FANDOM


Kamu Hesapları Bilgi Sistemi, mâli işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştirmek, harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen otomasyon sistemidir.

Bu sistem ile, mâli işlemlere ilişkin bilgiler harcama birimlerinde bilgisayar ortamında girilecek; bu bilgiler elektronik ortamda muhasebe birimine aktarılacak ve muhasebe kaydı olarak sonuçlandırılabilecektir. Aynı zamanda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi hükmü gereğince, devlet muhasebesine ilişkin bilgi ve raporların muhasebe yetkilileri tarafından düzenli olarak kamu idarelerine verilmesi sağlanacak ve karar – destek organlarının bilgi ihtiyaçları anlık olarak karşılanabilecektir.

Bu aşamada, say2000i sisteminde hesaplanan maaş bordrolarının harcama birimleri tarafından internet üzerinden alınması işlemi hayata geçirilmiş bulunmaktadır. Bordro indirebilmek için, ödeme yönünden bağlı bulunulan muhasebe biriminde kullanıcı tanımlamasının yapılmış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, bütçe uygulamalarına ilişkin raporların elektronik ortamda strateji geliştirme birimlerine aktarılarak bütçe uygulamasının etkinliğini ve saydamlığını artırmak, özellikle ödenek gönderilmesi ve harcamaların takibini sağlamak, kesin hesabın çıkarılmasındaki iş sürecini kolaylaştırıp hızlandırmak amacıyla, geliştirilen yazılım uygulamaya açılmış olup, strateji birimleri geliştirilen bu uygulama ile ödenek gönderdiği harcama birimlerinin bütçe gideri ve ödenek işlemlerine ilişkin muhasebe raporlarını (http://kbs.muhasebat.gov.tr) adresinden anlık olarak alabileceklerdir.

Yakın bir gelecekte, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun Bakanlığımıza verdiği genel yönetim birimlerinin mali istatistiklerini hazırlama ve yayınlama görevinin tam olarak yerine getirilebilmesi amacıyla, internet ortamında mahalli idarelere ait mali verilerin derlenmesi ve konsolidasyonuna yönelik geliştirilen uygulama da kullanıma açılacak olup, devamında başka uygulamalarda devreye alınacaktır.

Bu sistemin sağlıklı bir şekilde başlatılması ve yürütülmesi açısından, Genel Müdürlüğümüz duyurularının takip edilerek gereğinin yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

DuyuruEdit

"TT-NET VE TELEKOM ÖDEMELERİNE İLİŞKİN 2010/8 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU" ÖEB kullanıcıları için aşağıda belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 2010/7 sayılı Say2000i duyurusunun I- TT-NET VE TELEKOM ÖDEMELERİ bölümünde belirtildiği şekilde harcama birimlerince KBS'ye tanımlanan sabit telefon ve TT-Net abone bilgileri elektronik ortamda TT-Net ve Telekom'a bildirilmiş ve söz konusu aboneliklere ilişkin TT-Net ve Telekom'dan alınan bilgiler KBS ortamına aktarılmıştır. Bu çerçevede; 1- Harcama birimleri, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.php adresinde güncellenmiş olarak yer alan "KBS Ödeme Emri Uygulamasında Abone Numarası Tanımlama Kılavuzu" nda belirtilen açıklamalara göre tanımladıkları bilgiler ile TT-Net ve Telekom bilgileri arasında karşılaştırma ve kontrol yapacaklardır.

2- KBS'de yeni tanımlanacak TT-Net ve Telekom fatura bilgileri, belli periyodlarda ve aynı şekilde elektronik ortamda TT-Net ve Telekom'a aktarılacak ve bunlardan alınacak abone bilgileri 1. maddede belirtildiği şekilde harcama birimlerine gösterilecek ve harcama birimlerince kontrol işlemi gerçekleştirilecektir.

3- İleride TT-Net ve Telekom fatura ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için, henüz fatura tanımlaması yapmamış olan harcama birimleri, tanımlama işlemlerini bir an evvel tamamlamaları hususunda uyarılacaktır. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim. NOT:

2010/8 SAYILI DUYURUNUN 1. MADDESİNE GÖRE HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK KONTROL VE ONAY İŞLEMİ, 10/03/2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ MESAİ SAATİ BİTİMİNE KADAR YAPILACAKTIR. BU KONUDA HARCAMA BİRİMLERİ İVEDİLİKLE UYARILACAK VE KONTROL İŞLEMLERİNİ BİR AN EVVEL TAMAMLAMALARI İSTENİLECEKTİR

Dış linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki