Wikia

Yeni Wiki

Gelir Getirici Projeler

62.295pages on
this wiki
Talk0

Alt ProjeEdit

YEREL GİRİŞİMLER ALT PROJEEdit

Alt-Projenin Konusu: Projenin adı “Sanat Akademisi”. Alt-Proje konusu ise Okul öncesi ve okul çağı çocuklara sanatsal(Resim, Heykel, Fotoğraf, Sanat Tarihi) alt yapılarını geliştirecek temel sanat eğitimi dersleri vermek.

Alt-Projenin Uygulama Yeri: Yenişehir Mersin

Alt-Projenin Amacı ve Gerekçesi: Alt-Projenin amacı iş yeri sahibi olmak ve maddi gelir elde etmek öncelikli olmak üzere okul öncesi ve okul çağı çocuklara sanatsal(Resim, Heykel, Fotoğraf, Sanat Tarihi) alt yapılarını geliştirecek temel sanat eğitimi dersleri vererek Kültürel yapıyı güçlendirmek. Alt-Projenin gerekçesi ise şehir merkezinde ikamet eden okul öncesi ve okul çağı çocuklara örgün eğitimde alma fırsatı bulamadıkları sanatsal ve kültürel gelişlerine katkıda bulunmak ve becerilerini geliştirmek.

Alt-Projenin Ürün Çeşitleri ve Miktarı: Sanat Akademisi Projesinin ilk aşamasında resim heykel, fotoğraf ve sanat tarihi dersleri verilecek.

Alt-Projenin Uygulama Aşamaları: Eğitim 2 aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada aldığım eğitimdeki yeterli olduğum sanat disiplinleri resim heykel, fotoğraf ve sanat tarihi gibi görsel sanatlar dersleri verilecek. 2.Aşamada ise öğrenci katılı sağlandığı takdirde dans, drama, sinema ve ritim gibi fonetik ve ritmik sanat eğitimi vermek hedeflenmekte. Bu sayede okul öncesi ve okul çağı çocuklara plastik, fonetik ve ritmik sanat disiplinleri eğitimi verilecek.

Alt-Projenin Gelir Gider Analizi: Alt projenin toplam bütçesi 14.990 TL. Fayda sahiplerinin Alt-Projeye faydası olmayacak. Alt-Proje için sraptan 14.990 TL talep edilecek. Alt-Projenin srap dışında bir desteği yok. Alt-Projenin yıllık işletme gideri 24.000 TL olacak. Aylık harcamalar 2.000 TL olacak : (Aylık gider: Kira: 500TL, Elektrik: 300TL, Su:200TL, Temizlik: 150 TL, İnternet:50 TL, Büro Giderleri:300 TL) İlk etapta hedeflenen 12 öğrenciden kişi başı 300 TL den toplam 3600 TL gelir elde edilirken net gelir 1600 TL olacak. Yıllık gider yıllık gelirden karşılanacak. Kuruluş aşamasında ki giderler için sraptan 14.990 TL talep ediliyor.

İhtiyaç gider listesiEdit

ALINACAK MALZEMENİN ADI ADET BİRİM FİYATI MALİYET (TL)

1. ŞÖVALE 12 35TL 420TL 2. TURNETLİ HEYKEL SEHPASI 12 50TL 600TL 3. RESİM ASKISI 6m 30TL 180TL 4. YÜKSEKLİK AYARLI TABURE 12 35TL 420TL 5. AHŞAP SANDALYE 38 25TL 950TL 6.ÖĞRETMEN MASASI 4 70TL 280TL 7.DÖNERLİ KOLTUK 4 100TL 400TL 8.12 KİŞİLİK MASA 2 100TL 200TL 9.19.İNC BİLGİSAYAR 1 1000TL 1000TL

10. DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 1 1000TL 1000TL 11. 9BTU KLİMA 6 400TL 2400TL 12. PROJEKSİYON MAKİNESİ 1 1500TL 1500TL 13. DİGİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ 12 150TL 1800TL 14. KİTAPLIK 12 150TL 1800TL 15. PARKE 12Om2 17TL 2040TL TOPLAM 14.990 TL

Alt-Projenin Sürdürebilirliğine ait Değerlendirmeler: Yörede Proje konusu için talebin çok olması, bu talebi karşılayacak kurum olmaması. Ayrıca projenin 2. aşamasında sadece), plastik(resim, heykel, fotoğraf) değil; teorik sanat dersleri (Sanat Tarihi, arkeoloji, mitoloji fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacaktır.

EK5Edit

T.C BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sosyal Riski Azaltma Projesi

EK-5


YEREL GİRİŞİMLER BİLEŞENİ – ALT PROJE BAŞVURU FORMU

1.BAŞVURULAN ALT-PROJE KATEGORİSİ Gelir Getirici Alt-Projeler

2.BAŞVURAN KİŞİ KURULUŞ İSMİ xxx

3.BAŞVURULAN BİRİM/KURULUŞ YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

4.BAŞVURU TARİHİ


5.ALT PROJENİN UYGULAMA YERİ YENİŞEHİR MERSİN

6.ALT-PROJENİN ADI VE KONUSU SANAT AKADEMİSİ, SANAT EĞİTİMİ

7.ALT-PROJENİN UYGULAMA SÜRESİ SÜRESİZ

8.VARSA ALT PROJE DANIŞMANLARININ İSİMLERİ YOK

9.PROJEDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VEYA KURULUŞLAR YOK

10.FAYDA SAHİBİ SAYISI 1 KİŞİ BU HANEDEKLİ TOPLAM NÜFUS 2 KİŞİ FAYDA SAHİBİ FORMLARI EKLİ Mİ? EVET

11. ALT-PROJENİN TOPLAM BÜTÇESİ 14.990 TL

12. FAYDA SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYE BİR KATKISI OLACAK MI? HAYIR

13. ALT-PROJE İÇİN SRAPTAN TALEP EDİLEN TOPLAM MİKTAR 14.990TL

14. ALT-PROJENİN İÇİN SRAP DIŞINDA BİR DESTEK KAYNAĞI VAR MI? HAYIR

15. ALT-PROJENİN YILLIK İŞLETME GİDERİ 24.000TL

16. ALT-PROJENİN UYGULADIĞINDA ELDE EDİLECEK ÜRÜNLER/SONUÇLAR/ÇIKTILAR 1.ÜRÜN ÇEŞİTLERİ Resim, heykel, fotoğraf ve sanat tarihi temel sanat eğitim dersleri 2. YILLIK ÜRETİM DEĞERİ Yıllık 12 Öğrenci ile başlayıp 36 öğrenci hedeflenmekte

3. AYLIK GELİR Öğrenci başına 300 TL ücret almak koşuluyla 12 öğrenci kaydında aylık 3600TL gelir elde edilecek.

17.ELDE EDİLECEK ÜRÜNÜN YÖREDE VEYA YÖRE DIŞINDA ALICILARI KİMLERDİR? ÜRÜNE TALEP MİKTARI NEDİR? Yöredeki okul öncesi ve okul çağındaki minimum 12 öğrencidir.

18. ALT-PROJEDE KULLANILACAK GİRDİLER/MALZEMELER NEREDEN, NE ZAMAN TEMİN EDİLECEK? 01.08.2010 tarihinde temin edilecek. Girdiler elektronik malzeme ve mobilyacı mağazalarından temin edilebilir.

19. ALT-PROJE İÇİN ÖNGÖRÜLEN BAŞLANGIÇ TARİHİ/ ZAMANI Eğitim takvimiyle paralel olarak başlayacağı için 01.09.2010 tarihinde başlanılacak

20. ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA BİLGİLER Yörede proje konusu için talebin olması, bu talebi karşılayacak kurum olamaması. Ayrıca projenin 2.aşamasında sadece plastik(resim, heykel, fotoğraf) ve teorik(sanat tarihi) değil fonetik(ritim) ve ritmik(dans, drama) derslerinde verilmesi ile tüm sanat disiplinlerinde eğitim vermeyi amaçlaması projenin sürekliliğini sağlayacak.

21. ALT-PROJE YÖRE İÇİN UYGUN MU? NEDEN? Alt-Proje yöre için çok uygun. Çünkü: yörede kültürel ve sanatsal yapı mevcut sanat eğitimi için talep var ama sanat akademisi gibi bir kuruluş yok

22.BAŞVURU SAHİPLERİNİN ALT-PROJEYİ YÜRÜTECEK BİLGİ/TECRÜBELERİ YETERLİ Mİ? DEĞİLSE, NE TÜR DESTEK İLE YÜRÜTEBİLİRLER? Projenin 1. aşaması için yeterli. Uludağ Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Heykel Ana Sanat Atölyesi Diplomalı. Ancak projenin 2. aşaması için eğitmenlere ihtiyaç duyulacak.
Around Wikia's network

Random Wiki