FANDOM


Müzik < Musiki <Bestekarlar< Türk Bestekarlar < Klasik Türk musikisi bestekârları

Bakınız

Şablon:Saadettinkaynak - [ d]


Saadettin Kaynak
Saadettin Kaynak/Besteleri

Dosya:Niçin baktın bana öyle

HÂFIZ SÂDEDDİN KAYNAK (1895-1961) Sâdeddin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da doğdu.Babası Fatih Câmii hocalarından Ali Alaeddin Efendi,annesi Havva Hanım'dır.İlk zamanlarında Hâfız Sâdeddin Bey olarak tanınmıştır.Bulunduğu semtte ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra ilâhiyat fakültesinden mezun oldu.Balkan Savaşı'nın çıktığı yıllarda (1912),"İlâhiyat Zabiti" olarak askerlik görevini yapmak üzere Diyarbakır'a gönderildi.Bu münasebetle Elazığ,Harput,Malatya,Mardin gibi illerimizi dolaştı.İstanbul'a döndükten sonra çalışmalarını kişisel çabası ile sürdürdü.Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra,o yıllarda adını duyurmuş bir sanatkâr olarak birkaç kez Çankaya Köşkü'ne çağrıldı.Atatürk'ün emri ileKur'an-ı Kerîm'in savaşla ilgili âyetleri üzerine ordu komutanlarına konferans verdi.

1926 yılında plâk doldurmak üzere Berlin'e,çeşitli tarihlerde Viyana,Paris ve Milano'ya gitti.Türkiye'de de plak doldurdu.1953 yılında Sultanahmed Câmii ikinci imamlığına tayin edilmişti.Beyin kanamasına bağlı olarak 1955'de sol tarafına felç geldi.Son yıllarının Kadıköy Koşuyolu'nda bulunan iki katlı evinde hasta olarak geçirdi.Bu sıralarda nota defterini her mûsıkî severin yararlanmasına açmıştı.Mûsıkîşinas dost ve arkadaşlarının ziyaretinden memnun olur,en yakın arkadaşlarının aramamasından yakınırdı.Hastalığı ağırlaşınca Haydarpaşa Numûne Hastahanesi'ne kaldırıldı.Nihayet 3 Şubat 1961'de burada öldü.4 Şubat 1961 Cumartesi günü Nuruosmaniye Câmii'nde kılınan cenaze namazından sonra,tekbir ve ilâhilerle Topkapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.Zehra Hanım'la evli olan Kaynak,dört çocuk babasıydı.

Sesinin güzelliği çok küçük yaşlarında çevresinin dikkatini çekerek ilk mûsıkî derslerine Hâfız Melek Efendi'den ilâhi meşk ederek başladı.Bununla yetinmeyerek,o zamanlar Darüşşafaka'da műsıkî öğretmeni olan Kâzım Uz'dan yararlandı.Daha sonra Şeyh Cemal Efendi'ye devam ederekDurak,İlâhi ve dört-beş fasıl meşk etti.Kendi ifadesine göre bu hocasından geçtiği ilk eser Tab'i Mustafa Efendi'nin Bayati makamındaki Ağır Semaisiymiş.Hattat ve neyzen Emin Efendi'den de yararlanmıştır.Başlangıçta nota bilmeyen,bestelerini başkalarının notaya aldığı Kaynak,sonraları eserlerini bizzat notaya alacak kadar nota öğrendi.Kimseden ders almadan ,önce bildiği eserleri notaya alarak geliştirdi.Bütün bunlardan da anlaşılacağı gibi,düzenli bir mûsıkî eğitimi görmemesine rağmen mevcut kabiliyetini kullanarak bu sanatta ilerlemeyi başardı.Her ne kadar plâklar doldurmuş,şarkılar ve gazeller okumuş bir kimseyse de Sâdeddin Kaynak'ı bir ses sanatkârı olarak düşünmek doğru değildir.Onun Türk Műsıkîsi'ndeki yeri bestekârlığıdır.

Sâdeddin kaynak bestekârlığa,1926 yılında Berlin'e giderken yol arkadaşı olan "Hicran-ı elem....." sözleri ile başlayan bir şiirini Hüzzam makamından besteleyerek başladı.Eserleri hakkında bir değerlendirme yapmadan önce,onun bestekârlığını birkaç yönden ele almak ve incelemek gerekir.Çünkü,hakkında en çok tenkide neden olan film şarkıları bestekârlığının elbette bir gerekçesi vardı.

Kaynak,mûsıkîmizin ustalarının henüz hayatta bulunduğu yıllarda geleneklere bağlı sanatkârlardan ders alarak bu sanatın içine girmiş,yeteneği ve merakı ile bilgisini giderek geliştirmişti.Bu nedenle mûsıkîmizdeki beste formlarının geleneklerine uymuş,büyük-küçük her formda gerçekten sanatlı ve güzel eserler vermiştir.Bu eserlerinden çok film şarkılarının üne kavuşması Kaynak için bir talihsizlik olmuştur.O halde bu film şarkılarını ileri sürerek,bugünkü yoz mûsıkîye zemin hazırladığını söylemek bir ölçüde büyük haksızlık olur.

Bunu toplumsal gelişmelerde ,geniş halk kitlelerinin műsıkî zevkinin basite kaymasında aramak gerekir.Ayrıca sinema sanatı gibi hem göze,hem de kulağa seslenen bir olayın etkisi yabana atılacak gibi değildir.Kaldı ki o yıllarda "Kanto" ve benzeri mûsıkî akımları vardı ve "Arabesk" denen yoz müzik büyük ilgi görüyordu,Kaynak,buna da hiç itibar etmemiştir.

İkinci olarak doğu illerimizde vatanî görevini yaparken,çok zengin ve renkli folklorik özelliği olan bu yörelerde incelemeler yapmıştı.Halk Mûsıkîmizin bölgesel motiflerini derinlemesine incelemiş,bu motifleri sanatkâr benliğinde yoğurarak bir form ortaya koymuş,şarkı ile türkü arası bir özellik taşıyan üslûbunu eserlerinde ustalıkla kullanmıştır.O yörelerin özelliği olan uzun havaları ve Hoyrat ezgilerini bazen ritmli,bazan resitatif olarak pek çok eserine yansıtmıştır.Bu gibi eserleri bestelerken yine bu yörelerde çok kullanılan Hüseyni,Gerdaniye,Muhayyer gibi makamları seçmiş,çoğuna "Dağî"özellik vermiştir.Güneş,Fırat,Gurbet Mektubu(Göresin mi geldi beni meleğim ?), Ağlarım çağlar gibi,Batan gün kana benziyor,Bağrıma taş basaydım v.b. eserlerinde bütün yansımalarını,renk ve kokularını bulmak mümkündür.

Filmcilik o yıllarda Avrupa ve Amerika'da hızla ilerlemiş,pek çok dünya klasiği filme alınmış ve müzikaller çok moda olmuştu.Ülkemizde de buna karşı bir heves başlamıştı.II.Dünya Savaşı çıkınca hem bu endüstri durdu,hem de çevrilmiş olan filmler gelmez oldu.İşte bu sıralarda Mısır'da bu tür filmlerin çok kötü kopyaları yapılıyor,ucuz fiyatla Türkiye piyasasına sürülüyordu.Bu arada dublaj sanatı gelişerek filmler türkçeleştirildiğinden filmlerin müziğinin de türkçeleştirilmesi uygun görülmüştü.Sâdeddin kaynak bu ihtiyaçtan yola çıkarak Seksen beş Arap filmini ayrıca Allah'ın Cenneti,Kahveci Güzeli,Yavuz Sultan Selim ağlıyor gibi Türk filmlerini de seslendirdi.Bu gibi filmlerin orijinalinde müzikli bölümlerin süresi çok uzundu;bizim beste şekillerimiz bu süreye yetmiyordu.Ayrıca eserlerin sözleri filmin konusu ile ilgili olmalıydı.Böylece Vecdi Bingöl devreye girerek eserlerin sözleri ona sipariş edildi.Bol aranağmeli,usűl ve makam geçkili,geleneksel beste şekillerine benzemeyen yepyeni bir form olan film müziği bestekârlığı doğmuş oldu.Seslendirdiği ilk film "Leyla ile Mecnun" dur. Bütün bu noktalar ve bu gerçekler gözönüne alınacak olursa,Sâdeddin Kaynak'ı üç açıdan incelemek gerekir;

Birinci açıdan,bestekârlık geleneklerimize bağlı olarak büyük ve küçük formlarda eserler veren büyük bir bestekârdır.

İkinci yönden,halk mûsıkîmizin geleneksel şekillerini,sanat műsıkîmizin duyuş ve anlayışı ile yorumlayan bir sanatkâr olarak dikkati çeker.

Üçüncü yönden ise,bazı zorunluluklar ve ihtiyaçtan ileri gelen film müziği bestekârı olarak görünmesidir.

Bazı revülerin müzikli bölümlerini de bestelemiştir.Dinî mûsıkî eserleri de vardır.İlâhi bestekârlığında da başarılıdır.Çok verimli bir bestekâr olmasına rağmen eserlerinin tam bir listesi yoktur.

O günler olduğu gibi bugün de çok popüler olan Kaynak,tek başına ve Hafız Kemal Efendi ile plak doldurmuştur.Plağa okuduğu ilk eser Mustafa İzzet Efendi'nin Bayati makamındaki Durak'ıdır.Eserlerinin çoğu plaklara okunmuş;Münir Nureddin Selçuk,Safiye Ayla,ve Müzeyyen Senar'ın seslendirdiği eserleri satış rekorları kırmıştır.Zaten kendisi de bu sanatkârları Sever,bu sanatkârların okumasını istermiş.Bilinen eserlerinin 5 ilâhi,3 gazel Plağı,2 beste,1 marş bestesi ile şarkı,türkü,fantezi ve film müziği eserleri olarak

Yüzseksen eserden meydana geldiği söylenir.

Mûsıkîmize büyük hizmeti geçmiş bu değerli insanı saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Hazırlayan:Tâhir Aydoğdu

HÂFIZ SÂDEDDİN KAYNAK ESERLERİ Edit

 • Makam Form Eserin Adı Usul
 • Marş Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
 • Fantezi Yolcuyum durmak olmaz
 • Acem Aşiran Şarkı Bulutlar kokunu getirir bana Düyek
 • Acem Aşiran Şarkı Daha sevdamı açarken seveli Aksak
 • Acem Aşiran Şarkı Gam çekme gönül nolsa baharın sonu yazdır Curcuna
 • Acem Aşiran Fantezi Güzel kız Semai
 • Acem Aşiran Beste Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı Lenk Fahte
 • Acem Aşiran Fantezi Nideyim bilmem elinden senin feryad edeyi Sofyan
 • Acem Aşiran Fantezi Gönül sana tapalı Sofyan
 • Acem Aşiran Şarkı Gönül seni ayık bulsam Düyek
 • Acem Aşiran Şarkı Bu hal zuhur etmesin bir daha Düyek
 • Acem Kürdi Fantezi Söyleyin nerde o göz nuru gönül sevgisi yar Düyek
 • Bayati–Araban–Buselik Şarkı Beyaz göğsün bana karşı açma beni öldürür Curcuna
 • B*ayati Şarkı Bir gözyaşının incileşip aktığı andı Sengin Semai
 • Bayati Türkü Gemim gidiyor baştan yelkenleri kumaştan Düyek
 • Bayati İlahi Ruhuma sunduğun mukaddes günah
 • Bayati Şarkı Ümid yolu ümid yolu serab mı Düyek
 • Bayati Şarkı Her sinede bir gam gelen ağlar giden ağlar Ağır Aksak
 • Bayati Şarkı Aşkın fecri yükseldi müjdeler olsun gönül Düyek
 • Bayati Araban Fantezi Geldi bir hale gönül Curcuna
 • Bayati Araban Şarkı Gonca idik gül olduk Sofyan
 • Bayati Araban Fantezi Kalbin yine niçin küstü Düyek
 • Bayati Araban Şarkı Ömrümün neşesiz geçti baharı Aksak

Bayati Araban Türkü Rumeli'nin dağı taşı hazin ağlıyor Aksak Bestenigar Şarkı Çiçekten nağmeden bir deste bağlar Curcuna Bestenigar Şarkı Ey gönül bu derde düştün derdinin dermanı Düyek Bestenigar Şarkı Söyle git ağlanacak halini dildara gönül Sofyan Bûselik Fantezi Seviyorum seni kalbimin üstünde eğildim Düyek Evc Türkü Ela gözlerini sevdiğim dilber Düyek Evc Şarkı Doğuyor ömrüme bir yirmisekiz yaş güneşi Düyek Evcara Şarkı Göklere yeşil gözlerinin Evcara Şarkı Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim Düyek Gerdaniye Şarkı Gözler mavi yüz penbe Gerdaniye Şarkı Yar ayrılık yaktı beni Sofyan Gerdaniye Şarkı Zeyneb'im uçtu gitti Sofyan Gerdaniye–Bûselik Fantezi Saçlarıma ak düştü sana ad bulamadım Sofyan Gülizâr Türkü Bağrıma taş basaydım basaydım da susaydım Sofyan Gülizâr Türkü Tutam yar elinden tutam Curcuna Hicaz Fantezi Açılırsın güzelim Aksak Hicaz Türkü Bana yardan vazgeç derler Aksak Hicaz Fantezi Ben ağlarım eller güler bu da başa gelecekmi Düyek Hicaz Fantezi Ben bir garip kuşum yurdum yuvam yok Raks Aksağı Hicaz Şarkı Benim gönlüm bütün sevmek bütün duymak Curcuna Hicaz Fantezi Bu yerler ne füsun–kardır Düyek Hicaz Şarkı Bülbüller gibi çiler Sofyan Hicaz Şarkı Dertli dolab Semai Hicaz Türkü Ela gözlerine kurban olduğum Düyek Hicaz Şarkı Ey şanlı beldenin kahraman kızı Düyek Hicaz Fantezi Gel sevgilim gel geçmiyor sensiz hayat Hicaz İlahi Gelin ey aşıklar Allah diyelim Hicaz Şarkı Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim Düyek Hicaz Türkü Hazan ile geçti gülşen–ı bustan Curcuna Hicaz Türkü Kahraman Türk anası hey memesiz Fadime Aksak Hicaz Şarkı Muhabbet bağına girdim bu gece Sofyan Hicaz Şarkı Senelerden beri hasret çekerek yare gönül Aksak Hicaz Şarkı Ümidlerim hep kırıldı Düyek Hicaz Türkü Yeşil gözlerini ufkuma ger ki Curcuna Hicaz Fantezi Enginde yavaş yavaş günün minesi soldu Düyek Hicaz Fantezi Tel tel taradım zülfünü Aksak Hicaz Türkü Benim yarim gelişinden bellidir Raks Aksağı Hicaz Şarkı Açıldı gül figan etmekte bülbül nev–bahar oldu Aksak Hicaz–Aşîran İlahi Ey menba–ı cuy–bar–ı rahmet Hicazkar Fantezi Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir Düyek Hicazkar Şarkı Bugün mutlu günümüz bayram oldu günümü Curcuna Hicazkar Fantezi Çiçeklerin gülüyor sevincinden Düyek Hicazkar Şarkı Günlerce durmadan coşar ararım Türk Aksağı Hicazkar Fantezi Hey pınar derin pınar Sofyan Hicazkar Şarkı Leyla aceb neden ses vermiyor feryadıma Düyek Hicazkar Şarkı Sarsam seni gönlümce güzel bahtıma kansa Sofyan Hicazkar Şarkı Yücelerden nazlı nazlı süzülen ay Sofyan Hicazkar Şarkı Yüzün güllerden ince sesin bülbüllerden tatlı Düyek Hicazkar Şarkı Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın Düyek Hüseyni Türkü Ağlarım çağlar gibi Curcuna Hüseyni Türkü Ay doğarken gecelerde Düyek Hüseyni Şarkı Ayrılık yıldönümü kalbime yadın doluyor Nim Sofyan Hüseyni Şarkı Ben bir çoban kızıyım Oynak Hüseyni Şarkı Bingöl'lerden süzülürsün inersin Nim Sofyan Hüseyni Şarkı Bir yanık ozanım gönüldür sazım Düyek Hüseyni Şarkı Esmer bugün ağlamış Curcuna Hüseyni Şarkı Fırat kenarının ince dumanı Curcuna Hüseyni Şarkı Gönül civan ister boylu boyunca Sofyan Hüseyni Türkü Göresin mi geldi beni meleğim Aksak Hüseyni Şarkı Gözler var anam gözler var Düyek Hüseyni Şarkı Güneş yüzlü sünbül var Aksak Hüseyni Şarkı Hasret kavuşturan geliyor Düyek Hüseyni Türkü Haticem saçlarını dalga dalga taratmış Sofyan Hüseyni Şarkı Karşı dağdan uçan turna Nim Sofyan Hüseyni Türkü Keklik dağlarda çağılar Sofyan Hüseyni Türkü Manastır Hüseyni Türkü Senin yazın kışa benzer bir sevdalı başa ben Curcuna Hüseyni Şarkı Sinede bir gönül var Aksak Hüseyni Türkü Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor Aksak Hüseyni Şarkı Yavuz Ali kükredi acı bir nara attı Aksak Hüseyni Türkü Yüce dağ başında yatmış uyumuş Aksak Hüseyni Türkü Zeynebim uçtu gitti nazlı bir kuştu gitti Düyek Hüseyni Şarkı Bağrıma taş basaydım Düyek Hüzzam Şarkı Artık bu bahçede Aksak Hüzzam Şarkı Aşkın beni durmaz yakar Düyek Hüzzam Şarkı Batarken ufukta bu akşam güneşi Sofyan Hüzzam Şarkı Beklerim hergün bu sahillerde mahzun böyle Devr–i Hindi Hüzzam Şarkı Bir yer ki sabah olmayacaktır adı gönlüm Devr–i Hindi Hüzzam Fantezi Çıkar yücelerden haber sorarım Curcuna Hüzzam Şarkı Çok aradım ruhuma eş olacak kızı Semai Hüzzam Şarkı Erzurum'da bağ olmaz Aksak Hüzzam Fantezi Gönül derdlerin biter Düyek Hüzzam Şarkı Gözlerinden içti gönlüm neşeyi Düyek Hüzzam Fantezi Güzel terk etme beni Nim Sofyan Hüzzam Şarkı Hicran–u elem sine–ı pür–hunumu dağlar Devr–i Hindi Hüzzam Şarkı Kalbim kanıyor durmadan Curcuna Hüzzam Şarkı Leylakların hayali salkımların emeli Curcuna Hüzzam Şarkı Meğer çok sevilenler birgün unutulurmuş Curcuna Hüzzam Fantezi Mehtablı gecelerde biz sahile inerdik Devr–i Hindi Hüzzam Şarkı Ne hazindi o akşam bırakıp gittin beni Aksak Hüzzam Şarkı O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Aksak Hüzzam Şarkı O siyah gözlerini bir daha olsun göreyim Aksak Hüzzam Şarkı Saatlerce başbaşa kaldığımız geceler Curcuna Hüzzam Fantezi Sevgi ne demek bilmem gönlümce bir bilen Düyek Hüzzam Şarkı Söyle zalim nerdesin Aksak Hüzzam Şarkı Sular gibi akar çağlar Aksak Hüzzam Şarkı Uzaktan merhaba olmaz Düyek Hüzzam Şarkı Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla ben Düyek Hüzzam Fantezi Gönlüm seher yeli gibi daldal dala esem diy Aksak Hüzzam İlahi Alma tenden canımı aman Allah'ım aman Düyek Isfahan Şarkı Fariğ olmam eylesen yüzbin cefa sevdim seni Düyek Karcığar Türkü Ağlarım çağlar gibi Karcığar Şarkı Dağları hep kar aldı gülleri hep har aldı Aksak Karcığar Şarkı Gam çekme gönül nolsa baharın sonu yazdır Sofyan Karcığar Türkü Gece gündüz uyku girmez gözüme Düyek Karcığar Türkü Kara bulutları kaldır aradan Aksak Karcığar Şarkı Tanburamın ince kıvrak beli var Türk Aksağı Kürdilihicazkâr Fantezi Bir esmer dilberin vuruldum hüsnüne Curcuna Kürdilihicazkâr Şarkı Bir gün yaşadık hatırası yıllara erdi Sengin Semai Kürdilihicazkâr Şarkı Damlalar damla damla içimde çağlar gibi Sofyan Mahur Şarkı Alemde minnet etmez gönül artık feleğe Devr–i Hindi Mahur Türkü Ben güzele güzel demem Düyek Mahur Fantezi Filiz oldum büküldüm uzandım kollarına Nim Sofyan Mahur Türkü Hoş geldin evimize şiir oldun dilimize Düyek Mahur Şarkı İpek saçların tel tel Düyek Mahur Fantezi Nasıl yanık olmasın nağmeleri sazımın Mahur Şarkı Olsa da hoş kokulu dikenidir gül yolu Muhayyer Şarkı Ada'ya gel gidelim bir gececik bizde kal Aksak Muhayyer Şarkı Ay doğdu batmadı mı Sofyan Muhayyer Şarkı Bahar oldu düştüm dile Düyek Muhayyer Fantezi Ben yıllarca yanmışım sen de büsbütün yak Raks Aksağı Muhayyer Fantezi Bu çiçeklerden kim alır Düyek Muhayyer Fantezi Bu gece mehtabı koynuna almış Düyek Muhayyer Türkü Bülbülüm gel de dile Düyek Muhayyer Fantezi Def dümbelek çengi çemen gönlümüze neşe Düyek Muhayyer Şarkı Gece gündüz uyku girmez gözüme Düyek Muhayyer Türkü Gece gündüz uyku girmez gözüme Düyek Muhayyer Türkü Gökler perisi gibi pırıl pırıl Emine Düyek Muhayyer Şarkı Gönlümde bülbül Fatma Düyek Muhayyer Şarkı Gurbet elde yaman oldu halimiz Curcuna Muhayyer Şarkı Güneş gibi şahsım olsa Aksak Muhayyer Türkü Güzeller içinde teksin Sofyan Muhayyer Şarkı İndim yar bahçesine yine düştüm yareli Sofyan Muhayyer Türkü İndim yarin bahçesine yine düştüm yareli Düyek Muhayyer Fantezi İşta seni seven benim senin aşkınla ölenim Düyek Muhayyer Şarkı Karşıda kara yonca der göreyim boyunca Türk Aksağı Muhayyer Fantezi Kır oğlanın davarı dereye iner yaylaya Düyek Muhayyer Şarkı Pınar başında sandım Aksak Muhayyer Türkü Sürmeyi göz üldürür Aksak Muhayyer Fantezi Yine dumanlı dağlar yollar geçilmez oldu Sofyan Muhayyer Şarkı Yolculuk var Düyek Muhayyer Türkü Ne zaman görsem onu ayaklarım dolaşır Düyek Muhayyer Şarkı Batan gün kana benziyor yaralı cana benziyo Curcuna Muhayyer Şarkı Esmerim kıyma bana Curcuna Muhayyer Kürdi Fantezi Akşam yine gülgen yine akşam Sofyan Muhayyer Kürdi Fantezi Aman güzel Maçka'lı Düyek Muhayyer Kürdi Şarkı Bir içim su gibi özlerim seni Düyek Muhayyer Kürdi Şarkı Dağlara nur doğsun bağlar süslensin Aksak Muhayyer Kürdi Fantezi Gönlüm özledikçe görürdüm hele Düyek Muhayyer Kürdi Fantezi Hani bir gündü şu derdim sana da geçse dedi Curcuna Muhayyer Kürdi Türkü Karlı dağlar yıldızı Düyek Muhayyer Kürdi Şarkı Şükrü çavuş Mudanya'lı şehid Aksak Muhayyer Kürdi Şarkı Yine bahar oldu coştu yüreğim Düyek Müstear Şarkı Şebabet geçti artık zevk–ı mazi bir serab oldu Düyek Nevâ Şarkı Hicran gönül belası Türk Aksağı Nevâ–Bûselik Fantezi Elbet gönüllerde sabah olacak Sofyan Nev'eser Şarkı Hicranla harab oldu da sevda eli gönlüm Aksak Nihavend Şarkı Aşk böyledir aşk böyledir Sofyan Nihavend Fantezi Bahar bitti güz bitti artık bülbül ötmüyor Curcuna Nihavend Şarkı Baldan daha lezzetli arıdan haşarısın Aksak Nihavend Şarkı Bir hayal alemi içindeyim ben Düyek Nihavend Fantezi Bir hayal iken visalin gitmez gözümden hay Nihavend Fantezi Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine Düyek Nihavend Fantezi Enginde yavaş yavaş minelendi sular Düyek Nihavend Fantezi Ey ipek kanatlı seher rüzgarı Düyek Nihavend Şarkı Güller ne hoştur renkler ne ince Nim Sofyan Nihavend Fantezi Hatırla ey gönül hoş geçen demi Düyek Nihavend Şarkı Hatırla ey gönül hoş geçen demi Düyek Nihavend Şarkı İlkbahara bürünmüşsün gül yüzüne şal olay Aksak Nihavend Fantezi Kalblerden dudaklara yükselen sesi dinle Düyek Nihavend Şarkı Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş Düyek Nihavend Fantezi Mehtaba bürünmüş gece Düyek Nihavend Şarkı Ne derd kalır ne hüzün bir sudur akar zaman Düyek Nihavend Şarkı O gözler siyah gözler Sofyan Nihavend Şarkı Sevgi kaanunun aldım o ilahi sesini Sofyan Nihavend Fantezi Söyle ey esmer güzel Nihavend Şarkı Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır Yürük Semai Nihavend Şarkı Yalnız seni sevdim seni yaşadım Semai Nihavend Fantezi Menekşelendi sular sular menekşelendi Semai Nihavend Şarkı Gönül nedir bilene gönül veresim gelir Curcuna Nihavend Fantezi Aşkın susuz bağında pınar gibi çağlarım Aksak Nihavend Şarkı Gel göklere yükselelim gel de seninle Aksak Rast İlahi Rast Şarkı Ben şehid–ı badeyim dostlar demim yad eyle Düyek Rast Fantezi O dudaklar yine yaz geldi de bülbülleşiyor Düyek Rast Fantezi Söyle kuzum hayaline biraz unutayım Rast Şarkı Benim olsan seni gir gül gibi koklar sarardı Düyek Segah Fantezi Aşk yolunda bağrı yanık yolcular Düyek Segah Fantezi Bir rüzgardır gelip geçer sanmıştım Düyek Segah Fantezi Derman kar eylemez ferman dinlemez deli Düyek Segah Şarkı Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Sofyan Segah Şarkı Feryad Düyek Segah Fantezi Gönlümü aşka düşürdüm Düyek Segah Şarkı Gönülden yadın mı var Curcuna Segah Türkü İncecikten bir kar yagar Curcuna Segah Fantezi Sevenler sevilenler gülden çekenler Aksak Segah Şarkı Ayrılık yaman kelime Düyek Segah Şarkı Leyle bir özge candır Düyek Sultaniyegah Şarkı Gönül harareti sönmez ne mey ne kevserle Curcuna Sultaniyegah Şarkı Yeşiller ummanlar kadar derin olurmuş Düyek Suzinak Şarkı Hicran dolu geceler bahtım gibi karadır Düyek Suzinak Şarkı Saki yeni sevdim bana sen eski şarab sun Aksak Şedd–i Araban Şarkı Gecemiz kapkara sakıy sun elin nur olsun Aksak Şehnaz Şarkı Dalda bir ishak öter Düyek Şehnaz–Buselik Beste Gözlerin mest olduğun demlerde ey şeh naz Muhammes Şevk–Efza Şarkı Durup ta bakışın bütün cihan değer Tahir Şarkı Dizlerine kapansam kana kana ağlasam Düyek Tahir Şarkı Gelinin yüzünde ipek duvaklar Aksak Tahir–Buselik Şarkı Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş Curcuna Uşşak Türkü Aşk yolu gönül yolu gülle dikenle dolu Düyek Uşşak Fantezi Bir gündü Leyla'nın yüzüne daldı Curcuna Uşşak Şarkı Bir hakıykat anladım dünyada herşey yalan Müsemmen Uşşak Türkü Bu gece düğün dernek Düyek Uşşak Şarkı Dıştan viran bağlıyım Aksak Uşşak Şarkı Dursun Kaptan Türk Aksağı Uşşak Şarkı Gemim gidiyor baştan Raks Aksağı Uşşak Şarkı Gördüm seni birgün yeni açmış güle döndüm Düyek Uşşak Türkü Gül derler bana gül derler Düyek Uşşak Şarkı Hem aşkım hem ümidim hem de neşemsin Curcuna Uşşak Türkü Hoy deniz Karadeniz Türk Aksağı Uşşak Şarkı Mihnetle geçen ömrüme bir penbe şafaksın Düyek Uşşak Fantezi Ne yaptım kendimi nasıl aldattım Düyek Uşşak Fantezi Niçin baktın bana öyle dargın mısın yoksa Sofyan Uşşak Şarkı Perişan ömrümün neşesi söndü Aksak Uşşak Fantezi Sevda dolu gözleri cana yakın Düyek Uşşak Türkü Tanbura Uşşak Şarkı Yine eski muhabbet yelleri Aksak Uşşak Şarkı Ne idi ne oldu halim Düyek Uşşak Şarkı Yanakların çiçektir Düyek Uşşak Şarkı Gemi ister yedek Düyek Uzzal Türkü Ağla gözlerim ağla çağlar gibi Aksak Uzzal Türkü Deli gönül gezer gezer gelirsin Düyek Uzzal Şarkı Hazan ile geçti gülşen–ı bustan Curcuna Uzzal Türkü Yad eller aldı beni Türk Aksağı Uzzal Fantezi Yollarına gül döktüm gelir geçer diye Düyek Zavil Fantezi Dudağında yangın varmış dediler Sofyan Zavil Türkü Ela gözlüm yıktın benim evimi Sofyan Zengüle Fantezi Ne boş yere yanmışım demek ben aldanmışı Düyek Zengüle Şarkı Son ümidim de bitti kuş gibi uçtu gitti Düyek

Dış linklerEdit

Sadettin Kaynak
Dosya:Saadettin kaynak.jpg
Doğum tarihi1895
Doğum yeriTürkiye / İstanbul
Ölüm tarihi1961
MesleğiMüzisyen

Sadettin Kaynak (d. 1895, İstanbul – ö. 3 Şubat 1961, İstanbul), klasik Türk müziği bestecisi.

Ali Alâaddin Efendi'nin oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasap semtinde doğmuştur. Sesinin güzelliği nedeniyle genç yaşta hafız olmuştur. Öğretmenleri; Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçükpiyale Cami İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kâzım Uz'dur. Dinî müzik ile din dışı müziği birlikte yürütmüş; ilk bestesi olan hüzzam şarkısı "Hicran-ı Elem"i 1926 yılında yazmıştır. İlk Türkçe ezanı da seslendiren Saadettin Kaynak'tır.

Müzik eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tamamlamış ve daha sonra Güney Doğu Anadolu'da yerel müzikler üzerine araştırmalar yapmıştır. 1940-1950 yılları arasında seksenin üzerinde film müziği bestelemiştir. 1955 yılında felç geçirmiş; 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde ölmüştür. Merkez Efendi Mezarlığı'nda gömülüdür.

Saadettin Kaynak'ın vasiyeti:

Bu evde benim bir pardösüm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bunları Gülfiye (eşi)'ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman Sıraselviler'deki apartmanımın 1, 3, 9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp cenazemin teçhiz ve tekfinine (kefenleme işlemi) sarf edilsin. Cenaze namazım Nuruosmaniye Cami Şerifi'nde kılınsın. Merkezefendi'de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yaptırır. Yazılacak şey şudur: Sultanselim Cami Şerifi Başimamı ve Sultanahmet Cami Şerifi İkinci İmamı ve Hatibi Meşhur Bestekâr Hacı Hafız Sadettin Kaynak'ın ruhuna fatiha.

Sadettin Kaynak, vasiyetinde sözü geçen Sıraselvilerdeki apartmanı varlık vergisiyle zor duruma düşen bir vatandaştan satın alır ve ölünceye kadar eski sahibinden kira almaz.

42 ayrı makamda yazdığı 330 kadar eseri bulunmaktadır.

Eserlerinden Bazıları Edit

 • Gönül Nedir Bilene Gönül Veresim Gelir - Nihavent
 • Leyla Bir Özge Candır - Segâh
 • Niçin Baktın Bana Öyle - Uşşak
 • Yadeller Aldı Beni - Hicaz
 • Çile Bülbülüm Çile - Muhayyer
 • Ben Güzele Güzel Demem - Mahur
 • Gönlüm Seher Yeli Gibi- Hüzzam
 • Benim Yârim Gelişinden Bellidir - Hicaz
 • Tel Tel Taradım - Hicaz
 • Kara Bulutları Kaldır Aradan - Karcığar
 • Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece - Hicaz
 • Dertliyim Ruhuma Hicranını - Segâh/Nihavent
 • İncecikten Bir Kar Yağar - Segâh
 • Enginde Yavaş Yavaş - Hicaz
 • Gönlümün İçindedir Gözden Irak Sevgili - Hicaz
 • Leylakların Hayali - Hüzzam
 • Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım - Segâh
 • Ela Gözlerine Kurban Olduğum -
 • Yanık Ömer - Hüseyni ( Atatürk 'ün en sevdiği türkülerden )

Kaynakça EditŞablon:Türk bestekarları

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki