FANDOM


Yasak etmek. Menetmek. * Gr: Emrin menfi şekli.

NEHİY


Sözlükte "bir işin yapılmasını men etme, fiilin yapılmamasını talep" gibi anlamlara gelmektedir.

Fıkıh usulünün önemli konularından biri olan nehiy, otoriter bir tarzda ve kesin olarak bir işin yapılmamasının istenmesi için vazedilen sözdür. Dinin bir fiili nehyetmesi değişik şekillerde olabilir: "Mallarınızı, aranızda haksız sebeplerle yemeyin" (Nisâ, 4/29) şeklinde sarih olabileceği gibi, "Ribâdan artakalandan vaz geçin" (Bakara, 2/278); "Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar" (Nahl, 16/90); "Kadınlara vermiş olduğunuz mehirlerden bir şey almanız helal değildir" (Bakara, 2/229) şeklinde gayri sarih de olabilir.

Âlimlerin çoğunluğuna göre nehiy, kural olarak nehyedilenin haram kılındığına delalet eder; ancak özel bir karine olması hâlinde kerâhete delalet eder. (bk. Haram, Mekrûh)

Nehiy, nehyedilen fiilden hemen ve sürekli olarak el çekme talebine delâlet eder. Fakat vakitle sınırlandırılabilir. Nehiy sıgası zaman yönünden mutlak ve herhangi bir nass, karine ve örf ile sınırlandırılmamışsa süreklilik bildirir.

İbadet, muamelât ve benzeri konularda bir nehiy bulunursa, Hanefîlere göre, nehyedilen şeyin diğer şartları tam ise, nehiy sebebiyle fâsit olmaz; sadece mekruh olur. Meselâ, yevm-i şekte veya bayram günlerinde oruç tutmak, Cuma vaktinde alışveriş böyledir. Bu konularda yasak bulunmakla birlikte, yapılan ibadet ve alışveriş geçerlidir. Ancak mekruhtur. Buna karşılık, böyle bir durumda, hem ibadetin, hem de muamelatın fasit olacağını söyleyenler olduğu gibi, ibadetlerin fasit olacağını ve fakat muamelâtın fasit olmayacağını söyleyenler de bulunmaktadır. (İ.P.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Nizam, usul, kaide, tembih
[2] devlet-i tatar ve mogul nizamet esasiyesi, siyaset kanun namesi.
</table>

Edit

yasak -ğı

isim

 1 .    Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet:
      "İçki yasağı. Av yasağı."- .
 2 .  sıfat  Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram:
      "Bizim çocukluğumuzun şiirlerinde neşe yasak denecek kadar ayıptı."- F. R. Atay.

Atasözü, deyim ve birleşik fiiller

yasak etmek yasak olmak yasak savmak

Birleşik Sözler

yasak aşk yasak bölge yasak kitap yasak meyve av yasağı basın yasağı seçim yasağı

Lupa Sıfat Edit

Durum Tekil Çoğul
Yalın yasak yasaklar
Belirtme (-i) yasağı yasakları
Yönelme (-e) yasağa yasaklara
Bulunma (-de) yasakta yasaklarda
Çıkma (-den) yasaktan yasaklardan
Tamlayan yasağın yasakların


Books-aj.svg aj ashton 01f Kaynaklar


<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Maddeyle ilgili atasözleri">Crystal Clear app Community Help Atasözleri

[1] Göze yasak olmaz

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

ku:yasak