FANDOM


KuruluşuEdit

Daire Başkanlığımız; 23.10.1989 gün ve 385 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile kurulmuştur.

Daha sonra da Bakanlığımızın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 30.04.1992 tarihinde kabul edilen 3797 Sayılı Kanun'un 25. Maddesi ile ana hizmet birimleri arasında yerini almıştır.

Daire Başkanlığımız; Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi,spor ve izcilik faaliyetleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

Ayrıca; Kanun'un 25. maddesinin ikinci paragrafında belirtildiği üzere; Bakanlığımıza bağlı

Gençlik ve izcilik Tesisleri, Okul Spor tesisleri ve Salonlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmamak ve kullandıkları sürece her türlü giderleri ilgili kurum ve kuruluşlarca karşılanmak şartıyla; sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için talepte bulunan kurum ve kuruluşlara yapılacak protokollerle sunmakla görevlidir.

İdari yapıEdit

İdari kadro.

MevzuatEdit

YönergelerEdit

TesislerEdit

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki