FANDOM


< SYDV < Yenişehir SYDV < Yenişehir SYDV Projeleri < Sydv/projeler

Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi(KASDEP), SYDGM ile Tarım ve Köy işleri Bakanlığı (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü-TEDGEM) işbirliğinde, 2003 yılından itibaren sürdürülmekte olan bir projedir. 3294 sayılı Yasa kapsamındaki yoksu vatandaşlarımızın üye olduğu belli sayıda kooperatif her yıl Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından programa alınarak, hayvancılık ve seracılık projeleri hayata geçirilmektedir.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki