FANDOM


Çiroz Mehmed Ağa, önemli bir Klasik Türk Musikisi bestekârıdır. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmayan Çiroz Mehmed Ağa'nın 18. yüzyılın son çeyreği ile 19. yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılmaktadır. Günümüze kadar ulaşmış olan tek eseri Hisar makamındaki murabba' bestesidir. Eserin parlak nağmelerle örülmüş olması ve Zencîr gibi Klasik Türk Musikisi'nin en büyük usulü ile ölçülmüş olması, sanatçının önemli bir bestekâr olduğunu göstermektedir. Başka eserler de bestelemiş olduğu, fakat nota kullanımının yaygın olmaması sebebiyle bunların günümüze ulaşamadığı düşünülmektedir.

Çiroz Mehmed Ağa'nın TRT Türk sanat müziği repertuvarında 5542 no ile kayıtlı olan Hisar murabba' bestesinin kime ait olduğu bilinmeyen sözleri şöyledir:


Gubâr-ı hâk-i pâyin çeşmime kûhl-i cevâhirdir

Bu keyfiyyet efendim dîde-i uşşâka zâhirdir

Der-âğûş eyleyeydim hâle-veş ol mâhı ben bir kez

Hasûdân ko desinler saht-rû olmakda mâhirdir


</div>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki