FANDOM


< Gençlik < İl Gençlik Kurulu

Kütahya İl Gençlik Kurulu Kararı Edit

İL GENÇLİK KURULU KARARI

Karar Tarihi: 27.09.2005 Karar No  : 2005-06

    27.09.2005 tarih Saat:14.00'de Valilik Toplantı Salonunda yapılan İl Gençlik Kurulu Üyeleri İle "Yıllık Toplantı Konularının Belirlenmesi" konulu İl Gençlik Kurulu toplantısında alınan kararlar aşağıda sunulmuştur.

1-) İl Gençlik Kurulu Ekim ayı toplantısının 27 Ekim 2005 Perşembe günü saat: 14.00 de Ferdi Güzen Kız Yurdunda Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı "Kız ve Erkek Yurtlarındaki Gençlerin Sorunları" gündemi ile,

2-) İl Gençlik Kurulu Kasım ayı toplantısının 24 Kasım 2005 Perşembe günü saat: 10.00 de Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Toplantı Salonunda "Yüksek Öğrenim Gençliğinin Sorunları" gündemi ile,

3-) İl Gençlik Kurulu Aralık ayı toplantısının 22 Aralık 2005 Perşembe günü saat: 10.00 de Öğretmen evinde "Orta Öğretim Gençliğinin Sorunları" gündemi ile,

4-) İl Gençlik Kurulu Ocak ayı toplantısının 26 Ocak 2006 Perşembe günü saat: 10.00 de Belediye Kültür Sarayı, Tiyatro Salonunda "AB - Eğitim ve Gençlik Programları" hakkındaki bilgilendirme gündemi ile,

5-) İl Gençlik Kurulu Şubat ayı toplantısının 23 Şubat 2006 Perşembe günü saat: 10.00 de Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Toplantı Salonunda "Çalışan Gençlik ve Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki Gençlerin Sorunları" gündemi ile,

6-) İl Gençlik Kurulu Mart ayı toplantısının 30 Mart 2006 Perşembe günü saat: 10.00 de Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak eğitim veren her hangi bir okulda "Özürlü Gençliğin Sorunları" gündemi ile,

7-) İl Gençlik Kurulu Nisan ayı toplantısının 27 Nisan 2006 Perşembe günü saat: 10.00 de Belediye Kültür Sarayı, Tiyatro Salonunda "İlimizdeki Yerel Gündem 21 Gençlik Çalışmaları ve Sorunları" gündemi ile,

8-) İl Gençlik Kurulu Mayıs ayı toplantısının 25 Mayıs 2006 Perşembe günü saat: 10.00 de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Toplantı Salonunda "Gençlik Haftası Etkinlikleri ve İl Gençlik Kurulunda Alınan Kararların Değerlendirilmesi" gündemi ile toplanmasına,


Haberi Ekleyen Kurum :Kütahya Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü haberiEdit

İL GENÇLİK KURULU TOPLANDI…


İl Gençlik Kurulu Vali Yardımcısı Bekir S.KOCAKUNDAKÇI Başkanlığında yapıldı.

a-) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü temsilen toplantıya katılan Spor Uzmanı Gençlik Merkezi Lideri Mustafa TAŞPINAR tarafından Avrupa Birliği Ulusal Ajansın yürüttüğü YOUTH (Gençlik) programlarından EYLEM 1, 2, 3 ve 5 hakkında geniş açıklamalar yapılmış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi olarak gerçekleştirilen projeler anlatılmış ve 2006 yılı içinde gerçekleştirilecek projeler hakkında görüntülü sunumlar yapılmıştır.

b-) Milli Eğitim Müdürlüğünü temsilen toplantıya katılan Zeynep Yasemin HÜRATA tarafından Avrupa Birliği Ulusal Ajans programlarından olan LEONARDO DO VİNCİ (Mesleki Eğitim Programları) ve SOCRATES (Lise Düzeyi Eğitim) programlarında bilgiler verilip, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda gerçekleştirilen projeler anlatılmış, projelerden görüntü sunumları yapılmıştır.


Sunumlardan sonra yapılan değerlendirme sonucunda İlimizde AB Eğitim ve Gençlik Programlarına ait proje uygulamalarında;

1-) AB Eğitim ve Gençlik Programlarının gerçekleştirilmesinde İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası vb. kuruluşlarla işbirliği yapılmasına,

2-) Proje müracaatında bulunan kişilere Kütahya İli'nin tanıtımı için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantıları ve yeterli yabancı dil ağırlıklı broşür ve doküman temini yapılmasına,

3-) Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kütahya'yı tanıtmak üzere gönüllü rehberler yetiştirilmesine,

4-) İlimizi temsilen bu tür projelerde görevli olan proje sorumlularının ve katılımcılarının gri (görevli) ve lacivert pasaport taleplerine vize işlemlerinin zaman aldığından Emniyet Müdürlüğünce öncelik sağlanmasına,

5-) İlimizi tanıtmada sembolik nitelikte hediyelik eşya üretiminin Kütahya Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığınca teşvik edilmesine,

6-) AB Eğitim ve Gençlik Programlarından faydalanan gençler arasında Üniversite gençliğinin az olmasından dolayı katılımı özendirmek üzere Üniversitede geniş katılımlı bir seminer verilmesine,

7-) Bu tür projelerde yer alan İdareci, Öğretmen, Lider ve Katılımcı gençlere yönelik olarak Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vb. kurumlarca Yabancı Dil Kursları açılmasına,

8-) Bir sonraki toplantının 23.02.2006 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 10.00' da Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonun' da "Çalışan Gençlik ve Çıraklık Eğitim Merkezlerindeki Gençlerin Sorunları" gündemi ile yapılmasına;

Oy Birliğiyle karar verildi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki