Wikia

Yeni Wiki

Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

66.656pages on
this wiki
Talk0

KuruluşuEdit

Daire Başkanlığımız; 23.10.1989 gün ve 385 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuştur.

Daha sonra da Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 30.04.1992 tarihinde kabul edilen 3797 Sayılı Kanun'un 25. Maddesi ile ana hizmet birimleri arasında yerini almıştır.

Daire Başkanlığımız; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi,spor ve izcilik faaliyetleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

Ayrıca; Kanun'un 25. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği üzere; Bakanlığımıza bağlı

Gençlik ve izcilik Tesisleri, Okul Spor tesisleri ve Salonlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak ve kullandıkları sürece her türlü giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için talepte bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak protokollerle sunmakla görevlidir.

İdari yapıEdit

İdari kadro..jpg

MevzuatEdit

YönergelerEdit

TesislerEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Around Wikia's network

Random Wiki