Wikia

Yeni Wiki

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ

Talk0
60.932pages on
this wiki

Şablon:Eğitim yönergeleri

Bakınız

Şablon:MEBmevzuat - d


Eğitim mevzuatı MEB mevzuat Mevzuat/Eğitim Eğitim/Mevzuat
Son değişiklikler ve taslaklar Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde düzeltme 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014 Temmuz Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 2014 6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik/2014 Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Eğitim mevzuatı - sektörel
Eğitim mevzuatı/OÖE
Eğitim mevzuatı/Temel eğitim
 :Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014
 :İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2008
Eğitim mevzuatı/İÖO
Eğitim mevzuatı/OÖ
Eğitim mevzuatı/Mesleki eğitim
Eğitim mevzuatı/HBÖ
Eğitim mevzuatı/Hayat Boyu Öğrenme GM
Eğitim mevzuatı/Özel eğitim
Eğitim mevzuatı/Yönetici
Eğitim mevzuatı/Öğretmen
Eğitim mevzuatı/MEM
Eğitim mevzuatı/İÖK
Eğitim mevzuatı/OÖK Eğitim mevzuatı/Üniversite
Eğitim mevzuatı/HEM
Eğitim mevzuatı/ORGM
Eğitim mevzuatı/RAM
Eğitim mevzuatı/BSM

Eğitim mevzuatı - hiyerarşik
*Tarihsel eğitim mevzuatı tümü [1]
*Eğitim mevzuatı/Anayasa,
*Eğitim mevzuatı/Kanunlar - Eğitim kanunları
*Eğitim mevzuatı/KHK
*Eğitim mevzuatı/Tüzükler
*Eğitim mevzuatı/Yönetmelikler - Eğitim yönetmelikleri
*Eğitim mevzuatı/Yönergeler
*Eğitim mevzuatı/Genelgeler
*Eğitim mevzuatı/Talimatlar
*Eğitim mevzuatı/Baş Emirler
*Eğitim mevzuatı/Emirler
*Eğitim mevzuatı/Valilik tamimleri

Kanunlar
Eğitim mevzuatı/Kanunlar
1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
6528 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Yönetmelikler
Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği/2014
Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Denetim Başkanlığı İle Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışlarında KDV İstisnası
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yıllardır tartışılan serbest kıyafet uygulamasına nihayet geçiyor
Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği
İlköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
MEB ve Kültür Yayınları Yönetmeliği/2014
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik/2014
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yönergeler
Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN EKİP VE ÖĞRENCİLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ARASI ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNERGESİ
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
*Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
*Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
*Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
*Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
*Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
*Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
*Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi

Genelgeler

Konusal eğitim mevzuatı
MEM/Disiplin
MEM/Taşıma
Taşımalı İlköğretim Değerlendirme Komisyonu Toplantı Onayı

Mevzuat/Eğitim
Eğitim mevzuatı/MEB


Şablon:MEB - Şablon:MEM - Şablon:Eğitim - Şablon:Disiplin Şablon:Eğitim mevzuatı alt şablon - Şablon:Eğitimmevzuatıbakınız
http://www.egitimmevzuat.com/
http://www.meb.gov.tr/mevzuat/liste.asp?ara=10&Submit=Listele/

Bakınız

Şablon:Eğitimbakınız - d {{Eğitimbakınız}}
Eğitim Education


Talim Terbiye Eğitim Öğretim
Kaçak eğitim Eğitim ruhsat işlemleri
Eğitim kritikleri Eğitim sorunları
Eğitim komisyonları Eğitim kurulları
Alo 147
Temel eğitim Bursa'da temel eğitim
OÖE Anaokulu Bursa'da OÖE
İlköğretim İlkokul İlköğretim okulu Bursa'da ilkokullar
Temel eğitim/Bursa Temel eğitim mevzuatı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaokul Orta okul Bursa'da ortaokullar Bursa'da orta okullar
Orta öğretim Bursa'da orta öğretim Bursa'da liseler Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği Orta öğretim mevzuatı Orta Öğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği
Mesleki eğitim Bursa'da mesleki eğitim Bursa'da meslek okulları Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
Din eğitimi Din Eğitimi Genel Müdürlüğü Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Din Eğitimi Çalıştayı Bursa'da din eğitimi Bursa'da İHL'ler
Hayatboyu öğrenme Halk Eğitim HBÖ HBÖ Genel Müdürlüğü Hasta ve yaşlı refakatcısı eğitimi
Özel eğitim Şablon:Özel eğitim
Özel öğretim
Ekders Ders dışı egzersiz [2] Ders dışı eğitim çalışmaları
Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi ve Çalışmaları Yüz Yüze Semineri
TEFBİS Türkiye Eğitim Finansmanı Bilgi Sitemi
Mevzuat
Eğitim mevzuatı Eğitim kanunları
Eğitim yönetmelikleri
Temel eğitim kanunları
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Türk eğitim sistemi
Türk eğitim sisteminin tarihçesi
Rus eğitim sistemi
İngiliz eğitim sistemi
ABD eğitim sistemi

Şablon:Eğitim kurulları - Şablon:Bursa MEM - Şablon:Eğitim mevzuatı -Eğitim mevzuatı

BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Edit

Amaç

Madde 1¬ Bu Yönergenin amacı, aynı tür orta öğretim okul/kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2¬ Bu Yönerge, aynı tür orta öğretim okul/ kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3¬ Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen; a ) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b ) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı resmî ve özel; genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının uygulandığı okul ve kurumları, c ) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okul/kurumda öğrenimlerine devam etmek üzere okul değiştirmelerini, d ) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/kurum/programlar arası geçişlerini, e ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini, f ) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslekî ve teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini, g) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi, h) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM:Okullar Arası Nakil ve Geçişler Edit

Genel Liselere Nakil ve Geçişler

Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:

a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler lisesinden genel liselere öğrenci nakli;

1 ) Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,

2 ) Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği,

3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,

4 ) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi,

5) Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine Yönetmelik hükümlerince yapılır.

b) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;

1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak,

2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının en az “ 3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye hak kazanılmış olunması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır.

Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır. Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.


Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Örgün Öğretim Kurumlarına Nakillerle Geçişleri Edit

Madde 6- Örgün öğretim kurumlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve okuma hakkını kullanmamış olan açıköğretim lisesi ile meslekî açıköğretim programına devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri bu Yönergenin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar doğrultusunda, naklen gidilecek okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükçe belirlenecek kriterlere göre yapılır. Aynı Tür Orta Öğretim Kurumları Arasında Öğrenci Nakilleri Madde 7- Aynı tür orta öğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci velisinin yazılı isteğiyle yapılır.Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, sınıf geçen ve ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır. Özel Yönetmeliği Bulunan Orta Öğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişler Madde 8- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel yönetmelik hükümleri uygulanır.


== ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Farklı Tür Program Uygulayan Okullar ile Aynı Tür Program Uygulayan Okullarda Alan/ Bölüm/Dallar Arası Geçişler ==


Genel Orta Öğretim Kurumlarında Alanlar Arası Geçişler Edit

Madde 9- Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır. Farklı Tür Program Uygulayan Orta Öğretim Kurumları Alan/Dallar Arası Geçişler Madde 10- Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları alan/dallar arası geçişler, ilgili Yönetmelik ve Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile kendi özel yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılır.


Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler Edit

Madde 11- Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler; a) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okul/kurumlarından meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarına geçişler için başvurular;

1) 9 uncu sınıf sonunda ve 10 uncu sınıfta başarısız olanlar, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk haftası içinde,

2) 10 uncu sınıf sonunda yapılacak geçiş başvuruları, telâfi eğitimi uygulanmak üzere ders kesimini takip eden hafta içinde kuruma yapılır. b) 10 uncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış olarak telâfi eğitimine alınırlar. Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Telâfi eğitiminin süresi yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir. Telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme ile devam-devamsızlık konularında, Yönetmelik hükümleri uygulanır. Telâfi eğitimine konu olan dersler ve yıl sonu notları 10 uncu sınıf Sınıf Geçme Defterlerine işlenir ve yıl sonu başarı ortalamaları yeniden belirlenir. c) Telâfi eğitiminde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim programları uygulanır. Telâfi eğitimi uygulama planları, çalışma takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır. Eğitim yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır. d) Telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu olarak sınıf geçmeye hak kazananların 11 inci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıflarında öğrenimlerine devam edebilirler. e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının farklı programlarında ve alanlarında öğrenim gören öğrenciler 10 uncu sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde de bu Yönerge hükümleri uygulanır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük, Yürütme Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 12- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 13- Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Around Wikia's network

Random Wiki