FANDOM


Nedir? ne yaparlar?Edit

Nasıl AtanırlarEdit

BT Formatörü eğitimini alan öğretmenlerimiz 2006 yılı itibariyle Bakanlık onayıyla, BT sınıfları bulunan okullarda Okul Formatörü olarak görevlendirilmiştir. Bu sayede konularında eğitim görmüş Bilgisayar Öğretmenleri ve BT formatörlerinin beraber çalışmasına olanak sağlanmıştır.

Okul Formatörlerinin görev ve sorumlulukları 15 Mart 1993 Tarih Ve 2378 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanmıştır.


Okul bilişim teknolojileri formatör öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarıEdit

Ana madde: Yenişehir'de okul bilişim teknolojileri formatör öğretmenliği

1- Görevli olduğu okulda bilgisayar eğitiminin ve bilgisayar destekli eğitimin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

2- Bilgisayar laboratuvarını mesai saatleri içinde açık tutmak, gerektiğinde mesai saatleri dışında da öğrenci ve öğretmenlerin kullanmalarını sağlamak.

3- Her ay en az bir defa veya gerekli durumlarda bilgisayar öğretmenleri ile toplantı yapmak

4- Görevli olduğu okulda öğretmenlere Bilgisayar Destekli Eğitim konusunda kısa süreli kurs veya seminer düzenlemek.

5- Program müdür yardımcıları veya müdür başyardımcıları başkanlığında eğitim yazılımı bulunan derslerin öğretmenleri ile bir araya gelerek laboratuvar kullanım programı hazırlamak.

6- Bilgisayar laboratuvarının devamlı kullanılabilmesi için, öğretimi yapılacak ders yazılımlarının sabit diske (Hard disk) yüklenmelerini sağlamak.

7- Bilgisayar laboratuvarının kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek ve kendisinin çözüm getiremediği teknik sorunları okul müdürlüğü kanalı ile il milli eğitim müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak.

8- Firmaların periyodik olarak yapması gereken bakım onarım işlerini takip etmek.

9- Her yarıyıl sonunda bilgisayar eğitimi ve bilgisayar destekli eğitim faaliyetleri ile ilgili her türlü problemi ve genel durumu, hazır anket formları yoluyla rapor ederek Genel Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak


Bilişim Teknolojileri Fomatör Öğretmenler ile ilgili Sık Sorulan SorularEdit

Formatör kimdir? Kısaca BT sınıfı bulunan okullarda BT sınıfınnın kullanımından sorumlu öğretmendir.

Formatör olmanın şartları nelerdir? Bilişim Teknolojileri öğretmeni olmak veya 180 saatlik BİTEFO belgesine sahip olmak.

Bitefo eğitimine nasıl başvurabilirim? Eğer o yıl için planlanmışsa İlsis modülü üzerinden mahalli HİE başvurusu ile. HİE daire başkanlığının 20.03.2007 tarih ve 1056 sayılı yazısındaki şartlara sahip olmak gereklidir. (İlgili yazıyı mevzuat bölümünden inceleyebilirsiniz)

Bitefo eğitimi kaç saattir? Bitefo eğitimi 180 saat (36 işgünü) süren bir eğitimdir.

Formatörler nasıl görevlendirilir? 6 şar aylık peryotlar halinde ihtiyaç durumuna göre valilikçe görevlendirilir. Görevlendirme Bilgisayar İl Koordinatörlüğünce planlanır.

Formatörler nerede görev yaparlar? Formatör öğretmenin görev yeri görevlendirildiği okuldur. Formatörler derse girer mi? Kadrosunun bulunduğu veya görevlendirildiği okuldaki ihtiyaç durumuna göre kendi branşında en fazla maaş karşılığı okutabileceği kadar ders görevi verilebilir. Örneğin Branşı Teknoloji tasarım olan bir formatörün okulunda 39 saat Teknoloji tasarım dersi olduğunu farzedelim. Okulda formatör haricinde bir Teknoloji tasarım öğretmeni daha var. 39 saatlik dersin 15 saati maaş karşılığı formatör öğretmene 24 saati diğer öğretmene verilir. Formatör öğretmene maaş karşılığı verilebilecek ders bir başka öğretmene ücret karşılığı verilmez.

Formatörler nöbet tutar mı? Bakanlığımızın 04/07/2007 tarih ve 12089 sayılı yazısı gereği formatör öğretmene nöbet görevi verilmez.

Formatörlerin çalışma saatleri nedir? Formatörün mesai saatleri görevli bulunduğu okul müdürlüğü tarafından düzenlenir. Genel yaklaşım olarak okul idaresinin mesai saatleridir. Okula göre bu saatler 08.00 -17.00, 08.30-17.30 veya 09.00-18.00 olabilir. Yarım gün çalışma veya çiftli eğitimlerde yapılan okullardaki sabah 7.00 akşam 18.00 gibi uygulamalar yanlış uygulamalardır.

Tekamül eğitimlerine nasıl katılabilirim? Tekamül eğitimleri formatörlerin yeni gelişmelere uyumlarını sağlamak amacı ile açılan mahalli HİE kapsamındaki eğitimlerdir. Bu eğitimlere İLSİS modülü üzerinden başvurulabilir. Tekamül eğitmlerinde öncelik görevde olan formatörlere verilir. İhtiyaç görüldüğü durumlarda formatör öğretmenler res'en bu kurslara alınabilir. İhtiyacı bulunduğu halde bu eğitimlere katılmayan formatörlere komisyon raporu doğrultusunda görev verilmez.

Formatör olarak görev yapmaktayım, görevlendirmemi iptal ettirebilir miyim? Bakanlığımızın 04/07/2007 tarih ve 12089 sayılı yazısı gereği atama ile yer değiştirme haricinde görev iptali yaplımaz.

Formatör öğretmenlerin denetimi nasıl yapılır? Formatör öğretmenler genel denetim kapsamında müfettişler tarafından denetlenir. Ayrıca Bakanlığımızın 04/07/2007 tarih ve 12089 sayılı yazısı gereği Eğitici bilişim teknolojileri formatörler tarafından oluşturulan komisyonlar formatör öğretmenlerin çalışmalarını kontrol ederler. Bu takip sonucunda yetersiz görülen formatörlere komisyon raporu doğrultusunda bir daha görev verilmez.

Bilişim Teknolojileri öğretmeniyim formatör olabilir miyim? Bilişm teknolojileri öğretmenleri isterlerse okullarıında formatör olarak görev alabilirler. Bu öğretmenlerden ayrıca 180 saatlik formatörlük belgesi istenmez. Okulda başka bir formatör öğretmen olması durumunda bilişim teknolojileri öğretmenine öncelik verilir. Okulda formatör öğretmen var iken sonradan bilişim teknolojileri öğretmeninin atanması durumunda Bilişim Teknolojileri öğretmenine eğitim-öğretim yıl bitene kadar formatörlük görevi verilmez. Bilişim teknolojileri öğretmenleri formatör olarak görev aldıktan sonra tekamül eğitimlerine katılabilir. Bu öğretmenlerin çalışma saatleri, derse girme durumları ve denetim işlemleri formatörlerle aynıdır

KavramlarEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

  • Forumlar:
  • Gruplar:
  • Milli Eğitim bakanlığı sitesi linki:
  • İl milli eğitim müdürlüğülinki
  • İlçe milli eğitim mdürlüğü linki:
  • Yenişehir kaymakamlığı linki:

Diğer linkler: Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki