FANDOM


Wikipedia-logo-tr
Vikipedi'den Mehmet Kayalar ile ilgili bir şeyler var.
Bakınız

Şablon:Mehmet Kayalar - d {{Mehmet Kayalar}}


Mehmet Kayalar
Mehmet Kayalar/VP
Mehmet Kayalar/VS

Mehmet Kayalar/Hatıralar
Mehmet Kayalar/Haberler
Mehmet Kayalar/Hayatı
Mehmet Kayalar/Eserleri
Mehmet Kayalar/Şiirleri
Mehmet Kayalar/Makaleler
Mehmet Kayalar/Vecizeler
Mehmet Kayalar/Medya
Mehmet Kayalar/Mahkeme müdafaaları
Mehmet Kayalar/Sivas Kampı
Mehmet Kayalar/İslamın yasakladığı kötü hasletler
Mehmet Kayalar/Vasiyeti
Mehmet Kayalar/Yayınevlerine ikaz
Mehmet Kayalar/Mektupları
Mehmet Kayalar/Üstad hakkında bir takriz
Mehmet Kayalar/Linkler

Mehmet Kayalar/Eserleri
NEŞREDİLEN ESERLERİ
Dört Ayet Dört Hadis
Kırk Hadis
Kırk Hadis - Ravzat-ül İman Firdevs
İslam’da Uhuvvet ve İttihat
Mizan
İlanül Hak
İzhar-ı Hak
Sıratı’n Nur
Hüccet
Kavmiyet
Nurdan Kıvılcımlar
Nurdan Damlalar
NEŞREDİLMEYEN ESERLERİ  :
Mehdiyet
Mektuplar

55'ler olayı
Sabır ve Şükür Hakkında

Bakınız

Şablon:Kayalar - d - {{Kayalar}}
Şablon:Kayalarbakınız


Kayalar
Kayalardan, kıyılardan bir ateştir çağlar:
Lâhn-i Dâvûd ile inler yine gûyâ dağlar!
Said Paşa İmamı Mehmet Akif Ersoy
Muhtelif kullanımları : Kayılar Kailar Kaylar Almanca da Kajilar
Ptolemaida kayalari Yunan işgalinden sonra kullanılmıştır. Enteresandır, Ptolemaida denen heriflerin mısırda da da hakimiyetleri varmış...
Kayalar türküleri Kayalar türküsü
Kayalar kitaplığı
Kayalarmahmudiye
Kayalar köyleri Kuzlu küy Kozluküy Köseler Demirciler Erdoğmuş yerel lehçe ile Erdemuş Kuzlu Oğuzlu Çalcılar Hasan Köyü Karapınar Bakınız: Karapınar muharebesi Köseler Ağustos Karaferye Bakınız:Karafere Muharebesi Sele İn Obası Cerelli Topçular Baraklı Çerkesköy Çeşme Aydos Gülünç Kölemez Uçana Nalbantköy İğneli Kurtlar Debre Sulpa Durutlar Oyvodina Muralar Kırımşa Arabina Komana Kaynak Eleviç Soroviç Noyrat Gölü Sotur Orhan Kruşar Sarıkulak Bulgar Milas Yeniköy Tarman Dustan(Farisi, Dostlar demek) Kalburcular Demirciler Yayla Dedeler Kale obası Bağçeli obası Ahmetli Köçek Ahmetli Çamurlu Kuranekeş Akpınar Kadirli Tatarcılar Kırçova Kolatsa Komana Türbe Celalli Haydarlı Cuma Tekkesi Hacılar Gaziler Moğol Karaağaç Çakırlar Sarı musalar Rahmanlı İsar İbişli Menteşeli İbişli Hacı Morti Aksaklı Baraklı Ayna Obası Topçular Veranlık Üsküpler Köseler Yüz Obası Yunuslu Menteşeli Kırımşa Habillu Muhinler Koçana Katransa Terepişte Frankoça Arkadohor Uruban Çalışan Öküz Obası Ahmet Obası Adil obası Filan Obası Karlı Dağ Karaferye Karaahmet İsmailler Cevadlı Sofular Işıklar ÇOR
Kayalar aileleri Kayalar kültürü Kayalar evliyaları
Kayalar meşhurları Barış Manço
Kayalar/Demirciliği Kayalar/Bey aileleri Kayalar/Ansiklopediler Kayalar muhacirlik yerleri
Kayalar ve yörük kültürü Kayalar ve yemek kültürü Kayalar ve köftecilik Kayalar ve hayvancılık
Kayalar/Kaynak Kayalar/Linkler Kayalar/Torunlar Kayalar/Aileler Kayalar/Şirketler Kayalar/Yüzler Kayalar mahalleleri Kayalar kazaları Kayalar ilçeleri Kayalar İlköğretim Okulu Yenimahalle Kayalar mahallesi, Yenişehir Ankara
Kayalar/Haritalar Kayalar/Resimler Kayalar/Videolar
Kayalar/Genetik Kayalar/Spor
Kayalar/Öğretmenlik Kayalar/Din adamlığı
Kayalar mahalleleri
Kayalar muharebesi
Bayram Yukarıkayalar Molla İsiinler Abdil Ağalar (Halit Hocalar Zeyfe Eminler Mazlum Kayalar (Mazlum Beyler) Şeref Kayalar Abdurrahman Şeref Kayalar Lütfullah Kayalar Mehmet Kayalar Eyüp Sabri Kartal
Kayalar köfte Tekirdağ'da Kayalar Kimya Erbaa'lı Kayalar kökenli Kayalar mutfak Of'lu Osman Kaya ve kardeşleri Kayalar Gıda Of'lu Kaya kardeşlerin
Ersin Kayalar Erbaa'ya yerleşen Yılmaz Kayalar'ın mahdumu Ali Doğan Günseven Mazlum Kayalar'la akraba olduğunu söylüyor??? Ama annesi kaç dil biliyor? Bizimkiler dilce bilmez. Erkeklerden yetenekli olanlardan bir kaç dil bilen çıkar. < Mümin Özkurt Muğla Akyaka
Kayalar kitaplığı "'Twixt Greek and Turk" Twixt Greek and Turk, or, Jottings during a journey through Thessaly, Macedonia, and Epirus Valentine Chirol (sir) [1]
Şablon:Kayalarbakınız

Mazlum Kayalar Ali Fuat Başgil 27.08.2014 093551

Ali Fuat Başgil'in 27 Mayıs ve sebepleri kitabında Mazlum Kayalar'ın Menderes'i bizzat uyardığı yazar.

 • Mehmet Kayalar - Şair, Asker

Risale-i Nur’un has erkanından, Memleketimizin müstesna şahsiyetlerinden 20. asırda yetişmiş büyük İslam Mücahidi ve hadim-i Kur’an (Kur’an hizmetkarı) olan bu zat, 1950-1960 yılları arasında Bediüzzamanla beraber Risale-i Nur’un hizmetinde bulunan, daha sonra da vefatına kadar Risale-i Nur ile beraber tefsir, hadis, fıkıh ve diğer islami ilimlerle talebelerini irşad eden büyük bir islam alimi idi.


Aslen Konya’lıdır. Dedelerinin İslamı Avrupa’ya yaymak gayesiyle gittikleri Yunanistan’ın Selanik İlinin, Kayalar Kasabasında 1913 yılında dünyaya teşrif etmiştir. Babası Mahmut efendi, annesi Hüsnü Şah hatun idi. 6-7 yaşlarına kadar KAYALAR kasabasında kaldıktan sonra Türk – Yunan devletlerinin karşılıklı göç anlaşmasına göre ailesiyle birlikte Erzincan iline istihdam edilirler. 01-03-1937 yılında harp okulunu bitirerek, ordu kademelerinde hizmet etmeye başlar. Konya, Susurluk, Kemalpaşa, Uşak, Bingöl ve Diyarbakır illerinde görev yapar.


Saime hanım ile evli olan ve biri kız 5 çocuk babası idi. Kızı ve bir oğlu küçük yaşta iken vefat etmiş, geriye kalan erkek evlatlarından ikisi kendinden önce, biri kendisinden sonra, en son olarak da hanımı ahirete göç etmişlerdir.


Ma’nevi hal sahibi ve ilim deryası olan olan bu mümtaz şahsiyet; Onu tanıyanların şehadetiyle keşf-ü keramet sahibi idi. Küçük yaşlarından itibaren bütün islami ilimleri derinlemesine tetkik ederek, sahasındaki alimlerle yarış edebilecek kadar bilgi birikimine sahip idi.


İlim deryası olan Mehmed Kayalar Hz. Muhatabını aramaktaydı. Takriben 1942 yılında Risale-i Nur eserleriyle ve 1950’de Üstad Bediüzzaman ile tanışır. İlk görüşmesinde ayaklarında titreme, konuşmasında kekeleme hasıl olur. Bediüzzaman hazretleri, Mehmed Kayalar Ağabeyin başını koltuğunun altına alarak okşamış, öylece natıka (kekeleme) hali geçmiştir.


Bildiğimiz kadarıyla Mehmed Kayalar Ağabey ile Üstadın görüşmeleri üç veya dört kez olmuştur. Fakat irtibatları hiçbir zaman kesilmemiştir. Bediüzzaman ile Mehmed Kayalar her hafta mektuplaşırlardı. Bunun en canlı şahitleri üstadın yakın talebeleri ve Mehmed Kayalar'ın kendi talebeleridir.


Bediüzzaman ile ikinci görüşmesinde mehmed Kayalar Ağabey emekli olmaya karar vermiş, Üstadımız aile efradını nazara alarak göreve devam etmesini arzu etmiştir. Lakin Mehmed kayalar Ağabey'de yaradılışın yüksek fıtrat-ı azimesi feveran ederek, o zaman Konyadan Üstada bir telgraf çekip ‘affınıza sığınarak emekliliğimi istedim’ diyor. Üstad hazretleri telgrafı aldığında hemen ayağa kalkarak talebelerinin önünde: "kardeşim Mehmed Kayalar şimdi dünyayı ayağının altına aldı. Maşaallah, barekallah" demiştir. Mehmed Kayalar, önyüzbaşı rütbesinde iken 1952 yılında emekli olarak, subaylığa veda etmiştir.


Mehmed Kayalar Hz. Küçük yaştan itibaren bütün islami ilimleri derinlemesine tedkik ederek yetişmiştir. Ayrıca o dönemin namlı alimleri ile görüşüp sohbetlerinde bulunmuştur.


Risale-i Nur’un ilk te’lifi Albay Hulusi Bey ile (İbrahim Hulusi Yahyagil) başlar. Neşri şarkta ve Anadolu’da yüzbaşı Mehmed Kayalar Hz. İle devam eder. 28. mektubun 1. meselesi Albay Hulusi Bey’in mektubu hatırlansın.


Evlatları babalarının izinde, zeki, mücahid ruhlu ve iman hizmetinde cevval idiler. Müçteba Mehdi ile Mahmut Hadi babalarından evvel Dar-ı bekaya teşrif buyurmuşlardır. Hakk’ın rahmetine gidenler bekar idiler. Büyükleri olan Ahmet Mefhar evli ve iki çocuk babasıydı. Ahmet Mefhar, Mehmed Kayalar Hz.’nin en büyük oğlu olup hizmetin ilk zamanlarında Risale-i Nurun neşrinde, şarkta ve anadolu’da daktilo edilmesi, çoğaltılması ve dağıtılmasında büyük emekleri geçmiştir. Ayrıca Risale-i Nurun Diyarbakır’da camilerde okunmasına başlandığında Ulu camii’nde azim bir cemaate Risale-i Nur okurdu. Yine Ağabeyin hizmet için kullandığı arabasına şoförlük yapardı. Ahmet Mefhar 6 Nisan 2003 te dar-ı bekaya irtihal etti. Ağabeyimizin hanımı Saime Hatun da Nur hizmetinde eşine az rastlanır hizmetler ifa etmiştir. Kendisi 2006 yılında hayata veda etmiştir.


Mehmed Kayalar Hz, emekli olduktan sonra Diyarbakır’da ikamet edip, evini umum halka açarak, çevrenin isim yapmış alimlerine, hocalarına ve o yörenin insanlarına uzun yıllar Risale-i Nur'larla beraber tefsir, hadis, fıkıh ve diğer islami ilimleri ders vermiştir.

Mehmed KAYALAR, Üstad Bediüzaman’ın Vasiyetname'sindeki 12 varisten biridir.


1 Haziran 1994 te Yalova Çiftlikköyde ahirete irtihal etmiştir. Rahmetullahi Aleyh

                                   irfan Haspolatlı


Nefse DersEdit

NEFSE DERS


Faniye hiç göz atma,

Gayyaya sen de batma

Derdine derdi katma

O'dur Rahimi Şafi

İlahi ente kafi...


O'dur her şeyde fail,

Ömrünü etme zail,

Rahmetten olma gafil

Gitsin gönül firaki

İlahi ente baki...


Elbet O'dur medet-res,

Biçare sen sesin kes;

Alem bütün verir ders

Kalbinden at merakı

İlahi ente baki...


Eltafını düşün sen

Varmı ki onda hissen

İnsan isen eğer sen

Hamd et Rahmana her an;

Hallakının bu ihsan....


Gördüklerin kaderden

Zavallı çık kederden

Umma medet beşerden;

Mücib Hakim-ü Şafi

İlahi ente kafi


Hikmet eli yazanmış

Alem bütün bezenmiş,

Arif bunu sezenmiş

İster isen cemali

Yırt perde-i dalali


Hikmetlerin ne hoşmuş

Alem ilahi coşmuş

Senden gayrisi boşmuş

Gitsin gönül firaki

İlahi ente baki...


Eşya cemale ayna

Baksın gönül ihsana

Kansın bu ruh gufrana

Rahman Rahim-ü Şafi

İlahi ente kafi...


Hakikat arşda gezdim,

Esrarı lütfu sezdim,

Ya Rab ! ki bezmelestim

Rahman Rahim-ü Şafi

İlahi ente kafi...


Seyran Eder Bu Adem

Esmaya Ayna Alem,

Kalmaz Ki Ruhta Matem

İster İsen Cemali

Yırt Perde-İ Dalali.


Dem vurma kıl-ü kalden,

İbret al ehli halden,

Doymaz gönül visalden,

Rahmet Rahim-ü Şafi

İlahi ente kafi...


Kem göz sakat nazardır;

Bakman yaman hatardır.

Fitne od’dan beterdir;

Zikreyle sen de hakkı

İlahi ente baki...


Çok hoş tevekkül elbet

Olsunda hakka mesned,

Kar mümine meveddet,

Fesaddan et tevakki,

İlahi ente baki...


Madem gelir Samedden

Bağırma sen de dertten

Kurtul nefsani bend’den

İster isen visali

Yırt perde-i dalali


İnsanı kamil olsan

Hallak’ına kul olsan

İmanla nuru bulsan

Zikreyle sen de Hak’kı

İlahi ente baki...


Ondan gelen ne hoştur,

Fikr’et de ruhu coştur,

Gayrisi cümle boştur

Mücib Hakim-ü Şafi

İlahi ente kafi...


Esbabı sil gönülden

Tevhide dal derinden

Hiç düşmesin dilinden

Sensin Rahim-u Şafi

İlahi ente kafi...


Buldun ne hoş devayı

Attınsa masivayı

Yanmaz gönül sarayı

Aşkın biter firakı

İlahi ente baki...


Makam-ı şükrü bil sen

Deryayı fikre dal sen

Kimin bu suret ahsen?

İster isen cemali

Yırt perde-i dalali...


Gönül sever hicabı,

Kaldırma sen nikabı

Haktan gelir hitabı

(lataknatu) ne söyler,

Mevla güzel ne eyler...


Hidayeti edensin

Gönül mahbubu sensin

Nurunla ruh bezensin

Rahman Rahim-ü Şafi

İlahi ente kafi...


Mehmed Kayalar (r.a)