FANDOM


ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜEdit

13.03.2009 tarihinde onaylanan "Mersin-Karaman Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı"na 2.askı süreci içerisinde gelen itirazlar Değişikliği 04.02.2009 tarihinde 27131 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 11.11.2009 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik'in 12. maddesi kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu uygun görülerek düzeltmeleri yapılan çevre düzeni planı (N29,N30,N31,N32,N33,N34.O29,O30,O31,O32,033,O34,P31,P32 No'lu Paftalar,Plan Hükmü, Plan Açıklama Raporu) 4856 Sayılı Kanun'un 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872/5491 Sayılı Kanun'un 9(b) maddesi uyarınca 03.09.2009 tarihinde onandı.

PLAN PAFTALARI PLAN HÜKÜMLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

Lejand Hüküm-1 Açıklama Raporu

M30

        Hüküm-2  

M31

        Hüküm-3  

N29

        Hüküm-4  

N30

        Hüküm-5  

N31

        Hüküm-6  

N32

        Hüküm-7  

N33

N34

O28

O29

O30

O31

O32

O33

O34

P29

P30

P31

P32

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki