FANDOM


< Mevlâna Celâleddin-i Rûmî | Ruh | Ego ve Akıl | Form ve Anlam | İlim | Veli | Amel
  • Beden ruh vasıtasıyla hareket eder, fakat siz ruhu göremezsiniz: Ruhu bedenin hareketleriyle bil.

Mesnevi IV-155

  • Yoksul beden, ruh hareket edinceye kadar hareket etmez: Atlar ileri atılıncaya kadar heybe olduğu yerde durur.

Divan 14355

  • Bil ki ruhlar okyanus, bedenler köpüklerdir.

Divan 33178

  • Can, doğan kuşuna benzer, ten ona uzaktır. O, beden tuzağına ayağı bağlı, kanadı kırık bir halde düşüp kalmıştır.

Mesnevi V- 2280


  • Bedenin yüzüne bakma, o bozulup yok olur. Ruhun yüzüne bak ki o hoş ve sevimlidir!

Divan 1893

  • Beden yumurtası içinde harika bir kuşsun sen -yumurtanın içinde kaldığın sürece uçamazsın.

Eğer beden kabuğunu kırarsan kanatlarını çırpacak ve ruhu kazanacaksın. Divan 33567-68

  • Ruh kuşum ne zaman kafesinden bahçeye uçacak?

Divan 33887

  • Kafeste mahpus olan kuşun kurtulmak istememesi cahilliktendir.

Mesnevi I-1541

  • Gökten, yerden nice sular çektin de vücudun böyle semirdi.

Fakat bu iğretidir. Az az sıkıştırmak gerek. Çünkü elde edilenin bırakılması lazım. Yalnız, Allh'ın "Adem'e ruhumdan ruh üfürdüm" dediği varlık yok mu? O kalır işte, Sen de ruha bak, başkaları beyhudedir.

Fakat bu beyhude sözünü, cana, ruha nispetle söylüyorum, her şeyi sağlam bir surette yapan sanatkara, Allah'a nispetle değil ha! Mesnevi VI-3592-3595

  • Veliler şu sözü ciddiye almadan söylemediler: Arınmış kişilerin bedenleri tıpkı ruh gibi tamamen lekesizdir.

Onların sözleri, pişeleri, dış görünümleri -hepsi lekesiz mutlak ruh olmuştur. Mesnevi I-2000-2001

Kaynak: http://www.moradogru.org/mevlanasozler.asp

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki