FANDOM


Onarlı beyitler halinde Mesnevinin tamamının sunumu projesidir. Her beyitten de mesnevinin en güzel Türkçe şerhi olan Ruh-ıl Mesneviye link verilmiş ve link verilen sayfada ise İsmail Hakkı Bursevi'nin mesnevi şerhi olan Ruh-ul Mesnevi'de ilgili beytin açıklaması bulunmaktadır.

Mesnevi ANASAYFA