FANDOM


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü http://www.nvi.gov.tr/Mevzuat.html


Kararnameler Edit

Şehbenderlerimize Ve Şehbenderlik Umurunu Tedvire Memur Olanlara Nüfus Ve Evlenme Memurluğu Selahiyetinin Tevdii Hakkında Kararname

Talimatlar Edit

Yönergeler Edit


Yönetmelikler Edit

Kanunlar Edit

Anayasa Edit

Nüfus/AnayasaEdit

Denetim ve TeftişEdit

Yürürlükten KaldırılanlarEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki