Fandom

Yeni Wiki

Harcama yapma usulü nedir?

67.038pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

SYDV'ler bütün harcamalarını mütevelli heyet kararı ile yapmaktadır. Mütevelli heyet SYDV'ye tahsis edilen bütün gelirleri yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde harcamakla yetkili ve görevlidir.

Harcamalar belli periyotlarla Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri ile Mülkiye Müfettişleri tarafından denetlenmektedir. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne aylık harcamaları içeren faaliyet raporları gönderilmektedir.Also on Fandom

Random Wiki