FANDOM


Bakınız

Şablon:Kayalar - d - {{Kayalar}}
Şablon:Kayalarbakınız


Kayalar
Kayalardan, kıyılardan bir ateştir çağlar:
Lâhn-i Dâvûd ile inler yine gûyâ dağlar!
Said Paşa İmamı Mehmet Akif Ersoy
Muhtelif kullanımları : Kayılar Kailar Kaylar Almanca da Kajilar
Ptolemaida kayalari Yunan işgalinden sonra kullanılmıştır. Enteresandır, Ptolemaida denen heriflerin mısırda da da hakimiyetleri varmış...
Kayalar türküleri Kayalar türküsü
Kayalar kitaplığı
Kayalarmahmudiye
Kayalar köyleri Kuzlu küy Kozluküy Köseler Demirciler Erdoğmuş yerel lehçe ile Erdemuş Kuzlu Oğuzlu Çalcılar Hasan Köyü Karapınar Bakınız: Karapınar muharebesi Köseler Ağustos Karaferye Bakınız:Karafere Muharebesi Sele İn Obası Cerelli Topçular Baraklı Çerkesköy Çeşme Aydos Gülünç Kölemez Uçana Nalbantköy İğneli Kurtlar Debre Sulpa Durutlar Oyvodina Muralar Kırımşa Arabina Komana Kaynak Eleviç Soroviç Noyrat Gölü Sotur Orhan Kruşar Sarıkulak Bulgar Milas Yeniköy Tarman Dustan(Farisi, Dostlar demek) Kalburcular Demirciler Yayla Dedeler Kale obası Bağçeli obası Ahmetli Köçek Ahmetli Çamurlu Kuranekeş Akpınar Kadirli Tatarcılar Kırçova Kolatsa Komana Türbe Celalli Haydarlı Cuma Tekkesi Hacılar Gaziler Moğol Karaağaç Çakırlar Sarı musalar Rahmanlı İsar İbişli Menteşeli İbişli Hacı Morti Aksaklı Baraklı Ayna Obası Topçular Veranlık Üsküpler Köseler Yüz Obası Yunuslu Menteşeli Kırımşa Habillu Muhinler Koçana Katransa Terepişte Frankoça Arkadohor Uruban Çalışan Öküz Obası Ahmet Obası Adil obası Filan Obası Karlı Dağ Karaferye Karaahmet İsmailler Cevadlı Sofular Işıklar ÇOR
Kayalar aileleri Kayalar kültürü Kayalar evliyaları
Kayalar meşhurları Barış Manço
Kayalar/Demirciliği Kayalar/Bey aileleri Kayalar/Ansiklopediler Kayalar muhacirlik yerleri
Kayalar ve yörük kültürü Kayalar ve yemek kültürü Kayalar ve köftecilik Kayalar ve hayvancılık
Kayalar/Kaynak Kayalar/Linkler Kayalar/Torunlar Kayalar/Aileler Kayalar/Şirketler Kayalar/Yüzler Kayalar mahalleleri Kayalar kazaları Kayalar ilçeleri Kayalar İlköğretim Okulu Yenimahalle Kayalar mahallesi, Yenişehir Ankara
Kayalar/Haritalar Kayalar/Resimler Kayalar/Videolar
Kayalar/Genetik Kayalar/Spor
Kayalar/Öğretmenlik Kayalar/Din adamlığı
Kayalar mahalleleri
Kayalar muharebesi
Bayram Yukarıkayalar Molla İsiinler Abdil Ağalar (Halit Hocalar Zeyfe Eminler Mazlum Kayalar (Mazlum Beyler) Şeref Kayalar Abdurrahman Şeref Kayalar Lütfullah Kayalar Mehmet Kayalar Eyüp Sabri Kartal
Kayalar köfte Tekirdağ'da Kayalar Kimya Erbaa'lı Kayalar kökenli Kayalar mutfak Of'lu Osman Kaya ve kardeşleri Kayalar Gıda Of'lu Kaya kardeşlerin
Ersin Kayalar Erbaa'ya yerleşen Yılmaz Kayalar'ın mahdumu Ali Doğan Günseven Mazlum Kayalar'la akraba olduğunu söylüyor??? Ama annesi kaç dil biliyor? Bizimkiler dilce bilmez. Erkeklerden yetenekli olanlardan bir kaç dil bilen çıkar. < Mümin Özkurt Muğla Akyaka
Kayalar kitaplığı "'Twixt Greek and Turk" Twixt Greek and Turk, or, Jottings during a journey through Thessaly, Macedonia, and Epirus Valentine Chirol (sir) [1]
Şablon:Kayalarbakınız

Mazlum Kayalar Ali Fuat Başgil 27.08.2014 093551

Ali Fuat Başgil'in 27 Mayıs ve sebepleri kitabında Mazlum Kayalar'ın Menderes'i bizzat uyardığı yazar.

YERİ VE SINIRLARI Edit

Kayalar Mahallesinin yeri engebeli ve dağlıktır. Arazi oldukça engebeli, girintili ve çıkıntılıdır. Adı üzerinde taşlık ve kayalık bir yerdir. Fakat çalışkan gecekondu halkı bu taşlık ve kayalıkları kırarak bugünkü mahallenin meydana gelmesinde en büyük etken insan gücü olmuştur.

Akarsu ve göl bulunmamaktadır. Arazi bu yüzden tarıma elverişli değildir. Sadece hazine yeri olarak halk tarafından işgal edilmiştir. Plansız evler yapılarak düzensiz kayalar mahallesi kurulmuştur.

Sınırları doğusunda Ayvalı , batısında Yahyalar ve mezarlık, güneyinde Karşıyaka ve Yenimahalle , kuzeyinde Kalatepe ve Etlik Mahalleleri bulunmaktadır.

İKLİMİ: Edit

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Ekili arazi yoktur. Evinin önündeki bahçelerde meyve ağaçları yetiştirilmektir.

Halk geçimini işçilik, nakliyecilik, ticaretle ve seyyar satıcılıkla elde etmektedir.


YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: Edit

Kayalar Mahallesi genel olarak adından da anlaşılacağı gibi tepe üzerine kurulmuştur. Tepenin asıl coğrafi adı Kala tepe olmasına rağmen, Şentepe olarak değiştirilmiştir. Kayalar Mahallesi Kalatepe'nin tepeye yakın yamaçlarında yer almıştır. Tepenin özelliklerine uygun olarak arazi yer yer parçalanmıştır. Küçük vadiler meydana gelmiştir. Aşağıya doğru Karşıyaka Semti'ne doğru indikçe yükseklik azalmaktadır. İstanbul yolu ve Atatürk Orman Çiftliği ne yaklaştıkça arazi düzleşmektedir.

KAYALARDA YAŞAYIŞ

1.NUFUSU: Edit

Kayalar mahallesi Yenimahalle İlçesinin Şentepe Semti'ndedir. Binalar gecekondudur. Ankara'ya yurdun çeşitli yörelerinden gelen insanların yerleşmesiyle mahalle kurulmuştur. Nüfus gecekondu yapımında kontrol edilmediği yıllarda hızla artmıştır Gecekondu yapımının yasaklanmasıyla nüfus artışı büyük bir oranda azalmıştır. Bu artışta doğanların, ölenlerden çok olmasıyla meydana gelen normal bir artıştır.

Kayalar mahallesinin nüfusu 1985 sayımına göre 3300 olduğu ve kadınların çoğunluğu oluşturduğu anlaşılmaktadır. 1995 sayımına göre yaklaşık 4500, 2000 sayımına göre 5531'dir.


GEÇİM KAYNAKLARI: Edit

Tarım: Kayalar Mahallesi halkının Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen insanlar oluşturmuştur. Bu nedenle ekilecek arazi yoktur. Burada oturanların evlerinin önünde bulunan küçük bahçelerde ağaç dikme ve bazı sebzeler ektiklerini görmekteyiz. Halk sebze ve meyve ihtiyaçlarını semt pazarlarından karşılamaktadır.

Endüstri: Mahalle halkı mahallemizde ancak ikametgâh için kalır. Halkın işi Ankara'nın çeşitli yerlerinde çalışmaktan ibarettir. Genellikle işçilik, kalfalık, ustalık, esnaflık ve memurluk yaparlar. Ufak imalathaneler ve tamirhaneler bulunur. İmalat ve tamirat işleri mahallenin ihtiyacına dahi cevap veremez.

Ticaret: Mahalle halkının çoğunluğunu işçi, memur, küçük esnaf meydana getirir. Bu şahıslar Ankara'nın ilçe ve semtlerinde çalışırlar. Ticaretle uğraşanlar çeşitli semtlerde kurulan pazarlarda seyyar satıcılık yaparlar. Çarşılardaki mağaza ve dükkânlarda çalışırlar.

Günlük Yaşam: Halkın çoğu ücretle çalışan işçi, memur, küçük esnaf olduğundan mesai saatlerinde evlerinde bulunmazlar. Boş ve işsiz olanlar kahvelerde oturur. Ev kadınları mahallede günlük ev işleriyle uğraşırlar. Akşamları komşu ve akraba ziyaretleri yapılır. Halkın en büyük başlıca eğlencesi radyo ve televizyon programlarını izlemektir.

ULAŞIM Edit

Kayalar mahallesi Yenimahalle İlçesine bağlı bir yerleşim merkezi olup, ulaşım gösterilen hatlardan bahsedilen araçlarla yapılmaktadır.

TİCARET İŞLERİ Edit

Kayalar mahallesinde oturanların çoğu işçi ve memurdur. Serbest ticaretle iştigal edenlerde vardır. Serbest ticaretle uğraşanlar şehrin çeşitli semtlerinde kurulan pazarlarında çarşı ve Pazaryerlerinin civarındaki dükkân, mağaza ve yazıhanelerinde çalışırlar.

Mahallede ticaret fazla gelişmiş değildir. Halkın ekonomik durumu normal olduğundan alış verişini haftanın belli günlerinde belli yerlerde kurulan Pazaryerlerinden temin etmektedir. Mahallede bulunan dükkânlar halkın acil, günlük ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede olup, alış veriş canlı değildir. Mahallede oturanların büyük çoğunluğu köyden gelmiş olduğu için köyden getirdikleri ürünleri evlerinde de pazarlamaktadırlar.

Halkın alış veriş yaptığı önemli ticaret yerlerinden biri de Ragıp Tüzün Caddesi ile İvedik Caddesi civarındaki iş yerleridir.

PAZAR VE SATIŞ YERLERİ Edit

Yerleşim yeri ve halkın genellikle dar gelirli memur, işçi olması nedeniyle tüketim maddeleri alındığı zamanen ekonomik yerler düşünülmektedir. Karşıyaka Pazarı ve Şentepe Pazarı bölge halkının en çok alışveriş yaptığı yerlerdir. Buradaki satıcılardan %60 bu bölgenin insanlarından oluşmaktadır. Mahalle ve sokaklarda bulunan bakkal ve manavlardan ihtiyaçlar temin edilmektedir.Seyyar satıcılardan da alış veriş yapılmaktadır.

Bölge halkının ve yerleşim yerinin özelliğinden olacak, oturan kişiler böyle geldiği için yazın köylerinden getirmiş olduğu kışlık bazı yiyecekleri evlerinde satmaktadırlar. Bazı maharetli kadınların ve kızların oya, dantel gibi el emeği işleri yaptıkları ve sattıkları görülmüştür.

Bahçesi olan evlerde inek beslendiği, süt, peynir, yoğurt satışlarının da kısmen yapıldığı gözlenmiştir.Yine bazı evlerde tavuk beslendiği kendi ihtiyacı ölçüsünde bu işleri yürütmektedir. Bahçeli evlerde meyve ağaçlarının görüldüğü, fakat bunların satış için değil de kendi ihtiyacı için yetiştirildiği gözlenmiştir.

YETİŞEN BÜYÜKLER Edit

Kayalar mahallesi Yenimahalle İlçesinin Şentepe Semtindedir. Bunlar gecekondudur.

Kayalar mahallesinin halkını çeşitli yörelerden gelen insanlar oluşturmuştur.

Bu insanlar burada ikamet için kalıp çeşitli işyerlerinde çalışmaktan ibarettir. Halkın bir kısmı sanayi işinde, bir kısmı sebzeci, bir kısmı ise bazı devlet dairelerinde memur olarak çalışmaktadır.Bu kişilerin ise ilkokul, lise mezunu oldukları tespit edilmiştir.Yüksek okulu bitirenlerin sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır.

Kayalar Mahallesinde yetişen büyüklerden bir kaçının isimleri şunlardır.Halen Emniyet Amiri olarak çalışan Ali KAYGISIZ.

Fen İşleri Levazım Müdürlüğü yapan Dursun ZATIBİLGİÇ ve okulumuzda öğretmen olarak çalışmış olan Hayriye YILDIRIM'dır. Bu okulda da ilkokulu bitirmiştir.


TARİHİ YERLERİ Edit

1.AKKÖPRÜ :Edit

Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından 1222 yılında, Ankara Çayı ve eski Bağdat Yolu üzerinde yaptırılmıştır. Ulaşımı kolaylaştırması yönünden tarihte büyük hizmetleri görülen köprü Varlık mahallesinde İstanbul Asfaltı kenarındadır.

Üçü büyük, dördü küçük yedi kemerden meydana gelen köprü bazalt taşlarından yapılmıştır. Tarihi özellikleri bozulmadan onarılmıştır.

2 ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ :Edit

Atatürk cumhuriyetin ilanından ve Ankara'nın başkent olmasından sonra ziraata verdiği önemi göstermek amacıyla örnek bir çiftlik kurmuştur.1925 yılında Ankara çevresinde çiftlik kurulacak arazi bulmaları için ziraatçıları görevlendirdi. Ziraat uzmanları çiftlik kurulacak arazi bulamadıklarını söylediler. Atatürk bugünkü çiftliğin bulunduğu yeri gösterdi. Burası düz verimsiz bir araziydi. Tepenin eteğinde ufak bir ev ve bir mezarlıktan başka hiçbir şey yoktu. Ziraat uzmanları burada çiftlik olmaz dediler. Atatürk onlara şu cevabı verdi." İşte aradığımız böyle bir yer " cevabını verdi." Ankara'nın kenarında hem çorak, hem de bataklık bir yer. Burasını biz ıslah edemezsek kim gelip ıslah edecek." Hemen işe başladı. Atatürk bir çadır kurdurarak yapılan işleri kendisi yönetti. Zaman zaman da kendisi de çalıştı. Bataklıklar kurutuldu. Toprak tarıma elverişli hale getirildi.

102000 dekar (dönüm ) olan çiftlikte modern usullerle tarla ziraatı, meyvecilik, çiçekçilik süs ağaçları, bağcılık, fidancılık gibi her türlü tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Çiftlik arazisi içinde süt, un, bira traktör fabrikaları kurulmuştur. Atatürk çiftliği kurduktan sonra Türk Ulusu'na armağan etti. Atatürk'ün ölümünden sonra 1938 yılında, çiftlik Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu'na verildi. Bu kuruma bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

3.ZİR (İSTANOZ )Edit

Tarihte Hıristiyanların ve Türklerin yaşadığı bir şehirdir. Konut kalıntıları, mezarları ve kilise harabeleri vardır. Genellikle yunan ve Fransız turistler bu mezarlarda yatanların kendi soylarından olduklarını söylemektedirler.

4.MEMLİK KÖYÜ :Edit

Söylentilere göre Memlik isimli bir bilgin burada ölmüştür. Akrabaları da öldükçe bu bilginin yanına gömülmüştür. Mezarlar bugün bir ziyaret yeridir.

5.SÖĞÜT ÖZÜ :Edit

Ankara Eskişehir yolu üzerindedir. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'a ait ev müze olarak kullanılmaktadır.

TARİHİ:Edit

1946 - 1949 yılları arasında, o zamanın Ankara Belediye Başkanı Ragıp TÜZÜN tarafından bir dış mahalle olarak tasarlandı.1950 yılında az gelirli memurlara konut sahibi yapmak amacıyla 3500 hane olarak kuruldu. 1 Eylül 1957 tarihinde ilçe merkezi haline getirilen Yenimahalle, hızla gelişerek bugünkü durumunu aldı. 750 yıl önce yapılan Akköprü, Atatürk tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği , çiftlik civarında yapılan kazılardan çıkan eserler (Arkeoloji müzesindedir) köylülerimiz tarafından zaman zaman bulunan tarihi değeri olan eserler, ilçemizin topraklarının yerleşme yeri olarak eski bir tarihe sahip olduğunu göstermektedir.

MAHALLEMİZDE YÖNETİMEdit

Mahalle Yönetimi 1944 tarih 4541 sayılı " Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair Kanun  "a göre bir muhtar ve ihtiyar heyetinden oluşur. Mahallelerin nasıl kurulacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu nda gösterilmiştir. Bu yeni yasa ile mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla, sınırlarının tespiti işlemlerinde il idare kurulu devre dışı bırakılmıştır.

Eski kanunda mahallenin bölünmesi öngörülmezken, yeni kanunda mahallelerin bölünmesi için belediye meclisi yetkili kılınmıştır.

Yine yeni yasada eski yasada olmayan "mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir" hükmü eklenmiştir. Mahalle muhtarlarının personeli mal varlığı olmadığı göz önüne alındığında, mahalleyi yönetmenin çok fazla işlevi olmadığı söylenebilir.

Böyle bakıldığında Anayasa nın 127nci maddesine göre tüzel kişiliğe sahip olan yerel yönetimlerin bütçesi ve örgütü vardır. Tüzel kişiliği, bütçesi, personeli ve genellikle bürosu olmayan mahalle muhtarlığı merkezi ve yerel yönetimlerin temsilcisi ve yardımcısı olan geleneksel bir kuruluştur. Yani mahalle idaresi bir yerel yönetim kuruluşu değildir.

Yeni Belediye Kanununda, mahalle muhtarına diğer kanunlarla verilen görevler dışında bir takım yeni görevler verilmiştir. Bunlar sırasıyla;

- Mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,


- Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek,


- Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,


- Mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek,


- Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

olarak belirlenmiştir.

Yine 5393 sayılı kanunda Mahalle ile ilgili olarak Belediyelere yüklenen görevler;

- Mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları dâhilinde gerekli yardım ve desteği sağlamak,


- Kararlarında mahallenin ortak isteklerini göz önünde bulundurmak ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışmak,


olarak belirlenmiştir.

5393 sayılı kanunla getirilen düzenlemeyle belediyelerin mahalleye ve muhtarlığa yardım yapabilmesinin yasal dayanağı da oluşturulmuşsa da bu Belediyeleri zorunlu bir yükümlülük altına sokmamıştır.


Sonuç Olarak;

Muhtarların yerine getirdiği görevlere baktığımızda, devletin başka kurumlarınca da örneğin Belediyelerce veya karakollarca da rahatlıkla yerine getirebileceği bu yüzden bir görüş olarak mahalle yönetiminin kaldırılmalarının tasarruf sağlayacağı söylenebilir.


Bu durumda yapılması gereken, Mahalle muhtarlarına mevcut görevlerinin yanında halka en yakın seçilmiş kişi olarak yerel yönetimle vatandaşlar arasında iletişimi kuracak, vatandaşların özellikle yerel hizmetlere ilişkin beklentilerini ilk elden yetkili makamlara aktarılmasını sağlayacak uygulama ve düzenlemeler yapılmasıdır.


Muhtarlarımızın; birçok yasal düzenleme eksikliğine, etkisiz ve yetkisiz birer temsilci niteliğinde olmalarına rağmen demokratikleşme ve demokrasinin geliştirilmesine katkı olarak en alt düzeyden başlayarak vatandaşların yönetime katılmalarını sağlama yönünde donatılmaları, halkla yerel yönetim arasında bilgi akışını sağlayacak şekilde etkilendirilmeleri, yerel ihtiyaçların ve sorunların çözümünde yetkilendirilmeleri, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesinde yardımcı olmaları yönünde eğitilip, bilinçlendirilmeleri ve en önemlisi devlet kurumlarından bazılarının görevlerine paydaş edilmeleri için yasal düzenlemelerin yapılması çağdaş bir yaklaşım olacaktır.

KAYALAR İLKÖĞRETİM OKULU'NUN TARİHÇESİEdit

Okulun Kuruluş Yılı: 1970 yılında ilkokul olarak açılmış, 1991 yılında ikinci bina yapılarak derslik sayısı arttırılmış, ilköğretim okuluna dönüştürülmüştür. Kuruluş Amacı : 6 - 14 yaş çocuklarının eğitim-öğrenimini sağlamak için kurulmuştur.Kuruluş yılından bu tarafa amaçlarında bazı değişiklikler olmuştur. Zaman zaman yetişkinler için okuma kursları açılmış olup yetişkinlerin okuma yazma öğrenmeleri sağlanmıştır. 1984 yılı içinde duyuru yapılarak 2 kişi yazılmış, gerekli öğrenci talebi olmadığından kurs açılamamıştır. Okulun Mülkiyeti: Ankara Valiliği İl Özel İdaresine aittir. Okulun Bölümleri: Okulumuz kapsamında bulunan iki binada 23 derslik, 1 fen laboratuarı, 1 teknoloji tasarım atölyesi, 1 spor salonu, 3 idare odası, 2 öğretmen odası, 1 harita odası, 1 kitaplık, 1 bilgi teknoloji sınıfı, 1 spor odası,1 hizmetli odası, 1 kantin olmak üzere 37 bölümden oluşmaktadır. Eğitim Durumu : Okulumuzda normal öğretim yapılmaktadır.Okulumuzda 1 anasınıfı, 15 birinci kademe, 7 ikinci kademe olmak üzere toplam 23 şube mevcuttur. Tarihçesi: Adını bulunduğu mahallenin adından almıştır.1965-1966 yıllarında semtin bulunduğu yerde bir tek ev bile yokmuş.Burası taşlık bomboş kayalık hazine arazisiymiş.1966-1969 yılları arası gecekondu bölgesi olarak kurulan mahallede 1968-1969 öğretim yılında 2 odalı bır evde kayalar İlkokulu olarak faaliyete geçmiştir.1970 yılında yapılan 5 derslikli binaya taşınmış olup, daha sonra derslik sayısı 10'a çıkarılmıştır.1990 yılında milli Eğitim bakanlığınca ek bina yapılmış ve 1991-1992 öğretim yılında hizmete açılan yeni binanın faaliyete geçmesiyle Kayalar İlköğretim Okulu'na dönüşmüş olup, halen kayalar İlköğretim Okulu olarak eğitim öğretime devam etmektedir.

Okulun Kazandığı Ödül ve Başarılar:Edit

1-Özürlü ve Düşündürdükleri konulu ilkokullar arası kompozisyon yarışması ikinciliği. 2-İlkokullar arası Kızlar Kros Yarışmaları Gençlik kupası 3-Gençlik haftası 1987 ilkokullu Kızlar Kros Takımı birinciliği 4-Yenimahalle Belediyesi 1. Kros Müsabakası Erkekler Takım birinciliği. 5- İlkokullar arası Kros Kız Takım Birinciliği 6-1993 Bahar Turnuvası Kros İlkokul Erkekler Birinciliği 7-1988İlkokullar Erkekler Kros Ankara ikinciliği

BİNA DURUMUEdit

A-Binanın Özellikleri: B Blok bodrum üzeri iki katlıdır. Betonarmedir. A Blok bodrum üzeri üç katlıdır. Betonarmedir. B-Derslik sayısı: 23 Derslik C-Laboratuar : 1 D-İşlik, Spor Salonu, Depo, Atölye vardır. E-Bürolar: 1 Müdür odası, 2 Mdr. Yrd. Odası, 2 Öğretmenler Odası, Harita Odası ve Rehberlik Odası vardır. F-Bilgi Teknoloji Sınıfı:1

BAHÇE DURUMU:Edit

Okul bahçesi, oyun alanı mevcuttur.Ağaçlandırma ve asfaltlama yaptırılmıştır.

ÖĞRETMEN DURUMU:Edit

Okulun öğretmen sayısı 26 dır.Yönetici sayısı2 dir.Diğer personellerden ; 1 hizmetli, 1 memur mevcuttur. http://okulweb.meb.gov.tr/06/25/252341/ana.html