FANDOM


Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi,

200px-Halkalı ziraat mektebi giriş.jpg

Okulun girişi

Okulun açılması ilk 1878-1879 yılları arasında Ahmed Cevdet Paşa’nın Ticaret ve Ziraat Nazırlığı zamanında gündeme gelmiştir. O sırada Nezârette ilk defa kurulmuş olan Ziraat Müdürlüğü’ne getirilen ve Fransa’da tahsil görmüş olan Amasyan Efendi'nin öncülüğünde Halkalı’da yer satın alınmış ve binanın inşaatı 1891 yılında tamamlanmıştır. Bina tamamlanınca, ilk önce Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye içinde açılmış olan Mülkiye Baytar sınıflarının öğrencileri bu okula nakledilmiş ve asıl ziraat öğrencilerinin kabulüne ise bir yıl sonra başlanmıştır. Okula Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i Âlisi adı verilmiştir.

1894 yılında okul ikinci dönem veteriner mezunlarını verdikten sonra, bu sınıflar İstanbul’a nakledilerek; müstakil bir okul haline getirilmiştir. Halkalı’daki okul ise, Ziraat Mektebi olarak kalmıştır. 1896’dan itibaren mezun vermeye başlamıştır. Okul, idadî mezunlarını kabul etmekte ve dört yıllık bir yüksek ziraat eğitimi vermekteydi. Bu okula daha sonra ormancılık ile ilgili dersler de eklenerek okulun adı Halkalı Ziraat ve Orman Mekteb-i Âlisi olarak değiştirilmiştir. Böylece, orman memurları da bu okulda yetiştirilmeye başlanmıştır.

İkinci Meşrutiyet’ten sonra bu okuldaki ormancılık dersleri yetersiz görülerek 1910’da Orman Mekteb-i Âlisi kurulmuş ve ormancılık eğitimi bu okuldan ayrılmıştır. Bundan sonra, Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlisi adını alan okul, eğitimine I. Dünya Savaşı ve Mondros Mütarekesi sırasında kısa süreli aralar vermiştir.

1928 yılında, Halkalı Ziraat Mektebi kapatılmıştır. Öğrencileri de, İstanbul’daki Orman Mektebi’ne devredilmiştir. [1]

Okulun Halkalı'da bulunan binası, Halkalı Ziraat ve Tarım Lisesi'ne döndürülmüştür. "Emret Komutanım" dizisi bu binada çekilmektedir.

Bazı ünlü mezunlarıEdit

KaynakçaEdit


Kaynak hatası <ref> etiketleri var, ama <references/> etiketi bulunamadı

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki