FANDOM


  • Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir. İtalyan atasözü
  • Kartal avını öldürmeden önce göğün en tepesine çıkartıp aşağı bırakırmış ... Kurtlar Vadisi (dizi)
   
Cquote1.svg
Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir.
   
Cquote2.svg

İtalyan atasözü

  • Ne kadar çok olursa
olsun ördek ü kaz
Ona yeter bir şahin i baz <<<<<(Barbaros Hayrettin Paşa)
  • "Nilüfer, Tayyibeyi çağırdı yanına. Kitaptaki şekilleri taradılar. Tayyibe kartal kanatlarını andıran bir amblem gördü. "Bunu, seçtik." dedi adama Nilüfer. Adam işaret edilen şekle baktı, kitabın arka sayfasını karıştırdı. "Sufilerin amlemini seçmişsiniz. Zaten galiba müslüman demişlerdi albay için," dedi. (Aylin - Ayşe Kulin, Remzi Kitabevi, Birinci Basım: Temmuz, 1997)
  • "Kartal yükseldi yükseldi, kıyıdaki dağların üstünde küçüle küçüle göze görünmez oldu." (Necati Cumalı)

Hadislerde kartalEdit

  • Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi ki: Mehdi'nin beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (s.a.v)'in bayrağı ukab olacaktır (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s.65) .
  • Peygamber (s.a.v)'in softan ukab bayrağı ile çıkacaktır. O bayrak dört köşeli olup, dikişsizdir ve rengi de siyahtır. Onda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (s.a.v)'in vefatından beri açılmamış olup Mehdi çıkınca açılacaktır (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s.23) .
  • Alametlere gelince; beraberinde Allah Resulünün (s.a.v) gömleği, kılıcı, ukab (kartal)sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin (s.a.v) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Mehdinin zuhuruna kadar da açılmayacaktır (Kıyamet Alametleri, s.164) .
  • Hz. Mehdi, Peygamber Efendimiz (sav)'in ukab bayrağıyla çıkacaktır. O bayrak dikilmemiştir, siyah ve dört köşelidir. Peygamberimiz (s.a.v)'in vefatından sonra hiç açılmamış olup ancak Hz. Mehdi tarafından açılacaktır (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-i Mehdiy-il Muntazar, ss.41-42, 52, 54) .

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde rengi, şekli, dikişi hakkında bilgi verilen sancak bugün Topkapı Sarayı'nda Kutsal Emanetler Bölümünde muhafaza edilmektedir.

Ahir zamanda ancak Hz. Mehdi tarafından açılacağı bildirilen ukab Sancak'ın önemli bir özelliği de Peygamberimiz (sav)'in "vefatından bugüne kadar hiç açılmamış" olmasıdır. Tarihi kaynaklara göre; günümüze kadar Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere hiçbir devlet tarafından, Peygamber Efendimiz (sav)'in zatına hürmeten açılmayan sancak, götürüldüğü savaşlarda ve törenlerde kılıfından dahi çıkarılmamıştır. 1400 yıldır bu şekilde muhafaza edilen sancak Hz. Mehdi'nin gelişi ile ahir zamanda açılmayı beklemektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Bu bilgi, İlmi Mercek Dergisi 02. sayı (Ağustos 2004) 18. sayfadan alıntılanmıştır.

İtalyan AtasözleriEdit

Kartal için bir güvercini mağlup etmek bir şeref değildir. (İtalyan atasözü )

   
Cquote1.svg
:Ne kadar çok olursa
Olsun ördek ü kaz
Ona yeter bir şahin i baz

   
Cquote2.svg

Barbaros Hayrettin Paşa

Türk AtasözleriEdit

Ne kadar çok olursa olsun ördek ü kaz
Ona yeter bir şahin i baz
Barbaros Hayrettin Paşa
   
Cquote1.svg
Kartal avını öldürmeden önce göğün en tepesine çıkartıp aşağı bırakırmış..
   
Cquote2.svg

Kurtlar Vadisi(dizi)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki