararlara yol açarlar. un, makarna, buğday, zeytin, fındık, kuru üzüm yiyen çeşitleri de vardır. Buğday güvesi, buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi bitkilerin tanelerini oyarak ziyan verir. Ergin kelebeklerin hortumları kısa ve körelmiş olduğundan bir şey yemezler. Yalnız üremeyi sağlarlar.

Pupa devresinden çıkar çıkmaz eşleşerek dişiler birkaç dakika sonra yumurtlamaya başlarlar. Zararlı olanlar güve olarak bilinen kurtçuklardır. Dişiler bilhassa mayıs ve haziran aylarında yumurtalarını kürk, elbise ve halıların arasına bırakır. Yumurtadan çıkan kurtçuklar, güçlü çeneleri ile kumaş, halı ve kürkleri tahrip etmekle kalmayıp, bunların parça ve liflerinden kendilerine bir kılıf örer. Gizlendikleri bu kılıfı gittikleri yere beraberlerinde sürüklerler.

Halı güvesinin kılıf örme adeti yoktur. Buna karşılık halının içinde rahat geçeceği tüneller açar. Larva devresinden sonra kurtçuklar kendi salgı ve barındığı ortamın liflerinden koza örerek içinde pupa dönemini geçirirler. Koza içinde metamorfoza değişim uğrayarak pupa devresi sonunda kozadan kanatlı kelebek şeklinde çıkarlar. büyüteçle incelendiğinde kürk güvesinin kahvemsi- sarı kanatlarının üstünde siyah benekler görülür. Halı güvelerinin sarımsı- beyaz kanatlarının ucunda birer gri leke

bulunur. Kahvemsi- Sarı saman renginde kanatlı elbise güvesi beneksizdir. Elbise güveleri uygun şartlarda yılda 3-4 döl verebilirler. Bir dişi her defasında 100 kadar yumurta bırakır. Bir yılda üreyen nesli, 40 kg kadar yünlü kumaşı yiyip tahrip edebilir. avrupa ve Amerikada yaşayan elbise güveleri yılda iki döl verirler. Bazan kış mevsiminde bile sıcak odalarda güvelere rastlamak mümkündür.

Yıllarca önce bazı kişiler Amerikan kaktüsünün tohumlarını Avustralyaya getirip ektiler. Fakat bu kaktüs kısa zamanda afet haline dönüştü. Binlerce dönümlük kurak alanları bir anda kaplayıverdi. Kaktüs güvesi imdada yetişmeseydi bu afetin önüne belki de geçilemeyecekti. 1925te Arjantinden 2750 kaktüs güvesi yumurtası Avustralyaya gönderildi. Yumurtalardan çıkan tırtıllar, kaktüsleri kemirerek kısa zamanda kaktüs istilasını önlediler


Bazı güve türlerinin larvaları yünlülere, kürklere vb zarar verir Bu larvalar yağ, ter gibi maddelerin bulaştığı yapay ya da bitkisel elyaftan dokunmuş kumaşları da yer Ayrıca buğday ya da tahıl güvesi ( Tinea granella ) buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi bitkilerin tanelerini oyar Dış kabuğunu bırakır Elbise güvesi ( Tineola biselliella ) Tineidae familyasının en zararlı türüdür Güve pupa evresinden çıkan soluk sarı renkli erişkinleri hemen çiftleşir ve dişileri birkaç dakika sonra yumurtlamaya başlar Güve yumurtalarını genellikle yünlü eşyalar üzerine bırakılır Elbise güveleri uygun koşullarda yılda 3 - 4 kuşak geliştirebilir Bir dişinin ortalama 100 yumurta bıraktığı kabul edilirse, bir yılda verdiği döllerin 40kg yünlü kumaşı yiyebileceği hesaplanmıştır Güve kanatlı kelebeğe benzer bir böcektir Güvenin boyu 5-10mm arasında değişir Güvenin başında 1 çift anten bulunur Güvenin antenleri tırtıllı ve kalındır Güve beslenmek için bulunduğu ortamda ne varsa onunla beslenir Güve insan ve hayvanları ısırmaz, kan emmez Güve tahıl ve büyük depolarda çok sık rastlanır bir böcektir Güvede çok mükemmel bir radar sistemi bulunur Güve asıl düşmanı olan yarasadan bu sayede kurtulmayı başarır Güve yarasanın çığlıklarını çok uzaklardan algılayabilir Güve yarasanın çığlıklarının tam ters yönüne doğru zig-zaglar yaparak kaçar Güve ışığa hassas bir canlıdır Güve gündüz pasif gece aktif olarak beslenir Güve yaşadığı ve beslendiği alana bağlı olarak farklı isimlerle adlandırılır


Halı güvesi Halı güvesi eşyaları kemirerek zarar verir Halı böceği kumaş, deri koltuk, kürk vb eşyalar arasında yuva yapar Elbise yaka altı, halı kenarı, elbiselerin bacak altına yumurta bırakır Güve yumurtalarını etrafına koza örerek saklar Güve uzun zaman açlık ve susuzluğa dayanabilir

Tahıl güvesi Tahıl güvesi tahıllarla beslenir Tahıl güvesi adını bu yüzden almıştır Tahıl güvesi tahılların tanesini yer, dış kabuğunu dışarıya atar Tahıl güvesi yumurtalarını buralara bırakarak çoğalır Tahıl güvesine tahıl ambarlarında çok rastlamak mümkündür

Deri güvesi Deri güvesi özellikle derileri kemirerek beslenir Deri güvesi deri depolarında sık rastlanan bir güve türüdür Deri güvesi deri olan her şeyi kemirir Deri olan eşyalara ve nesnelere zarar verir

Odun güvesi Bu güve türü adından da anlaşıldığı gibi tahta, ahşap olan her nesnenin arasına yerleşir ve kemirir Güve insanı ısırmaz ve kan emmez Odun güvesi yumurtalarını mobilyaların eski, ezik ve yıpranmış çatlak yerlerine bırakır

Güve nasıl çoğalır? Güve yaşadığı alanın şartlarına bağlı olarak senede 5 veya 1 defa üreme ile çoğalabilir Güvenin etrafına koza örerek sakladığı yumurtalar 6-10 günde olgunlaşır ve güve larvaları çıkmaya başlar Soğuk olan havalarda güve yumurtalarının açılması uzun sürebilir Yumurtadan çıkan larvalar 1-1,5 ayda ancak ergin güve olur

Güve ilaçlaması nasıl olur? Güve ilaçlaması yapılacak olan ilaçlama güvenin türüne göre değişiklik gösterir Güve görüldüğünde hemen ilaçlama yapılmalıdır Güve hızlı üreme yapan bir haşeredir Güve tarlada açık arazide görülmüşse yâda güve oluşumu engellenecekse püskürtme ilaçlar kullanılmalıdır Güve iç alanlarda ise kokulu-kokusuz buharlama, sisleme yöntemi ile ilaçlama yapılmalıdır

Güve ilaçlamasını herkes yapabilir mi? Güve ilaçlamasını herkes yapamaz Güve hızla çoğalma yapan bir haşeredir Güve olması muhtemel olan tahıl ambarı, deri deposu vb yerlere ayda bir defa periyodik olarak ilaçlama yapılmalıdır Güve yumurtaları ilaçtan zarar görmeyeceğinden sık aralıklarla ilaçlama yapmak şarttır İlaçlama yapılmaz ise güve sürekli çoğalır ve ürün kalitesi düşer

Güve nasıl bir canlıdır? Güve kelebeğe benzeyen, mat renkli bir haşeredir Yünlü kıyafetlere, kürklere vb zarar verir Güve mat renklidir, bedeni sık tüylerle kaplıdır Bu larvalar yağ, ter gibi maddelerin bulaştığı yapay ya da bitkisel elyaftan dokunmuş kumaşları da yer Ayrıca buğday ya da tahıl güvesi ( Tinea granella ) buğday, çavdar, arpa ve yulaf gibi bitkilerin tanelerini oyar Güve yumurtalarını etrafına koza örerek saklar Belli sıcaklığa ulaşan yumurtalar, açılır ve larvalar çıkar

Güveden korunmak için ne yapılmalı? Güve eşyalara ve gıdalara zarar veren bir böcek türüdür Sürekli giyilmeyen giysiler saklanırken iyi korunmalı, nemli yerlerde saklanmamalıdır Tavan arası ve merdiven arasında saklanan kıyafet ve eşyalar arasında güve olma ihtimali büyüktür Güve olmaması için iç alanlarınızı ilaçlama yaptırmanız gerekir Tahıl güvesinden korunmak için kuru gıdalar havalandırılmalı, alan ilaçlama yaptırılmalıdır Güveler uzun süre koza içerisinde saklanabilir

Güve için hangi ilaçlar kullanılmalıdır? Güve ilaçlamasında kullanılan ilaçlar kokulu, kokusuz ve sıvı ilaçlar olmalıdır Jel tarzı ilaçlar güvenin ölmesinde etkili olmaz Kokulu-kokusuz yapılan ilaçlama güvenin anında ölmesini sağlar

Güvenin kaç türü bulunur? Güvenin pek çok türü bulunmaktadır Güve yaşadığı alana bağlı olarak değişik isimlerle anılır İnsanların en fazla karşılaştıkları güve türleri; odun güvesi, deri güvesi, elbise güvesi, tahıl güvesi, halı güvesi, mobilya güvesi vb güveler yakınımızda görebileceğimiz güve türleridir Güveden korunmak için periyodik olarak ilaçlama yaptırmalısınız

Güve tehlikelere karşı nasıl korunur? Güve çok gelişmiş, radar görevi yapan bir iç kulak yapısına sahiptir Güve düşmanı olan yarasa hayvanından bu şekilde korunabilir Güve yarasanın çığlıklarını çok uzak mesafelerden duyar ve sesin geldiği yönün ters yönüne doğru uçar ve kaçar Güve yarasaya yem olmaktan bu şekilde kurtulur

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] [[{{{2}}}#Şablon:Hayvan bilimi|{{{2}}}]] Kurtçuğu deri, yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılardan bir böcek.

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki