Fandom

Yeni Wiki

Osmanlı ordusundaki rütbeler

67.062pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Şablon:Osmanlı/Asker

Bakınız.png

Şablon:Osmanlı/Askeri rütbeler - d {{Osmanlı/Askeri rütbeler}}


Şablon:Osmanlı Şablon:Osmanlı/Asker Şablon:Osmanlı/Askeri rütbeler Şablon:BB Nefer:Rütbesiz asker
Onbaşı: Osmanlı ordusunda erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi.emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sevk ve idare etmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bunları astlarına öğretmekOsmanlı Ordusundaki Rütbeler araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır.
Çavuş: Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler müzikçilikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi.... Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesiOsmanlı Ordusundaki Rütbeler onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür.
Mülâzımı evvel: Asteğmen
Mülâzımı sâni:Üsteğmen
Yüzbaşı: Osmanlı devleti'nde subayların Harp Akademisi'nden mezun olduğu rütbe...
Kolağası :Kıdemli Yüzbaşı ==
Binbaşı :Kolağası ile Kaymakam arasındaki rütbe...
Kaymakam: Tuğay Komutan Yarduımcısı İlçelerde bulunan en büyük mülki amirdir. Osmanlılarda Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazam Osmanlı Ordusundaki Rütbeler hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerindenvezir-i sani” vekalet eder. Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bu vekaleti müddetince ona “kaymakam paşa” veya sadece “kaymakam” denildiği gibi “kaymakam-ı rıkab-ı hümayun” veya “kaymakam-ı asitane-i seadet” de d...enirdi.
Kaymakam paşalar:Osmanlı Ordusundaki Rütbeler vekaleti müddetince asıl gibi hareket ederOsmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazamın bütün salahiyetlerini (yetkilerini) kullanırdı.
Miralay:Albay
Mirliva: Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Miralay (Albay) ile Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tuğgeneral ile Tümgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe. Mirliva'dan yüksek rütbeye sahip olanlara paşa denildi.
Ferik :Tümgeneral Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tümgeneral ile Korgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe.
1. Ferik :Orgeneral
Müşir:Mareşal

Bakınız.png

Şablon:BB - d


BB - BŞB
BB/Adayları/AKParti
BB/Adayları/CHP
BB/Adayları/MHP

Belediye Başkanı - Şarbay
Başkan

Belediye Reisi
Reis

Mayor

İlbay - İlçebay
Vali - Kaymakam

Yarbay - Askeri Kaymakam yada Tuğay Komutan yardımcılığı görevi
Osmanlı ordusundaki rütbeler
Şablon:Osmanlı/askeri rütbeler

Şablo:BŞB - Şablon:BŞBbakınız
Şablon:Belediyebakınız
Şablon:BBbakınız - Şablon:Belediye mevzuatı

Osmanlı ordusundaki rütbeler Osmanlı Ordusundaki Rütbeler

Nefer:Rütbesiz asker Edit

Onbaşı: Edit

Osmanlı ordusunda erlikten sonra gelen ilk rütbenin sahibi.emrine verilen birliğin amiri ve çavuşun yardımcısıdır. Birliğin içinde disiplini korumak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler emrinde bulunan personeli savaş için hazırlamak Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sevk ve idare etmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler en küçük birlik olan manganın bütün iç hizmetlerini iyi bilmek Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bunları astlarına öğretmekOsmanlı Ordusundaki Rütbeler araç ve gereçlerin bakımını yapmak zorundadır.....

Çavuş: Edit

Osmanlı'da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler müzikçilikOsmanlı Ordusundaki Rütbeler mehterlik yapanlar çavuş sanını taşırlardı. II.Mahmud'un 1826'dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi.... Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesiOsmanlı Ordusundaki Rütbeler onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür.

Mülâzımı evvel: AsteğmenEdit

Mülâzımı sâni:Üsteğmen Edit

Yüzbaşı: Edit

Osmanlı devleti'nde subayların Harp Akademisi'nden mezun olduğu rütbe...

Kolağası :Kıdemli Yüzbaşı Edit

Binbaşı: Edit

Kolağası ile Kaymakam arasındaki rütbe...


Kaymakam: Tuğay Komutan Yardımcısı Edit

İlçelerde bulunan en büyük mülki amirdir.

Osmanlılarda Osmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazam Osmanlı Ordusundaki Rütbeler hükümet merkezinden ayrıldığı zaman kendisine kubbe vezirlerindenvezir-i sani” vekalet eder. Osmanlı Ordusundaki Rütbeler bu vekaleti müddetince ona “kaymakam paşa” veya sadece “kaymakam” denildiği gibi “kaymakam-ı rıkab-ı hümayun” veya “kaymakam-ı asitane-i seadet” de d...enirdi.

Kaymakam paşalar Edit

Osmanlı Ordusundaki Rütbeler vekaleti müddetince asıl gibi hareket ederOsmanlı Ordusundaki Rütbeler sadrazamın bütün salahiyetlerini (yetkilerini) kullanırdı.


Miralay:Albay Edit

Mirliva:Miralay (Albay) ile Ferik rütbeleri arası Edit

Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Miralay (Albay) ile Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tuğgeneral ile Tümgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe. Mirliva'dan yüksek rütbeye sahip olanlara paşa denildi.


Ferik :osmanlıtimEdit

Osmanlı Ordusundaki Rütbeler Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Tümgeneral ile Korgeneral rütbeleri arasında bir askeri rütbe.

1. Ferik :Orgeneral Edit

Müşir:Mareşals Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki