FANDOM


 • {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 500px"

| | |- | | |- | | |} MERSİN YENİŞEHİR OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ’NİN TARİHÇESİ, ÖĞRENİMİ, FİZİKİ VE İDARİ YAPISININ TANITIMI

 • Okulumuz, otelcilik ve turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu orta seviyedeki vasıflı yani alanında; ilgili, bilgili, yetenekli ve yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip işgücünü sağlamak amacıyla 1979–1980 eğitim ve öğretim yılında Mersin Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi adıyla açılmıştır.1987–1988 eğitim ve öğretim yılında ise Anadolu Liseleri kapsamına alınarak adı Mersin Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine dönüştürülmüştür. 2009–2010 eğitim ve öğretim yılında ise Mersin Yenişehir Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi adıyla hizmetine devam etmektedir. Okulumuz dört yıl süreli öğretim yapan lise dengi Anadolu Meslek Lisesidir.
 • Okulumuza yeni kayıt yaptıran 9. sınıf öğrencilerimiz 12.sınıfın sonunda, okulumuzdan mezun olacaklardır.
 • Okulumuzun İngilizce (4 şube) ve Almanca (1 şube) 9.sınıf öğrencileri haftada 37 ders saati öğrenim görürler. 9. sınıfı başarıyla bitiren öğrencilerimiz 10.sınıfa geçerler.
 • 10.sınıfta öğrencilerimiz başarı ortalamaları ve istemleri doğrultusunda alan seçerler. Alanlarımız; yiyecek ve içecek hizmetleri alanı ve konaklama ve seyahat hizmetleri alanı diye iki alandan oluşur. Haftada 45 ders saati öğrenim görürler. Nisan ayının 2.haftası 10. sınıf öğrencilerimizin teorik eğitimleri sona erer yaklaşık 15 günlük bir tatilden sonra Mayıs ayının ilk haftasında öğrencilerimiz yaklaşık 4,5 ay sürecek olan beceri eğitimi (staj) için okulumuzun anlaşmaya vardığı işletmelere (otellere) gönderilirler. Eylül ayının ikinci haftası beceri eğitimi sona erer. Beceri eğitiminin sonunda takriben Eylül ayının 3.haftasında sınav için belirlenen günlerde öğrencilerimize beceri eğitimi sınavı uygulanır. Okulda derslerden, beceri eğitimi sonrası, beceri eğitimi sınavından başarılı olan öğrencilerimiz 11.sınıfı okumaya hak kazanırlar.
 • 11.sınıfa geçen öğrencilerimize, başarı ortalamalarına göre ve istemleri doğrultusunda derslere başlamadan önce dal tercihi yaptırılır. Okulumuzdaki dallar; yiyecek içecek hizmetleri alanı-mutfak, servis dallarından oluşur. Konaklama hizmetleri alanı ise ön büro (Resepsiyon) ve kat hizmetleri dallarını içerir. 11.sınıfta öğrencilerimiz haftada 45 ders saati üzerinden ders görürler. 11.sınıfın sonunda öğrencilerimiz tekrar beceri eğitimleri için işletmelere gönderilirler. Beceri eğitimlerinin sonunda,10.sınıfın sonunda olduğu gibi beceri eğitimi sınavına alınırlar. 11.sınıfın sonunda okulda derslerden ve beceri eğitimi sonrası, beceri eğitimi sınavından başarılı olan öğrencilerimiz 12.sınıfı okumaya hak kazanırlar. 9,10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerimize Rusça dersi de ikinci bir yabancı dil olarak okulumuzda öğretilmektedir.
 • 12.sınıfta öğrencilerimiz haftada 45 ders saati üzerinden ders görürler. Başarılı olan öğrencilerimiz, nisan ayının ikinci haftası sonu itibariyle okulumuzdan mezun olurlar.
 • Okulumuzda öğretilen meslek derslerinin sayısı yıllara göre artmakta, genel kültür derslerinin sayısı da yıllara göre azalmaktadır.
 • Beceri eğitimi (uygulamalı eğitim/staj), 10. ve 11.sınıfta öğrenim gören öğrencilerimize uygulanmaktadır. 9. ve 12.sınıf öğrencilerimize beceri eğitimi uygulanmamaktadır.
 • 3308 sayılı kanuna göre yapılan beceri eğitiminde, öğrencilerimiz ülkemizin turistik bölgelerinde kurulu bulunan 4 ve 5 yıldızlı otel veya işletmelerde, mayıs ayının ilk haftasından başlamak üzere, eylül ayının ikinci haftasına kadar görev yaparlar. Asgari ücretin % 60’ı kadar bir ücretle (yaklaşık 390 TL) çalışırlar ve sigortalarıyla ilgili işlemler (sadece sağlık sigortası) okulumuz tarafından yapılır.
 • 12.sınıf sonunda öğrencilerimiz okulumuzdan mezun olduktan sonra, Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek otelcilik ve turizm alanında önlisans (2 yıllık) ya da lisans (4 yıllık) yükseköğretim programlarında yüksek öğrenim yapma hakkını kazanmaya çalışırlar. İsteyen öğrencilerimiz alanları dışında lisans programlarını kazanabilmek için Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girip tercih yaparlar. Alan dışı tercih yapan öğrencilerimizin puanlarında herhangi bir eksilme olmaz. Okulumuzun en büyük avantajı mezun öğrencilerimizin okulumuzdan aldıkları ortaöğretim (lise) diplomasıyla rahatlıkla iş bulabilmeleridir.
 • Okulumuzla ilgili tarihçe ve öğrenim durumu ile ilgili yapılan bu açıklamalardan sonra gelelim okulumuzun fiziki görünümüne. Zemin katta: Müdür, Müdür Baş Yardımcısı, Koordinatör Müdür yardımcısı, Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı, santral, Hizmetli, mutemet, Ambar memuru, hemşire, okul aile birliği odaları ile iki mutfak atölyesi, depo, yiyecek ambarı, arşiv odası, pansiyon yemekhanesi ve mutfağı ile okul kantini bulunmaktadır.
 • 1.katta:11 derslik, öğretmenler odası, servis uygulamaları atölyesi, bar atölyesi bir Müdür Yardımcısı odası, teknisyen odası, çok amaçlı salon, arşiv odası, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile Yabanca Dil öğretmenlerimizin çalıştıkları bir oda bulunmaktadır.
 • 2.katta:10 derslik, kütüphane, arşiv odası, servis atölyesi, resepsiyon atölyesi, kat atölyesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi, ile bilgisayar dershanesi bulunmaktadır.
 • Okulumuzun ayrıca kapalı spor salonu, sadece yatılı erkek öğrencilerimizin kaldığı 55 yatak kapasiteli pansiyon, okulumuzun dışında kurulu bulunan okulumuza ait birimlerdir.
 • Okulumuzun idari yapısı ise Müdür Ziya DOĞAN, Müdür Baş Yardımcısı Vehbi BABAOĞLU, Pansiyon Müdür Yardımcısı Nermin KOÇYİĞİT, Koordinatör-staj işlemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Cengiz ATALAY, öğrenci işlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Remzi ÖZMEN ve Müdür Yardımcısı Hasan KILIÇ olmak üzere 6 idareciden oluşmaktadır.
 • Okulumuzda branş ve meslek derslerini öğretmek üzere toplamda 47 öğretmen bulunmaktadır.
 • 2009–2010 eğitim ve öğretim yılı itibariyle öğrenci sayımız; 508’dir.
 • Okulumuzda 5 lise 1. sınıf (9. sınıf), 6 lise 2.sınıf (10.sınıf), 6 lise 3.sınıf (11.sınıf) ve 5 lise 4. sınıftan (12.sınıf) oluşturulmuş 22 sınıf bulunmaktadır.
 • OKULUMUZUN SEVİYE BELİRLEME SINAVI (SBS)-2009 YILI PUANLARI

BÖLÜM ADI ÖĞRENİM ŞEKLİ TABAN PUAN TAVAN PUAN

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI İngilizce Karma 315,577 381,273

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI Almanca Karma 337,315 380,565

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI Almanca Karma 305,740 352,386

KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI İngilizce Karma 341,692 373,982

 • Okulumuzu 1. yerleştirmede tercih edipte kazanan öğrenciler önce ön kayıt yaptırırlar, sonra mülakat sınavına alınırlar. Mülakat sınavını da başarıyla geçenler okulumuza kesin kayıt yaptırırlar. Sınavı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları bittikten sonra eğer okulumuzda kontenjan açığı kalırsa 2.yerleştirmeler yapılır, eğer kontenjanımız dolmazsa 3.yerleştirmeler yapılır. Kontenjanımız yine de dolmazsa diploma puanı üstünlüğünü göre sadece mülakat sınavıyla kontenjanımız tamamlanır.
 • Ülkemizde turizm sektörü son yıllarda en çok gelişme gösteren, yatırım ve istihdam açısından diğer birçok sektörü geride bırakan bir konuma gelmiştir.
 • 2008 yılı verilerine göre ülkemizi ziyaret eden yabancı turist sayısı 26 milyona ve bu 26 milyon dış turistin ülkemize kazandırdığı döviz miktarı da 21 milyar dolara yükselmiştir. Sektörel bazda elde edilen bu kazanımlar yeni otellerin ve turizmle alakalı işletmelerin kurulmasına, kurulan bu işletme ve otellere de kalifiye personelin alınmasına sebep teşkil etmiştir. Turizm ve otelcilik sektörüne de kalifiye personelin yetiştirildiği Otelcilik ve Turizm Liselerinin sayısı ülkemiz genelinde 108’dir. Mersin Merkez Otelcilik ve Turizm ve Meslek Lisesi bu 108 okul içinde geçmişi, ülke içi ve ülke dışı başarıları açısından önemli bir konuma sahiptir.ADRES : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Dumlupınar Mahallesi 33130 MERSİN TLF. : 3279700 FAKS: 3279710 e-mail: mersinaotml@hotmail.com web: http://www.mersinotml.meb.k12.tr/HAZIRLAYAN

MERSİN YENİŞEHİR OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

YGS SINAVIYLA SEÇİLEBİLEN TURİZM VE OTELCİLİK ALANIYLA İLGİLİ LİSANS (4 YILLIK) PROGRAMLARI2010 YILI İTİBARİYLE YGS–4, PUANIYLA GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI VE TABAN PUANLARIGASTRONOMİ

Turizm sektörü konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ve ulaştırma alt sektörlerinden oluşan, dinamik ve gelişen bir sektördür. Kişilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük faaliyetlerde bulunan değişik tür ve yapıdaki işletmelerin tamamını kapsayan yiyecek ve içecek alt sektörü de son yıllarda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeylerde büyük gelişmeler göstermektedir. Yiyecek-içecek endüstrisinin, her geçen gün büyümesi ve kârlılığın yüksek olması bu alana yatırım yapan kişilerin artmasına ve dolayısıyla rekabet koşullarının yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyette bulunan yiyecek-içecek işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetlere olan tüketici taleplerindeki artış hem ülke ekonomisine hem de bu hizmet endüstrisinin büyümesine katkıda bulunacaktır. Ancak, yiyecek ve içecek hizmeti üreten işletmeler ulusal ve uluslararası pazarlarda mal ve hizmetlerini sunma girişiminde bulunurken bir takım sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların en önemlisi, kalifiye eleman sayısının yeterli düzeyde olmamasıdır. Bu nedenle, yiyecek ve içecek alt sektöründe öngörülen kalifiye yiyecek ve içecek üretim personeli açığını kapatmak ve kaliteli hizmet üretimini sağlamak için Gastronomi ve Mutfak Programı uygulamalı mutfak, restoran, bar ve ziyafet salonu ile öğrencileri sektöre hazırlar. Bölgede turizm sektörüne ve dolayısıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı amaç edinen Gastronomi ve Mutfak programının hedefi, Yiyecek ve İçecek sektöründe gerekli olan kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunmaktır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin değişik sektörlerde faaliyet gösteren kurumların mutfaklarında çalışırlar, bir yiyecek içecek işletmesini açabilecek veya yönetebilecek düzeyde yetiştirilmesi amaç edinilmiştir. Bölümün temel amacı gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası alanda rekabet edebilecek genç yöneticiler yetiştirmek olmakla birlikte, diğer önemli bir amacı da zengin Türk mutfak kültürünün akademik bir ortamda korunmasını sağlamak ve bu kültürü uluslararası alanda tanıtmaktır.


SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

TAM BURSLU

414,094

2

GAZİ ÜN.

(ANKARA)

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

373,985

3

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

% 50 BURSLU

366,838

4

NEVŞEHİR ÜN.

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

353,481

5

NEVŞEHİR ÜN.

(M.T.O.K.)

İKİNCİ ÖĞRETİM

0.15 KATSAYI İLE

346,132

6

LEFKE AVRUPA ÜN. (K.K.T.C-LEFKE)

BURSLU

Kontenjan dolmadı.

7

LEFKE AVRUPA ÜN. (K.K.T.C-LEFKE)

PARALI

Kontenjan dolmadı.

8

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

% 25 BURSLU

283,313

9

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

(BURSSUZ)

Kontenjan dolmadı.

10

ÇANAKKALE ÜN.

(ÇANAKKALE-GÖKÇEADA)

Ek yerleştirmede açıldı.

2010 YILI İTİBARİYLE YGS–5, PUANIYLA GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI VE TABAN PUANLARISEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİEdit

 Bu bölüm son yıllarda ülkemizde büyük gelişme gösteren turizm sektöründe Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir.


 Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanında alan dersleri de okutulur.


 Mezunlara Seyahat İşletmecisi ve Turizm Rehberi ünvanı verilir. Turizm sektöründe işletmelerde rahatlıkla iş bulabilirler.


SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

ADNAN MENDERES ÜN.

(AYDIN)

366,766

2

ADNAN MENDERES ÜN.

(AYDIN)

İKİNCİ ÖĞRETİM

347,188

3

ADIYAMAN ÜN.

329,6172010 YILI İTİBARİYLE YGS–6, PUANIYLA GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI VE TABAN PUANLARIKONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİEdit

 Bu bölüm konaklama işletmeciliği alanında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.


 Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra çoğunluğu alan dersleri okutulur.


 Mezunlar, Konaklama İşletmecisi ünvanı alır. Konaklama tesislerinin yönetiminde görev alabilirler.


SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)

364,614

2

EGE ÜN. (ÇEŞME/İZMİR)

360,716

3

MUĞLA ÜN.

344,613

4

AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)

İKİNCİ ÖĞRETİM

338,998

5

KOCAELİ ÜN. (DERBENT)

334,766

6

ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)

331,898

7

ÇANAKKALE 18/MART ÜN.

329,264

8

PAMUKKALE ÜN. (DENİZLİ)

327,403

9

BALIKESİR ÜN.

327,117

10

MUĞLA ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

324,358

11

AFYON KOCATEPE ÜN. (AFYONKARAHİSAR)

319,213

12

ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)

İKİNCİ ÖĞRETİM

315,520

13

ÇANAKKALE 18/MART ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

312,770

14

ÇUKUROVA ÜN. (KARATAŞ/ADANA)

312,317

15

BALIKESİR ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

311,994

16

ATATÜRK (ERZURUM)

311,523

17

AFYON KOCATEPE ÜN. (AFYONKARAHİSAR)

İKİNCİ ÖĞRETİM

308,834

18

ATATÜRK ÜN. (ERZURUM)

İKİNCİ ÖĞRETİM

299,208

19

KOCAELİ ÜN. (DERBENT)

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ek yerleştirmede açıldı.

20

SELÇUK ÜN.

(BEYŞEHİR-KONYA)

Ek yerleştirmede açıldı.

21

SELÇUK ÜN.

(BEYŞEHİR-KONYA)

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ek yerleştirmede açıldı.

22

ANADOLU ÜN.

(ESKİŞEHİR)

(AÇIKÖĞRETİM)

Kontenjansız, en az 140.000 puan ile yerleşilebilir.KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

Konaklama ve turizm işletmeciliği programında turizm işletmeleri ve konaklama yerlerinin endüstri içindeki konumları, toplumsal ve ekonomik çevreyle ilişkileri ayrıntılı biçimde incelenir. Turizm kuruluşlarında temel işletme işlevlerinin yürütülmesi, hizmet işletmelerinde yönetim-örgütleme, finansman, muhasebe, hizmet operasyonları, konaklama tesislerinin yapısal tasarımları gibi temel işlevler derslerle öğretilir.

Bu bölüm konaklama ve turizm işletmeciliği alanında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim derslerinin yanı sıra çoğunluğu alan dersleri okutulur.

Mezunlar, Konaklama ve turizm İşletmecisi ünvanı alır. Konaklama tesislerinin yönetiminde görev alabilirler.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

GİRNE AMERİKAN (GİRNE-K.K.T.C)

TAM BURSLU

246,251

2

GİRNE AMERİKAN (GİRNE-K.K.T.C)

% 50 BURSLU

Kontenjan dolmadı.

3

GİRNE AMERİKAN

(GİRNE-K.K.T.C)

BURSSUZ

Kontenjan dolmadı.


SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ

Bu bölüm, Seyahat İşletmeciliği alanında yönetici düzeyinde eleman yetiştirir. Çağdaş işletme anlayışına göre müşterilerin gereksinimlerini karşılayabilmek ve çok yönlü hizmet verebilmek amacına yönelik olarak nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

Öğretim süresi 4 yıldır. Temel bilim ve alan dersleri okutulur.

Mezunlar Seyahat İşletmecisi ünvanı alır. Seyahat sektörünün çeşitli kademelerinde yönetici olarak görev alırlar.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

EGE ÜN.

(ÇEŞME-İZMİR)

353,501

2

AKDENİZ ÜN.

(ANTALYA)

342,327

3

MUĞLA ÜN.

330,975

4

AKDENİZ ÜN.

(ANTALYA)

İKİNCİ ÖĞRETİM

326,724

5

ÇANAKKALE 18/MART ÜN.

323,723

6

BALIKESİR ÜN.

319,675

7

MUĞLA ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

317,766

8

AFYON KOCATEPE ÜN.

(AFYONKARAHİSAR)

315,705

9

BALIKESİR ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

309,065

10

MUSTAFA KEMAL ÜN.

(HATAY)

308,694

11

AFYON KOCATEPE ÜN.

(AFYONKARAHİSAR)

İKİNCİ ÖĞRETİM

302,211

12

MUSTAFA KEMAL ÜN.

(HATAY)

İKİNCİ ÖĞRETİM

296,239

' TURİZM İŞLETMECİLİĞİ


  Bu programlarda amaç, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için, çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.
  Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programı 4 yıldır. İlk yıllarında matematik, hukuk, istatistik ve muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda turizm işletmeleri ve yönetimi, pazarlama, personel yönetimi, turizm pazarlaması, iş hukuku, halkla


ilişkiler ve yabancı dil konularında eğitim verilir.


  Mezunlar, Turizm İşletmecisi ünvanı alır. Turizm sektöründe çalışırlar, otellerde rahatlıkla üst düzey yönetici olarak iş bulabilirler. Görevleri otellerin çeşitli hizmet birimlerinde sorumlu kişileri görevlendirmek, çalışmalarını denetlemek ve müşterilere verilecek hizmetleri planlamaktır.  
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

BOĞAZİÇİ (İSTANBUL)

462,098

2

GAZİ ÜN.

(ANKARA)

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

334,749

3

GAZİ ÜN.

(ANKARA)

(M.T.O.K.)

İKİNCİ ÖĞRETİM

0.15 KATSAYI İLE

306,454

4

NEVŞEHİR ÜN.

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

304,597

5

LEFKE AVRUPA (K.K.T.C/LEFKE)

TAM BURSLU

300,371

6

NEVŞEHİR ÜN.

(M.T.O.K.)

İKİNCİ ÖĞRETİM

0.15 KATSAYI İLE

287,906

7

KIRKLARELİ ÜN.

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

Ek yerleştirmede açıldı.

8

LEFKE AVRUPA (K.K.T.C/LEFKE) PARALI

Kontenjan dolmadı.
TURİZM VE OTELCİLİKEdit

 Bu bölümde amaç, turizm sektörüne yönetici düzeyde eleman yetiştirmektir. Öğretim süresi 


4 yıldır. Temel iktisadi, mesleki ve yabancı dil dersleri okutulur.


 Mezunlar, Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi ünvanı alırlar. Turizm sektöründe işletmelerde iyi şartlarda iş bulabilirler.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

TAM BURSLU

375,000

2

İSTANBUL AREL ÜN. (İSTANBUL) TAM BURSLU

367,143

3

GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)

308,855

4

GAZİOSMANPAŞA ÜN. (TOKAT)

İKİNCİ ÖĞRETİM

297,836

5

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

% 50 BURSLU

295,613

6

İSTANBUL AREL ÜN. (İSTANBUL)

% 50 BURSLU

293,723

7

İSTANBUL AREL ÜN. (İSTANBUL)

% 25 BURSLU

246,219

8

İSTANBUL AREL ÜN. (İSTANBUL)

PARALI

238,676

9

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

% 25 BURSLU

Kontenjan dolmadı.

10

OKAN ÜN. (İSTANBUL)

PARALI

Kontenjan dolmadı.YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİEdit

Bu bölümde amaç, turizm sektöründe işletmelerde bulunan yiyecek ve içecek departmanlarına (bölüm) yönetici düzeyde eleman yetiştirmektir.

Öğretim süresi 4 yıldır. Temel iktisadi, mesleki ve yabancı dil dersleri okutulur.

Mezunlar, Yiyecek ve İçecek İşletmecisi ünvanı alırlar. Turizm sektöründe işletmelerde çok iyi şartlarda iş bulabilirler.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

AKDENİZ ÜN. (ANTALYA)

340,791

2

ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)

329,166

3

PAMUKKALE ÜN.(DENİZLİ)

322,421

4

ADNAN MENDERES ÜN. (AYDIN)İKİNCİ ÖĞRETİM

312,432

5

ATATÜRK ÜN.(ERZURUM)

303,533

6

GAZİOSMANPAŞA ÜN.

(ZİLE/TOKAT)

302,062

7

ATATÜRK ÜN.(ERZURUM)

(İKİNCİ ÖĞRETİM)

293,369

8

ADIYAMAN ÜN.

291,197

9

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE

MANAS ÜN.

(KIRGIZİSTAN- BİŞKEK)

273,774

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK


  Bu programlarda amaç, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanlarında yönetici düzeyinde eleman yetiştirmektir. Yönetici düzeyinde elemanların yetişmesi için, çağdaş turizm anlayışına göre müşterilerin her türlü gereksinimini karşılayabilmek, çok yönlü hizmet verebilmek amacı ile nelerin yapılması gerektiği konularında eğitim verilir.

Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programının ilk yıllarında matematik, hukuk, istatistik ve muhasebe gibi temel iktisadi derslere yer verilir. Daha sonraki yıllarda turizm işletmeleri ve yönetimi, pazarlama, personel yönetimi, turizm pazarlaması, iş hukuku, halkla ilişkiler ve yabancı dil konularında eğitim sürdürülür. Lisans eğitimi boyunca dersler teorik ve daha çok uygulamaya yönelik olarak yürütülür. Eğitim süresi 4 yıldır.

  Mezunlarına Lisans Diploması ve "Turizm İşletmecisi ya da Otel Yöneticisi" ünvanı verilir. Bu bölüm mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Otellerin çeşitli hizmet birimlerinden sorumlu kişileri görevlendirir ve bu kişilerin çalışmalarını denetlerler, müşterilere verilecek hizmetleri planlarlar. Ülkemizde diğer endüstri kollarına oranla otelcilik ve turizmde hızlı bir büyüme ve gelişme söz konusudur. Bu da bu alanda iş olanaklarını arttırıcı bir durum yaratmaktadır. Kişisel yetenek ve yabancı dil, meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

DOKUZ EYLÜL ÜN.

(FOÇA/İZMİR)

362,780

2

BALIKESİR ÜN.

(BURHANİYE)

340,503

3

MERSİN ÜN.

337,756

4

TRAKYA ÜN.

(EDİRNE)

333,868

5

ERCİYES ÜN.

(KAYSERİ)

332,951

6

MERSİN ÜN.

İKİNCİ ÖĞRETİM

318,745

7

BALIKESİR ÜN.

(BURHANİYE)

İKİNCİ ÖĞRETİM

317,735

8

DÜZCE ÜN. (AKÇAKOCA)

315,015

9

TRAKYA ÜN. (EDİRNE)

İKİNCİ ÖĞRETİM

317,265

10

ERCİYES ÜN.

(KAYSERİ)

İKİNCİ ÖĞRETİM

314,354

11

GİRESUN ÜN.

(BULANCAK)

307,245

12

SELÇUK ÜN. (KONYA)

Ek yerleştirmede açıldı.
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİEdit

 Bu program yukarıda açıklanan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programıyla aynı kriterleri (ölçüt, kıstas) kapsamaktadır. Aradaki nüans ( ince ayrım) farkı bazı üniversitelerimizin aynı bölümün ismini farklılaştırarak programlarına dahil etmesidir. 
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

BİLKENT ÜN. (ANKARA)


KAPSAMLI BURSLU

426,845

2

ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)

350,991

3

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN.

346,816

4

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN.


İKİNCİ ÖĞRETİM

331,644

5

DOĞU AKDENİZ ÜN.


(GAZİMAĞUSA-K.K.T.C.)


TAM BURSLU

322,503

6

MUSTAFA KEMAL ÜN.


(HATAY)

319,786

7

MUSTAFA KEMAL ÜN.


(HATAY)


İKİNCİ ÖĞRETİM

306,440

8

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜN. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)

298,251

9

BİLKENT ÜN. (ANKARA)


% 50 BURSLU

249,296

10

YAKIN DOĞU ÜN.


(LEFKOŞA-K.K.T.C.)


PARALI

Kontenjanı dolmadı.

11

YAKIN DOĞU ÜN.


(LEFKOŞA-K.K.T.C.)


% 50 BURSLU

Kontenjanı dolmadı.

12

BİLKENT ÜN. (ANKARA)


PARALI

Kontenjanı dolmadı.

13

DOĞU AKDENİZ ÜN.


(GAZİMAĞUSA-K.K.T.C.)


% 50 BURSLU

Kontenjanı dolmadı.

14

DOĞU AKDENİZ ÜN.


(GAZİMAĞUSA-K.K.T.C.)


% 25 BURSLU

Kontenjanı dolmadı.

15

DOĞU AKDENİZ ÜN.


(GAZİMAĞUSA-K.K.T.C.)


PARALI

Kontenjanı dolmadı.

16

ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)


PARALI

Kontenjanı dolmadı.

17

ULUSLARARASI KIBRIS ÜN. (KKTC-LEFKOŞA)


% 50 BURSLU

Kontenjanı dolmadı.

OTEL YÖNETİCİLİĞİ

 Programın teması, Otel Yöneticiliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği ana iş dallarında kendi işini kurabilecek, tecrübeleri doğrultusunda uluslararası zincir otellerde üst düzey yöneticilik yapabilecek etkin, çağdaş değerleri özümsemiş profesyoneller yetiştirmektir.
 Seçmeli derslerini bir paket program dâhilinde değerlendirmek isteyenler, Golf Otelleri Yöneticiliği, Marina ve Yatçılık, Havayolu Yiyeceği Yönetimi ve Spa & Wellness alanlarında uzmanlaşabilecekler ve başarıları doğrultusunda sertifika sahibi olurlar.
 Uygulama alanları olarak, otel odaları, önbüro ve rezervasyon alanları, uygulama restoranı ve mutfaklardan oluşacak bölümlerde eğitimlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler çevre bilinci ve sosyal duyarlılık değerleri benimsemiş üst düzey yöneticiler olarak profesyonel iş hayatına adım atarlar ve katma değer yaratarak, toplumun gelişmesinde öncü olurlar.SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

ÖZYEĞİN ÜN. İSTANBUL

İNGİLİZCE TAM BURSLU

403,618

2

ÖZYEĞİN ÜN. İSTANBUL

İNGİLİZCE % 50 BURSLU

320,289

3

ÖZYEĞİN ÜN. İSTANBUL

İNGİLİZCE %25 BURSLU

Kontenjan dolmadı.

4

ÖZYEĞİN ÜN. İSTANBUL

İNGİLİZCE-PARALI

215,339

PAZARLAMA

Pazarlama programının temel eğitim felsefesi mevcut bilimsel, teknolojik ve felsefi gelişmelerle uyumlu olan mesleki eğitim vermektir. Pazarlama programında aynı zamanda, öğrencilere pazarlama, satış ve pazarlama araştırması alanları ile ilgili teorik bilgiler ve pratik uygulamaları elde etmelerini sağlayan dersler verilmektedir. Pazarlama alanı dinamik bir akademik disiplin olduğu için, pazarlama ile ilgili bilgi ve gelişmeleri takip etmek için gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Programdan mezun olan kişiler satış bölümü, pazarlama bölümü, pazarlama araştırması bölümü, reklâm bölümü ve bir dizi pazarlama alanında çalışabilir. Mezunlar aynı zamanda özellikli pazarlama alanlarının her biri ile ilgili sorumluluğu olan iş bulabilir.SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

DOĞU AKDENİZ

(KKTC-GAZİMAĞUSA)

TAM BURSLU

286,703

2

DOĞU AKDENİZ

(KKTC-GAZİMAĞUSA)

% 50 BURSLU

Kontenjan dolmadı.

3

DOĞU AKDENİZ

(KKTC-GAZİMAĞUSA)

%25 BURSLU

Kontenjan dolmadı.

4

DOĞU AKDENİZ

(KKTC-GAZİMAĞUSA)

PARALI

Kontenjan dolmadı.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ  Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı “ Hava Ulaştırma İşletmeciliği’nin” amacı sivil hava taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Hava ulaştırma işletmecisi, çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve uçakların kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planları hazırlar, çalışmaları denetler, uçakların yük ve yolcu miktarları bakımından tam kapasite ile çalıştırılması için önlemler alır. Çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan uçak, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu yapar. Mezunlar Türk Hava Yolları ve Özel Hava Şirketlerine bağlı uçaklarda ve hava limanlarında çalışabilirler.

Programın Amacı: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programının amacı, hava taşıt araçları ile yolcu ve yük taşımacılığı ile ilgili işlemleri yürütecek elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda matematik, davranış bilimleri, uçak bilgisi, hava trafik kontrolleri, aerodinamik ve performans, hareket ve hava seyrüseferi, işletme ve muhasebe alanında dersler okutulur. Gereken Nitelikler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programına girmek isteyenlerin normal üstü bir genel yetenek yanında, ayrıntıyı algılama, insanları ikna edebilme ve onlarla iyi ilişkiler kurabilme gücü, dikkat ve sorumluluk gibi kişilik özelliklerine sahip olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Sivil hava ulaştırma işletmeciliği programını bitirenler "Sivil Hava Ulaştırma İşletmecisi" ünvanı ile görev alırlar. Hava işletmecileri hava limanlarının ve terminallerin verimli bir biçimde yönetilmesinden sorumlu olup yolcuların güven içinde ve rahatlıkla seyahat etmelerini sağlamaya çalışırlar. Çalışma Alanları: Sivil hava işletmecileri THY'de ve özel havacılık şirketlerinde iş bulabilirler.
SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

ANADOLU ÜN. (ESKİŞEHİR)

447,058

2

KOCAELİ ÜN. (İZMİT)

431,165

3

ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)

416,011

4

MUSTAFA KEMAL ÜN.

(İSKENDERUN)

394,260

5

ERCİYES ÜN. (KAYSERİ)

İKİNCİ ÖĞRETİM

390,618

6

ERZİNCAN ÜN.

389,279

7

MUSTAFA KEMAL ÜN.

(İSKENDERUN)

İKİNCİ ÖĞRETİM

Ek yerleştirmede

Açıldı.*2010 YILI İTİBATİYLE DİL–1 PUANIYLA GİRİLEBİLECEK LİSANS PROGRAMLARI VE 2010 TABAN PUANLARITURİZM REHBERLİĞİ
Bölümün amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak yabancı dil bilen, turistik yerlerde görev yapabilecek yüksek düzeyde bilgi ve beceriye sahip personel yetiştirmektir. Bu bölümde meslek dersleri yabancı dille okutulur. Yabancı dil yeterliliği olmayan öğrencilere, bir yıl süreli yoğun bir hazırlık programı uygulanır.

Öğretim süresi 4 yıldır. Temel derslerin yanı sıra, alana ve dile yönelik dersler verilir.

Turist Rehberi ünvanı alan mezunlar, özel ya da resmi konaklama yerleri, turistik tesisler ve seyahat acentalarında kolayca ve iyi şartlarda iş bulabilirler.


SIRA

NO

ÜNİVERSİTE ADI

2010/YGS

TABAN PUANI

2011/YGS

TABAN PUANI

2012/YGS

TABAN PUANI

1

EGE ÜN.(İZMİR/ÇEŞME)

374,143

2

BALIKESİR ÜN.

321,320

3

GAZİ ÜN.(ANKARA)

(M.T.O.K.)

0.15 KATSAYI İLE

Kontenjan dolmadı.

4

GAZİ ÜN.(ANKARA)

(M.T.O.K.)

İKİNCİ ÖĞRETİM

0.15 KATSAYI İLE

Kontenjan dolmadı.TOPLAM: 125 LİSANS PROGRAMI ÖSYS KILAVUZUNDAN TESPİT EDİLMİŞTİR.

ÖSYS–2010 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNA GÖRE OKULUMUZDA BULUNAN SERVİS, RESEPSİYON, KAT HİZMETLERİ VE MUTFAK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN SEÇEBİLECEKLERİ


LİSANS PROGRAMLARI


SIRA


NOPROGRAMIN ADI


(4 YILLIK- EŞİT AĞIRLIK–1 PUANIYLA)PROGRAMI SEÇEBİLECEK BÖLÜMLERİMİZPUAN


TÜRÜ

1

GASTRONOMİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, MUTFAK

YGS-4

2

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS

YGS-5

3

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

4

KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

5

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS

YGS-6

6

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

7

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

8

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT

MUTFAK

YGS-6

9

TURİZM VE OTELCİLİK (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

10

YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, MUTFAK

YGS-6

11

PAZARLAMA(YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

12

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT, MUTFAK

YGS-6

13

OTEL YÖNETİCİLİĞİ

(YÜKSEKOKUL)

RESEPSİYON, KAT

YGS-6

14

TURİZM REHBERLİĞİ (YÜKSEKOKUL)

SERVİS, RESEPSİYON, KAT

DİL-1

GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE TOPLAMDA:SERVİS DALINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ  : 13 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI,RESEPSİYON (ÖN BÜRO) DALINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ  : 10 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI,KAT HİZMETLERİ DALINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ  : 10 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI,MUTFAK DALINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİMİZ  :10 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINI EK PUAN ALARAK SEÇEBİLİRLER.HAZIRLAYANEdit

MERSİN YENİŞEHİR MERKEZ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ–1

REHBER ÖĞRETMENİ: HAKAN ILIKSU

TURİZM VE OTELCİLİK ALANIYLA İLGİLİ ÖĞRENCİLERİMİZİN SEÇİLEBİLECEKLERİ

ÖNLİSANS (2 YILLIK) PROGRAMLARI

AŞÇILIK
Aşçılık programının amacı toplu yemek yenilen yerlerde yiyecek hazırlama ve mutfak yönetim alanında çalışacak elemanları yetiştirmek. Aşçılık programında besin bilimi, gıda bilimi, yiyecek hazırlama ve standart geliştirme, besin hijyeni, dünya mutfaklarından örnekler, mutfak yönetimi ve denetimi gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Aşçılık programını bitirenlere "Aşçılık Meslek Elemanı" unvanı verilir. Aşçılar çalıştıkları kurumun mutfağından yemek listesini hazırlama, gereken malzemenin alınmasını, alet araç ve gereçlerin bakımını ve yiyeceklerin belli bir plana göre yapımı için diğer çalışanları görevlendirme gibi işleri yürütür. Hazırlanan yiyeceklerin kalitesini denetler ve zevke uygun şekilde sunulması için gerekenleri yapar. Aşçılar lokantalarda, konaklama yerlerinin, toplu yemek yenen özel veya resmi kurumların mutfaklarında, yemek fabrikalarında çalışma olanağı bulabilirler. İyi yetişmiş aşçılar turizm sektöründe iş bulabilmektedirler.

ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLAM 30 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR.

TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ

  Turizm ve Seyahat sektörünün bütün kademelerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olabilecek veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.   İki yıllık eğitim-öğretim programını ve stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere “ön lisans diploması” verilmektedir.
  Mezunlar ‘Meslek Elemanı’ unvanı almaya hak kazanırlar. Seyahat işletmelerinde ‘Tur Operatörü, Rehber, Toplantı Organizatörü’ olarak çalışabilir, kendi alanları ile ilgili işyeri açabilirler.


ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLAM 59 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR.

İKRAM HİZMETLERİ

  Bölümün hedefi; Türkiye ve dünya turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; İkram Hizmetleri alanında gerekli olan tüm teorik bilgiye hâkim ve sektörel deneyime sahip, en az bir yabancı dile (çok iyi derecede) hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, İkram Hizmetleri sektöründeki en son gelişmeleri yakından izleyen, insan ilişkilerinde uzmanlığa sahip olan, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık, kalifiye insan gücünü yetiştirmektedir.
 Öğrenciler, öğrenimleri boyunca İkram Hizmetleri alanının temel ilkelerini ve mesleği ile ilgili çağdaş teknolojilerin önemini kavrar, alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini, İkram Hizmetleri İşletmecisi olarak hukuki sorumluluğunu bilir.
 Bu programdan mezun olanlar; genellikle büro ortamında veya kapalı mekanlarda (mutfak, depolama yerleri, restoran ve otellerin servis ve bar kısımları) çalışır. Zaman zaman açık alanda da çalışabilir. Çalışırken mutfak personeli, servis personeli, teknik servis ve müşterilerle iletişim halindedir.
 Bu program; Otel, lokanta, yemek fabrikası, fast-food, pastane vb yerlerde yiyecek-içecek hazırlayan ve sunumunu sağlayan, bir iş planını uygulayabilen, koku ve tat alma duyusu gelişmiş, çabuk ve düzenli çalışabilen, dikkatli ve titiz, sorumluluk duygusu yüksek insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLAM 5 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR.

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

 Otelcilik, turizm sektörü içinde bir hizmet endüstrisidir. Bu endüstri, yerli ve yabancı konuk ve turistlerin, tarihsel ve kültürel inceleme amacıyla ya da spor yapmak, eğlenmek için düzenledikleri gezi ve konaklama, yemek yeme etkinliklerini kapsar. Otelci, bu amaca yönelik hizmet üretmek ve bunların standartlar ölçüsünde gerçekleşmesinin sağlamak üzere, bir dizi iş ve işlemlerle uğraşır. Otel yöneticilerinin işi fazla rahat sayılmaz. Otele gelen müşterilere bir oda (yatak) sağlamanın yanı sıra, onların yiyip içmeleri, eğlenmeleri için gerekli koşulları hazırlamak da otel yöneticisinin görevidir. Günümüzde büyük oteller, barınma gereksinimini sağlamaktan başka, nişan, düğün konferans, kongre gibi etkinliklerin de yapıldığı bir yer durumuna gelmektedir. Turizm işletmeciliği ve otelcilik programının amacı, çağdaş turizm anlayışına uygun olarak, müşterinin her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok çeşitli hizmetleri veren modern otel, lokanta vb. Turistik yerleri yönetecek personeli yetiştirmektir. Turizm işletmeciliği ve otelcilik programında ilk yılda temel matematik, hukuk, ekonomi, istatistik, muhasebe dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda Türkçe, turizm işletmeleri ve yönetimi, pazarlama, konaklama tesisleri ve muhasebesi, personel yönetimi, turizm pazarlaması, iş hukuku, Türkiye'nin turizm coğrafyası, halkla ilişkiler ve yabancı dil gibi zorunlu derslerin yanında, ikinci bir yabancı dilin de yer aldığı seçmeli dersler verilmektedir. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir.

  Turizm ve otelcilik sektöründe çalışmak isteyenlerin dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli insanlar olmaları gerekir. İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, müşterilerle etkileşimi sürekli olan bir meslek için çok önemlidir. Kendine güvenen, güçlükler karşısında şaşırmayan, çabuk ve doğru karar verebilen, sabır, nezaket ve anlayış vb. özelliklere sahip insanlar bu meslekte başarılı olabilirler. Bu programı bitirenler "Turizm Yöneticisi" olarak, çeşitli tesislerde, değişik düzeylerde görev alırlar. Bu görevlerde başarılı oldukça üst kademelere yükselirler. Turizm işletmecisi ünvanı ile otel yöneticisi olarak çalışan turizm yöneticisi otele gelen müşterilere sadece geceyi geçirecekleri bir oda sağlamaktan değil, aynı zamanda onların yiyip içmeleri ve eğlenmeleri için gereken koşulları hazırlamaktan da sorumludur. Bugün büyük oteller bir barınak olmanın ötesinde, giderek çok çeşitli sosyal etkinliklerin (nişan, düğün, kongre, konferans, seminer vb.) yapıldığı yerler haline gelmektedir. Otel yöneticisi çeşitli beğenileri olan müşterilere çeşitli hizmetler veren bir otelin işleyişinden sorumludur. Otel, motel, lokanta vb. turizm tesislerinin yöneticisi, otelin çeşitli hizmet birimlerinde (resepsiyon, restoran, santral, oda servisi, alım-satım vb.) sorumlu kişileri görevlendirir ve bunların çalışmalarını denetler; müşteriye verilecek hizmetlerin çeşidini ve ödenecek ücreti saptar. Hizmetlerin sunuluşunda çıkan sorunları çözmek, müşterilerin şikâyetlerini dinleyip, giderici önlemler almak otel yöneticisinin başlıca görevlerindendir. Turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunları daha çok otellerde ve turizm sektöründe çalışırlar. Teknolojinin ilerlemesi insanların boş zamanlarının ve ulaşım olanaklarının artmasına yol açmıştır. Bu da insanlarda çeşitli bölgeleri ve ülkeleri gezip görme isteği uyandırmaktadır. Yurtiçinde çeşitli amaçlarla seyahat eden insanların sayısının artması yanında, özellikle yurtdışından birçok insan gezip görme amacı ile ülkemize gelmektedir. Turist sayısındaki bu hızlı artış ülkemizde çok sayıda otel ve motel yapılmasına yol açmış, otelcilik de kendine özgü eğitimi olan bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda turizm alanındaki gelişmenin devam edeceği ve bu alanda iyi yetişmiş kimselerin iş bulma sorunu olmayacağı söylenebilir. Kişisel yetenek ve yabancı dil meslekte başarılı olmaya ve ilerlemeye olanak vermektedir. ÜLKEMİZDEKİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLAM 260 MESLEK YÜKSEKOKULUNDA EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR.

MERSİN YENİŞEHİR MERKEZ OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ–1

REHBER ÖĞRETMENİ: HAKAN ILIKSU

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki